Aktualne Spravy

Zilina Virtualne

Prišla vám SMS s potvrdením miesta na celoplošné testovanie? Je to podvod, varuje polícia

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Potvrdenie miesta na celoplošné testovanie cez SMS je podvod. Upozoròuje na to vo svojom profile na sociálnej sieti Hoaxy a podvody Polícia SR. Od Ministerstva obrany SR získali informáciu, že niektorí obèania dostanú SMS správu, ktorá vyzerá ako... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Polícia upozoròujú na hoax o zavádzaní nanoèipov pri plošnom testovaní

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia upozoròuje na hoax o zavádzaní nanoèipov pri plošnom testovaní obyvate¾stva na COVID-19. Polícia to uviedla na sociálnej sieti na stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR. Viac o téme: Koronavírus Hoax varuje ¾udí, že im pri plošnom... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Huawei Technologies Slovakia, s.r.o. má nového generálneho riadite¾a

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Novým generálnym riadite¾om spoloènosti Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. je od 1. marca 2020 Colin Cui Yu. Svoju kariéru pre spoloènos Huawei Technologies, s.r.o. zaèal v roku 2008 ako produktový manažér zodpovedný za návrh a architektúru... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Špecializovaný trestný súd sa vrátil ku kauze Devín banky, obžalovaní vypovedali vo veci zmeniek

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) pracovisko Banská Bystrica sa v stredu 21. októbra zaèalo hlavné pojednávanie v staršej kauze Devín banky, ktorú pred rokom vrátil na opätovné prerokovanie a rozhodnutie Najvyšší súd SR. Bývalý... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Celoplošné testovanie na COVID-19 ešte nie je isté, premiér Matoviè už hovorí o lockdowne (video)

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - aktualizované 21. októbra 13:12 Projekt celoplošného testovania ešte nie je istý. Ak totiž odborníci rozhodnú, že toto opatrenie nie je dostatoèné, v hre je aj lockdown. V stredu preto zasadá konzílium odborníkov, vo veèerných hodinách... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Niké podporila ïalšie talenty, z Fondu pre budúcnos športu už rozdala 189 800 €!

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Už viac než 100 žiadate¾ov o grant z Fondu pre budúcnos športu získalo od stávkovej spoloènosti Niké podporu na svoju èinnos. Tentokrát sa tešia obèianske združenia venujúce sa hendikepovaným športovcom, ale aj bedmintonistka èi rytieri... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Švajèiarsko posiela cestujúcich zo Slovenska rovno do karantény, Luxembursko je benevolentnejšie

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Švajèiarsko zaradilo od pondelka 12. októbra Slovenskú republiku na zoznam rizikových krajín. Pre ¾udí prichádzajúcich zo Slovenskej republiky do Švajèiarska platí povinná 10-dòová karanténa. Informuje o tom Ministerstvo zahranièných vecí a... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Ústavný súd prijal na ïalšie konanie podnet Smeru-SD, ktorý súvisí s novelou zákona o prokuratúre

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ústavný  súd SR (ÚS SR) na dnešnom neverejnom zasadnutí pléna prijal na ïalšie konanie návrh skupiny poslancov a generálneho prokurátora zastúpeného prvou námestníèkou generálneho prokurátora podaný v súvislosti s novelou zákona o prokuratúre.... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Rakúšania, ktorí prišli pre COVID-19 o prácu, si prilepšia. Od štátu dostanú príspevok

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci v Rakúsku, ktorí stratili prácu v dôsledku protipandemických opatrení, dostanú v decembri od štátu príspevok k štandardnej podpore v nezamestnanosti vo výške 450 eur. V stredu o tom rozhodla rakúska vláda. Viac o téme: Koronavírus Ako... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Lockdown je najhorší možný scenár. Ekonomické škody by boli obrovské, zhodujú sa analytici

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Lockdown by pod¾a ekonomických analytikov priniesol znaèné hospodárske škody. Premiér Igor Matoviè nie raz povedal, že v boji proti novému koronavírusu lockdown ostáva v hre. S projektom celoplošného testovania prišiel práve pre to, aby sa... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Minister Sulík sa vyjadril k vyjadreniam premiéra Matovièa o lockdowne

