Najnovšie Správy Spišská Nová Ves

Titulky
KORONAVÍRUS drasticky zasiahol aj cestovný ruch: Hrozivé výsledky prieskumu! Situácia je vážna
Ilustračné foto Zdroj: Getty Images pred 7 minútami BRATISLAVA – Situácia v súvislosti so šírením choroby COVID-19 bude mať vážne dôsledky na cestovný ruch na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu Asociácie organizácií cestovného ruchu Slovenska, podľa ktorého už v apríli tohto roka zvažovala viac ako polovica poskytovateľov služieb v slovenských destináciách prepúšťanie zamestnancov alebo časť zamestnancov aj prepustila.
dnes 18:54
Životné minimum od júla stúpne, zvýšia sa tým aj viaceré dávky a príspevky

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sumy životného minima by sa mali od júla zvýši o 2,2 %. Štatistický úrad SR totiž poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR zákonom urèené dva indexy, ktorých porovnaním sa rozhoduje o miere zvýšenia životného minima vždy k 1....

dnes 18:39
Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete používa prístrojovú metódu pachovej indentifikácie

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete využíva metódu prístrojovej pachovej indentifikácie. Môže slúži na získavanie dodatoèných dôkazov voèi zadržanej podozrivej osobe. Ide o náhlavku na psa, ktorá meria jeho mozgovú aktivitu a tým...

dnes 18:39
Èas Slovákov neverí vládnym èíslam o poètoch nakazených Covid-19 a môžu za to politické sympatie

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Každý piaty obèan Slovenska neverí èíslam o poète vykonaných testov èi o poète nakazených koronavírusom, ktoré každodenne zverejòuje vláda. Ïalšia polovica týmto údajom verí len èiastoène. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý pre...

dnes 18:39
Cez Slovensko sa bude presúva vojenská technika spojencov, upozoròuje ministerstvo obrany

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR upozoròuje obyvate¾ov Slovenska, že v období od 1. do 7. júna 2020 sú cez územie SR plánované tri cestné presuny zahranièných spojeneckých ozbrojených síl. Konkrétne pôjde o presuny chorvátskych vojakov a techniky v dòoch 2....

dnes 18:39
Rezník odvolal šéfku televízneho spravodajstva, z RTVS odchádzajú aj ïalší zamestnanci

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Jaroslav Rezník, riadite¾ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), odvolal z funkcie vedúcu Odboru televízneho spravodajstva a publicistiky Hanu Lyons. Na základe dohody odchádza k 31. máju. Na jej miesto nastúpi od 1. júna Peter Nittanaus, ktorý vedie odbor

dnes 18:39
Slovákom staèí na vycestovanie do Èeska na 48 hodín len tlaèivo o prekroèení hranice

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Na vycestovanie do Èiech s návratom do 48 hodín staèí Slovákom tlaèivo o prekroèení našej hranice. Pre agentúru SITA to uviedol tlaèový odbor Ministerstva zahranièných vecí a európskych záležitostí SR. Èeské ministerstvo zdravotníctva v...

dnes 18:39
Bookmakeri favorizujú na novú SuperStar mladú Slovenku. Kto je vaším favoritom? Tipnite si!

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Tipovanie už dávno nie je len o športových udalostiach. Zarobi môžete na výsledkoch parlamentných èi prezidentských volieb, stavi si môžete na filmové ocenenia, ale aj na to, kto bude ïalšou SuperStar. Nede¾òajší veèer prinesie úspech...

dnes 18:39
Od potopenia lode Hableány na Dunaji ubehol rok, telo jednej turistiky stále nenašli

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - V Budapešti si v piatok pripomínajú rok od potopenia lode Hableány na Dunaji. Do plavidla 29. mája 2019 narazila väèšia loï Viking Sigyn pri budapeštianskom Margitinom moste. Z 33 juhokórejských turistov na Hableány prežilo len sedem. O životy...

dnes 18:39
Nejedlý konèí ako hasièský pridelenec v Prahe, ministerstvo vnútra zrušilo pozíciu

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý šéf hasièov Alexander Nejedlý konèí k 31. máju ako hasièský pridelenec v Prahe. Ministerstvo vnútra SR (MV SR) sa totiž rozhodlo zruši pozíciu zástupcu MV SR na plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a integrovaného...

dnes 18:39
V putách skonèil muž, ktorý vykrádal byty v Žiline a Martine

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - V rukách žilinskej polície skonèil 56-roèný Martinèan, ktorý je podozrivý z vykrádania bytov v Žiline a Martine. Agentúru SITA o tom informovala krajská policajná hovorkyòa Jana Balogová. Muž èelí obvineniu z pokraèovacieho preèinu...

dnes 18:39
Tím Williams sa dostal do finanèných problémov, po minuloroènej sezóne sa ho vlastník rozhodol preda

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Tím motoristického seriálu F1 Williams je na predaj. Jeho vlastník sa tak rozhodol po tom, ako v minulom roku vykázal stratu 13 miliónov libier, èo je v prepoète viac ako 14,4 milióna eur. V roku 2018 pritom organizácia dosiahla zisk na ve¾mi podobnej...

dnes 18:39
Čaputová navštívila východ Slovenska: Som veľmi rada, že prístup vlády je jednoznačný
Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas piatkového výjazdu na východe Slovenska Zdroj: SITA/Kancelária prezidentky SR pred 5 minútami KLADZANY – Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa bude venovať problému toxického odpadu po bývalom štátnom podniku Chemko Strážske. Potvrdila to počas piatkového výjazdu na východe Slovenska, ktorý bol tentoraz venovaný problému sucha.
dnes 16:48
Domácnosti by si mali da pozor, energetickí šmejdi „úradujú“ aj poèas koronakrízy

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Podomoví predajcovia energií , takzvaní energetickí šmejdi, sa snažia presviedèa slovenské domácnosti zmeni svojho dodávate¾a energií  aj poèas koronakrízy. Aj štátni plynári však evidujú nieko¾ko sažností na energetických šmejdov....

dnes 13:24
McDonald’s zamestnancov neprepúša ani v ne¾ahkých èasoch

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Zákazníci prejavili ve¾kú náklonnos voèi znaèke McDonald's. Reštaurácie McDonald's  na Slovensku sú opä úplne otvorené pre svojich zákazníkov, avšak v rámci všetkých sprísnených hygienických a bezpeènostných opatrení. Aj napriek...

dnes 13:24
Odbory žiadajú pre zamestnancov Amazonu vyššie platy, poèas koronakrízy totiž firma znásobila svoje zisky

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Odbory v seredskom Amazone žiadajú pre zamestnancov lepšie finanèné ohodnotenie. Firma ešte koncom marca informovala, že v súvislosti so šírením koronavírusu najíma ¾udí na 250 nových pozícií v prevádzke v Seredi a doèasne zvyšuje mzdy všetkým...

dnes 13:24
Denné Správy
KORONAVÍRUS drasticky zasiahol aj cestovný ruch: Hrozivé výsledky prieskumu! Situácia je vážna
Ilustračné foto Zdroj: Getty Images pred 7 minútami BRATISLAVA – Situácia v súvislosti so šírením choroby COVID-19 bude mať vážne dôsledky na cestovný ruch na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu Asociácie organizácií cestovného ruchu Slovenska, podľa ktorého už v apríli tohto roka zvažovala viac ako polovica poskytovateľov služieb v slovenských destináciách prepúšťanie zamestnancov alebo časť zamestnancov aj prepustila.
dnes 18:54
Životné minimum od júla stúpne, zvýšia sa tým aj viaceré dávky a príspevky

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sumy životného minima by sa mali od júla zvýši o 2,2 %. Štatistický úrad SR totiž poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR zákonom urèené dva indexy, ktorých porovnaním sa rozhoduje o miere zvýšenia životného minima vždy k 1....

dnes 18:39
Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete používa prístrojovú metódu pachovej indentifikácie

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete využíva metódu prístrojovej pachovej indentifikácie. Môže slúži na získavanie dodatoèných dôkazov voèi zadržanej podozrivej osobe. Ide o náhlavku na psa, ktorá meria jeho mozgovú aktivitu a tým...

dnes 18:39
Èas Slovákov neverí vládnym èíslam o poètoch nakazených Covid-19 a môžu za to politické sympatie

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Každý piaty obèan Slovenska neverí èíslam o poète vykonaných testov èi o poète nakazených koronavírusom, ktoré každodenne zverejòuje vláda. Ïalšia polovica týmto údajom verí len èiastoène. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý pre...

dnes 18:39
Cez Slovensko sa bude presúva vojenská technika spojencov, upozoròuje ministerstvo obrany

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR upozoròuje obyvate¾ov Slovenska, že v období od 1. do 7. júna 2020 sú cez územie SR plánované tri cestné presuny zahranièných spojeneckých ozbrojených síl. Konkrétne pôjde o presuny chorvátskych vojakov a techniky v dòoch 2....

dnes 18:39
Rezník odvolal šéfku televízneho spravodajstva, z RTVS odchádzajú aj ïalší zamestnanci

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Jaroslav Rezník, riadite¾ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), odvolal z funkcie vedúcu Odboru televízneho spravodajstva a publicistiky Hanu Lyons. Na základe dohody odchádza k 31. máju. Na jej miesto nastúpi od 1. júna Peter Nittanaus, ktorý vedie odbor

dnes 18:39
Slovákom staèí na vycestovanie do Èeska na 48 hodín len tlaèivo o prekroèení hranice

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Na vycestovanie do Èiech s návratom do 48 hodín staèí Slovákom tlaèivo o prekroèení našej hranice. Pre agentúru SITA to uviedol tlaèový odbor Ministerstva zahranièných vecí a európskych záležitostí SR. Èeské ministerstvo zdravotníctva v...

dnes 18:39
Bookmakeri favorizujú na novú SuperStar mladú Slovenku. Kto je vaším favoritom? Tipnite si!

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Tipovanie už dávno nie je len o športových udalostiach. Zarobi môžete na výsledkoch parlamentných èi prezidentských volieb, stavi si môžete na filmové ocenenia, ale aj na to, kto bude ïalšou SuperStar. Nede¾òajší veèer prinesie úspech...

dnes 18:39
Od potopenia lode Hableány na Dunaji ubehol rok, telo jednej turistiky stále nenašli

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - V Budapešti si v piatok pripomínajú rok od potopenia lode Hableány na Dunaji. Do plavidla 29. mája 2019 narazila väèšia loï Viking Sigyn pri budapeštianskom Margitinom moste. Z 33 juhokórejských turistov na Hableány prežilo len sedem. O životy...

dnes 18:39
Nejedlý konèí ako hasièský pridelenec v Prahe, ministerstvo vnútra zrušilo pozíciu

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý šéf hasièov Alexander Nejedlý konèí k 31. máju ako hasièský pridelenec v Prahe. Ministerstvo vnútra SR (MV SR) sa totiž rozhodlo zruši pozíciu zástupcu MV SR na plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a integrovaného...

dnes 18:39
V putách skonèil muž, ktorý vykrádal byty v Žiline a Martine

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - V rukách žilinskej polície skonèil 56-roèný Martinèan, ktorý je podozrivý z vykrádania bytov v Žiline a Martine. Agentúru SITA o tom informovala krajská policajná hovorkyòa Jana Balogová. Muž èelí obvineniu z pokraèovacieho preèinu...

dnes 18:39
Tím Williams sa dostal do finanèných problémov, po minuloroènej sezóne sa ho vlastník rozhodol preda

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Tím motoristického seriálu F1 Williams je na predaj. Jeho vlastník sa tak rozhodol po tom, ako v minulom roku vykázal stratu 13 miliónov libier, èo je v prepoète viac ako 14,4 milióna eur. V roku 2018 pritom organizácia dosiahla zisk na ve¾mi podobnej...

dnes 18:39
Čaputová navštívila východ Slovenska: Som veľmi rada, že prístup vlády je jednoznačný
Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas piatkového výjazdu na východe Slovenska Zdroj: SITA/Kancelária prezidentky SR pred 5 minútami KLADZANY – Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa bude venovať problému toxického odpadu po bývalom štátnom podniku Chemko Strážske. Potvrdila to počas piatkového výjazdu na východe Slovenska, ktorý bol tentoraz venovaný problému sucha.
dnes 16:48
Domácnosti by si mali da pozor, energetickí šmejdi „úradujú“ aj poèas koronakrízy

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Podomoví predajcovia energií , takzvaní energetickí šmejdi, sa snažia presviedèa slovenské domácnosti zmeni svojho dodávate¾a energií  aj poèas koronakrízy. Aj štátni plynári však evidujú nieko¾ko sažností na energetických šmejdov....

