Najnovšie Správy Prievidza

Titulky
Odišla malá veľká žena

V stredu 27. mája sme sa rozlúčili s pani Rozáliou Beckovou, rodenou Steinerovou. Narodila sa do židovskej rodiny, ktorá vlastnila malú špeditérsku firmu. V školskom roku 1938/1939 ju spolu s ďalšími 28 žiakmi vylúčili z prievidzského gymnázia na základe rasovej

dnes 15:33
Demontujú staré ihriská

Viac ako polovica handlovských ihrísk nezodpovedá novým požiadavkám zákona o bezpečnosti detských ihrísk, ktorý nadobudol platnosť začiatkom tohto roka. Samospráva začala nevyhovujúce prvky detských ihrísk likvidovať.

dnes 11:21
Kvetinová spomienka

V Handlovej oproti Domu služieb, tam kde svietil v čase Vianoc   banícky huntík, stoja teraz dve veľké vázy naplnené hlinou, v ktorej sú zasadené skalničkami a iné trvalky. Hater Handlová chcel potešiť tých Handlovčanov, ktorým chýba starý park na Námestí

dnes 10:18
Kultúra sa pozvoľna rozbieha

Slovenská vláda začala pomaly uvoľňovať aj opatrenia týkajúce sa kultúry. Handlovské Kino Baník chystá prvé premietanie a majú už aj vymyslené, čo ponúknu Handlovčanom v letných mesiacoch.

včera 18:33
Na Deň detí opäť do školy

Presne na Medzinárodný deň detí môžu  ísť žiaci prvého až piateho ročníka po viac ako dvojmesačnej prestávke opäť do školy. Do handlovských základných škôl nastúpi 60 %  týchto žiakov. Fungovať začnú aj materské školy, do ktorých sa vráti 40 %

včera 18:33
Autobusy v školskom režime

So znovuotvorením materských a základných škôl  mení SAD Prievidza cestovný poriadok. Od 1. júna budú autobusy premávať  ako v dňoch školského vyučovania.

2020-05-27 15:12
Mestské včely vytvorili srdce

Mestské včely v Prievidzi počas koronakrízy nezaháľali a usilovne pracovali. Pri otvorení úľov našli včelári plásty, aké sa bežne nevidia.

2020-05-27 14:09
O 20 detí viac

Začiatkom mája začala rekonštrukcia Materskej školy na Ulici Mišíka v Prievidzi. Projekt je rozdelený na dve etapy. Prvá bude hradená z prostriedkov mesta, druhá v prevažnej miere z eurofondov.

2020-05-27 14:09
V Bojniciach už aj odložené operácie

Po viac než dvoch mesiacoch sa uvoľňujú opatrenia aj v slovenských nemocniciach. V pondelok 18.mája začali v bojnickej nemocnici vykonávať aj odkladné operačné výkony.

2020-05-27 14:09
Detské ihriská dezinfikujú

Po uvoľnení opatrení súvisiacich s koronavírusom mesto Prievidza sprístupnilo verejnosti centrálne detské ihriská. Platia však na nich sprísnené hygienické opatrenia.

 

Centrálne detské ihriská

2020-05-27 14:09
Chceli si zlepšiť známky

Na stredných školách v pôsobnosti trenčianskej župy tento rok maturuje viac ako 3 000 žiakov. 117 z nich sa neuspokojilo s priemerom známok a zvolili si klasický spôsob maturity. Medzi nimi boli i štyria študenti prievidzského gymnázia, pre ktorých bol 25. máj 2020

2020-05-26 11:54
Zobrali si Handpark pod patronát

Detský a mládežnícky parlament v Handlovej nezaháľa ani počas korona prázdnin. Okrem toho, že pomáhajú iným dobrovoľníkom pri aktivitách s cieľom skrášliť mesto, zobrali si na mušku aj park pri nemocnici.

2020-05-25 18:03
Handpark má nové lavičky

Park pri nemocnici v Handlovej je často témou diskusií medzi obyvateľmi mesta. Pred niekoľkými rokmi sa aj vďaka petícii občanov podarilo park zachrániť pred výstavbou obchodného centra. Tí, pre ktorých je Handpark srdcovou záležitosťou, sa snažia udržiavať ho a

2020-05-22 12:21
Kosenie s novinkami

V Handlovej začali minulý týždeň s prvou tohtoročnou kosbou. Tak ako v niektorých slovenských mestách, aj tu sa rozhodli nechať niektoré ucelené plochy pre včely.

2020-05-21 17:27
Ďalšie výtlky musia počkať

Výtlky na cestách sú častým problémom všetkých frekventovaných mestských ciest. Samosprávy sa snažia opravovať ich priebežne, podľa svojej finančnej situácie. V Handlovej už majú rozpočet na opravu výtlkov na tento rok vyčerpaný.

2020-05-21 17:27
Plavci môžu začať trénovať

V štvrtej fáze uvoľňovania reštrikčných opatrení povolil Úrad verejného zdravotníctva  otvorenie plavární. Zatiaľ iba  pre vrcholových športovcov a členov organizovaných športových klubov. Mestská plaváreň v Prievidzi je na spustenie plaveckých

2020-05-21 14:18
Denné Správy
Životné minimum od júla stúpne, zvýšia sa tým aj viaceré dávky a príspevky

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sumy životného minima by sa mali od júla zvýši o 2,2 %. Štatistický úrad SR totiž poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR zákonom urèené dva indexy, ktorých porovnaním sa rozhoduje o miere zvýšenia životného minima vždy k 1....

dnes 19:00
Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete používa prístrojovú metódu pachovej indentifikácie

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete využíva metódu prístrojovej pachovej indentifikácie. Môže slúži na získavanie dodatoèných dôkazov voèi zadržanej podozrivej osobe. Ide o náhlavku na psa, ktorá meria jeho mozgovú aktivitu a tým...

dnes 19:00
Èas Slovákov neverí vládnym èíslam o poètoch nakazených Covid-19 a môžu za to politické sympatie

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Každý piaty obèan Slovenska neverí èíslam o poète vykonaných testov èi o poète nakazených koronavírusom, ktoré každodenne zverejòuje vláda. Ïalšia polovica týmto údajom verí len èiastoène. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý pre...

dnes 19:00
Cez Slovensko sa bude presúva vojenská technika spojencov, upozoròuje ministerstvo obrany

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR upozoròuje obyvate¾ov Slovenska, že v období od 1. do 7. júna 2020 sú cez územie SR plánované tri cestné presuny zahranièných spojeneckých ozbrojených síl. Konkrétne pôjde o presuny chorvátskych vojakov a techniky v dòoch 2....

dnes 19:00
Rezník odvolal šéfku televízneho spravodajstva, z RTVS odchádzajú aj ïalší zamestnanci

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Jaroslav Rezník, riadite¾ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), odvolal z funkcie vedúcu Odboru televízneho spravodajstva a publicistiky Hanu Lyons. Na základe dohody odchádza k 31. máju. Na jej miesto nastúpi od 1. júna Peter Nittanaus, ktorý vedie odbor

dnes 19:00
Slovákom staèí na vycestovanie do Èeska na 48 hodín len tlaèivo o prekroèení hranice

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Na vycestovanie do Èiech s návratom do 48 hodín staèí Slovákom tlaèivo o prekroèení našej hranice. Pre agentúru SITA to uviedol tlaèový odbor Ministerstva zahranièných vecí a európskych záležitostí SR. Èeské ministerstvo zdravotníctva v...

dnes 19:00
Bookmakeri favorizujú na novú SuperStar mladú Slovenku. Kto je vaším favoritom? Tipnite si!

