Aktualne Spravy

Prievidza

Zmeníme planétu alebo seba? Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm
Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň tichým svedkom zániku. Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm prináša v utorok 24. marca 2020 do KaSS – Dom kultúry v Prievidzi dokumentárne filmy, ktoré vás motivujú k zmene. Nebude chýbať sprievodná diskusia venovaná problematike pytliactva, inšpiratívni rečníci, či Junior festival pre základné a stredné školy. Vstup na festival je voľný. ...
včera 16:27 open_in_new
Jarná deratizácia kanalizačnej sústavy 2020
Upozorňujeme verejnosť, že v dňoch od 15. marca do 31. mája 2020, bude prebiehať preventívna deratizácia kanalizačnej sústavy vo vlastníctve alebo v správe StVPS a.s. v mestách Prievidza, Bojnice, Nováky, Handlová, Kanianka, Pravenec, Lehota pod Vtáčnikom, Opatovce nad Nitrou, Kocúrany v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod. ...
včera 16:27 open_in_new
Mesto Prievidza ocenilo jednotlivcov a kolektívy v oblasti kultúry
V piatok 14. februára 2020 sa uskutočnilo podujatie Kultúra 2019 spojené s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry za rok 2019 v rámci regiónu hornej Nitry. ...
včera 16:27 open_in_new
Detské jasle budú vybudované vďaka nenávratnému finančnému príspevku
Mesto Prievidza získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza“ v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.01.2020. ...
včera 09:06 open_in_new
Korčuľovanie v čase jarných prázdnin
S príchodom jarných prázdnin si spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. pripravila pre obyvateľov Prievidze prekvapenie v podobe rozšírenia možnosti korčuľovania pre verejnosť na zimnom štadióne. ...
včera 09:06 open_in_new
Doplnené stanovisko mesta k otázkam o nakladaní s príjmom za vyseparované zložky komunálneho odpadu
V inzercii v regionálnom periodiku Prievidzsko uverejnila Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta v rokoch 2003-2013, článok, v ktorom kladie otázku, kam „zmizli“ príjmy mesta Prievidza za vyseparované zložky komunálneho odpadu? Ako senzáciu prezentuje, že od roku 2018 nemalo mesto Prievidza takýto príjem, pričom sa domnieva, že by takýto príjem malo mať. ...
2020-02-20 15:48 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 8. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 8. týždňa.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci marec bude prerušená distribúcia elektriny. Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy ...

2020-02-20 13:42 open_in_new
Vývoz nádob na BRO
Oznamujeme verejnosti, že vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude opäť prebiehať v mesiacoch marec až november 1x týždenne v rovnaký deň ako je zabezpečovaný vývoz nádoby na zmesový komunálny odpad (čiernej farby). ...
2020-02-20 09:30 open_in_new
Návrhy na ocenenie Prievidzský anjel môže verejnosť posielať do konca februára

Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na udelenie mestského ocenenia Prievidzský anjel. Písomné návrhy môže zasielať verejnosť do 29. februára 2020.

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta ...

2020-02-19 16:42 open_in_new
Lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ Ulica P. J. Šafárika

V dňoch 3.2. – 7.2.2020 si 37 žiakov zo ZŠ, Ulica P. J. Šafárika v Prievidzi spolu s učiteľmi Kockovou, Sobotovou a Kaššom užili lyžiarsky výcvik na Orave – v obci Hruštín.

Organizácia pobytového lyžiarskeho výcviku je pre pedagógov náročná, ale pre deti veľmi ...

2020-02-17 15:21 open_in_new
Zmena termínu rokovania Mestského zastupiteľstva

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa uskutoční dňa 2. marca 2020 (pondelok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi.

...
2020-02-17 15:21 open_in_new
Transformácia Hornej Nitry: Vyhlásili výzvu na podporu malých a stredných podnikov
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky zameranú na podporu rozvoja podnikania malých a stredných podnikov v rámci Iniciatívy Európskej komisie zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra. ...
2020-02-15 01:24 open_in_new
Rokovanie Mestskej rady

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi sa uskutoční v pondelok 17.2.2020 o 8.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského domu v Prievidzi.

...
2020-02-14 12:48 open_in_new
Stanovisko mesta k otázkam o nakladaní s príjmom za vyseparované zložky komunálneho odpadu
V inzercii v regionálnom periodiku Prievidzsko uverejnila Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta v rokoch 2003-2013, článok, v ktorom kladie otázku, kam "zmizli" príjmy mesta Prievidza za vyseparované zložky komunálneho odpadu? Ako senzáciu prezentuje, že od roku 2018 nemalo mesto Prievidza takýto príjem, pričom sa domnieva, že by takýto príjem malo mať. ...
2020-02-13 18:57 open_in_new
Prievidza sa opäť zapojila do projektu „Dajme spolu gól“

Mesto Prievidza začiatkom roka 2020 uzavrelo so Slovenským futbalovým zväzom (SZF) zmluvu o spolupráci pri realizovaní projektu „Dajme spolu gól“.

Poslaním projektu „Dajme spolu gól“ je popularizovať futbal u detí v materských a základných školách na Slovensku. ...

2020-02-13 10:33 open_in_new
Nový mesačník centra sociálnych služieb venovaný prevencii proti závislostiam
Nezisková organizácia Spokojnosť – centrum sociálnych služieb ako etablovaná organizácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb rozširuje svoje pôsobenie aj vo sfére problematiky závislosti a spoluzávislosti v okrese Prievidza. ...
2020-02-13 09:30 open_in_new
Havária na vodovodnom potrubí – Ul. M. Gorkého
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje obyvateľov, že pre haváriu na vodovodnom potrubí na ulici Ul. M. Gorkého bude odstavená voda a prerušená dodávka pitnej vody. ...
2020-02-12 08:18 open_in_new
Pozor na silný vietor

Informujeme obyvateľov, aby z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok  bezpečne parkovali svoje vozidlá.

Vzhľadom k aktuálnemu nepriaznivému počasiu a výstrahám pred poveternostnými podmienkami a silným vetrom informujeme obyvateľov, aby svoje motorové vozidlá ...

2020-02-11 16:33 open_in_new
Oznam o prerušení vyučovania ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza oznamuje.

Vážení rodičia, rozhodnutím RÚVZ  Prievidza z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení bude materská aj základná škola ...

2020-02-07 13:51 open_in_new
Zasadnutie finančnej komisie

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovania komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít sa uskutoční  v piatok 7. 2. 2020  o 9:00 h v zasadačke prednostu.

...
2020-02-07 09:39 open_in_new
Výveska na smútočné oznamy je späť

Rodinní príslušníci zosnulých obyvateľov majú opäť možnosť zverejniť smútočné oznámenia, takzvané parte.

V minulosti poskytovalo mesto Prievidza možnosť vyvesiť smútočné oznamy na budove Domu služieb, no z dôvodu rekonštrukcie budovy nebola táto možnosť v roku ...

2020-02-06 15:48 open_in_new