Aktualne Spravy

Spisska Nova Ves Virtualne

Špecializovaný trestný súd urèil deò prvého pojednávania v kauze vraždy exprimátora Hurbanova

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýèil na stredu 1. apríla prvé pojednávanie vo veci vraždy bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Prípad bude pojednáva senát z pracoviska v Banskej Bystrici. Vo veci èelia obžalobe Alena Zs., ktorá... ...

dnes 08:36 open_in_new
Paleontológovia popísali nových vtákojašterov spred 100 miliónov rokov

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Paleontológovia identifikovali tri nové druhy zubatých pterosaurov, ktoré žili na území dnešnej Afriky pred zhruba 100 miliónmi rokov. Nových vtákojašterov z obdobia kriedy popísal medzinárodný tím vedcov vedený Baylorovou univerzitou v Texase z... ...

dnes 08:36 open_in_new
Minister financií Thomas Schäfer spáchal samovraždu, údajne sa bál dopadu koronavírusu na ekonomiku

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Minister financií v nemeckej spolkovej krajine Hesensko spáchal samovraždu. Telo 54-roèného Thomasa Schäfera z Kresanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej našli v sobotu na železniènej trati v Hochheime neïaleko Frankfurtu nad... ...

dnes 04:24 open_in_new
Seniorom v Petržalke donesú obed až domov, nechcú ich vystavova riziku nákazy koronavírusom

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Mestská èas Bratislava - Petržalka spustila donášku obedov pre seniorov. V snahe nevystavova seniorov riziku nákazy koronavírusom sa Petržalka rozhodla poèas krízového obdobia zabezpeèova donášku stravy do domácností všetkým seniorom... ...

dnes 04:24 open_in_new
Športovci venujú do dražby rôzne predmety, nájdu sa tu veci aj od Hantuchovej

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Hoci sa väèšina športových podujatí v týchto dòoch nemôže uskutoèni, neustále prebieha èoraz väèší boj proti novému koronavírusu. Vznikajú rôzne organizácie a známi športovci neváhajú prispie na dobrú vec vysokými sumami. Web ATHLETES... ...

dnes 04:24 open_in_new
Babiš odporúèa Trumpovi boj s vírusom èeským spôsobom, napísal mu to na sociálnej sieti

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Èeský premiér Andrej Babiš odporuèil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby v rámci úsilia spomali šírenie nového koronavírusu nariadil povinné nosenie rúšok na tvár. Viac o téme: Koronavírus Na sociálnej a mikroblogovacej sieti... ...

dnes 04:24 open_in_new
Pozitívne testovaný na koronavírus bol aj predseda ÚVO Miroslav Hlivák a jeho manželka

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák a jeho manželka majú pozitívne testy na ochorenie COVID-19. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyòa ÚVO Janka Zvonèeková. Hlivák pod¾a jej slov zostáva v karanténe a dodržiava pokyny... ...

dnes 04:24 open_in_new
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahranièí pomáha k dodržiavaniu opatrení štátov, zastavil dotácie

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahranièí (ÚSŽZ) zmrazil dotácie na projekty krajanov a pozastavuje prípravu všetkých ústredných podujatí na Slovensku. Rozhodol sa tak urobi pre situáciu, v akej sa ocitlo Slovensko v súvislosti s rizikom šírenia... ...

včera 21:03 open_in_new
Prezident UEFA predstavil tri plány na dokonèenie aktuálnej sezóny, natiahnu sa môže do augusta

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Èeferin predstavil tri plány na dokonèenie aktuálnej sezóny 2019/2020. Pre pandémiu koronavírusu sú súaže vo väèšine štátov na "starom kontinente" pozastavené a k obnoveniu domácich líg èi... ...

včera 21:03 open_in_new
Bolo by v poriadku udeli titul Liverpoolu, skonštatoval Ilkay Gündogan z Manchestru City

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Hráèom FC Liverpool sa rozprávková sezóna pomaly rúca ako domèek z kariet. Po 14 mesiacoch našli v domácej súaži premožite¾a v podobe Watfordu, v osemfinále Ligy majstrov nestaèili na Atlético Madrid a pre pandémiu koronavírusu je v ohrození aj... ...

včera 21:03 open_in_new
Vo¾ba predsedu najvyššieho súdu aj riešenie situácie na Okresnom súde Bratislava I sa odkladá