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Tipovanie už dávno nie je len o športových udalostiach. Zarobi môžete na výsledkoch parlamentných èi prezidentských volieb, stavi si môžete na filmové ocenenia, ale aj na to, kto bude ïalšou SuperStar. Nede¾òajší veèer prinesie úspech...

dnes 19:00
Od potopenia lode Hableány na Dunaji ubehol rok, telo jednej turistiky stále nenašli

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - V Budapešti si v piatok pripomínajú rok od potopenia lode Hableány na Dunaji. Do plavidla 29. mája 2019 narazila väèšia loï Viking Sigyn pri budapeštianskom Margitinom moste. Z 33 juhokórejských turistov na Hableány prežilo len sedem. O životy...

dnes 19:00
Najnovšie správy z Prievidza
dnes 19:00 Životné minimum od júla stúpne, zvýšia sa tým aj viaceré dávky a príspevky
dnes 19:00 Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete používa prístrojovú metódu pachovej indentifikácie
dnes 19:00 Èas Slovákov neverí vládnym èíslam o poètoch nakazených Covid-19 a môžu za to politické sympatie
dnes 19:00 Cez Slovensko sa bude presúva vojenská technika spojencov, upozoròuje ministerstvo obrany
dnes 19:00 Rezník odvolal šéfku televízneho spravodajstva, z RTVS odchádzajú aj ïalší zamestnanci
dnes 19:00 Slovákom staèí na vycestovanie do Èeska na 48 hodín len tlaèivo o prekroèení hranice
dnes 19:00 Bookmakeri favorizujú na novú SuperStar mladú Slovenku. Kto je vaším favoritom? Tipnite si!
dnes 19:00 Od potopenia lode Hableány na Dunaji ubehol rok, telo jednej turistiky stále nenašli
dnes 19:00 Nejedlý konèí ako hasièský pridelenec v Prahe, ministerstvo vnútra zrušilo pozíciu
dnes 19:00 V putách skonèil muž, ktorý vykrádal byty v Žiline a Martine
dnes 19:00 Tím Williams sa dostal do finanèných problémov, po minuloroènej sezóne sa ho vlastník rozhodol preda
dnes 15:33 Odišla malá veľká žena
dnes 13:45 Domácnosti by si mali da pozor, energetickí šmejdi „úradujú“ aj poèas koronakrízy
dnes 13:45 McDonald’s zamestnancov neprepúša ani v ne¾ahkých èasoch
dnes 13:45 Odbory žiadajú pre zamestnancov Amazonu vyššie platy, poèas koronakrízy totiž firma znásobila svoje zisky
dnes 13:45 Postupné uvo¾òovanie èaká aj domovy sociálnych služieb, epidemiológovia hovoria o štyroch etapách
dnes 13:45 Sociálna poisovòa po tretí raz predåži podporné obdobie v nezamestnanosti
dnes 13:45 Medzinárodný deò mierových síl OSN: Najviac slovenských vojakov pôsobí na cyperskej misii
dnes 13:45 Súd v kauze šekov v sume 1488 eur: Na pojednávaní vypovedal kòaz Kemp aj spevák Ïurica
dnes 13:45 Volkswagen kupuje 50 percent èínskej automobilky, ide tak o najväèšiu zahraniènú investíciu do elektromobility
dnes 13:45 V Prešovskom kraji vyšetrujú požiar slamy, škody sú takmer 9-tisíc eur
dnes 13:45 Progresívcom pod¾a politológa uškodila koalícia so Spolu a nešastná bola aj samostatná kandidatúra Za ¾udí
dnes 13:45 Za krádež defibrilátora hrozí Ružomberèanovi až pä rokov za mrežami
dnes 11:21 Demontujú staré ihriská
dnes 10:18 Kvetinová spomienka
dnes 09:33 Bábätká rozpoznávajú, keï ich dospelí imitujú. Vedci našli efektívny spôsob na získanie záujmu
dnes 09:33 Premiéra Matovièa èaká prvá zahranièná návšteva, s Babišom prerokuje aj plán Európskej únie
dnes 07:06 KORONAVÍRUS Školy v Taliansku sa podľa ministerky otvoria v septembri, deti budú nosiť rúška
