Najnovšie Správy Poprad

Titulky
Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahranièných vecí Miroslav Lajèák bude pôsobi ako osobitný predstavite¾ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo...

dnes 14:06
Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google vyvinula umelú inteligenciu, ktorá dokáže zlepši kvalitu videohovorov a "vyplni medzery" spôsobené zlým internetovým spojením. WaveNetEQ využíva knižnicu s reèovými dátami na realistické vyplnenie krátkych segmentov v...

dnes 14:06
Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povojnový Program novej èeskoslovenskej vlády Národného frontu Èechov a Slovákov vyhlásený pred 75 rokmi 5. apríla v Košiciach, známy aj ako Košický vládny program (KVP), už v krajine plnú demokraciu neobnovil. Programový dokument prezentovaný...

dnes 14:06
Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu spôsobila finanèné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveï až pätnás hráèov. Podobný scenár nechcú dopusti priaznivci FC Spartak Trnava....

dnes 14:06
Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden volièský hlas vyšiel víaza tohtoroèných parlamentných volieb hnutie Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú O¼aNO priznalo v závereènej správe o nákladoch volebnej kampane...

dnes 14:06
Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasièi z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovo¾né hasièské zbory z celého regiónu. Vzbåkla...

dnes 14:06
Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Za absolútne nedostatoèné a niè neriešiace opatrenie považujú zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá umožòuje samostatne zárobkovo èinným osobám...

dnes 14:06
Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hasièi viac ako 13 hodín zasahovali pri požiari ve¾kokapacitného senníka so senom v obci Závod, okres Malacky. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia Hasièského a záchranného zboru Katarína Križanová, na miesto udalosti bola...

dnes 14:06
Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povinnú izoláciu musia absolvova osoby, ktoré od pondelka vstúpia na územie Slovenska. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnú izoláciu absolvujú v zariadeniach urèených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie...

dnes 14:06
Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo strany Dobrá vo¾ba neodišli po neúspešných parlamentných vo¾bách z 29. februára žiadni èlenovia. Predsedom strany aj naïalej ostáva bývalý minister zdravotníctva a vnútra TomᚠDrucker. Agentúre SITA tieto informácie potvrdila hovorkyòa...

dnes 14:06
Pre dohášanie požiaru je lokalita v blízkosti Hrebienka dočasne uzatvorená

Pre dohášanie požiaru je lokalita v blízkosti Hrebienka dočasne uzatvorená.

Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.„V nedeľu boli nasadení profesionálni hasiči a dobrovoľné hasičské zbory, aby došlo k úplnej likvidácii

dnes 11:45
Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rozpoèet verejnej správy môže v tomto roku skonèi v schodku v objeme až takmer 9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhaduje to Rada pre rozpoètovú zodpovednos v aktuálnom rozpoètovom semafore, do ktorého zapracovala aj vplyv pandémie na rozpoèet...

dnes 09:54
Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Ekvádore zmizol najväèší vodopád po tom, ako èas jeho vodného zdroja pohltil závrt. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Vodopád San Rafael na rieke Coca, z ktorého voda padala...

dnes 09:54
Pod Slavkovským štítom horelo, na mieste zasahovali hasiči

Pod Slavkovským štítom v sobotu horelo.

Na mieste zasahovali hasiči z Popradu, Vysokých Tatier a Mengusoviec s deviatimi kusmi hasičskej techniky, k nim sa pridali aj dobrovoľné hasičské zbory. Informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a

dnes 08:36
Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vo francúzskom meste Romans-sur-Isere zabil muž ozbrojený nožom dvoch ¾udí a ïalších zranil. V sobotu o tom informovala tamojšia prokuratúra s tým, že útok sa stal o 11:00 na ulici, kde sa nachádzajú aj pekárne èi predajne potravín. Polícia...

včera 22:21
Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže by profit aj politika, tvrdia experti

