Aktualne Spravy

Bratislava Virtualne

Najvyššiemu súdu môžu osta sudcovia a nebude ich môc zaplati, myslí si podpredsedníèka Moravèíková

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - V súvislosti so vznikom Najvyššieho správneho súdu SR sa môže sta, že Najvyššiemu súdu SR (NS SR) odoberú finanèné prostriedky pre správne kolégium, no tamojší sudcovia mu ostanú. V tlaèovej správe to konštatuje podpredsedníèka NS SR Andrea... ...

dnes 00:45 open_in_new
Ruská polícia preh¾adávala byt aj kancelárie uväzneného opozièného lídra Nava¾ného

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruská polícia v stredu preh¾adala moskovský byt uväzneného opozièného lídra Alexeja Nava¾ného, dom, kde žije jeho manželka, aj kancelárie jeho protikorupènej organizácie. Na sociálnych médiách o tom informovali jeho spolupracovníci. Zatia¾... ...

dnes 00:45 open_in_new
Súd v Po¾sku potvrdil sprísnenie zákona o interrupciách, aktivisti avizujú nové protesty

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Po¾ský ústavný súd v stredu potvrdil svoje kontroverzné rozhodnutie o sprísnení zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktoré vlani vyvolalo týždne protestov. Súd zverejnil odôvodnenie rozhodnutia, èo znamená, že ho možno úradne vytlaèi a... ...

dnes 00:45 open_in_new
V Bratislave boli na rôznych miestach prepadnutí ¾udia, polícia pátra po obetiach aj svedkoch (video)

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia pátra po možných svedkoch trestnej èinnosti alebo obetiach napadnutia v Bratislave. V tlaèovej správe to uviedol hovorca Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Pod¾a informácií polície mohlo v lokalitách za... ...

dnes 00:45 open_in_new
Po celoplošnom testovaní pokraèuje bez obmedzení aj výroba v Pivovare Šariš

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Výroba v závode Pivovaru Šariš vo Ve¾kom Šariši (okres Prešov) pokraèuje aj po celoplošnom skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 bez obmedzení. Z vyše 150 zamestnancov skonèili v povinnej karanténe dvaja, a to pre potvrdené ochorenie v ich... ...

dnes 00:45 open_in_new
Polícia riešila bizarnú lúpež na benzínke, vymknutému zlodejovi poskytovala sexuálne služby mladá žena

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bizarná lúpež sa odohrala dnes nadránom na èerpacej stanici na Panónskej ceste v Bratislave. Okolo 04:00 prišiel na benzínku 24-roèný muž a dožadoval sa peòazí. Ako informovala bratislavská krajská polícia, zamestnanca napadol a udrel ho do tváre. ... ...

včera 22:39 open_in_new
Zomrel Jozef Klimko, dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec sa dožil 78 rokov

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - V nede¾u 24. januára vo veku 78 rokov zomrel dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec Jozef Klimko, ktorý v diplomacii pôsobil od roku 1994. Poèas svojej kariéry zastával post mimoriadneho a splnomocneného ve¾vyslanca Slovenskej republiky na Zastupite¾skom úrade... ...

včera 22:39 open_in_new
Podmienky na získanie daòového bonusu na diea sa majú zmierni, ¾udia ich tak splnia ¾ahšie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Za zdanite¾ný príjem rodièa na získanie nároku na daòový bonus na diea sa budú považova aj príspevky v rámci aktívnej politiky trhu práce, dotácie z rezortu kultúry, ako aj pandemické nemocenské dávky a pandemické ošetrovné. Viac o téme:... ...

včera 22:39 open_in_new
Skupina VELUX a spoloènos Schneider Electric sa stávajú partnermi v oblasti obnovite¾nej energie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Skupina VELUX a Schneider Electric dnes oznámili, že budú v partnerstve pokraèova v zmluvách o nákupe elektrickej energie z obnovite¾ných zdrojov (Power Purchase Agreements - PPA). Týmto sa podporí úsilie vedúceho svetového výrobcu strešných okien o... ...

včera 22:39 open_in_new
Nenávis spôsobuje iba ïalšie utrpenie, zdôraznila prezidentka Zuzana Èaputová (foto)

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - História ukazuje, že nenávis nie je riešením, iba spôsobuje ïalšie utrpenie. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Èaputová. Reagovala tak na 76. výroèie oslobodenia koncentraèného tábora v Osvienèime, ktoré si... ...

včera 22:39 open_in_new
Do budovy parlamentu vbehol muž so sekerou a bodákom, ochranka vèas zakroèila (foto)

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - aktualizované 27. januára 17:22 Útoèiaci muž, ktorý sa v stredu poobede snažil so sekerou dosta do Národnej rady SR (NR SR), je spacifikovaný a odviedla ho polícia. Poslancom parlamentu to v pléne povedal šéf zákonodarného orgánu Boris... ...

včera 22:39 open_in_new
Parlamentom schválená Obranná stratégia SR reaguje na meniace sa bezpeènostné prostredie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Na obranu Slovenska má významný vplyv stupòovanie mocenského súperenia štátov, používanie ozbrojenej sily v medzinárodných vzahoch èi zvyšovanie kapacít moderných ozbrojených síl a jadrových síl štátov. Hodnotí to Obranná stratégia SR,... ...

včera 22:39 open_in_new
Hoteliéri odklad platieb sociálnych odvodov nepovažujú za dostatoèné, chcú ich odpustenie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska nepovažuje vládou schválený odklad platieb sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo èinné osoby (SZÈO) a zamestnávate¾a za dostatoèné riešenie, ktoré má zmierni negatívne dopady spôsobené... ...

včera 22:39 open_in_new
Politická satira by mala ma svoje hranice a tá v seriáli Pumpa ich prekroèila, myslí si predseda rady

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Politická satira patrí do verejnoprávneho priestoru, mala by však ma svoje hranice. Na zasadnutí Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol jej predseda Igor Gallo. V prípade konkrétnej èasti komediálneho seriálu Pumpa, odvysielanej v... ...

včera 22:39 open_in_new
Dve ruské tenistky dostali doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruské tenistky Sofija Dmitrievová a Alija Merdejevová dostali od Medzinárodnej agentúry tenisovej integrity (ITIA) doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov. ITIA je od 1. januára 2021 nástupcom Jednotky tenisovej integrity (TIU) a jej cie¾om je boj... ...

včera 22:39 open_in_new
Firmu na výrobu vakcíny proti koronavírusu museli evakuova pre podozrivý balíèek

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Britská farmaceutická výrobná spoloènos, ktorá vyrába vakcíny proti koronavírusu, musela v stredu èiastoène evakuova svoj závod po tom, èo tam doruèili „podozrivý balíèek“. Britská poboèka firmy Wockhardt, sídliacej v indickom Bombaji, v... ...

včera 22:39 open_in_new
Úniu miest Slovenska výsledky rokovania krízového štábu sklamali, situácia je nejasná

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) je sklamaná z výsledkov dnešného rokovania Ústredného krízového štábu. Súèasnú situáciu považuje za mimoriadne nejasnú a frustrujúcu. Zástupcovia miest sú šokovaní, že štát neberie mestá a samosprávy ako... ...

včera 22:39 open_in_new
Advokáti navrhujú stanovi maximálnu lehotu kolúznej väzby, trva by mala len tri mesiace

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) navrhuje maximálnu lehotu kolúznej väzby v dåžke tri mesiace. Ako ïalej v tlaèovej správe informovala hovorkyòa komory Alexandra Donevová, SAK sa v tejto súvislosti obrátila na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú... ...

včera 18:27 open_in_new
Pracovníèka banky sa ulakomila na peniaze dôchodcov, z úètov im vybrala viac ako 70-tisíc eur

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Pracovníèka banky v Dunajskostredskom okrese neoprávnene vybrala z úètov penzistov viac ako 70-tisíc eur. Štyridsapäroèná žena sa ku všetkému priznala, vyšetrovate¾ ju obvinil zo zloèinu krádeže. Ako informovala trnavská krajská polícia,... ...

včera 18:27 open_in_new
Mazák: Sudca Kliment a prokurátor Repa by neboli schopní toho, èo im vyèíta Fico

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Sudca Najvyššieho súdu SR (NS SR) Juraj Kliment a prokurátor Ondrej Repa by neboli schopní toho, èo im vyèíta Robert Fico (Smer-SD). Pre agentúru SITA to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Pod¾a seba súdim teba Ako dodal, nechce obraòova... ...

včera 18:27 open_in_new
Viaceré štáty prijímajú nové cestovné obmedzenia. Do Fínska a USA vás nepustia, do iných krajín len ažko

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Štáty prijímajú nové „cestovné obmedzenia“ v snahe zastavi šírenie nákazlivejších variantov vírusu, najmä takzvanej britskej mutácie. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informuje štátny tajomník Ministerstva zahranièných vecí a... ...

včera 18:27 open_in_new