Aktualne Spravy

Levice Virtualne

Chcete by vojakom v zálohe? Môžete sa hlási a získa aj motivaèný príspevok nieko¾ko stoviek eur

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) plánujú v budúcom roku vycvièi celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Agentúru SITA o tom informovala Martina Kova¾ Kakašèíková, hovorkyòa ministerstva obrany (MO). Záujemcovia sa môžu... ...

včera 19:18 open_in_new
Muži prežili scénu ako z filmu, z opusteného ostrova ich zachránili len vïaka nápisu v piesku (foto)

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Obrovský nápis SOS v piesku zachránil trojicu Mikronézanov, ktorí uviazli na drobnom ostrove v Tichom oceáne. Muži boli nezvestní takmer tri dni, keï si ich volanie o pomoc na pláži neobývaného ostrova Pikelot všimli austrálske a americké lietadlá.... ...

včera 19:18 open_in_new
Návrat ku koreòom – jedineèné spojenie projektu Back to basic so znaèkou Durisol

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Udržate¾nos a ekológia sa za posledné roky dostávajú do èoraz väèšieho povedomia ¾udí, preto sme ve¾mi radi, že aj u nás na Slovensku sa realizujú výnimoèné stavby, medzi ktoré patrí aj nový projekt Back to basic - návrat ku koreòom. Tento... ...

včera 19:18 open_in_new
HC Slovan Bratislava angažoval ïalších dvoch Kanaïanov, v minulej sezóne hrali vo Švédsku

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejový Slovan Bratislava v rýchlom slede potvrdil angažovanie ïalších dvoch Kanïanov, do tímu prichádzajú útoèníci Brant Harris a Brendan Ranford. Obaja v minulej sezóne hrali vo Švédsku za druholigový tím Mora IK a zhodne súhlasili s podmienkami... ...

včera 19:18 open_in_new
Prešov odmieta uhradi za záchranné práce spojené s výbuchom plynu vyše 200-tisícovú faktúru

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Prešov zaplatí za záchranné práce súvisiace s tragickým výbuchom plynu na Mukaèevskej ulici firme Matijka, s.r.o. 781 029,08 eura s DPH. Ide o celkové náklady na asanáciu spodných podlaží znièeného bytového domu, triedenie a odvoz sutín a ich... ...

včera 19:18 open_in_new
Sociálna poisovòa vykonala menej kontrol dodržiavania „péenky“, dôvodom bola pandémia Covid-19

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu v prvom polroku tohto roka znížila poèet kontrol dodržiavania lieèebného režimu pri PN, ktoré vykonala Sociálna poisovòa. Poisovòa totiž musela dodržiava ochranné opatrenia voèi poistencom, ale aj voèi vlastným... ...

včera 19:18 open_in_new
Trump otvorene dranká podiel z predaja amerických operácií TikToku, prirovnávajú ho k mafii

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americká štátna pokladnica by mala dosta podiel z predaja amerických operácií aplikácii TikTok, èínskej firmy ByteDance. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump s tým, že šéfovi spoloènosti Microsoft, ktorá o kúpe rokuje, oznámil požiadavku o... ...

včera 19:18 open_in_new
Žena cestovala s kosami svojho màtveho manžela, rozhodla sa vykopa mu nový hrob

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia na letisku v nemeckom Mníchove sa nestaèila èudova, keï pri prehliadke drevenej škatule u 74-roènej pasažierky našla kosti jej màtveho manžela. Privolaní colní úradníci, lekár a prokurátori však dospeli k záveru, že cestujúca nespáchala... ...

včera 19:18 open_in_new
Novým šéfom NASES sa zrejme stane jeden z 18 kandidátov, Remišová hovorí o transparentnom procese

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na pozíciu generálneho riadite¾a Národnej agentúry pre sieové a elektronické služby (NASES) sa prihlásilo 18 kandidátov. Informovala o tom vicepremiérka Veronika Remišová s tým, že výberové konanie na túto pozíciu zaèína v utorok. Všetci... ...

včera 19:18 open_in_new
V Slovenskom raji zahynul turista, zachráni sa ho nepodarilo ani vèasnou resuscitáciou

4.8.2020 (Webnoviny.sk) -

V Slovenskom raji prišiel v pondelok popoludní o život 74-roèný po¾ský turista. Pod¾a informácií zo stránky Horskej záchrannej služby (HZS), dôchodca odpadol, keï schádzal po cyklotrase z Kláštoriska na Podlesok. "Náhodní turisti na mieste... ...
včera 19:18 open_in_new
Remišová alebo Kollár? Šeliga sa už rozhodol, koho podporí za šéfa Za ¾udí

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - aktualizované 4. augusta 15:05 Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga nebude kandidova za predsedu vládnej strany Za ¾udí. Ako informoval vo svojom profile na sociálnej sieti, za lídra strany podporí èlena predsedníctva Za ¾udí a... ...

včera 19:18 open_in_new
Lukašenko trvá na blízkej spolupráci s Ruskom, varoval ho však pred vyvolávaním napätia pred vo¾bami

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v utorok pris¾úbil, že sa bude naïalej zasadzova o úzke vzahy s Moskvou. "Rusko vždy zostane naším blízkym spojencom bez oh¾adu na to, kto bude pri moci v Bielorusku alebo Rusku," poznamenal 65-roèný... ...

včera 19:18 open_in_new
WhatsApp zavádza novú funkciu proti dezinformáciám, staèí kliknú ikonu lupy

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Komunikaèná aplikácia WhatsApp, ktorú vlastní spoloènos Facebook, zavádza novú funkciu na overovanie pravdivosti správ. Funkcia "vyh¾adávanie na webe" Novinka umožní používate¾om vyh¾ada a overi na internete správu, ktorú už iní... ...

včera 19:18 open_in_new
Zisk automobilky Ferrari v druhom kvartáli klesol o 95 percent

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Zisk talianskej automobilky Ferrari v druhom kvartáli takmer na minimum zredukovalo doèasné zastavenie produkcie a dodávok v dôsledku pandémie koronavírusu. Dodávky vozidiel klesli o polovicu Automobilka za apríl až jún vykázala èistý zisk v objeme 9... ...

včera 13:00 open_in_new
Remišová by ako líderka Za ¾udí kládla dôraz na regióny, v spájaní s inými stranami riešenie nevidí

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredsedníèka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová by ako predsedníèka vládnej strany Za ¾udí kládla dôraz na posilnenie èlenskej základne a prácu v regiónoch. V koalícii chce razantnejšie... ...

včera 13:00 open_in_new
Petra Vlhová trénuje slalom v litovskej Snow Arene, otestuje aj nový materiál z Rossignolu

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Zatia¾ èo v posledných júlových dòoch sa kondiène pripravovala v domácich podmienkach v Liptove, zaèiatkom augusta vycestovala Petra Vlhová aj so svojím tímom na ïalšie sústredenie do zahranièia. Tentoraz však ¾adovec v talianskom Stelviu vymenila za... ...

včera 13:00 open_in_new
Bývalý španielsky krá¾ opustil po korupènom škandále krajinu a synovi zanechal len list

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Nieko¾ko týždòov po tom, ako ho zaèali spája s vyšetrovaním údajnej korupcie, bývalý španielsky krá¾ Juan Carlos I. odišiel z krajiny a zdržiava sa na neznámom mieste. Už 82-roèný expanovník informoval o tomto kroku v liste syna Filipa VI.,... ...

včera 13:00 open_in_new
Pri návrate na Slovensko z 32 krajín nepotrebujete negatívny test na COVID-19 ani ís do karantény

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Uvo¾nený hranièný režim v súvislosti s pandémiou koronavírusu platí po novom pre 32 krajín. Agentúru SITA o tom informoval Tlaèový odbor Ministerstva zahranièných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Slovensko pristúpilo k ïalšiemu... ...

včera 13:00 open_in_new
Niektoré slovenské vlaky budú vybavené unikátnou mapou tratí od slovenského dizajnéra

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Štyridsa vozòov rady Bdmpeer a Bmpper Železniènej spoloènosti Slovensko (ZSSK) dostane novú informaènú výzdobu. Originálna dizajnová mapa slovenskej železniènej siete, vytvorená dizajnérom Ondrejom Jóbom v spolupráci s obèianskym združením Èierne... ...

včera 13:00 open_in_new
Situácia stále nie je dobrá, ale nemecký automobilový priemysel prekonáva oèakávania

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - V nemeckom automobilovom priemysle sa objavujú prvé náznaky oživenia po pandémii koronavírusu. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorého výsledky zverejnil v utorok ekonomický inštitút Ifo. Index oèakávaní v odvetví v júli vzrástol na 43,7 bodu z... ...

včera 13:00 open_in_new
Èernák sa radoval z triumfu „bleskov“, Capitals získali bod vïaka Pánikovi a Tatar dvakrát vystrelil (video)

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Po sobotòajšom reštarte súaže pokraèuje zámorská hokejová NHL v rýchlom tempe a v pondelok bolo na programe ïalších šes stretnutí. Slovenský útoèník Richard Pánik z Washingtonu sa síce prezentoval gólom, ale jeho presný zásah staèil... ...

včera 13:00 open_in_new