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Už v pondelok 30. marca sa mala opakova na pôde Súdnej rady SR po štvrtýkrát vo¾ba predsedu Najvyššieho súdu SR. V hre boli dvaja kandidáti, Ján Šikuta a Ivan Rumana. Zasadnutie však napokon nebude, pretože súdna rada nie je uznášaniaschopná. Na... ...

včera 21:03 open_in_new
Tréner Magoni inšpiroval Vlhovú k netradiènému tréningu, koncentráciu si zdokona¾uje hraním na bicích

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu, ktorej dôkazom sú dva malé krištá¾ové glóbusy za prvenstvá v hodnoteniach slalomu a paralelných disciplín Svetového pohára. Ve¾ký podiel na... ...

včera 21:03 open_in_new
Zomrel po¾ský skladate¾ a dirigent Krzysztof Penderecki, vo veku 86 pod¾ahol vážnej chorobe

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 86 rokov zomrel významný po¾ský skladate¾ a dirigent Krzysztof Penderecki. Pod¾a zdrojov blízkych jeho rodine umelec skonal v nede¾u po "dlhej a vážnej chorobe". Asociácia Ludwiga van Beethovena, ktorú založila skladate¾ova manželka... ...

včera 21:03 open_in_new
Ve¾ryby pre otep¾ovanie blúdia z chránených zón, èím sa zvyšuje riziko ich smrte¾ných kolízií s loïami

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Otep¾ovanie oceánov v dôsledku klimatických zmien zvyšuje pravdepodobnos smrte¾ných kolízií ve¾rýb s loïami. Pod¾a vedcov, ktorých cituje tlaèová agentúra AP, niektoré druhy ve¾rýb v dôsledku otep¾ovania vôd pri h¾adaní potravy èastejšie... ...

včera 21:03 open_in_new
Lietadlo s ôsmimi ¾uïmi na palube zaèalo na konci vzletovej dráhy horie

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Na letisku vo filipínskej Manile vzbåklo lietadlo s ôsmimi ¾uïmi na palube. Incident sa stal v nede¾u, keï stroj smerujúci do Japonska vzlietal. Všetkých osem osôb zomrelo. Lietadlo Agusta WW24 viezlo dvoch pasažierov a šes èlenov posádky. Dvaja... ...

včera 21:03 open_in_new
Iniciatíva Bude to dobre chce poda pomocnú ruku neúplným rodinám a dôchodcom v núdzi

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Poda pomocnú ruku neúplným rodinám a dôchodcom, ktorí sa v súèasnej situácii ocitli v núdzi, má za cie¾ iniciatíva Bude to dobre. V súvislosti s aktuálnou pandémiou koronavírusu ju vyhlásila nezisková organizácia Pierott z Prešova. Dôchodcom,... ...

včera 21:03 open_in_new
Premiér Boris Johnson napísal obèanom list a vyzval ich, aby zostali doma a dodržiavali pravidlá

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson napísal list obèanom Spojeného krá¾ovstva, v ktorom ich vyzýva, aby poèas pandémie nového koronavírusu zostali doma a dodržiavali pravidlá. Viac o téme: Koronavírus Johnson obèanom adresoval list Predseda britskej... ...

včera 20:00 open_in_new
Epidemiológovia museli pre koronavírus zruši svadbu, nakoniec sa zosobášili v nemocnici (video)

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Dvaja epidemiológovia, ktorí sa v americkom Bostone ocitli v prvej línii v boji proti novému koronavírusu, museli pre pandémiu zruši svoju svadbu. To ich však neodradilo a napokon sa zosobášili v nemocnici. Svadba v operaènej sále Jen Andonian a Matt... ...

včera 20:00 open_in_new
Postaráme sa o všetkých ¾udí, povedal minister Sulík k pomoci pre firmy a živnostníkov

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Väèšina pomoci pre podnikate¾ov bude poèas súèasnej krízy postavená na tom, že podnikatelia v èestnom vyhlásení uvedú, o ko¾ko im pre krízu klesli tržby. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny... ...

včera 20:00 open_in_new
Japonská televízia informovala o novom termíne OH v Tokiu, olympijský výbor to oznaèil za špekuláciu

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Odložené olympijské hry v Tokiu by sa mohli zaèa 23. júla 2021. V nede¾u o tom informovala japonská štátna televízia NHK. V tento deò by sa mohol uskutoèni otvárací ceremoniál, èo by bolo takmer presne o rok neskôr než v pôvodnom termíne. ... ...

včera 20:00 open_in_new