Aktualne Spravy

Prievidza

Ochrana úrody pred požiarmi
V letnom období sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je aj vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody. Najčastejšími príčinami týchto požiarov je spaľovanie slamy na riadkoch a plošné vypaľovanie strnísk, resp. suchých porastov. ...
včera 14:18 open_in_new
5. číslo mesačníka Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie OÁZA
V aktuálnom čísle mesačníka neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb sa dozviete o činnosti Centra poradensko - sociálnych služieb a prevencie Oáza. Nájdete v ňom tiež rozhovory so sociálnymi pracovníkmi či odporúčania pre uživateľov drog v čase pandémie. ...
včera 14:18 open_in_new
Zatvorenie škôl prerušilo aktivity Ekoroku, deti sa však nevzdávajú
Deti z piatich prievidzských základných a dvoch základných škôl s materskou školou, sa po svojom návrate do škôl začiatkom júna, budú okrem vyučovania venovať aj ďalším aktivitám spojeným s environmentálnym projektom EKOROK s Nestlé. Cieľom projektu je vzdelávať deti v oblasti ochrany životného prostredia a budovať v nich správne environmentálne návyky. V školskom roku 2019/2020 sa realizoval už po 17-krát. Hlavnou témou aktuálneho ročníka bola "Oslava Zeme". ...
2020-06-01 15:09 open_in_new
Trhovisko na Hviezdoslavovej ulici otvorené

Mesto Prievidza spoločne s prevádzkovateľom Správou majetku mesta Prievidza sprístupnili aj trhovisko na Hviezdoslavovej ulici.

Na základe aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, je možné prevádzkovať vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, ...

2020-06-01 15:09 open_in_new
Opäť do školy a opatrne
Netradičný návrat detí do škôl sa koná pred prázdninami a nie po nich, ako sme až doteraz boli zvyknutí. To bude znamenať aj zvýšenú pozornosť vodičov, detí, ich rodičov aj príslušníkov mestskej polície. ...
2020-06-01 08:51 open_in_new
Rozšírenie úradných hodín MsÚ

Od 1. júna dochádza k ďalšej úprave úradných hodní MsÚ v Prievidzi.

MsÚ v Prievidzi bude od pondelka 1. júna otvorený nasledovne:

- pondelok až štvrtok  7.00 – 15. 00 h  - piatok – zatvorené Úradné hodiny pre verejnosť budú v pondelok ...

2020-05-27 14:24 open_in_new
Zasadnutie VVO č. II

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie zasadnutie VVO č. II (Píly) sa uskutoční vo štvrtok 4. júna 2020 o 16:30 hod v banketke Domu kultúry na 1. poschodí Ul. F. Madvu č. 11.

Obyvateľov prosíme, aby v prípade účasti na zasadnutí VVO č. II dodržali hygienické opatrenia ...

2020-05-27 13:21 open_in_new
Otváranie základných a materských škôl v Prievidzi

Základné a materské školy opäť otvoria svoje brány už 1. júna 2020.

Po oznámení štvrtej fázy uvoľňovania reštriktívnych opatrení sa začali v základných a materských školách realizovať opatrenia na ich znovuotvorenie. Začalo sa s upratovaním a kosením areálov ...

2020-05-27 11:15 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 21. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 21. týždňa.

S účinnosťou od pondelka 18. mája 2020 je pre verejnosť sprístupnený celý Mestský úrad v Prievidzi. Obyvatelia môžu vybaviť svoju agendu od pondelka do štvrtka počas úradných ...

2020-05-21 12:27 open_in_new
Mestská plaváreň sa pripravuje na otvorenie

Od stredy 20. mája začala platiť štvrtá fáza uvoľňovania reštriktívnych opatrení. Opatrenia sa dotkli aj mestskej plavárne.

Pre vnútorné plavárne a športoviská platí od stredy 20. mája možnosť otvorenia pre športové kluby. Pre širokú verejnosť ostanú plaváreň ...

2020-05-21 12:27 open_in_new
Opatrenia pri zabránení šírenia koronavírusu AKTUALIZOVANÉ

Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR prijala viacero opatrení proti šíreniu COVID-19. Prijímané opatrenia sú priebežne aktualizované.

Usmernenie hlavného hygienika SR (7. aktualizácia zo dňa 20.4.2020) ...

2020-05-20 16:30 open_in_new
COVID-19 opatrenia a zákazy v Prievidzi AKTUALIZOVANÉ
V Prievidzi sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zaviedli nasledovné opatrenia a zákazy zo strany mesta Prievidza a príspevkových organizácií mesta Prievidza. Všetky informácie sú priebežne aktualizované. ...
2020-05-20 16:30 open_in_new
17. ročník EKOrok-u s Nestlé Slovensko, s.r.o.
„Oslava Zeme" - bol názov projektu, ktorý mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o. realizovali v školskom roku 2019/2020. Na realizácii aktivít projektu sa podieľali žiaci piatich základných škôl (ďalej ZŠ) a dvoch základných škôl s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. ...
2020-05-20 13:21 open_in_new
Prečo, čo a ako učiť o klíme: Webinár pre učiteľov
Klíma tvrdo zasiahne do života našich detí. Ale ten im skomplikujú aj iné faktory: ropný zlom, vyčerpanie zásob dôležitých surovín, úbytok biodiverzity, pokles úrodnosti pôd a ďalšie trendy, ktoré sú globálne, prepojené a často majú nevratné dôsledky. O tom, aký charakter bude mať spoločnosť už v blízkej budúcnosti, rozhodne to, či spoločnosť dokáže tieto trendy oslabiť a zvrátiť a to, ako sa na prichádzajúce krízy adaptujú rodiny, komunity a regióny. Práve v tom majú nezastupiteľnú úlohu školy. ...
2020-05-18 23:33 open_in_new
Zasadnutie VVO č. III
Oznamujeme verejnosti, že najbližšie zasadnutie VVO č. III (Zapotôčky - Nové mesto) sa uskutoční vo štvrtok 21.05.2020 o 17:00 hod na Šulekovej ulici č. 15 v priestoroch bývalého Centra voľného času. ...
2020-05-18 09:54 open_in_new
StVPS, a.s. otvára od 18. mája zákaznícke centrá
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na priaznivú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 pristupuje od 18.05.2020 k opätovnému otvoreniu svojich zákazníckych centier. ...
2020-05-18 09:54 open_in_new
Kvetinová výsadba mesta

Po predchádzajúcich úspechoch spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len „TSMPD s.r.o.“) pokračuje s výsevom lúčnych kvetov v meste Prievidza.

Výsev bol realizovaný na pôvodných lokalitách, na sídlisku Zapotôčky na ulici Ľ. Ondrejova a na ulici ...

2020-05-14 16:39 open_in_new
Umenie pomáha, alebo učíme na diaľku
Koronakríza zasiahla do života všetkých ľudí. Učiteľov, rodičov, žiakov. Odrazu sa veľa „obyčajných“ vecí stalo vecami „neobyčajnými“. Bežný pracovný deň naplnený pedagogickou a umeleckou činnosťou s kolegami, žiakmi, rodičmi i verejnosťou nebol možný. Tento stav sa však už po niekoľkých dňoch od novej a nečakanej situácie začal meniť. ...
2020-05-14 13:30 open_in_new
MsÚ otvorený pre verejnosť

MsÚ v Prievidzi bude pre verejnosť opätovne otvorený.

S účinnosťou od pondelka 18. mája 2020 bude pre verejnosť sprístupnený celý MsÚ. Obyvatelia môžu vybaviť svoju agendu od pondelka do štvrtka počas úradných hodín v čase od 8.00 hod–do 11.00 hod. Piatok bude úrad ...

2020-05-13 16:30 open_in_new
4. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Vzhľadom na pretrvávajúce preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu bude Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi rokovať opäť formou videokonferencie.

Rokovanie MsZ sa bude konať v stredu 13. mája 2020 o 10:00 hod bez fyzickej prítomnosti poslancov v rokovacej miestnosti ...

2020-05-13 11:15 open_in_new
Doručovanie rozhodnutí o vyrubení dane 2020

Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady  na rok 2020 začne mesto postupne doručovať od 15. mája  s predpokladom do konca júna.

Vzhľadom na celospoločenskú situáciu (ochorenie COVID 19) nebolo možné zabezpečiť  ...

2020-05-12 14:15 open_in_new