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva Richard Sulík považuje v súèasnosti otázky o možnom lockdowne na Slovensku za predèasné. "Poèkajme si najskôr na výsledky testovania v najviac postihnutých okresoch,“ doplnil Sulík svoj postoj pre agentúru SITA. Viac o téme:... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Èas zamestnancov Amazonu môže naïalej pracova z domu, do roboty nemusia ís až do júna

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Americký internetový predajca Amazon plánuje pre pandémiu umožni èasti svojich zamestnancov pracova z domu až do polovice budúceho roka. "Zamestnanci s prácou, ktorá sa môže efektívne robi z domu, môžu pokraèova v takejto práci z domu do... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Poskytovanie dotácií aj kultúrne podujatia, poslanci prerokujú opatrenia v zrýchlenom konaní

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Parlament v stredu rozhodol, že novelu zákona, ktorou sa menia a dopåòajú niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva kultúry, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Za hlasovalo 123 z prítomných 133 poslancov. Viac o téme: Koronavírus Novelou... ...

2020-10-21 21:27 open_in_new
Umelá inteligencia ako nástroj na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 medzi zamestnancami

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Déhora sa podie¾ala na vývoji nového softvéru AI4HR, ktorý dokáže prostredníctvom nieko¾kých modulov predvída potenciálnu úroveò chorôb a pomocou dátovej analýzy tak spoloènosti varuje pred možným nedostatkom zamestnancov.   ... ...

2020-10-21 17:15 open_in_new
FUERGY a Slovenské elektrárne štartujú zelenú obnovu: Fotovoltika s úložiskom na prenájom

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zelená energia je od minulého týždòa dostupnejšia. Smart batériové úložiská FUERGY ponúka spolu s fotovoltikou už aj dodávate¾ energie Slovenské elektrárne – energetické služby "na prenájom”. Prvým zákazníkom v rámci konceptu "Energia ako... ...

2020-10-21 17:15 open_in_new
Matovièova vláda chce motivova ¾udí, aby v priebehu testovacích dní necestovali cez hranice

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda chce motivova ¾udí, aby v priebehu testovacích dní necestovali cez hranice pokia¾ to nebude nevyhnutné. Pred rokovaním vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naï (O¼aNO). Opatrenia sa po pretestovaní nezrušia Dodal, že po celoplošnom... ...

2020-10-21 17:15 open_in_new
Sociálna poisovòa posúdi odvodové povinnosti podnikate¾ov s odloženými daòami o mesiac neskôr

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Samostatne zárobkovo èinným osobám (SZÈO), ktoré podali daòové priznanie za minulý rok po 31. marci najneskôr do 2. novembra tohto roka, sa ich odvodové povinnosti do Sociálnej poisovne posúdia až k 1. februáru 2021. V tlaèovej správe o tom... ...

2020-10-21 17:15 open_in_new
Pellegrini vo funkcii podpredsedu parlamentu skonèil, jeho nástupcom bude zrejme Blanár

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) budú poèas druhého rokovacieho dòa 16. schôdze voli nového podpredsedu parlamentu. Pozíciu si vzh¾adom na výsledky parlamentných volieb nárokuje strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), z ktorej terajší... ...

2020-10-21 17:15 open_in_new
Vláda schválila s pripomienkami výmenu prednostov na 12 okresných úradoch

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda SR v stredu schválila s pripomienkami výmenu prednostov na 12 okresných úradoch. Pod¾a návrhu rezortu vnútra sa výmena týka vedenia úradov v Pezinku, Skalici, Trenèíne, Bánovciach nad Bebravou, Ilave, Komárne, Èadci, Sabinove, Košiciach,... ...

2020-10-21 17:15 open_in_new
SZÈO by mali prispieva do nového fondu pre kurzarbeit, minister Krajniak hovorí o výhodách

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Do nového fondu skrátenej práce, tzv. kurzarbeitu by mali prispieva aj samostatne zárobkovo èinné osoby (SZÈO). Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. "Ak príde v budúcnosti akáko¾vek kríza,... ...

2020-10-21 17:15 open_in_new