Aktualne Spravy

Prievidza

Mestská polícia upozorňuje

Mestská polícia upozorňuje na aktuálne problémy.

Opäť pozor na neželaných návštevníkov V poslednom čase opäť zaznamenávame prípady, kedy obyvatelia oznamujú prespávanie cudzích osôb na chodbách a v priestoroch bytových domov, preto upozorňujeme na tento problém ...

2020-10-16 10:33 open_in_new
Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu koronavírusu je Mestská krytá plaváreň v Prievidzi od 13.10.2020 uzavretá.

...
2020-10-15 15:39 open_in_new
Informácie o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas jesenných sviatkov
Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb oznamuje verejnosti OSOBITNÉ OTVÁRACIE HODINY pre návštevníkov cintorínov na hlavnom  cintoríne na Mariánskej ulici a v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. ...
2020-10-15 14:36 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 42. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 42. týždni.

Mesto Prievidza organizuje on-line diskusiu na účel informovania verejnosti o riešeniach budúcnosti vykurovania na Hornej Nitre. Diskusia sa bude konať v utorok 20. októbra 2020 od 17:00. ...

2020-10-15 11:27 open_in_new
Povinnosť registrácie chovu ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. ...
2020-10-14 15:30 open_in_new
Diskusia o budúcnosti vykurovania bude on-line
Ako alternatívu verejného zhromaždenia, na účel informovania verejnosti o riešeniach budúcnosti vykurovania na Hornej Nitre, organizuje mesta Prievidza on-line diskusiu. Bude sa konať v utorok 20. októbra 2020 od 17:00 a vysielať na internete, na YouTube kanáli Mesto Prievidza. Obyvatelia sa do diskusie môžu zapojiť doručením otázok cez platformu Sli.do alebo e-mailom. Záznam z diskusie bude odvysielaný aj prostredníctvom RTV Prievidza. ...
2020-10-14 15:30 open_in_new
Kôš na cigaretové ohorky opäť na Námestí slobody

V týchto dňoch bol opäť umiestnený špeciálny kôš na cigaretové ohorky.

Pred budovu OD Prior bol opäť umiestnený tzv. „hlasovací kôš na ohorky“, aby sa kreatívnym spôsobom za pomoci behaviorálnej psychológie naučili fajčiarov hádzať cigaretové ohorky tam, kam ...

2020-10-14 12:21 open_in_new
Olympia športovala, aj keď s obmedzeniami

V tejto pre nás všetkých mimoriadne nepriaznivej dobe sa Olympia opäť zapojila minulý týždeň do " Európskeho týždňa športu " športovým podujatím " My spolu ".

V mestskej športovej hale sa stretli členky Olympie so svojimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi ...

2020-10-13 22:42 open_in_new
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred povodňami

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal hydrologickú výstrahu a meteorologickú výstrahu pre okres Prievidza.

Hydrologická výstraha: Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa Stupeň: 2. stupeň Výstraha aktualizovaná: 13.10.2020 v čase 13:20 h. Trvanie ...

2020-10-13 17:27 open_in_new
Pandémia ochorenia COVID-19: Opatrenia v meste Prievidza
Mesto Prievidza v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie a vyhláseným núdzovým stavom prijíma opäť viaceré opatrenia na ochranu verejného zdravia. Informuje tiež o aktuálnych opatreniach vyplývajúcich z uznesenia Vlády SR č. 587. ...
2020-10-13 16:24 open_in_new
Zberňa odpadov dňa 7.10.2020 zatvorená

Oznamujeme verejnosti, že dnes 7.10.2020 je zberňa odpadov na Garážovej ulici 1 zatvorená z technických dôvodov.

...
2020-10-07 12:21 open_in_new
Dve základné školy s odbornými učebňami
V týchto dňoch začali práce na výstavbe odborných učební na dvoch základných školách v Prievidzi. ZŠ Rastislavova bude vybavená novými učebňami informačno-komunikačných technológií a vzdelávanie na ZŠ Sama Chalupku bude doplnené o polytechnické učebne.   ...
2020-10-07 10:15 open_in_new
9. číslo mesačníka Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie OÁZA
V aktuálnom čísle mesačníka neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete prečítať životný príbeh maloletej Hany, ktorá sa stretla so závislosťou už v útlom veku, ale aj rady pre rodičov dieťaťa, ktoré bojuje so závislosťou. ...
2020-10-06 11:09 open_in_new
Prerušenie dodávky pitnej vody – Š. Králika a okolie
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes, v pondelok 2. 10. 2020 prerušená dodávka vody na Ul. Š. Králika a ďalšom okolí. ...
2020-10-02 09:30 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 40. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 40. týždni.

Oznamujeme obyvateľom, že v týchto dňoch začal jesenný zber odpadu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov a zber triedeného zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok. ...

2020-10-01 14:36 open_in_new
Zmena termínu zasadnutia VVO 3

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu októbrového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení z 1. októbra na štvrtok 8. októbra 2020 o 17.00 h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených ...

2020-10-01 13:33 open_in_new
Na Staničnej ulici nebude pristavený veľkoobjemový kontajner
Oznamujeme obyvateľom, že na ulici Staničná nebude v rámci jesenného zberu pristavený veľkoobjemový kontajner, a to z dôvodu realizácie projektu „parkovisko na Staničnej ulici“. Veľkoobjemový kontajner bude presunutý na ulicu Stavbárov, kde budú 2 kusy kontajnerov. ...
2020-10-01 12:30 open_in_new
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné opatrenie. ...
2020-09-30 16:33 open_in_new
Vyjadrite sa k návrhom riešení budúcnosti vykurovania
Mesto Prievidza si uvedomuje, že téma budúcnosti vykurovania po roku 2023 sa dotýka mnohých jeho obyvateľov. I napriek obdobiu pandémie koronavírusu vytvára podmienky na prezentovanie ponúkaných riešení širokej verejnosti. Na účel zodpovedania otázok a možnosti vyslovenia názorov obyvateľov, najmä odberateľov tepla z centrálneho zdroja, zriaďuje špeciálnu e-mailovú schránku a podstránku na webovom sídle. Pripravuje tiež diskusiu vysielanú naživo na internete s interaktívnymi prvkami ako alternatívu verejného zhromaždenia. ...
2020-09-30 12:21 open_in_new
Rokovalo mestské zastupiteľstvo

V pondelok 28. septembra 2020 sa uskutočnilo 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

Na septembrovom rokovaní MsZ zložil sľub nový poslanec Ing. Peter Paulík a do funkcie nastúpil ako náhradník za poslankyňu volebného obvodu č. II Renátu Úradníčkovú, ktorá ...

2020-09-30 10:15 open_in_new
Spustenie dodávky tepla v meste Prievidza

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. oznamuje svojim odberateľom tepla, že dnešným dňom, t.j. 29. septembra 2020 sa na území mesta Prievidza spúšťa dodávka tepla na vykurovanie ÚK.

Dôvodom spustenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie klimatických podmienok ...

2020-09-29 11:09 open_in_new