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo šírenia dezinformácií môžu finanène profitova niektorí obchodníci, ktorým vïaka nim vzrastie predaj výrobkov. Môžu si tiež nimi zvyšova návštevnos webových stránok a tým pádom aj zisky z reklamy. Iní šíritelia klamstiev èi poloprávd...

včera 22:21
Denné Správy
Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahranièných vecí Miroslav Lajèák bude pôsobi ako osobitný predstavite¾ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo...

dnes 14:06
Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google vyvinula umelú inteligenciu, ktorá dokáže zlepši kvalitu videohovorov a "vyplni medzery" spôsobené zlým internetovým spojením. WaveNetEQ využíva knižnicu s reèovými dátami na realistické vyplnenie krátkych segmentov v...

dnes 14:06
Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povojnový Program novej èeskoslovenskej vlády Národného frontu Èechov a Slovákov vyhlásený pred 75 rokmi 5. apríla v Košiciach, známy aj ako Košický vládny program (KVP), už v krajine plnú demokraciu neobnovil. Programový dokument prezentovaný...

dnes 14:06
Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu spôsobila finanèné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveï až pätnás hráèov. Podobný scenár nechcú dopusti priaznivci FC Spartak Trnava....

dnes 14:06
Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden volièský hlas vyšiel víaza tohtoroèných parlamentných volieb hnutie Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú O¼aNO priznalo v závereènej správe o nákladoch volebnej kampane...

dnes 14:06
Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasièi z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovo¾né hasièské zbory z celého regiónu. Vzbåkla...

dnes 14:06
Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Za absolútne nedostatoèné a niè neriešiace opatrenie považujú zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá umožòuje samostatne zárobkovo èinným osobám...

dnes 14:06
Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hasièi viac ako 13 hodín zasahovali pri požiari ve¾kokapacitného senníka so senom v obci Závod, okres Malacky. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia Hasièského a záchranného zboru Katarína Križanová, na miesto udalosti bola...

dnes 14:06
Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povinnú izoláciu musia absolvova osoby, ktoré od pondelka vstúpia na územie Slovenska. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnú izoláciu absolvujú v zariadeniach urèených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie...

dnes 14:06
Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo strany Dobrá vo¾ba neodišli po neúspešných parlamentných vo¾bách z 29. februára žiadni èlenovia. Predsedom strany aj naïalej ostáva bývalý minister zdravotníctva a vnútra TomᚠDrucker. Agentúre SITA tieto informácie potvrdila hovorkyòa...

dnes 14:06
Pre dohášanie požiaru je lokalita v blízkosti Hrebienka dočasne uzatvorená

Pre dohášanie požiaru je lokalita v blízkosti Hrebienka dočasne uzatvorená.

Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.„V nedeľu boli nasadení profesionálni hasiči a dobrovoľné hasičské zbory, aby došlo k úplnej likvidácii

dnes 11:45
Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rozpoèet verejnej správy môže v tomto roku skonèi v schodku v objeme až takmer 9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhaduje to Rada pre rozpoètovú zodpovednos v aktuálnom rozpoètovom semafore, do ktorého zapracovala aj vplyv pandémie na rozpoèet...

dnes 09:54
Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Ekvádore zmizol najväèší vodopád po tom, ako èas jeho vodného zdroja pohltil závrt. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Vodopád San Rafael na rieke Coca, z ktorého voda padala...

dnes 09:54
Pod Slavkovským štítom horelo, na mieste zasahovali hasiči

Pod Slavkovským štítom v sobotu horelo.

Na mieste zasahovali hasiči z Popradu, Vysokých Tatier a Mengusoviec s deviatimi kusmi hasičskej techniky, k nim sa pridali aj dobrovoľné hasičské zbory. Informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a

dnes 08:36
Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vo francúzskom meste Romans-sur-Isere zabil muž ozbrojený nožom dvoch ¾udí a ïalších zranil. V sobotu o tom informovala tamojšia prokuratúra s tým, že útok sa stal o 11:00 na ulici, kde sa nachádzajú aj pekárne èi predajne potravín. Polícia...

včera 22:21
Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže by profit aj politika, tvrdia experti

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo šírenia dezinformácií môžu finanène profitova niektorí obchodníci, ktorým vïaka nim vzrastie predaj výrobkov. Môžu si tiež nimi zvyšova návštevnos webových stránok a tým pádom aj zisky z reklamy. Iní šíritelia klamstiev èi poloprávd...

včera 22:21
Najnovšie správy z Poprad
dnes 14:06 Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou
dnes 14:06 Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom
dnes 14:06 Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu
dnes 14:06 Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu
dnes 14:06 Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou
dnes 14:06 Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)
dnes 14:06 Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie
dnes 14:06 Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)
dnes 14:06 Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?
dnes 14:06 Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker
dnes 11:45 Pre dohášanie požiaru je lokalita v blízkosti Hrebienka dočasne uzatvorená
dnes 09:54 Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP
dnes 09:54 Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia
dnes 08:36 Pod Slavkovským štítom horelo, na mieste zasahovali hasiči
včera 22:21 Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil
včera 22:21 Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže by profit aj politika, tvrdia experti
včera 22:21 Španielsky premiér Pedro Sánchez chce predåži núdzový stav v krajine o ïalšie dva týždne
včera 22:21 Pandémia urýchlila koniec ligového rekordéra Viktora Peèovského, rozlúèku si predstavoval inak
včera 22:21 Nový klub v NHL by mal èoskoro oznámi svoj názov, generálny manažér h¾adá kouèa
včera 22:21 Real Madrid na športové úspechy nemyslí, pre boj s koronavírusom poskytol lietadlo a štadión
včera 22:21 Na Havaji sa má kona najväèšie námorné cvièenie na svete, guvernér Ige ho žiada preloži
včera 22:21 Na záchranu kožatiek ve¾kých zostáva desa rokov, inak najväèšie morské korytnaèky vyhynú
včera 18:09 Moskva zaèala používa kamery na rozpoznávanie tvárí, polícia sa o porušení karantény hneï dozvie
včera 18:09 Odložením hlasovania o zavedení online rokovaní zastupite¾stiev sa riskujú problémy, tvrdí ZMOS
včera 18:09 Manželia z Indie dali svojim potomkom netradièné mená, dvojièky sa volajú Corona a Covid
včera 18:09 Boris Becker skritizoval zrušenie Wimbledonu pre koronavírus, s rozhodnutím pod¾a neho mali poèka
včera 18:09 Robot zahral na violonèele novú skladbu od oscarovej hudobníèky Hildur Gudnadóttir (video)
včera 18:09 ZMOS intenzívne komunikuje so zahranièím, cie¾om je výmena informácií o opatreniach samospráv
včera 18:09 Labouristická strana má nového lídra, Keir Starmer nahradil Corbyna
včera 18:09 Vedenie NBA chce hráèom skresa platy o polovicu, hráèska asociácia s takým ve¾kým znížením nesúhlasí
včera 18:09 Matovièov návrh zákazu vychádzania poèas Ve¾kej noci má tri výnimky, vyjadril sa aj k blackoutu
včera 12:54 Bratislavský magistrát zverejnil tri scenáre možného dopadu koronavírusu na hlavné mesto
včera 12:54 Primátor Malaciek Juraj Øíha podáva trestné oznámenie na poslanca NR SR Petra Cmoreja
včera 12:54 Bratislavu pred 75 piatimi rokmi oslobodili sovietski vojaci, boje si vyžiadali stovky životov
včera 12:54 Zamestnávatelia v Hlohovci nechystajú žiadne zásadné prepúšanie, niektoré spoloènosti naïalej fungujú
včera 12:54 Analytik Baránek považuje za zvláštne, že vládni partneri èakajú so zverejnením koaliènej dohody
včera 12:54 Pandémia koronavírusu vyprázdnila ulice a obmedzila dopravu, vïaka tomu sa Zem menej otriasa
včera 12:54 Škrty v rozpoètoch sa môžu dotknú aj rezortu obrany, Naï chce skontrolova výdavky bývalého vedenia
včera 12:54 FIFA posunula vekový limit hráèov pre budúcoroèné OH v Tokiu, vydýchli si hlavne Mexièania
včera 11:51 Zákaz vychádzania kontroluje v uliciach Tunisu policajný robot s termokamerou
včera 11:51 Slovenská pošta pokraèuje vo vyplácaní dôchodkov pre štyristotisíc seniorov na Slovensku
včera 02:24 Premier League nebude pokraèova ani zaèiatkom mája, hráèov èaká znižovanie platov
včera 02:24 Krá¾ovná Alžbeta II. sa v èase krízy spojenej s koronavírusom mimoriadne prihovorí k národu
včera 02:24 Ultraortodoxní Židia ignorovali preventívne opatrenia, mesto Bnej Brak sa ocitlo v izolácii
včera 02:24 Olympijská dedina v Tokiu možno poslúži na ubytovanie ¾udí nakazených koronavírusom
včera 02:24 Ak SZ¼H nezachráni kluby pred rozpadom, zanikne aj samotný zväz, varuje šéf HK Nitra
včera 02:09 Raz, dva, tri a je hotovo: Jemná domáca šunková pena
včera 02:09 Hovädzie na zelených fazuľkách s horčicou, ktoré sa robí samo
2020-04-03 23:12 Mnohé slovenské média sa pre koronavírus ocitli na kolenách, žiadajú o pomoc ministerku kultúry
2020-04-03 23:12 Preteky Okolo Švajèiarska, na ktorých dával o sebe vedie Sagan, sa tento rok neuskutoènia
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 16:09 Zrušenie sezóny Premier League by vyšlo poriadne draho. Súťaž čelí obrovským sankciám
dnes 16:09 Ku krízovému kroku pristúpil už aj Liverpool FC: Všetci sme sa usilovali o riešenie
dnes 16:09 FOTO: Buď ich milujete, alebo nenávidíte. Najväčší futbaloví rebeli histórie
dnes 16:09 KORONAVÍRUS V SR - GRAFY: Takáto je situácia k 4. aprílu k 24.00 h
dnes 16:09 M. Krajniak: Od 6. apríla od 12.00 h môžu firmy žiadať o štátnu pomoc
dnes 16:09 Koronavírus sadol už aj na Klička: Toto je úplne iný zápas
dnes 16:09 Ukrajinskí hasiči bojujú s požiarom v zóne černobyľskej jadrovej elektrárne
dnes 16:06 Uskutoční sa očakávaný súboj? Šéf UFC dostal nezvyčajnú ponuku, Khabib je proti
dnes 16:06 V hlavnej úlohe prsia: Sexi golfistka predviedla, ako využiť svoje prednosti pri hre
dnes 16:06 Je Evelyn tehotná? Takúto reakciu nečakala
dnes 16:03 Prázdniny sa skracovať nebudú, školský rok chcú ukončiť v júni
dnes 16:03 Pred plánovaným príchodom na Slovensko sa treba zaregistrovať
dnes 16:00 Koronavírus sa nešíri cez 5G siete, podľa odborníkov je to biologicky nemožné a teória je nezmysel
dnes 16:00 Sulík by rád otvoril ďalšie obchody po Veľkej noci, podľa Žigu je na otváranie prevádzok ešte skoro
dnes 15:54 Žltoplutvý a modroplutvý
dnes 15:51 Mestá zháňajú rúška, kde sa dá, aj za veľa peňazí. Na štát sa nespoliehajú
dnes 15:51 Keď Únia ochorie, objavia sa kolóny kamiónov na hraniciach
dnes 15:51 Rúška z Kičurovho biznisu ešte neprišli. Bol to čistý obchod, tvrdí podnikateľ
dnes 15:51 Stopka pre odvody do júla, ale nie pre všetkých. Môže to byť pasca
dnes 15:51 Rosina: Ak padnú veľkí, na kolená padne slovenská ekonomika
dnes 15:39 Koronavírus: Čaputová pripomína, že treba myslieť aj na duševné zdravie
dnes 15:39 Kalendárium: Firma, vyvíjajúca Remdesivir vznikla i vďaka našim patentom
dnes 15:39 Koronavírus: Liberálny prístup Švédska čelí po náraste obetí kritike
dnes 15:39 Koronavírus: Sulík by chcel ďalšie predajne otvárať najneskôr po Veľkej noci. Hrozí zruinovaním ekonomiky
dnes 15:39 Najkrajšie miesta na svete zachytil dronom Slovák
dnes 15:39 Koronavírus: Gröhling chce, aby sa školský rok ukončil v riadnom termíne
dnes 15:39 Koronavírus: V Taliansku prvý raz klesol počet pacientov na intenzívnej starostlivosti
dnes 15:39 Prvého nakazeného koronavírusom má už aj Južný Sudán
dnes 15:39 Zuzana Hercegová: Diabetická diéta ako archaizmus
dnes 15:39 Otváracie hodiny pre seniorov by sa mali prehodnotiť, myslí si Kollár
dnes 15:39 Slovensko sa nepripravilo na "neúrodné" roky, myslí si Heger. Ekonomika si blackout nemôže dovoliť, tvrdí Kamenický
dnes 15:39 Gröhling zajtra predstaví nové opatrenia. Na základných školách nechce známkovanie
dnes 15:39 Koronavírus online: Slovensko malo včera 14 nových prípadov nákazy. Počet obetí v Španielsku klesol tretí deň po sebe
dnes 15:39 TB M. Krajniaka o pomoci pre zamestnancov a podnikateľov
dnes 15:39 Britská kráľovná prehovorí k ľudu, chce zdôrazniť nutnosť disciplíny
dnes 15:06 Valentino Rossi si dohodol „rande” so seniorkou, ktorá sa vyliečila z korony
dnes 15:06 Zníženie platov o 20 percent platí v Bayerne iba do konca apríla
dnes 15:06 Obranca PSG Layvin Kurzawa má ponuky z najlepších líg v Európe
dnes 15:06 VIDEO: Neskutočný záver zápasu Róberta Maka s Albertom Rusnákom
dnes 15:06 FOTO: Buď ich milujete, alebo nenávidíte. Najväčší futbaloví rebeli histórie
dnes 15:06 Brankár Kortrijku Adam Jakubech: Futbalisti by mali pomáhať
dnes 15:06 Ďalšie prvenstvo Cristiana Ronalda je na dosah, zaradí sa k legendám športu
dnes 15:06 Rossi si dohodol rande so seniorkou, ktorá sa vyliečila z koronavírusu
dnes 15:06 UNM vytvorila špecializovaný web o ochorení COVID-19
dnes 15:06 Taliansko má už menej pacientov na intenzívnej starostlivosti
dnes 15:06 NAŽIVO: TK ministra práce o prvej pomoci zamestnancom a podnikateľom
dnes 15:03 Francúzsky rekordér v skoku o žrdi si robí preteky doma: 561 cm vo vlastnej záhrade!
dnes 15:03 Nádherné gesto Rossiho: Babičke, ktorá prekonala koronavírus sľúbil rande
dnes 15:03 Ukázali veľké srde: Hráči NHL pomáhajú v boji proti koronavírusu
dnes 15:03 Dajako hádam prežijeme: Pandémia udrela aj v odľahlých končinách našej planéty!
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku