Aktualne Spravy

Nitra Virtualne

Koronavírus: AAA AUTO predáva aj bez poboèiek, autá vozia zákazníkom domov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Autocentrum dnes, ako jediné, rozbieha aj mobilný výkup vozidiel. Za dva týždne, odkedy sa z nariadenia štátu nesmú predáva v prevádzkach autobazárov ojazdené vozidlá, sa sieti AAA AUTO podarilo znaène posilni online predaj. V rámci neho... ...

dnes 16:39 open_in_new
Nestlé podporilo hrdinov v prvej línii, nezabudlo ani na seniorov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Touto overenou pravdou sa riadili aj v spoloènosti Nestlé, ktorá sa rozhodla v súèasnej ne¾ahkej situácii podpori ¾udí z prvej línie boja proti koronavírusu. Spoloènos rozdelila po celom Slovensku tisíce kartónov... ...

dnes 16:39 open_in_new
¼udskoprávny výbor si na prvom zasadnutí zvolil podpredsedov, opozièní poslanci neprišli

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Parlamentný výbor pre ¾udské práva je plne funkèný a v piatok na svojom prvom zasadnutí zvolil za podpredsedov Vladimíru Marcinkovú (Za ¾udí) a Petra Polláka z hnutia Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO). Predseda výboru Ondrej Dostál z... ...

dnes 16:39 open_in_new
Polícia vyšetruje smr dobodaného muža v Tornali, pravdepodobne bol zavraždený

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti objasòujú okolnosti smrti 62-roèného muža, ktorého našli màtveho v byte na Ulici 1. mája v Tornali. Muž mal na hrudníku nieko¾ko bodných zranení. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, z doposia¾ zabezpeèených dôkazových... ...

dnes 16:39 open_in_new
Súdna rada by sa mohla poponáh¾a s vo¾bou šéfa najvyššieho súdu, myslí si jeho doèasný predseda

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Doèasný šéf Najvyššieho súdu SR Peter Szabo dúfa, že Súdna rada SR sa s vo¾bou jeho nástupcu poponáh¾a. Zo svojej pozície zástupcu predsedu môže totiž vykonáva len neodkladné úlohy. Uviedol to v odpovediach na otázky agentúry SITA, ktorú... ...

dnes 16:39 open_in_new
Smer-SD vraj prekroèil výdavky v predvolebnej kampani, Transparency podáva podnet na ministerstvo

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) podáva ministerstvu vnútra podnet na stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) za prekroèenie limitu na výdavky vo volebnej kampani pred parlamentnými vo¾bami z 29. februára. Informovala o... ...

dnes 16:39 open_in_new
Urýchlená mobilizácia eurofondov je pod¾a ZMOS jediná možnos, ako zmierni dopady koronakrízy

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje urýchlene mobilizova eurofondové zdroje na zmiernenie dopadov širenia koronavírusu. Pod¾a ZMOS-u je to jediná možnos ako spomali tempo poklesu ekonomiky, rastu nezamestnanosti a podpory verejných... ...

dnes 16:39 open_in_new
Zamestnávatelia žiadajú „kurzarbeit“, vedia si predstavi model ministra Sulíka

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Asociácia priemyselných zväzov (APZ) žiada vládu, aby v záujme udržania pracovných miest poèas súèasnej krízy po vzore Rakúska a Nemecka zaviedla tzv. kurzarbeit. Vie si predstavi model, ktorý predstavil minister hospodárstva Richard Sulík na... ...

dnes 16:39 open_in_new
Google zverejòuje údaje o pohybe ¾udí poèas pandémie koronavírusu a pravidelne ich aktualizuje

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google bude poèas pandémie koronavírusu zverejòova údaje o pohybe ¾udí. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že technologický gigant bude spoèiatku publikova detaily o rôznych typoch miest, ktoré ¾udia navštevujú, v 131... ...

dnes 16:39 open_in_new
Do nového balíku opatrení Európskej komisie pre boj s koronavírusom sa dostali aj návrhy Slovenska

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v zverejnenom novom balíku opatrení pre boj s koronavírusom zoh¾adnila aj viaceré slovenské návrhy. Slovensko tak môže nevyužité peniaze Európskej únie vynaloži rýchlejšie a jednoduchšie na zmiernenie následkov pandémie v... ...

dnes 16:39 open_in_new
Dostál bude predsedom ¾udskoprávneho výboru, ale funkcie sa chce ve¾mi rýchlo vzda

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR zvolili vo štvrtok 2. apríla Ondreja Dostála (SaS) za predsedu ¾udskoprávneho výboru. Hlasovalo za neho 74 zo 120 poslancov. Na zvolenie predsedu parlamentného výboru je potrebné získa nadpoloviènú väèšinu hlasov hlasujúcich... ...

dnes 16:39 open_in_new
Kaufland a Lidl venujú Slovenskému Èervenému krížu spoloène 60 000 eur

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Obchodné reazce spojili svoje sily a Slovenskému Èervenému krížu venovali štedrú finanènú pomoc. Spoloènosti Kaufland a Lidl dlhodobo spolupracujú so Slovenským Èerveným krížom (SÈK) na jednorazových i dlhoroèných projektoch zameraných na... ...

dnes 16:39 open_in_new
Chirana T. Injecta: Prístup Štátnych hmotných rezerv sa od konca marca zásadne zlepšil

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko musí ma dostatok ihiel a striekaèiek, pretože oèakávaná vakcína na COVID 19 prinesie najmasívnejšie oèkovanie v dejinách. Štátne hmotné rezervy aj štát ako taký sa od utorka 31.marca 2020 zaèal naozaj zaujíma o možnosti a kapacity... ...

dnes 16:39 open_in_new
Všetci Slováci vracajúci sa zo zahranièia, absolvujú povinnú štátnu karanténu

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Každý èlovek, ktorý príde zo zahranièia, skonèí v štátnej karanténe. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva zahranièných vecí (MZV) Martin Klus (SaS), ktorý dnes absolvoval aj video konferenciu so svojimi kolegami zo zahranièných rezortov... ...

dnes 16:39 open_in_new
Slováci si môžu poèas pandémie koronavírusu odloži splátky úverov, opatrenie má tri roviny

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - aktualizované 3. apríla, 13:23 Ministerstvo financií SR sa už dohodlo s bankami na podrobnostiach odkladu splátok úverov. Ako na piatkovej tlaèovej konferencii informoval minister financií Eduard Heger, opatrenie má tri roviny. Viac o téme:... ...

dnes 16:39 open_in_new
Panika, zvýšené nakupovanie a tunelové videnie. Sociológ hodnotí vystúpenia premiéra Matovièa

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Doterajšie vystupovanie premiéra Igora Matovièa z hnutia Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) v boji proti koronavírusu môže ma nepriaznivý vplyv na jeho dôveryhodnos u ¾udí. Agentúre SITA to povedal politológ Jozef Lenè. Roztržka s... ...

dnes 16:39 open_in_new
Španieli skupujú v obchodoch alkohol a doma si robia vlastné bary, aby prežili karanténu

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Toaletný papier je v Španielsku "out“, regále supermarketov sú ho plné. Namiesto neho Španieli hromadia pivo a víno, olivy, zemiakové lupienky a èokoládu, alebo tieto produkty vo zvýšenej miere konzumujú, aby tak ¾ahšie preklenuli prísne pravidlá... ...

dnes 16:39 open_in_new
Niektorým živnostníkom a zamestnávate¾om sa pre koronakrízu posunie splatnos odvodov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávate¾om a povinne poisteným samostatne zárobkovo èinným osobám (SZÈO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, sa posunie splatnos poistného na sociálne a zdravotné poistenie za marec z apríla na koniec júla tohto... ...

dnes 16:39 open_in_new
Slovenskí advokáti sa spojili pre dobrú vec, bezplatne sprístupnili odporúèania a rady v èase koronakrízy

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Advokáti pripravili projekt s názvom Právo v rúškach, ktorého cie¾om je sprístupni aktuálne právne postupy èi priblíži vzory právnych dokumentov. Uviedla pre agentúru SITA Viera Krúpová. Informácie a dokumenty by mali ¾uïom aj firmám pomôc... ...

dnes 16:39 open_in_new
Europoslanec Hajšel oceòuje návrh Európskej komisie na „kurzarbeit“, chváli ho aj Ïuriš Nicholsonová

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Návrh Európskej komisie (EK) na preplácanie èasti príjmu poèas skráteného pracovaného èasu (takzvaný kurzarbeit, pozn. SITA) môže zásadným spôsobom zmierni dopady ekonomickej krízy súvisiacej s koronavírusom. Myslia si to slovenskí... ...

dnes 16:39 open_in_new
Nasledujúca sezóna bude urèite bez Admiralu Vladivostok, vedenie KHL to potvrdilo

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) vo štvrtok potvrdilo, že v sezóne 2020/2021 sa súaž uskutoèní bez klubu Admiral Vladivostok. Ešte v stredu vedenia Prímorského kraja, ktorého súèasou je mesto Vladivostok, informovalo na svojom webe, že... ...

dnes 09:18 open_in_new