Aktualne Spravy

Bratislava Virtualne

Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahranièných vecí Miroslav Lajèák bude pôsobi ako osobitný predstavite¾ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo... ...

dnes 15:45 open_in_new
Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google vyvinula umelú inteligenciu, ktorá dokáže zlepši kvalitu videohovorov a "vyplni medzery" spôsobené zlým internetovým spojením. WaveNetEQ využíva knižnicu s reèovými dátami na realistické vyplnenie krátkych segmentov v... ...

dnes 15:45 open_in_new
Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povojnový Program novej èeskoslovenskej vlády Národného frontu Èechov a Slovákov vyhlásený pred 75 rokmi 5. apríla v Košiciach, známy aj ako Košický vládny program (KVP), už v krajine plnú demokraciu neobnovil. Programový dokument prezentovaný... ...

dnes 15:45 open_in_new
Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu spôsobila finanèné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveï až pätnás hráèov. Podobný scenár nechcú dopusti priaznivci FC Spartak Trnava.... ...

dnes 15:45 open_in_new
Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden volièský hlas vyšiel víaza tohtoroèných parlamentných volieb hnutie Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú O¼aNO priznalo v závereènej správe o nákladoch volebnej kampane... ...

dnes 15:45 open_in_new
Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasièi z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovo¾né hasièské zbory z celého regiónu. Vzbåkla... ...

dnes 15:45 open_in_new
Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Za absolútne nedostatoèné a niè neriešiace opatrenie považujú zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá umožòuje samostatne zárobkovo èinným osobám... ...

dnes 15:45 open_in_new
Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hasièi viac ako 13 hodín zasahovali pri požiari ve¾kokapacitného senníka so senom v obci Závod, okres Malacky. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia Hasièského a záchranného zboru Katarína Križanová, na miesto udalosti bola... ...

dnes 15:45 open_in_new
Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povinnú izoláciu musia absolvova osoby, ktoré od pondelka vstúpia na územie Slovenska. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnú izoláciu absolvujú v zariadeniach urèených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie... ...

dnes 15:45 open_in_new
Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo strany Dobrá vo¾ba neodišli po neúspešných parlamentných vo¾bách z 29. februára žiadni èlenovia. Predsedom strany aj naïalej ostáva bývalý minister zdravotníctva a vnútra TomᚠDrucker. Agentúre SITA tieto informácie potvrdila hovorkyòa... ...

dnes 15:45 open_in_new
Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rozpoèet verejnej správy môže v tomto roku skonèi v schodku v objeme až takmer 9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhaduje to Rada pre rozpoètovú zodpovednos v aktuálnom rozpoètovom semafore, do ktorého zapracovala aj vplyv pandémie na rozpoèet... ...

dnes 11:33 open_in_new
Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Ekvádore zmizol najväèší vodopád po tom, ako èas jeho vodného zdroja pohltil závrt. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Vodopád San Rafael na rieke Coca, z ktorého voda padala... ...

dnes 11:33 open_in_new
Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vo francúzskom meste Romans-sur-Isere zabil muž ozbrojený nožom dvoch ¾udí a ïalších zranil. V sobotu o tom informovala tamojšia prokuratúra s tým, že útok sa stal o 11:00 na ulici, kde sa nachádzajú aj pekárne èi predajne potravín. Polícia... ...

dnes 01:03 open_in_new
Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže by profit aj politika, tvrdia experti

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo šírenia dezinformácií môžu finanène profitova niektorí obchodníci, ktorým vïaka nim vzrastie predaj výrobkov. Môžu si tiež nimi zvyšova návštevnos webových stránok a tým pádom aj zisky z reklamy. Iní šíritelia klamstiev èi poloprávd... ...

dnes 01:03 open_in_new
Španielsky premiér Pedro Sánchez chce predåži núdzový stav v krajine o ïalšie dva týždne

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsky premiér Pedro Sánchez chce v parlamente navrhnú, aby v dôsledku koronavírusu predåžili núdzový stav o ïalšie dva týždne. Krajina funguje v obmedzenom režime od 14. marca a stav núdze by sa mal skonèi 11. apríla. Viac o téme:... ...

dnes 01:03 open_in_new
Pandémia urýchlila koniec ligového rekordéra Viktora Peèovského, rozlúèku si predstavoval inak

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rekordér v poète zápasov v najvyššej slovenskej futbalovej súaži Viktor Peèovský ukonèil profesionálnu kariéru. K doterajším 417 štartom medzi slovenskou elitou ïalšie už nepridá. O koniec aktívnej hráèskej èinnosti sa mu definitívne postarala... ...

dnes 01:03 open_in_new
Nový klub v NHL by mal èoskoro oznámi svoj názov, generálny manažér h¾adá kouèa

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Budúci úèastník zámorskej hokejovej NHL zo Seattlu by mohol èoskoro oznámi oficiálny názov, pod ktorým bude v profilige vystupova. Mužstvo zo štátu Washington na západe USA sa od roèníka 2021/2022 stane v poradí 32. tímom NHL, o jeho prijatí... ...

dnes 01:03 open_in_new
Real Madrid na športové úspechy nemyslí, pre boj s koronavírusom poskytol lietadlo a štadión

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pred zaèiatkom aktuálnej sezóny 2019/2020 bola cie¾om futbalistov španielskeho klubu Real Madrid hlavne majstrovská trofej v tamojšej Primera División èi snaha prida do vitríny rekordné 14. víazstvo v Lige majstrov. Na dosahovanie športových úspechov... ...

dnes 01:03 open_in_new
Na Havaji sa má kona najväèšie námorné cvièenie na svete, guvernér Ige ho žiada preloži

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Havajský guvernér David Ige chce požiada americkú armádu, aby preložila najväèšie námorné cvièenie na svete. Dôvodom sú obavy zo šírenia koronavírusu. Politik na tlaèovej konferencii uviedol, že pošle list admirálovi Philovi Davidsonovi s... ...

dnes 01:03 open_in_new
Na záchranu kožatiek ve¾kých zostáva desa rokov, inak najväèšie morské korytnaèky vyhynú

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Populácia kožatiek ve¾kých (Dermochelys coriacea) žijúcich vo východnej oblasti Tichého oceána môže do 60 rokov vymrie. Pod¾a ochranárov z Fauna & Flora International (FFI) sa tomu dá predís len tak, že do desiatich rokov kompetentní zavedú... ...

dnes 01:03 open_in_new
Moskva zaèala používa kamery na rozpoznávanie tvárí, polícia sa o porušení karantény hneï dozvie

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Moskva využíva na boj proti koronavírusu aj kamery so systémom na rozpoznávanie tvárí. V uliciach mesta sú desatisíce takýchto kamier. Viac o téme: Koronavírus Tamojšia spravodajkyòa BBC Sarah Rainsford uviedla, že mesto je takmer úplne uzavreté,... ...

včera 18:45 open_in_new