Aktualne Spravy

Bratislava Virtualne

Fico chce Blahu vo vedení Smeru a tvrdí, že po celom Slovensku požíva ve¾kú úctu a rešpekt

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico by bol rád, ak by bol poslanec parlamentu ¼uboš Blaha (Smer-SD) súèasou vedenia strany. V tejto súvislosti dúfa, že ho èlenovia Smeru-SD na sneme strany, ktorý sa uskutoèní... ...

dnes 08:51 open_in_new
Medziroèný pokles priemyslu na Slovensku bol najhorší v celej Európskej únii

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Medziroèný pokles priemyselnej produkcie na Slovensku bol v máji v rámci krajín Európskej únie najhorší. Slovenský priemysel pod¾a údajov Eurostatu, ktoré zverejnil v utorok, oslabil o 33,5 percenta. Po Slovensku nasledovali Maïarsko (-27,6 %) a Rumunsko... ...

dnes 08:51 open_in_new
Huawei má v Británii stopku, operátori nebudú môc pre 5G siete používa jeho zariadenia

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mobilní operátori vo Ve¾kej Británii nebudú môc od 31. decembra kupova nové vybavenie pre budovanie 5G sietí od èínskej spoloènosti Huawei a do roku 2027 musia zo svojich sietí odstráni všetky nástroje pre 5G, ktoré si zaobstarali od firmy. ... ...

dnes 08:51 open_in_new
Volebná komisia zakázala úèas na vo¾bách dvom hlavným rivalom prezidenta Lukašenka

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruská ústredná volebná komisia zakázala v utorok úèas na prezidentských vo¾bách dvom hlavným rivalom autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka. Komisia odobrila piatich kandidátov, zamietla však kandidatúru Valerija Cepkala a Viktara... ...

dnes 01:30 open_in_new
Slovenským akvaparkom a kúpaliskám nepraje poèasie ani vláda, hlásia katastrofálny štart sezóny

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa sažuje na katastrofálny štart letnej sezóny, nepriaznivé poèasie a neèinnos vlády SR. Vyplýva to zo zverejnenej tlaèovej správy, pod¾a ktorej najväèším turistickým atrakciám... ...

dnes 01:30 open_in_new
Amazon predstavil inteligentný nákupný košík, zákazníci nemusia stᝠv rade pri pokladni

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Amazon predstavila nový inteligentný nákupný košík, ktorý pomôže zákazníkom vyhnú sa dlhým radom v supermarketoch. Košík používa kamery, senzory a váhu, vïaka ktorým automaticky zaznamenáva, èo doò ¾udia dávajú. Supermarket... ...

dnes 01:30 open_in_new
Brankár Bayernu Manuel Neuer si zavaril v Chorvátsku, keï spieval nacionalistickú pieseò

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Kapitán Bayernu Mníchov aj nemeckej futbalovej reprezentácie brankár Manuel Neuer si poèas dovolenky v Chorvátsku nechtiac zavaril. Na internete sa objavilo video, ktoré 34-roèného gólmana zachytilo spieva kontroverznú pieseò Lijepa li si (Si krásna,... ...

dnes 01:30 open_in_new
Ministerstvo financií poskytne samosprávam namiesto pomoci iba pôžièku, primátori sú sklamaní

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR (MF SR) poskytne samosprávam namiesto štátnej pomoci iba bezúroènú pôžièku. Na tlaèovej konferencií Únie miest Slovenska (ÚMS) to v utorok oznámil predseda združenia Richard Rybníèek. Výpadky príjmov samospráv... ...

dnes 01:30 open_in_new
FK Senica má nového trénera, stal sa ním bývalý lodivod Michaloviec Anton Šoltis

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Novým trénerom fortunaligového klubu FK Senica sa stal Anton Šoltis. Informuje o tom oficiálny web úèastníka najvyššej domácej futbalovej súaže. Zmluva na jeden rok Štyridsaštyriroèný košický rodák zatia¾ naposledy viedol iný... ...

dnes 01:30 open_in_new
Google ponúkne stotisíc štipendií na získanie online certifikátov, ktoré sa vyrovnajú diplomu

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Technologický gigant Google oznámil nový projekt na pomoc americkým zamestnancom získa kvalifikáciu pre dobre platené pozície v oblastiach s vysokým rastom, akými sú napríklad projektový manažment, dátová analýza èi dizajn používate¾ského... ...

dnes 01:30 open_in_new
Fico nevidí dôvod na odvolanie Tomanovej z funkcie, argumenty opozície sú výsmechom

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Neexistujú žiadne dôvody na to, aby bola Viera Tomanová odvolaná z funkcie komisárky pre deti. Na utorkovej tlaèovej konferencii v budove Národnej rady SR (NR SR) to povedal predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. ... ...

dnes 23:24 open_in_new
Pri ažbe dreva v Zliechove zahynul len 17-roèný mladík, nehode sa bezmocne prizeral jeho otec

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Oddelenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci Inšpektorátu práce Trenèín vyšetruje mimoriadnu udalos, ku ktorej došlo v dopoludòajších hodinách na lúkach v okolí obce Zliechov v okrese Ilava. Napriek snahe privolaných záchranárov tu pri... ...

dnes 23:24 open_in_new
BrandZ: Huawei v rebríèku Top 50 najhodnotnejších znaèiek sveta

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - V rebríèku najhodnotnejších znaèiek BrandZ sa spoloènos Huawei umiestnila na 45. mieste. V porovnaní s rokom 2019 si èínsky výrobca technológií polepšil o 2 miesta. Celkovo sa sektor technológií stal lídrom hodnotenia už pätnásty rok za sebou.... ...

dnes 23:24 open_in_new
Bývalý Saganov šéf sa podrobil transplantácii kostnej drene, Oleg Tiòkov má ažké obdobie

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský podnikate¾ Oleg Tiòkov známy aj zo sveta cyklistiky už od minulého roka trpí leukémiou a pred nieko¾kými dòami v Londýne absolvoval úspešnú transplantáciu kostnej drene. Na sociálnej sieti sa 52-roèný biznismen vyjadril, že sa cíti... ...

dnes 23:24 open_in_new
Pozor na nebezpeèné kozmetické výrobky, môžu sa nachádza aj na Slovensku

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVO) upozoròuje na pä kozmetických výrobkov, ktoré nahlásili výstražnému systému Rapex kontrolne orgány v Nemecku, Írsku a v Litve. Hygienici upozoròujú, že výrobky sa môžu nachádza aj na Slovensku. Agentúru... ...

dnes 23:24 open_in_new
Macron chce od augusta vo Francúzsku povinné nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude žiada zavedenie nosenia rúšok vo všetkých vnútorných verejných priestoroch. Povedal to v rozhovore pre francúzsku televíziu pri príležitosti Dòa dobytia Bastily. Ako uviedol, "najlepšou prevenciou" pred... ...

dnes 23:24 open_in_new
Smerák Blaha èelí obvineniu z trestného èinu popierania holokaustu a zloèinov politických režimov

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila poslanca ¼uboša B. z trestného èinu popierania a schva¾ovania holokaustu, popierania zloèinov politických režimov a zloèinov proti ¾udskosti. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyòa Prezídia... ...

dnes 23:24 open_in_new
Expremiér Pellegrini obvinil Matovièovu vládu z demontáže sociálneho štátu

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda Igora Matovièa (O¼aNO) sa pod¾a podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho chystá demontova sociálny štát. Na utorkovej tlaèovej besede upozornil na to, že súèasná vláda plánuje vyplati penzistom trinásty dôchodok v nižšej sume, ako... ...

dnes 23:24 open_in_new
Stredoslovenskí vodári vyhlásili generálny pardon nelegálnym odberate¾om

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloènos, a.s. Banská Bystrica (StVPS) utorkom vyhlásila generálny pardon pre nelegálnych odberate¾ov jej služieb s platnosou do 30. októbra. Ako informuje firma na svojich stránkach, v rámci svojej... ...

dnes 23:24 open_in_new
Koalícia by mala pod¾a Èaputovej dodržiava také princípy, aké v minulosti vyžadovala od oponentov

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pod¾a prezidentky Zuzany Èaputovej je pre budovanie dôvery v spravodlivos a inštitúcie ve¾mi dôležité dodržiavanie presne takých istých princípov, ktoré predstavitelia koalície žiadali v minulosti od svojich politických oponentov. Pre agentúru SITA... ...

dnes 23:24 open_in_new
Obmedzenia na hraniciach Kanady a USA asi predåžia, v krajine javorového listu vládnu obavy

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty a Kanada by mali predåži dohodu o uzavretí spoloèných hraníc pre inú ako nevyhnutnú dopravu až do 21. augusta. Informoval o tom v utorok pod podmienkou anonymity zdroj blízky problematike. Dodal však, že na finálne potvrdenie sa ešte... ...

dnes 23:24 open_in_new