dnes 13:24
McDonald’s zamestnancov neprepúša ani v ne¾ahkých èasoch

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Zákazníci prejavili ve¾kú náklonnos voèi znaèke McDonald's. Reštaurácie McDonald's  na Slovensku sú opä úplne otvorené pre svojich zákazníkov, avšak v rámci všetkých sprísnených hygienických a bezpeènostných opatrení. Aj napriek...

dnes 13:24
Odbory žiadajú pre zamestnancov Amazonu vyššie platy, poèas koronakrízy totiž firma znásobila svoje zisky

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Odbory v seredskom Amazone žiadajú pre zamestnancov lepšie finanèné ohodnotenie. Firma ešte koncom marca informovala, že v súvislosti so šírením koronavírusu najíma ¾udí na 250 nových pozícií v prevádzke v Seredi a doèasne zvyšuje mzdy všetkým...

dnes 13:24
Najnovšie správy z Spišská Nová Ves
dnes 18:54 KORONAVÍRUS drasticky zasiahol aj cestovný ruch: Hrozivé výsledky prieskumu! Situácia je vážna
dnes 18:39 Životné minimum od júla stúpne, zvýšia sa tým aj viaceré dávky a príspevky
dnes 18:39 Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete používa prístrojovú metódu pachovej indentifikácie
dnes 18:39 Èas Slovákov neverí vládnym èíslam o poètoch nakazených Covid-19 a môžu za to politické sympatie
dnes 18:39 Cez Slovensko sa bude presúva vojenská technika spojencov, upozoròuje ministerstvo obrany
dnes 18:39 Rezník odvolal šéfku televízneho spravodajstva, z RTVS odchádzajú aj ïalší zamestnanci
dnes 18:39 Slovákom staèí na vycestovanie do Èeska na 48 hodín len tlaèivo o prekroèení hranice
dnes 18:39 Bookmakeri favorizujú na novú SuperStar mladú Slovenku. Kto je vaším favoritom? Tipnite si!
dnes 18:39 Od potopenia lode Hableány na Dunaji ubehol rok, telo jednej turistiky stále nenašli
dnes 18:39 Nejedlý konèí ako hasièský pridelenec v Prahe, ministerstvo vnútra zrušilo pozíciu
dnes 18:39 V putách skonèil muž, ktorý vykrádal byty v Žiline a Martine
dnes 18:39 Tím Williams sa dostal do finanèných problémov, po minuloroènej sezóne sa ho vlastník rozhodol preda
dnes 16:48 Čaputová navštívila východ Slovenska: Som veľmi rada, že prístup vlády je jednoznačný
dnes 13:24 Domácnosti by si mali da pozor, energetickí šmejdi „úradujú“ aj poèas koronakrízy
dnes 13:24 McDonald’s zamestnancov neprepúša ani v ne¾ahkých èasoch
dnes 13:24 Odbory žiadajú pre zamestnancov Amazonu vyššie platy, poèas koronakrízy totiž firma znásobila svoje zisky
dnes 13:24 Postupné uvo¾òovanie èaká aj domovy sociálnych služieb, epidemiológovia hovoria o štyroch etapách
dnes 13:24 Sociálna poisovòa po tretí raz predåži podporné obdobie v nezamestnanosti
dnes 13:24 Medzinárodný deò mierových síl OSN: Najviac slovenských vojakov pôsobí na cyperskej misii
dnes 13:24 Súd v kauze šekov v sume 1488 eur: Na pojednávaní vypovedal kòaz Kemp aj spevák Ïurica
dnes 13:24 Volkswagen kupuje 50 percent èínskej automobilky, ide tak o najväèšiu zahraniènú investíciu do elektromobility
dnes 13:24 V Prešovskom kraji vyšetrujú požiar slamy, škody sú takmer 9-tisíc eur
dnes 13:24 Progresívcom pod¾a politológa uškodila koalícia so Spolu a nešastná bola aj samostatná kandidatúra Za ¾udí
dnes 13:24 Za krádež defibrilátora hrozí Ružomberèanovi až pä rokov za mrežami
dnes 13:21 Polícia: Podnikateľ v Levoči miešal hnojivo s odpadom, škoda v miliónoch, hrozí mu basa
dnes 12:36 V RTVS to vrie: Zemetrasenie v spravodajstve, Rezník po konfliktoch vo vedení vyťahuje plán B
dnes 11:33 Polícia pátra po nezodpovednom vodičovi: FOTO Zrazil cyklistu, z miesta nehody ušiel
dnes 10:30 Najnovší PRIESKUM! Prvá vlna korony mení pomery: Liberálne strany rastú a pád Kisku na dno
dnes 09:12 Bábätká rozpoznávajú, keï ich dospelí imitujú. Vedci našli efektívny spôsob na získanie záujmu
dnes 09:12 Premiéra Matovièa èaká prvá zahranièná návšteva, s Babišom prerokuje aj plán Európskej únie
dnes 05:00 Do parlamentu by sa dostalo šes strán. V prvej trojke sú O¼aNO, Smer-SD a SaS
dnes 00:48 Primátor Bratislavy Vallo požiadal o zníženie platu, stále bude zarába viac ako 6000 eur
dnes 00:48 TomᚠTatar sa po dlhom èase dostal na ¾ad, Montrealu situácia s koronavírusom pomohla
dnes 00:48 Južná Afrika otvorí kostoly a zaène predáva alkohol, cigarety nepovolili
včera 20:36 Globálny turizmus v tomto roku poriadne utrpí, pravdepodobne klesne až o 70 percent
včera 20:36 Nemecko chce uvali sankcie na Rusa, ktorý zosnoval kybernetický útok na parlament
včera 20:36 Krajiny V4 rokovali o skúsenostiach s pandémiou Covid-19, vyzdvihli najmä civilno-vojenskú spoluprácu
včera 20:36 Slovenské súdy zaènú fungova ako pred koronakrízou, ak dodržia epidemiologické opatrenia
včera 20:36 O príspevky prvej pomoci za apríl je možné požiada len do konca mája, upozoròuje Krajniak
včera 20:36 Druhá vlna aktivácie e-schránok pre právnické osoby sa dotkne nadácií, politických strán aj cirkví
včera 20:36 Iuventa pod¾a Zastavme korupciu nakupovala od svokry generálneho riadite¾a, obchod bol bez súaže
včera 20:36 Premier League pozná termín reštartu, hráèi budú pravidelne testovaní
včera 20:36 Úrad vlády zavádza radikálnejšie protikorupèné normy, kritéria kontroluje audit
včera 20:36 Trnavská automobilka bude vyrába naplno, vráti sa do štandardného režimu
včera 20:36 Budú môc Slováci dovolenkova v Chorvátsku? Krajina otvorí hranice pre desa štátov
včera 20:36 Košickí poslanci schválili odpustenie poplatkov za letné terasy, zrušili aj bezplatné parkovanie
včera 16:24 Boeing zaèal pre pandémiu s masovým prepúšaním, o prácu tak príde viac ako 12-tisíc ¾udí
včera 16:24 Zlodeji najskôr ukradli vozík, a potom ecigarety a tabakové výrobky za státisíce eur (video)
včera 16:24 INCON DESIGN – novinka na trhu plastových okien
včera 16:24 Aplikáciu smart karanténa a vyplnený formulár majte pripravené už pred príchodom na hranicu
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 21:09 Roger Federer je prvým tenistom, ktorý ovládol rebríček najlepšie zarábajúcich športovcov
dnes 21:09 Rozbehla sa poľská liga aj so Slovákmi
dnes 21:09 ROZHOVOR Kapitán Bogdan Mitrea odchádza z Trnavy sklamaný: Buď poviete všetko, alebo nehovorte radšej nič
dnes 21:09 Španielska La Liga sa znovu spustí 11. júna sevillským derby
dnes 21:09 Marek Krajčí stojí za rozhodnutím odvolať Ladislava Kuželu
dnes 21:09 Policajt, ktorý usmrtil Afroameričana Floyda bol prevezený do väzby
dnes 21:09 WHO navrhla spoločné využívanie patentov na vakcínu proti COVID-19
dnes 21:09 Máj sa skončí drsne. Čo sa cez Slovensko preženie?
dnes 21:06 Najlepšie zarábajúci športovec podľa Forbes: Prekvapenie na prvom mieste
dnes 21:06 Herec Martin Nahálka koketoval s hokejom, na slávnejšieho spolužiaka nemal: To meno pozná každý
dnes 21:06 Štart La Ligy na spadnutie: Futbal v Španielsku ožije zvučným derby
dnes 21:03 Na hranici by už nemal rozhodovať iba pobyt, Slovákom z Česka a Maďarska uľahčia návštevu
dnes 20:36 Komentár Ľubomíra Jaška: Matovič sledoval móresy Smeru tak dôsledne až si ich osvojil
dnes 20:36 Krajčí vysvetľoval, prečo odvolal vedenie detskej nemocnice: Stratili moju dôveru
dnes 20:36 Koronavírus vážne ovplyvní cestovný ruch na Slovensku
dnes 20:36 India varovala aerolínie, že obrovské roje kobyliek ohrozujú lety
dnes 20:36 Obvineného policajta za smrť Afroameričana vzali do väzby
dnes 20:06 Chicago podpísalo dvojročný kontrakt s českým útočníkom Matějom Chalupom
dnes 20:06 UEFA zvažuje všetky možnosti, finále Ligy majstrov nemusí byť v Istanbule
dnes 20:06 FC Spartak Trnava reagoval stanoviskom na medializovaný možný predaj klubu
dnes 20:06 AKTUALIZOVANÉ VIDEO: Vladimír Weiss si odbil premiéru v drese Slovana Bratislava, Trenčín si vychutnal Trnavu
dnes 20:06 Lukáš Čmelík opäť v problémoch, mal šoférovať pod vplyvom alkoholu
dnes 20:06 ZÁZNAM: Brífing ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího
dnes 20:06 Nacisti na predaj? Česi po škandále chcú zmeniť zákon
dnes 20:06 Na pozemku domu v Nových Zámkoch našli zakopané dieťa
dnes 20:03 Rozprávkový prestup mladého útočníka: Z českej ligy priamo do NHL
dnes 20:03 Tréner Leicesteru otvorene o koronavíruse: Pripomínalo mi to výstup na Kilimandžáro
dnes 19:33 Koronavírus ONLINE: V Európe začínajú uvoľňovať obmedzenia
dnes 19:33 Sudca, čo zverejnil Threemu: Provokujem, ale nie som Čarnogurský slovenskej justície
dnes 19:33 Envirorezort vyhlásil nové výberové konanie na generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody
dnes 19:33 Komentár Ľubomíra Jaška: Matovič sledoval móresy Smeru tak dôsledne až si ich osvojil
dnes 19:33 Kraj sveta existuje. Socialists si odtiaľ priniesli nového klienta
dnes 19:33 Takýto smartfón tu ešte nebol. Samsung ho však nepredá každému
dnes 19:33 Redaktora HN Macronovo rozhodnutie uväznilo v raji: Ako som utekal z exotiky do štátnej karantény​
dnes 19:33 Od tragickej zrážky lodí na Dunaji v Budapešti prešiel rok
dnes 19:33 Kladzany sa učia hospodáriť, zo striech zbierajú dažďovú vodu
dnes 19:03 Basilašvili odmieta obvinenia z napadnutia exmanželky, na súde mu má pomôcť video
dnes 19:03 Gilbert Gabor zamieril z Banskej Bystrice do švédskeho Västerviks IK
dnes 19:03 Boj s koronavírusom bol ako výstup na Kilimandžáro, opisuje priebeh ochorenia Brendan Rodgers
dnes 19:03 Serie A sa opätovne rozbehne štyrmi dohrávkami 25. kola
dnes 19:03 Diego Costa musí pred súd, madridská prokuratúra žiada trest odňatia slobody na šesť mesiacov
dnes 19:03 Športový arbitrážny súd riešil odvolanie proti udeleniu titulu v africkej Lige majstrov
dnes 19:03 FC Spartak Trnava reagoval stanoviskom na medializovaný možný predaj klubu
dnes 19:03 Peter Cehlárik mieri do Európy, vážny záujem prejavil klub zo Švajčiarska
dnes 19:03 AKTUALIZOVANÉ Vladimír Weiss si odbil premiéru v drese Slovana Bratislava pri víťazstve nad Sereďou
dnes 19:03 ROZHOVOR Kapitán Bogdan Mitrea odchádza z Trnavy sklamaný: Buď poviete všetko, alebo nehovorte radšej nič
dnes 19:03 Tenista odmieta obvinenia z útoku na exmanželku. Pomôcť mu má video
dnes 19:03 Prísny protokol, bývanie nad 2000 m, ale aj James Bond. Boru čaká tvrdý tábor
dnes 19:00 Fanúšikovia v Poľsku sa dočkali: Futbal si užijú opäť na tribúnach
dnes 19:00 Karty sú rozdané: Ako bude vyzerať dohrávka sezóny v Taliansku?
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku