Najnovšie Správy Prešov

Titulky
Ako to bude s terajšími a budúcimi úvermi v bankách?

(ako) - Už tretí týždeň žijeme pre koronavírus v krízovom režime. Bezpečnostné opatrenia sme nejako zvládli, ale v mnohých ľuďoch začína rezonovať materiálna obava. Firmy začali prepúšťať, obmedzili výrobu a vo všeobecnosti sa príjmy rodín znížia. Už o niekoľko

2020-04-03 14:45
Posilnili linky v prímestskej autobusovej doprave

(ako) - Prešovský samosprávny kraj posilnil autobusové spojenia v prímestskej doprave. Vyšiel tak v ústrety požiadavkám občanov i zamestnávateľov. Od 1.apríla platí mimoriadny cestovný poriadok.

Od stredy platí mimoriadny cestovný režim v prímestskej

2020-04-02 13:33
Fakulta výrobných technológií v Prešove tiež pomáha nemocniciam

(ako) - Dekan Fakulty výrobných technológií prof. Jozef Zajac spolu so študentmi odovzdal prešovskej fakultnej nemocnici 30 kusov ochranných štítov, ktoré vytlačili na 3D tlačiarni. Prevzala ich primárka oddelenia ARO Ľubomíra Romanová. Ďalšie kusy plánujú odovzdať

2020-04-01 15:30
Na radnici čiastočne obnovia stránkové hodiny

Klientske centrum a matrika čiastočne obnovia stránkové hodiny pre verejnosť. Od 1. apríla budú otvorené tri dni v týždni a to v pondelok, stredu a piatok. V pondelok a piatok od 8. do 11 hodiny a v stredu od 13. do 16. hodiny.

Ako informoval hovorca

2020-04-01 12:21
Župa zabezpečila ochranné prostriedky pre zariadenia sociálnych služieb

(ako) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal v pondelok rozvážať do 25 zariadení sociálnych služieb ďalšie ochranné prostriedky. Doručia ich 1 500 zamestancom zariadení aj vyše 2 200 prijímateľom sociálnych služieb v kraji, aby eliminovali rizko nákazy. Na ich nákup župa

2020-03-31 13:15
Karanténa nestačí, dôležitá je dezinfekcia

(ako) - Svet ovládol koronavírus. Verejnosť síce dostala pokyny, ako sa pred ním chrániť, ale najúčinejšia sa zatiaľ zdá byť karanténa. Doma sú učitelia, deti, sociálni pracovníci, úradnici, hotelieri aj kaviarnici a množstvo ľudí všelijakých profesií. Iba izolácia

2020-03-30 22:33
Študenti kompletujú štíty PET-G a dodávajú ich zdravotníkom

Fakulta zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity sa v týchto krízových časoch zmobilizovala a pomáhajú zdravotníkom v nemocniciach aj záchanárom. Jednou z foriem pomoci sú aj PET-G transparentné štíty. Partnera našli v súkormnej firme. Pomáha im bez nároku na

2020-03-27 16:15
Prešovskí školáci sú síce doma, ale učia sa

(ako) - Dvanásť základných škôl v pôsobnosti mesta je od 13. marca zatvorených a deti si zvykajú na nový režim vyučovania. Ten je pre učiteľov aj rodičov náročnejší, ale postupne si zvykajú.

Učitelia sa rýchlo prispôsobili novej situácii a v rámci

2020-03-26 14:00
Denné Správy
Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahranièných vecí Miroslav Lajèák bude pôsobi ako osobitný predstavite¾ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo...

dnes 14:45
Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google vyvinula umelú inteligenciu, ktorá dokáže zlepši kvalitu videohovorov a "vyplni medzery" spôsobené zlým internetovým spojením. WaveNetEQ využíva knižnicu s reèovými dátami na realistické vyplnenie krátkych segmentov v...

dnes 14:45
Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povojnový Program novej èeskoslovenskej vlády Národného frontu Èechov a Slovákov vyhlásený pred 75 rokmi 5. apríla v Košiciach, známy aj ako Košický vládny program (KVP), už v krajine plnú demokraciu neobnovil. Programový dokument prezentovaný...