dnes 06:24 Do parlamentu by sa dostalo šes strán. V prvej trojke sú O¼aNO, Smer-SD a SaS
dnes 06:03 KORONAVÍRUS Leto sa blíži: ZOZNAM opatrení! Takto by mohli fungovať kúpaliská a akvaparky
dnes 02:12 Primátor Bratislavy Vallo požiadal o zníženie platu, stále bude zarába viac ako 6000 eur
dnes 02:12 TomᚠTatar sa po dlhom èase dostal na ¾ad, Montrealu situácia s koronavírusom pomohla
dnes 02:12 Južná Afrika otvorí kostoly a zaène predáva alkohol, cigarety nepovolili
dnes 23:03 Globálny turizmus v tomto roku poriadne utrpí, pravdepodobne klesne až o 70 percent
dnes 23:03 Nemecko chce uvali sankcie na Rusa, ktorý zosnoval kybernetický útok na parlament
dnes 23:03 Krajiny V4 rokovali o skúsenostiach s pandémiou Covid-19, vyzdvihli najmä civilno-vojenskú spoluprácu
dnes 23:03 Slovenské súdy zaènú fungova ako pred koronakrízou, ak dodržia epidemiologické opatrenia
dnes 23:03 O príspevky prvej pomoci za apríl je možné požiada len do konca mája, upozoròuje Krajniak
dnes 23:03 Druhá vlna aktivácie e-schránok pre právnické osoby sa dotkne nadácií, politických strán aj cirkví
dnes 23:03 Iuventa pod¾a Zastavme korupciu nakupovala od svokry generálneho riadite¾a, obchod bol bez súaže
dnes 23:03 Premier League pozná termín reštartu, hráèi budú pravidelne testovaní
dnes 23:03 Úrad vlády zavádza radikálnejšie protikorupèné normy, kritéria kontroluje audit
dnes 23:03 Trnavská automobilka bude vyrába naplno, vráti sa do štandardného režimu
dnes 23:03 Budú môc Slováci dovolenkova v Chorvátsku? Krajina otvorí hranice pre desa štátov
dnes 23:03 Košickí poslanci schválili odpustenie poplatkov za letné terasy, zrušili aj bezplatné parkovanie
včera 18:51 Rúška nebudú povinné pri sobášoch a prijímacích èi závereèných skúškach, hygienici udelili výnimku
včera 18:51 Anonym nahlásil bombu v budove Národnej rady SR
včera 18:51 Konflikt Pellegrini – Fico môže vyústi aj do rozkolu strany Smer-SD, tvrdí politológ Štefanèík
včera 18:51 Bratislava odkúpi Kmotríkov podiel v Infra Services, za úspory z transakcie plánuje zmodernizova viac kilometrov infraštruktúry
včera 18:51 Prešovských študentov stavebníctva ocenili za roèníkové práce
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 21:09 Roger Federer je prvým tenistom, ktorý ovládol rebríček najlepšie zarábajúcich športovcov
dnes 21:09 Rozbehla sa poľská liga aj so Slovákmi
dnes 21:09 ROZHOVOR Kapitán Bogdan Mitrea odchádza z Trnavy sklamaný: Buď poviete všetko, alebo nehovorte radšej nič
dnes 21:09 Španielska La Liga sa znovu spustí 11. júna sevillským derby
dnes 21:09 Marek Krajčí stojí za rozhodnutím odvolať Ladislava Kuželu
dnes 21:09 Policajt, ktorý usmrtil Afroameričana Floyda bol prevezený do väzby
dnes 21:09 WHO navrhla spoločné využívanie patentov na vakcínu proti COVID-19
dnes 21:09 Máj sa skončí drsne. Čo sa cez Slovensko preženie?
dnes 21:06 Najlepšie zarábajúci športovec podľa Forbes: Prekvapenie na prvom mieste
dnes 21:06 Herec Martin Nahálka koketoval s hokejom, na slávnejšieho spolužiaka nemal: To meno pozná každý
dnes 21:06 Štart La Ligy na spadnutie: Futbal v Španielsku ožije zvučným derby
dnes 21:03 Na hranici by už nemal rozhodovať iba pobyt, Slovákom z Česka a Maďarska uľahčia návštevu
dnes 20:36 Komentár Ľubomíra Jaška: Matovič sledoval móresy Smeru tak dôsledne až si ich osvojil
dnes 20:36 Krajčí vysvetľoval, prečo odvolal vedenie detskej nemocnice: Stratili moju dôveru
dnes 20:36 Koronavírus vážne ovplyvní cestovný ruch na Slovensku
dnes 20:36 India varovala aerolínie, že obrovské roje kobyliek ohrozujú lety
dnes 20:36 Obvineného policajta za smrť Afroameričana vzali do väzby
dnes 20:06 Chicago podpísalo dvojročný kontrakt s českým útočníkom Matějom Chalupom
dnes 20:06 UEFA zvažuje všetky možnosti, finále Ligy majstrov nemusí byť v Istanbule
dnes 20:06 FC Spartak Trnava reagoval stanoviskom na medializovaný možný predaj klubu
dnes 20:06 AKTUALIZOVANÉ VIDEO: Vladimír Weiss si odbil premiéru v drese Slovana Bratislava, Trenčín si vychutnal Trnavu
dnes 20:06 Lukáš Čmelík opäť v problémoch, mal šoférovať pod vplyvom alkoholu
dnes 20:06 ZÁZNAM: Brífing ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího
dnes 20:06 Nacisti na predaj? Česi po škandále chcú zmeniť zákon
dnes 20:06 Na pozemku domu v Nových Zámkoch našli zakopané dieťa
dnes 20:03 Rozprávkový prestup mladého útočníka: Z českej ligy priamo do NHL
dnes 20:03 Tréner Leicesteru otvorene o koronavíruse: Pripomínalo mi to výstup na Kilimandžáro
dnes 19:33 Koronavírus ONLINE: V Európe začínajú uvoľňovať obmedzenia
dnes 19:33 Sudca, čo zverejnil Threemu: Provokujem, ale nie som Čarnogurský slovenskej justície
dnes 19:33 Envirorezort vyhlásil nové výberové konanie na generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody
dnes 19:33 Komentár Ľubomíra Jaška: Matovič sledoval móresy Smeru tak dôsledne až si ich osvojil
dnes 19:33 Kraj sveta existuje. Socialists si odtiaľ priniesli nového klienta
dnes 19:33 Takýto smartfón tu ešte nebol. Samsung ho však nepredá každému
dnes 19:33 Redaktora HN Macronovo rozhodnutie uväznilo v raji: Ako som utekal z exotiky do štátnej karantény​
dnes 19:33 Od tragickej zrážky lodí na Dunaji v Budapešti prešiel rok
dnes 19:33 Kladzany sa učia hospodáriť, zo striech zbierajú dažďovú vodu
dnes 19:03 Basilašvili odmieta obvinenia z napadnutia exmanželky, na súde mu má pomôcť video
dnes 19:03 Gilbert Gabor zamieril z Banskej Bystrice do švédskeho Västerviks IK
dnes 19:03 Boj s koronavírusom bol ako výstup na Kilimandžáro, opisuje priebeh ochorenia Brendan Rodgers
dnes 19:03 Serie A sa opätovne rozbehne štyrmi dohrávkami 25. kola
dnes 19:03 Diego Costa musí pred súd, madridská prokuratúra žiada trest odňatia slobody na šesť mesiacov
dnes 19:03 Športový arbitrážny súd riešil odvolanie proti udeleniu titulu v africkej Lige majstrov
dnes 19:03 FC Spartak Trnava reagoval stanoviskom na medializovaný možný predaj klubu
dnes 19:03 Peter Cehlárik mieri do Európy, vážny záujem prejavil klub zo Švajčiarska
dnes 19:03 AKTUALIZOVANÉ Vladimír Weiss si odbil premiéru v drese Slovana Bratislava pri víťazstve nad Sereďou
dnes 19:03 ROZHOVOR Kapitán Bogdan Mitrea odchádza z Trnavy sklamaný: Buď poviete všetko, alebo nehovorte radšej nič
dnes 19:03 Tenista odmieta obvinenia z útoku na exmanželku. Pomôcť mu má video
dnes 19:03 Prísny protokol, bývanie nad 2000 m, ale aj James Bond. Boru čaká tvrdý tábor
dnes 19:00 Fanúšikovia v Poľsku sa dočkali: Futbal si užijú opäť na tribúnach
dnes 19:00 Karty sú rozdané: Ako bude vyzerať dohrávka sezóny v Taliansku?
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku