Aktualne Spravy

Prievidza

Zasadnutie VVO č. II - august 2020

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie zasadnutie VVO č. II (Píly) sa uskutoční vo štvrtok 13. augusta 2020 o 16.30 h v klubovni KaSS - Dom kultúry na 1. poschodí na Ul. F. Madvu.

...
včera 15:24 open_in_new
Zomrel starosta partnerského mesta Velenje

V uplynulých dňoch po vážnej chorobe zomrel starosta partnerského mesta Velenje v Slovinsku pán Bojan Kontič.

Pán Bojan Kontič bol staroston mestskej samosprávy Velenje tretie volebné obdobie od roku 2010. Vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrasť blízkym a občanom ...

2020-08-03 14:09 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 31. týždňa.

Informujeme verejnosť, že na základe odporúčaní okresného krízového štábu z 29.júla, podľa ktorých sa neodporúča organizovanie hromadných podujatí nad desať osôb, sa dňa ...

2020-07-30 11:27 open_in_new
Podujatia na námestí sú v piatok 31.7.2020 ZRUŠENÉ

Z dôvodu narastajúceho počtu prípadov koronavírusu v okrese krízový štáb neodporúča konanie hromadných podujatí nad desať osôb.

V stredu 29. júla 2020 zasadal v Prievidzi okresný krízový štáb, ktorý vzhľadom na nepriaznivý vývoj situácie prijal opatrenie vo forme ...

2020-07-30 11:27 open_in_new
Budúcnosť regiónu horná Nitra je kľúčovou prioritou
Úspešná transformácia hornej Nitry je pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR (MIRRI SR) prioritou. Počas návštevy regiónu to zdôraznila podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Stretla sa s primátorkou mesta Prievidza, predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, primátorom mesta Trenčín, ako aj s primátormi ďalších miest a zástupcami samosprávy, podnikateľských subjektov, tretieho sektora aj s nositeľmi projektových zámerov. ...
2020-07-29 10:15 open_in_new
Verejnosť sa môže zapojiť do tvorby koncepcie rozvoja športu mesta Prievidza
Samospráva v súčasnosti pripravuje návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Prievidza pre obdobie rokov 2020 – 2030, v rámci ktorej bude analytická časť reflektovať aktuálne názory a postoje širšej verejnosti i vybraných subjektov. ...
2020-07-28 12:12 open_in_new
V Prievidzi pribudla národná kultúrna pamiatka

Pamiatkový úrad SR rozhodol o vyhlásení hrobky rodiny Heumann na židovskom cintoríne v Prievidzi za národnú kultúrnu pamiatku.

Pamiatkový úrad SR na základe viacerých významných charakteristík hrobky na židovskom cintoríne v Prievidzi rozhodol o zaradení predmetnej ...

2020-07-23 10:24 open_in_new
Pribudne ostrovček na frekventovanom priechode pre chodcov
Dopravná situácia na Nábrežnej ulici si vyžaduje zvýšenie bezpečnosti chodcov na frekventovanom priechode pre chodcov. V nasledujúcich dňoch bude vybudovaný ochranný ostrovček na tejto miestnej komunikácii. ...
2020-07-23 10:24 open_in_new
Mesto obnoví vodorovné dopravné značenie

V lete 2020 sa budú realizovať práce na obnove vodorovného dopravného značenia v Centrálnej mestskej parkovacej zóne a na sídlisku Kopanice.

Počas letných mesiacov mesto Prievidza obnoví vodorovné dopravné značenie na parkovacích miestach v Centrálnej mestskej parkovacej ...

2020-07-23 10:24 open_in_new
Počas leta ďalšie investície

Počas letných prázdnin sú na základných a materských školách realizované investičné akcie, opravy a údržba. Celková preinvestovaná suma predstavuje viac ako 1,1 milióna eur.

Medzi najvýznamnejšie investície na základných a materských školách v zriaďovateľskej ...

2020-07-23 10:24 open_in_new
Mesto vybuduje multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku

V uplynulých dňoch bola podpísaná zmluva o dielo, predmetom ktorej je vybudovanie nového multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi.

Športové multifunkčné ihrisko je projektované s pôdorysom hracej plochy 40x20m s výbehmi na brány. ...

2020-07-21 11:09 open_in_new
Havária na vodovodnom potrubí – Necpaly

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., upozorňuje obyvateľov, že pre haváriu na vodovodnom potrubí je odstavená voda v časti Necpaly na Ul. Na záhumní.

Z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude dnes 20. júla v čase od 9.00 hod. do ...

2020-07-20 09:57 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 29. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 29. týždňa.

Osviežte sa kultúrou aj počas teplých letných dní! Pozývame vás na „Kultúrne leto na námestí 2020“, v rámci ktorého je pripravený pestrý program pre veľkých i malých. ...

2020-07-16 11:24 open_in_new
Havária na vodovodnom potrubí – ul. T. Vansovej

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., upozorňuje obyvateľov, že pre haváriu na vodovodnom potrubí je odstavená voda ul. T. Vansovej. 

Z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude dnes 16. júla v čase od 9.00 hod. do odstránenia poruchy ...

2020-07-16 09:18 open_in_new
Odkaz pre starostu ocenil najlepšie samosprávy: Prievidza opäť v TOP 3
Bratislava, 14. júla 2020 - Portál na nahlasovanie podnetov a zjednodušenie komunikácie medzi samosprávou a občanmi Odkaz pre starostu vyhodnotil úspešnosť miest a obcí za uplynulý rok. Desiatim samosprávam odovzdal ocenenie Zlaté vedro. ...
2020-07-15 12:18 open_in_new
Tvorivé dielne pre deti v RKC v Prievidzi
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi s hlavným partnerom podujatia Fond na podporu umenia vás pozývajú na Tvorivé dielne: Tak robili stará mať, starý otec pre deti vo veku od 7 do 12 rokov, ktoré sa budú konať každý  piatok o 10:00 hod. ...
2020-07-15 11:15 open_in_new
Havária na vodovodnom potrubí – ul. A. Hlinku

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., upozorňuje obyvateľov, že pre haváriu na vodovodnom potrubí je odstavená voda ul. A. Hlinku a Hviezdoslavova. 

Z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude dnes 17. júla v čase od 9.00 hod. do ...

2020-07-15 10:12 open_in_new
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína  v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest,  ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia. ...
2020-07-13 16:13 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 28. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 28. týždňa.

Osviežte sa kultúrou aj počas teplých letných dní! Pozývame vás na „Kultúrne leto na námestí 2020“, v rámci ktorého je pripravený pestrý program pre veľkých i malých. ...

2020-07-09 10:21 open_in_new
UPOZORNENIE: oznam o pohybe medveďa

Poľovnícky spolok Breza upozorňuje obyvateľov, že v okolí katastrov obcí Malá Čausa, Nedožery-Brezany a Prievidza bol zaznamenaný pohyb medveďov. 

Kvôli vlastnej bezpečnosti zvýšte svoju pozornosť a pokiaľ je to možné, obmedzte prechádzky do lesa. Nedovoľte ...

2020-07-09 09:18 open_in_new
Tvorivé dielne cudzieho jazyka pri fontáne
Jazyková škola Elite v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi vám toto leto prinášajú zaujímavé tvorivé dielne, kde si vaše deti budú môcť precvičiť elementárnu slovnú zásobu v cudzom jazyku, a to hravou formou v príjemnom prostredí. Vítané sú rôzne vekové kategórie. ...
2020-07-08 13:21 open_in_new