dnes 14:45
Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu spôsobila finanèné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveï až pätnás hráèov. Podobný scenár nechcú dopusti priaznivci FC Spartak Trnava....

dnes 14:45
Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden volièský hlas vyšiel víaza tohtoroèných parlamentných volieb hnutie Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú O¼aNO priznalo v závereènej správe o nákladoch volebnej kampane...

dnes 14:45
Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasièi z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovo¾né hasièské zbory z celého regiónu. Vzbåkla...

dnes 14:45
Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Za absolútne nedostatoèné a niè neriešiace opatrenie považujú zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá umožòuje samostatne zárobkovo èinným osobám...

dnes 14:45
Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hasièi viac ako 13 hodín zasahovali pri požiari ve¾kokapacitného senníka so senom v obci Závod, okres Malacky. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia Hasièského a záchranného zboru Katarína Križanová, na miesto udalosti bola...

dnes 14:45
Najnovšie správy z Prešov
dnes 14:45 Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou
dnes 14:45 Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom
dnes 14:45 Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu
dnes 14:45 Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu
dnes 14:45 Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou
dnes 14:45 Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)
dnes 14:45 Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie
dnes 14:45 Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)
dnes 14:45 Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?
dnes 14:45 Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker
dnes 13:00 Nehoda pri Hanušovciach nad Topľou si vyžiadala jednu obeť
dnes 10:33 Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP
dnes 10:33 Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia
včera 21:57 Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil
včera 21:57 Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže by profit aj politika, tvrdia experti
včera 21:57 Španielsky premiér Pedro Sánchez chce predåži núdzový stav v krajine o ïalšie dva týždne
včera 21:57 Pandémia urýchlila koniec ligového rekordéra Viktora Peèovského, rozlúèku si predstavoval inak
včera 21:57 Nový klub v NHL by mal èoskoro oznámi svoj názov, generálny manažér h¾adá kouèa
včera 21:57 Real Madrid na športové úspechy nemyslí, pre boj s koronavírusom poskytol lietadlo a štadión
včera 21:57 Na Havaji sa má kona najväèšie námorné cvièenie na svete, guvernér Ige ho žiada preloži
včera 21:57 Na záchranu kožatiek ve¾kých zostáva desa rokov, inak najväèšie morské korytnaèky vyhynú
včera 17:45 Moskva zaèala používa kamery na rozpoznávanie tvárí, polícia sa o porušení karantény hneï dozvie
včera 17:45 Odložením hlasovania o zavedení online rokovaní zastupite¾stiev sa riskujú problémy, tvrdí ZMOS
včera 17:45 Manželia z Indie dali svojim potomkom netradièné mená, dvojièky sa volajú Corona a Covid
včera 17:45 Boris Becker skritizoval zrušenie Wimbledonu pre koronavírus, s rozhodnutím pod¾a neho mali poèka
včera 17:45 Robot zahral na violonèele novú skladbu od oscarovej hudobníèky Hildur Gudnadóttir (video)
včera 17:45 ZMOS intenzívne komunikuje so zahranièím, cie¾om je výmena informácií o opatreniach samospráv
včera 17:45 Labouristická strana má nového lídra, Keir Starmer nahradil Corbyna
včera 17:45 Vedenie NBA chce hráèom skresa platy o polovicu, hráèska asociácia s takým ve¾kým znížením nesúhlasí
včera 17:45 Matovièov návrh zákazu vychádzania poèas Ve¾kej noci má tri výnimky, vyjadril sa aj k blackoutu
včera 13:33 Bratislavský magistrát zverejnil tri scenáre možného dopadu koronavírusu na hlavné mesto
včera 13:33 Primátor Malaciek Juraj Øíha podáva trestné oznámenie na poslanca NR SR Petra Cmoreja
včera 13:33 Bratislavu pred 75 piatimi rokmi oslobodili sovietski vojaci, boje si vyžiadali stovky životov
včera 13:33 Zamestnávatelia v Hlohovci nechystajú žiadne zásadné prepúšanie, niektoré spoloènosti naïalej fungujú
včera 13:33 Analytik Baránek považuje za zvláštne, že vládni partneri èakajú so zverejnením koaliènej dohody
včera 13:33 Pandémia koronavírusu vyprázdnila ulice a obmedzila dopravu, vïaka tomu sa Zem menej otriasa
včera 13:33 Škrty v rozpoètoch sa môžu dotknú aj rezortu obrany, Naï chce skontrolova výdavky bývalého vedenia
včera 13:33 FIFA posunula vekový limit hráèov pre budúcoroèné OH v Tokiu, vydýchli si hlavne Mexièania
včera 09:21 Zákaz vychádzania kontroluje v uliciach Tunisu policajný robot s termokamerou
včera 09:21 Slovenská pošta pokraèuje vo vyplácaní dôchodkov pre štyristotisíc seniorov na Slovensku
včera 08:12 KORONAVÍRUS Pred Veľkou nocou sa Česko môže začať vracať k normálu, tvrdí Babiš
včera 02:00 Premier League nebude pokraèova ani zaèiatkom mája, hráèov èaká znižovanie platov
včera 02:00 Krá¾ovná Alžbeta II. sa v èase krízy spojenej s koronavírusom mimoriadne prihovorí k národu
včera 02:00 Ultraortodoxní Židia ignorovali preventívne opatrenia, mesto Bnej Brak sa ocitlo v izolácii
včera 02:00 Olympijská dedina v Tokiu možno poslúži na ubytovanie ¾udí nakazených koronavírusom
včera 02:00 Ak SZ¼H nezachráni kluby pred rozpadom, zanikne aj samotný zväz, varuje šéf HK Nitra
včera 01:18 JEHO VÝSOSŤ PREŠOVSKÝ FUTBAL: HISTÓRIU PÍSALI ZNÁME AJ NEZNÁME OSOBNOSTI
včera 00:57 Mnohé slovenské média sa pre koronavírus ocitli na kolenách, žiadajú o pomoc ministerku kultúry
včera 00:57 Preteky Okolo Švajèiarska, na ktorých dával o sebe vedie Sagan, sa tento rok neuskutoènia
včera 00:57 Pandémia koronavírusu zasiahla americký trh práce, zrušené pozície atakujú stav z obdobia finanènej krízy
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 17:12 VIDEO: Takto to dopadne, keď malý fanúšik Chelsea chce od otca účes ako Ronaldo
dnes 17:12 Ďalšie prvenstvo Cristiana Ronalda je na dosah, zaradí sa k legendám športu
dnes 17:12 VIDEO: Takto to dopadne, keď malý fanúšik Chelsea chce od otca účes ako Ronaldo
dnes 17:12 Rozhnevaný Wayne Rooney. Obul sa do hromadného znižovania platov: Zbytočný tlak
dnes 17:12 Británia môže zakázať šport vonku, ak ľudia nebudú disciplinovaní
dnes 17:12 Slovensko musí podľa R.Sulíka oživovať ekonomiku a uvoľňovať opatrenia
dnes 17:12 V Izraeli vyvinuli čuchový test na včasnú detekciu choroby COVID-19
dnes 17:12 Rossiho úžasné gesto. Pozval na rande 102-ročnú babku, ktorá skolila vírus
dnes 17:12 Dopingové výhovorky? Sex, hovädzie a zmiznuté dvojča
dnes 17:09 Zníženie hráčskych platov v Premier League? Je to hanebné, odkazuje Rooney
dnes 17:09 Vitalij Kličko bojuje s koronavírusom ako starosta Kyjeva: Je to úplne iný zápas
dnes 17:09 Herečka Bibiana Ondrejková a jej denný harmonogram: Nebudete chápať!
dnes 17:03 Pri jadrovej elektrárni Černobyľ horí les, na mieste namerali zvýšenú radiáciu (video)
dnes 17:03 Stovky českých pilotov chce pomôcť v boji proti Covid-19, zadarmo rozvezú zdravotnícky materiál
dnes 17:03 Pápež František: Skutoční hrdinovia tejto doby nie sú slávni, bohatí ani úspešní, ale slúžia ostatným
dnes 17:03 Zamestnávatelia môžu posielať žiadosť o pomoc, minister práce Krajniak ich prosí o trpezlivosť
dnes 16:54 Krajniak: Od pondelka môžu firmy žiadať o štátnu pomoc
dnes 16:54 V Černobyle horí. Situáciu komplikuje radiácia
dnes 16:42 Koronavírus: Na mori stále blúdia výletné lode. Pätnásť ešte nezakotvilo
dnes 16:42 Koronavírus: Sulík by chcel ďalšie predajne otvárať najneskôr po Veľkej noci. Hrozí zruinovaním ekonomiky
dnes 16:42 Koronavírus: Pápež slávil omšu na Kvetnú nedeľu spojený s veriacimi cez médiá
dnes 16:42 Koronavírus: Prvého nakazeného má už aj Južný Sudán
dnes 16:42 Koronavírus: Rakúšania budú môcť cestovať, keď bude vakcína, tvrdí Kurz
dnes 16:42 Sulík chce najneskôr po Veľkej noci otvoriť ďalšie predajne. Žiga by s tým počkal
dnes 16:42 Krajniak: Od zajtra môžu firmy žiadať o štátnu pomoc
dnes 16:42 Kurz: Rakúšania nebudú môcť slobodne cestovať až kým nebude vakcína
dnes 16:42 Zatvoria len Bratislavu? Je to jedna z možností, potvrdil Sulík
dnes 16:42 V Španielsku už tretí deň klesá počet obetí, stále ide o stovky mŕtvych
dnes 16:42 Prázdniny kratšie nebudú, hodnotiť sa bude zrejme bez známok
dnes 16:09 Zrušenie sezóny Premier League by vyšlo poriadne draho. Súťaž čelí obrovským sankciám
dnes 16:09 Ku krízovému kroku pristúpil už aj Liverpool FC: Všetci sme sa usilovali o riešenie
dnes 16:09 FOTO: Buď ich milujete, alebo nenávidíte. Najväčší futbaloví rebeli histórie
dnes 16:09 KORONAVÍRUS V SR - GRAFY: Takáto je situácia k 4. aprílu k 24.00 h
dnes 16:09 M. Krajniak: Od 6. apríla od 12.00 h môžu firmy žiadať o štátnu pomoc
dnes 16:09 Koronavírus sadol už aj na Klička: Toto je úplne iný zápas
dnes 16:09 Ukrajinskí hasiči bojujú s požiarom v zóne černobyľskej jadrovej elektrárne
dnes 16:06 Uskutoční sa očakávaný súboj? Šéf UFC dostal nezvyčajnú ponuku, Khabib je proti
dnes 16:06 V hlavnej úlohe prsia: Sexi golfistka predviedla, ako využiť svoje prednosti pri hre
dnes 16:06 Je Evelyn tehotná? Takúto reakciu nečakala
dnes 16:03 Prázdniny sa skracovať nebudú, školský rok chcú ukončiť v júni
dnes 16:03 Pred plánovaným príchodom na Slovensko sa treba zaregistrovať
dnes 16:00 Koronavírus sa nešíri cez 5G siete, podľa odborníkov je to biologicky nemožné a teória je nezmysel
dnes 16:00 Sulík by rád otvoril ďalšie obchody po Veľkej noci, podľa Žigu je na otváranie prevádzok ešte skoro
dnes 15:54 Žltoplutvý a modroplutvý
dnes 15:51 Mestá zháňajú rúška, kde sa dá, aj za veľa peňazí. Na štát sa nespoliehajú
dnes 15:51 Keď Únia ochorie, objavia sa kolóny kamiónov na hraniciach
dnes 15:51 Rúška z Kičurovho biznisu ešte neprišli. Bol to čistý obchod, tvrdí podnikateľ
dnes 15:51 Stopka pre odvody do júla, ale nie pre všetkých. Môže to byť pasca
dnes 15:51 Rosina: Ak padnú veľkí, na kolená padne slovenská ekonomika
dnes 15:39 Koronavírus: Čaputová pripomína, že treba myslieť aj na duševné zdravie
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku