Aktualne Spravy

Banska Bystrica Virtualne

V Kauflande nájdete aj ruže s peèaou Fairtrade

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Jedným z najdôležitejších aspektov pri podnikaní je pre spoloènos Kaufland sociálna zodpovednos s dôrazom na trvalú udržate¾nos a ekológiu. Preto už od zaèiatku júna ponúka svojim zákazníkom ruže s peèaou Fairtrade. Tieto ruže... ...

dnes 13:15 open_in_new
Pomoc štátu je nedostatoèná a podnikom dochádza dych, Klub 500 požaduje zásadné navýšenie podpory

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia najväèších zamestnávate¾ov združení v Klube 500 navrhujú zásadným spôsobom zvýši kompenzáciu na úhradu èasti mzdových nákladov ich zamestnancov, a to na maximálnu výšku 1 100 eur na zamestnanca. Táto suma by pod¾a Klubu 500... ...

dnes 13:15 open_in_new
Hereèka Naya Rivera nebola pod vplyvom drog, pitva ukázala skutoènú príèinu smrti

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americká hereèka a speváèka Naya Rivera sa nešastnou náhodou utopila, informovali vyšetrovatelia po vykonaní pitvy. "Príèinou smrti je utopenie a spôsobom nehoda," skonštatovala kancelária súdneho lekára okresu Ventura, uvádza spravodajský portál... ...

dnes 13:15 open_in_new
Minister Gröhling zverejnil protokol k svojej diplomovej práci, ale radšej by riešil svoju robotu

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Minister školstva  Branislav Gröhling (SaS) zverejnil na sociálnej sieti protokol ku svojej diplomovej práci. Šéf rezortu školstva konštatuje, že splnil vtedy stanovené podmienky Fakulty práva na Bratislavskej vysokej škole práva. Protokol dokazuje, že... ...

dnes 13:15 open_in_new
Medziroèný pokles priemyslu na Slovensku bol najhorší v celej Európskej únii

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Medziroèný pokles priemyselnej produkcie na Slovensku bol v máji v rámci krajín Európskej únie najhorší. Slovenský priemysel pod¾a údajov Eurostatu, ktoré zverejnil v utorok, oslabil o 33,5 percenta. Po Slovensku nasledovali Maïarsko (-27,6 %) a Rumunsko... ...

dnes 09:03 open_in_new
Fico chce Blahu vo vedení Smeru a tvrdí, že po celom Slovensku požíva ve¾kú úctu a rešpekt

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico by bol rád, ak by bol poslanec parlamentu ¼uboš Blaha (Smer-SD) súèasou vedenia strany. V tejto súvislosti dúfa, že ho èlenovia Smeru-SD na sneme strany, ktorý sa uskutoèní... ...

dnes 09:03 open_in_new
Huawei má v Británii stopku, operátori nebudú môc pre 5G siete používa jeho zariadenia

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mobilní operátori vo Ve¾kej Británii nebudú môc od 31. decembra kupova nové vybavenie pre budovanie 5G sietí od èínskej spoloènosti Huawei a do roku 2027 musia zo svojich sietí odstráni všetky nástroje pre 5G, ktoré si zaobstarali od firmy. ... ...

dnes 09:03 open_in_new
Amazon predstavil inteligentný nákupný košík, zákazníci nemusia stᝠv rade pri pokladni

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Amazon predstavila nový inteligentný nákupný košík, ktorý pomôže zákazníkom vyhnú sa dlhým radom v supermarketoch. Košík používa kamery, senzory a váhu, vïaka ktorým automaticky zaznamenáva, èo doò ¾udia dávajú. Supermarket... ...

dnes 02:45 open_in_new
Slovenským akvaparkom a kúpaliskám nepraje poèasie ani vláda, hlásia katastrofálny štart sezóny

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa sažuje na katastrofálny štart letnej sezóny, nepriaznivé poèasie a neèinnos vlády SR. Vyplýva to zo zverejnenej tlaèovej správy, pod¾a ktorej najväèším turistickým atrakciám... ...

dnes 02:45 open_in_new
Volebná komisia zakázala úèas na vo¾bách dvom hlavným rivalom prezidenta Lukašenka

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruská ústredná volebná komisia zakázala v utorok úèas na prezidentských vo¾bách dvom hlavným rivalom autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka. Komisia odobrila piatich kandidátov, zamietla však kandidatúru Valerija Cepkala a Viktara... ...

dnes 02:45 open_in_new
FK Senica má nového trénera, stal sa ním bývalý lodivod Michaloviec Anton Šoltis

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Novým trénerom fortunaligového klubu FK Senica sa stal Anton Šoltis. Informuje o tom oficiálny web úèastníka najvyššej domácej futbalovej súaže. Zmluva na jeden rok Štyridsaštyriroèný košický rodák zatia¾ naposledy viedol iný... ...

dnes 02:45 open_in_new
Ministerstvo financií poskytne samosprávam namiesto pomoci iba pôžièku, primátori sú sklamaní

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR (MF SR) poskytne samosprávam namiesto štátnej pomoci iba bezúroènú pôžièku. Na tlaèovej konferencií Únie miest Slovenska (ÚMS) to v utorok oznámil predseda združenia Richard Rybníèek. Výpadky príjmov samospráv... ...

dnes 02:45 open_in_new
Brankár Bayernu Manuel Neuer si zavaril v Chorvátsku, keï spieval nacionalistickú pieseò

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Kapitán Bayernu Mníchov aj nemeckej futbalovej reprezentácie brankár Manuel Neuer si poèas dovolenky v Chorvátsku nechtiac zavaril. Na internete sa objavilo video, ktoré 34-roèného gólmana zachytilo spieva kontroverznú pieseò Lijepa li si (Si krásna,... ...

dnes 02:45 open_in_new
Google ponúkne stotisíc štipendií na získanie online certifikátov, ktoré sa vyrovnajú diplomu

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Technologický gigant Google oznámil nový projekt na pomoc americkým zamestnancom získa kvalifikáciu pre dobre platené pozície v oblastiach s vysokým rastom, akými sú napríklad projektový manažment, dátová analýza èi dizajn používate¾ského... ...

dnes 02:45 open_in_new
Pri ažbe dreva v Zliechove zahynul len 17-roèný mladík, nehode sa bezmocne prizeral jeho otec

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Oddelenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci Inšpektorátu práce Trenèín vyšetruje mimoriadnu udalos, ku ktorej došlo v dopoludòajších hodinách na lúkach v okolí obce Zliechov v okrese Ilava. Napriek snahe privolaných záchranárov tu pri... ...

včera 22:33 open_in_new
Fico nevidí dôvod na odvolanie Tomanovej z funkcie, argumenty opozície sú výsmechom

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Neexistujú žiadne dôvody na to, aby bola Viera Tomanová odvolaná z funkcie komisárky pre deti. Na utorkovej tlaèovej konferencii v budove Národnej rady SR (NR SR) to povedal predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. ... ...

včera 22:33 open_in_new
Macron chce od augusta vo Francúzsku povinné nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude žiada zavedenie nosenia rúšok vo všetkých vnútorných verejných priestoroch. Povedal to v rozhovore pre francúzsku televíziu pri príležitosti Dòa dobytia Bastily. Ako uviedol, "najlepšou prevenciou" pred... ...

včera 22:33 open_in_new
Pozor na nebezpeèné kozmetické výrobky, môžu sa nachádza aj na Slovensku

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVO) upozoròuje na pä kozmetických výrobkov, ktoré nahlásili výstražnému systému Rapex kontrolne orgány v Nemecku, Írsku a v Litve. Hygienici upozoròujú, že výrobky sa môžu nachádza aj na Slovensku. Agentúru... ...

včera 22:33 open_in_new
Bývalý Saganov šéf sa podrobil transplantácii kostnej drene, Oleg Tiòkov má ažké obdobie

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský podnikate¾ Oleg Tiòkov známy aj zo sveta cyklistiky už od minulého roka trpí leukémiou a pred nieko¾kými dòami v Londýne absolvoval úspešnú transplantáciu kostnej drene. Na sociálnej sieti sa 52-roèný biznismen vyjadril, že sa cíti... ...

včera 22:33 open_in_new
BrandZ: Huawei v rebríèku Top 50 najhodnotnejších znaèiek sveta

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - V rebríèku najhodnotnejších znaèiek BrandZ sa spoloènos Huawei umiestnila na 45. mieste. V porovnaní s rokom 2019 si èínsky výrobca technológií polepšil o 2 miesta. Celkovo sa sektor technológií stal lídrom hodnotenia už pätnásty rok za sebou.... ...

včera 22:33 open_in_new
Stredoslovenskí vodári vyhlásili generálny pardon nelegálnym odberate¾om

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloènos, a.s. Banská Bystrica (StVPS) utorkom vyhlásila generálny pardon pre nelegálnych odberate¾ov jej služieb s platnosou do 30. októbra. Ako informuje firma na svojich stránkach, v rámci svojej... ...

včera 22:33 open_in_new