Aktualne Spravy

Michalovce Virtualne

Agresívny muž zaútoèil na policajtov, vo väzení môže skonèi až na 25 rokov

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Obvineniam z obzvl᚝ závažného zloèinu útoku na verejného èinite¾a èelí 39-roèný muž z okresu Partizánske. Incident sa stal cez víkend v jednom z bytov v Partizánskom. Ako informovala trenèianska krajská polícia, muž napadol svoju družku. ... ...

dnes 18:09 open_in_new
Michalovèan spôsobil nehodu pod vplyvom drog, s autom sa prevrátil a skonèil v poli (foto)

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti obvinili muža, ktorý ešte v októbri pod vplyvom drog spôsobil nehodu na ceste medzi Michalovcami a obcou Zemplínska Široká. Ako informovala košická krajská polícia, 28-roèný Michalovèan na Škode pri predbiehaní pred ním idúceho auta... ...

dnes 18:09 open_in_new
Vo¾ba generálneho prokuratúra je odložená o ïalšie dva dni, koalícia h¾adá zhodu na mene kandidáta

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Momentálne sa v koalícii stále h¾adá zhoda na jednom mene na post generálneho prokurátora. Aj z tohto dôvodu sa predbežne dohodlo odloženie hlasovania v Národnej rade SR na štvrtok 3. decembra. Pre agentúru SITA to povedal hovorca strany Sloboda a... ...

dnes 18:09 open_in_new
Koalièná rada v pondelok pokraèuje v širšom zložení, témou je vo¾ba generálneho prokurátora

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Na koaliènej rade v nede¾u 29. novembra sa stretli len predsedovia koalièných strán. V pondelok bude jej zasadnutie pokraèova v širšom zložení. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyòa predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) Michaela... ...

dnes 18:09 open_in_new
Potravinová zbierka v každom Tescu už len do štvrtka. Pomôžte aj vy!

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pomôžte ¾uïom v núdzi! Trvanlivé potraviny a drogériu môžete darova v predajniach alebo cez  Tesco Online nákupy do 3. decembra. Hoci pre všetkých z nás budú tohtoroèné vianoèné sviatky iné, koronakríza spôsobila, že ¾udia v núdzi... ...

dnes 18:09 open_in_new
Koronavírus: Spoloènos Moderna zverejnila výsledky primárnej analýzy úèinnosti svojej vakcíny proti COVID-19

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Úèinnos vakcíny v prípade vážneho priebehu ochorenia COVID-19 je 100%. Americká biotechnologická spoloènos Moderna zverejnila výsledky primárnej analýzy úèinnosti svojej vakcíny proti COVID-19 v rámci tretej fázy COVE štúdie. Zároveò... ...

dnes 18:09 open_in_new
Ministerstvo financií uvo¾ní takmer 20 miliónov eur na dofinancovanie výdavkov Sociálnej poisovne

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií uvo¾ní rezortu práce 18 miliónov eur na dofinancovanie výdavkov súvisiacich s dávkami sociálneho poistenia a poistným. Rezort práce a sociálnych vecí túto sumu následne odvedie do Sociálnej poisovne. Z rozpoètového... ...

dnes 18:09 open_in_new
Exposlankyòa Blahová bude na súde èeli žalobe, Èistý deò žiada ospravedlnenie a peniaze

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Nezisková organizácia Èistý deò zažalovala bývalú poslankyòu Národnej rady SR (NR SR) za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Natáliu Blahovú za „neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby“. Termín pojednávania je naplánovaný Žiada... ...

dnes 18:09 open_in_new
Po trnavskej nemocnici sa pohyboval opitý muž so vzduchovkou

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti cez víkend zasahovali v trnavskej nemocnici. Po nemocnici sa pohyboval alkoholom posilnený muž so vzduchovkou v ruke. Ako informovala trnavská krajská polícia, privolaná hliadka muža odzbrojila a v putách ho odviedli na policajnú stanicu. Ako... ...

dnes 18:09 open_in_new
Ministerstvo hospodárstva zaèína prípravné konzultácie na nákup antigénových testov

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR spustilo proces obstarávania antigénových testov. Ako informuje na svojej webovej stránke, zaèína prípravné trhové konzultácie. Tie sa uskutoènia formou vyplnenia zverejneného dotazníka. Jednotlivé firmy ho musia... ...

dnes 18:09 open_in_new
Kováèiková je stále prvou námestníèkou generálnej prokuratúry, ale zastupuje ju Szabó

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - aktualizované 30. novembra, 15:07 Prvá námestníèka generálneho prokurátora Viera Kováèiková je naïalej vo funkcii, prièom v súèasnosti je práceneschopná. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyòa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana... ...

dnes 18:09 open_in_new
Tisíce ¾udí museli po výbuchu sopky evakuova, indonézsky vulkán ohrozil takmer 30 dedín

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Erupcia indonézskej sopky Ili Lewotolok v nede¾u viedla k evakuácii takmer 2 800 ¾udí. Sopka, ktorá sa nachádza na ostrove Lembata, vychrlila oblak dymu do výšky 4 000 metrov a na mnohé oblasti ostrova dopadal popol. Evakuácie sa dotkli ¾udí z... ...

dnes 13:57 open_in_new
Združenie miest a obcí pripravuje analýzu zameranú na prevenciu kriminality a ochranu zdravia

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravuje analýzu zameranú na problematiku bezpeènej samosprávy. Zabezpeèovanie verejného poriadku spolu s ochranou zdravia a majetku patria do originálnych pôsobností miestnej územnej samosprávy. Obecná... ...

dnes 13:57 open_in_new
ADLO sa presahovalo bližšie k zákazníkom

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Dvere otvárajú cestu domov, ale aj strážia bezpeèie našich blízkych. Špecialistom na výrobu tých najšpièkovejších je nitrianska spoloènos ADLO, jej majite¾ Jozef Adame nám v nových priestoroch predstavil aj exkluzívne novinky v širokej ponuke... ...

dnes 13:57 open_in_new
Poznáme laureátov 25. roèníka Ceny Nadácie Tatra Banky za umenie

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Sošku Múzy si v Hlavnej cene odniesli Ivan Ostrochovský, Mila Dromovich a Klára Jakubová, Martina Figusch Rozinajová a Ján Filípek, Miloš Valent, Lucia Tkáèová a Katarína Kucbelová. V roku 2020 sa Nadácia Tatra banky vzh¾adom na mimoriadne... ...

dnes 13:57 open_in_new
Polícia vyšetruje smr Diega Maradonu, preh¾adala dom lekárov a zabavila zdravotnú dokumentáciu

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Argentínska polícia v nede¾u preh¾adala dom aj pracovisko lekárov zosnulej futbalovej legendy Diega Maradonu. Zabavenie lekárskej dokumentácie bolo jedným z krokov pri vyšetrovaní úmrtia 60-roèného niekdajšieho futbalistu. Neurológ Leopoldo Luque... ...

dnes 13:57 open_in_new
Biden si pri hre so psom zlomil nohu, zranenie pre jeho vek vyvoláva obavy

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Novozvolený americký prezident Joe Biden si cez víkend pri hre so psom zlomil nohu a poèas nasledujúcich týždòov bude zrejme chodi s ortézou. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na jeho lekára. Biden sa zranil v sobotu, keï sa hral s... ...

dnes 13:57 open_in_new
Nezamestnanos v Rimavskej Sobote by mohla klesnú, postavia ve¾ký priemyselný park

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - V Rimavskej Sobote by mal vzniknú jeden z najväèších priemyselných parkov na južnom Slovensku. Vyplýva to z materiálu, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Celkové náklady na jeho výstavbu... ...

dnes 13:57 open_in_new
Cenu Nadácie Tatra banky za umenie získali umelci v oblasti dizajnu, divadla èi výtvarného umenia (video)

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko pozná laureátov 25. roèníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Sošku múzy si v Hlavnej cene odniesli Ivan Ostrochovský za réžiu filmu Služobníci, Mila Dromovich a Klára Jakubová za réžiu divadelného projektu Kosmopol, Martina Figusch... ...

dnes 02:24 open_in_new
Miera nezamestnanosti na Slovensku môže v ïalších mesiacoch mierne stúpa, oèakávajú analytici

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Miera  nezamestnanosti  na  Slovensku  sa môže pod¾a analytièky Slovenskej sporite¾ne Kataríny Muchovej v nadchádzajúcich mesiacoch mierne zvýši. Zdôvodòuje to zhoršením epidemiologickej situácie a s tým spojenými opatreniami, ako aj nárastom... ...

dnes 02:24 open_in_new