Aktualne Spravy

Prievidza

Odstávka vody – J. Červeňa, J Kollára
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude dnes 20.9.2019 prerušená dodávka pitnej vody v meste Prievidza ulice J. Červeňa, J. Kollára prípadne blízke okolie. ...
2019-09-20 09:39 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 38. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 38. týždňa.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená: - ...

2019-09-19 09:30 open_in_new
Odstávka vody – ul. B. Slančíkovej
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje, že z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude prerušená dodávka pitnej vody v Prievidzi na križovatke ulíc B. Slančíkovej a Puškinovej. ...
2019-09-18 11:27 open_in_new
Počuli sme vrúcny hlas
K sviatku Sedembolestnej Panny Márie  v nedeľu 15. septembra  zorganizovalo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Farnosť Kanianka a Dom kultúry Kanianka už 21. ročník festivalu mariánskych pútnických piesní v kostole Božského srdca Ježišovho v Kanianke. ...
2019-09-16 14:18 open_in_new
Sezóna ukončená výhrou – Valčianska Dolina Beast
V sobotu 7.9. sa členovia Spartan Training Group Prievidza zúčastnili tento rok posledného preteku na Slovensku kategórie Spartan Race Beast vo Valčianskej Doline. Bol to najdlhší pretek zo základnej série s dĺžkou 22,3km a prevýšením 1300m. Počasie vyšlo excelentne a príroda v tomto prostredí bola očarujúca, aj preto je patrí táto lokalita medzi obľúbené v našej skupine. Celkovo sa na štart postavilo 25 členov STG Prievidza, kde viacerí štartovali kategóriu AGE Group alebo OPEN, kde pretekali ako jednotlivci. ...
2019-09-16 11:09 open_in_new
Rekonštrukcia palubovky v športovej hale v Prievidzi

Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie projektu s názvom „Rekonštrukcia palubovky v športovej hale v Prievidzi.

Mestskí poslanci na svojom augustovom rokovaní schválili zámer kompletnej rekonštrukcie palubovky v Športovej hale v Prievidzi. Cieľom projektu je ...

2019-09-12 15:48 open_in_new
Prievidza podá žiadosť o členstvo v Únii miest Slovenska

Prievidzskí poslanci schválili zámer podania žiadosti o členstvo v Únii miest Slovenska.

Únia miest Slovenska je dobrovoľným záujmovým združením miest Slovenskej republiky. Jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska. Z dôvodu ...

2019-09-12 15:48 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 37. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 37. týždňa.

- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená: dňa ...

2019-09-12 10:33 open_in_new
Prievidza oslávi Svetový deň cestovného ruchu
K oslavám Svetového dňa cestovného ruchu, ktoré vyhlásilo Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO na 27. september a svet si ho prvý raz pripomenul v roku 1980, prispeje aj mesto Prievidza. Načasovanie osláv je symbolické, pretože sa koná v čase, keď sa v našich zemepisných šírkach končí hlavná turistická sezóna. ...
2019-09-10 12:21 open_in_new
Odstávka vody – Ul. Vinohradnícka

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje, že z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude prerušená dodávka pitnej vody v Prievidzi na ulici Vinohradnícka.

Dodávka pitnej vody bude prerušená od 09:00 h až do odstránenia poruchy. Ďakujeme za ...

2019-09-10 09:12 open_in_new
Jeden z desiatich finalistov sa stane Učiteľom Slovenska 2019
Zaježová 3. septembra 2019 – Na hodinách skúšajú inovatívne formy výučby, aktívne sa zúčastňujú mimoškolských aktivít a svojim žiakom sa snažia odovzdávať nielen vedomosti, ale aj kus seba. Odmenou za ich úsilie nie sú len lepšie výsledky študentov, ale aj ich nadšenie pre predmety, ktoré vyučujú. Sú zároveň inšpiráciou pre svojich kolegov, ktorým sprostredkúvajú svoje skúsenosti. Takých pedagógov zviditeľňuje ocenenie Učiteľ Slovenska pod taktovkou Komenského inštitútu. ...
2019-09-09 16:24 open_in_new
Z augustového rokovania MsZ

Dňa 26. augusta zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

Program rokovania: -Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2019  -Návrh II. zmeny rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v roku 2019 ...

2019-09-09 15:21 open_in_new
Mimoriadne pútnické vlaky na národnú púť do ŠAŠTÍNA a späť

Na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie do Baziliky Sedembolestnej Šaštín-Stráže budú 15. 09. 2019 organizované mimoriadne pútnické vlaky na národnú púť do ŠAŠTÍNA a späť.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) organizuje dňa 15. septembra 2019 mimoriadne ...

2019-09-09 10:06 open_in_new
Zástupcov do Rady mladých si môžu delegovať do 15. septembra
Mládežnícke organizácie a žiacke školské rady v Prievidzi si môžu do 15. septembra 2019 delegovať zástupcov do Rady mladých. V poradnom orgáne mestského zastupiteľstva bude zastupovať každý subjekt jeden zástupca. ...
2019-09-06 15:57 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 36. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 36. týždňa.

- Aj tento rok, tak ako po minulé, sa môžete tešiť na tradičný Banícky jarmok, ktorý opäť láka svojím bohatým programom. Tri dni plné hudby, zábavy a dobrého jedla i pitia sa ...

2019-09-05 16:51 open_in_new
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny- september 2019

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci september bude prerušená distribúcia elektriny.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch: ...

2019-09-05 15:48 open_in_new
Malinovec oslávil štvrťstoročnicu
Už naše staré mamy poznali liečivú silu piesne, a preto ju mali na perách od rozvidnenia až do mrku, spievali, keď im jasala duša i keď im bolo smutno. A práve na odkaz našich spevavých predkov sa rozhodlo pred dvadsiatimi piatimi rokmi nadviazať niekoľko nadšencov z Veľkej Lehôtky a v roku 1994 založili spevácku skupinu. ...
2019-09-05 14:45 open_in_new
Z rokovania septembrovej Rady starších
V prvý septembrový utorok  sa na svojom treťom rokovaní v roku 2019 zišli členovia poradného orgánu primátorky mesta – Rady starších (RS). Rokovanie viedol zástupca primátorky  Ľ. Jelačič za prítomnosti zástupcov poslancov MsZ, prednostu MsÚ a ďalších zamestnancov mesta. ...
2019-09-05 14:45 open_in_new
Zmena termínu zasadnutia VVO 3

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu septembrového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení z 5. septembra na štvrtok 12. septembra 2019 o 17.00 h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených ...

2019-09-04 21:54 open_in_new
Žiadosť o rešpektovanie prenosného dopravného značenia

Žiadosť o rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas Baníckeho jarmoku.

V čase konania Baníckeho jarmoku 2019 v meste Prievidza bude obmedzená cestná premávka, a z toho dôvodu žiada spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. o rešpektovanie prenosného ...

2019-09-04 14:57 open_in_new