Najnovšie Správy Poprad

Titulky
Úspešný projekt: Knižnica Podtatranského múzea obohatila svoj fond o nové knihy

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade obohatila svoj knižničný fond o 54 nových kníh.

Informovala o tom kurátorka múzea Jana Kušniráková.

Podtatranské múzeum v Poprade sa každoročne zapája do dotačného systému Fondu na podporu umenia (FPU) s projektmi,

dnes 12:12
Fico chce Blahu vo vedení Smeru a tvrdí, že po celom Slovensku požíva ve¾kú úctu a rešpekt

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico by bol rád, ak by bol poslanec parlamentu ¼uboš Blaha (Smer-SD) súèasou vedenia strany. V tejto súvislosti dúfa, že ho èlenovia Smeru-SD na sneme strany, ktorý sa uskutoèní...

dnes 09:21
Medziroèný pokles priemyslu na Slovensku bol najhorší v celej Európskej únii

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Medziroèný pokles priemyselnej produkcie na Slovensku bol v máji v rámci krajín Európskej únie najhorší. Slovenský priemysel pod¾a údajov Eurostatu, ktoré zverejnil v utorok, oslabil o 33,5 percenta. Po Slovensku nasledovali Maïarsko (-27,6 %) a Rumunsko...

dnes 09:21
Huawei má v Británii stopku, operátori nebudú môc pre 5G siete používa jeho zariadenia

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mobilní operátori vo Ve¾kej Británii nebudú môc od 31. decembra kupova nové vybavenie pre budovanie 5G sietí od èínskej spoloènosti Huawei a do roku 2027 musia zo svojich sietí odstráni všetky nástroje pre 5G, ktoré si zaobstarali od firmy. ...

dnes 09:21
Volebná komisia zakázala úèas na vo¾bách dvom hlavným rivalom prezidenta Lukašenka

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruská ústredná volebná komisia zakázala v utorok úèas na prezidentských vo¾bách dvom hlavným rivalom autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka. Komisia odobrila piatich kandidátov, zamietla však kandidatúru Valerija Cepkala a Viktara...

dnes 04:06
Slovenským akvaparkom a kúpaliskám nepraje poèasie ani vláda, hlásia katastrofálny štart sezóny

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa sažuje na katastrofálny štart letnej sezóny, nepriaznivé poèasie a neèinnos vlády SR. Vyplýva to zo zverejnenej tlaèovej správy, pod¾a ktorej najväèším turistickým atrakciám...

dnes 04:06
Amazon predstavil inteligentný nákupný košík, zákazníci nemusia stᝠv rade pri pokladni

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Amazon predstavila nový inteligentný nákupný košík, ktorý pomôže zákazníkom vyhnú sa dlhým radom v supermarketoch. Košík používa kamery, senzory a váhu, vïaka ktorým automaticky zaznamenáva, èo doò ¾udia dávajú. Supermarket...

dnes 04:06
Brankár Bayernu Manuel Neuer si zavaril v Chorvátsku, keï spieval nacionalistickú pieseò

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Kapitán Bayernu Mníchov aj nemeckej futbalovej reprezentácie brankár Manuel Neuer si poèas dovolenky v Chorvátsku nechtiac zavaril. Na internete sa objavilo video, ktoré 34-roèného gólmana zachytilo spieva kontroverznú pieseò Lijepa li si (Si krásna,...

dnes 04:06
Ministerstvo financií poskytne samosprávam namiesto pomoci iba pôžièku, primátori sú sklamaní

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR (MF SR) poskytne samosprávam namiesto štátnej pomoci iba bezúroènú pôžièku. Na tlaèovej konferencií Únie miest Slovenska (ÚMS) to v utorok oznámil predseda združenia Richard Rybníèek. Výpadky príjmov samospráv...

dnes 04:06
FK Senica má nového trénera, stal sa ním bývalý lodivod Michaloviec Anton Šoltis

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Novým trénerom fortunaligového klubu FK Senica sa stal Anton Šoltis. Informuje o tom oficiálny web úèastníka najvyššej domácej futbalovej súaže. Zmluva na jeden rok Štyridsaštyriroèný košický rodák zatia¾ naposledy viedol iný...

dnes 04:06
Google ponúkne stotisíc štipendií na získanie online certifikátov, ktoré sa vyrovnajú diplomu

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Technologický gigant Google oznámil nový projekt na pomoc americkým zamestnancom získa kvalifikáciu pre dobre platené pozície v oblastiach s vysokým rastom, akými sú napríklad projektový manažment, dátová analýza èi dizajn používate¾ského...

dnes 04:06
Fico nevidí dôvod na odvolanie Tomanovej z funkcie, argumenty opozície sú výsmechom

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Neexistujú žiadne dôvody na to, aby bola Viera Tomanová odvolaná z funkcie komisárky pre deti. Na utorkovej tlaèovej konferencii v budove Národnej rady SR (NR SR) to povedal predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. ...

dnes 23:54
Pri ažbe dreva v Zliechove zahynul len 17-roèný mladík, nehode sa bezmocne prizeral jeho otec

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Oddelenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci Inšpektorátu práce Trenèín vyšetruje mimoriadnu udalos, ku ktorej došlo v dopoludòajších hodinách na lúkach v okolí obce Zliechov v okrese Ilava. Napriek snahe privolaných záchranárov tu pri...

dnes 23:54
BrandZ: Huawei v rebríèku Top 50 najhodnotnejších znaèiek sveta

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - V rebríèku najhodnotnejších znaèiek BrandZ sa spoloènos Huawei umiestnila na 45. mieste. V porovnaní s rokom 2019 si èínsky výrobca technológií polepšil o 2 miesta. Celkovo sa sektor technológií stal lídrom hodnotenia už pätnásty rok za sebou....

dnes 23:54
Bývalý Saganov šéf sa podrobil transplantácii kostnej drene, Oleg Tiòkov má ažké obdobie

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský podnikate¾ Oleg Tiòkov známy aj zo sveta cyklistiky už od minulého roka trpí leukémiou a pred nieko¾kými dòami v Londýne absolvoval úspešnú transplantáciu kostnej drene. Na sociálnej sieti sa 52-roèný biznismen vyjadril, že sa cíti...

dnes 23:54
Pozor na nebezpeèné kozmetické výrobky, môžu sa nachádza aj na Slovensku

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVO) upozoròuje na pä kozmetických výrobkov, ktoré nahlásili výstražnému systému Rapex kontrolne orgány v Nemecku, Írsku a v Litve. Hygienici upozoròujú, že výrobky sa môžu nachádza aj na Slovensku. Agentúru...

dnes 23:54
Denné Správy
Úspešný projekt: Knižnica Podtatranského múzea obohatila svoj fond o nové knihy

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade obohatila svoj knižničný fond o 54 nových kníh.

Informovala o tom kurátorka múzea Jana Kušniráková.

Podtatranské múzeum v Poprade sa každoročne zapája do dotačného systému Fondu na podporu umenia (FPU) s projektmi,

dnes 12:12
Fico chce Blahu vo vedení Smeru a tvrdí, že po celom Slovensku požíva ve¾kú úctu a rešpekt

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico by bol rád, ak by bol poslanec parlamentu ¼uboš Blaha (Smer-SD) súèasou vedenia strany. V tejto súvislosti dúfa, že ho èlenovia Smeru-SD na sneme strany, ktorý sa uskutoèní...

dnes 09:21
Medziroèný pokles priemyslu na Slovensku bol najhorší v celej Európskej únii

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Medziroèný pokles priemyselnej produkcie na Slovensku bol v máji v rámci krajín Európskej únie najhorší. Slovenský priemysel pod¾a údajov Eurostatu, ktoré zverejnil v utorok, oslabil o 33,5 percenta. Po Slovensku nasledovali Maïarsko (-27,6 %) a Rumunsko...

dnes 09:21
Huawei má v Británii stopku, operátori nebudú môc pre 5G siete používa jeho zariadenia

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mobilní operátori vo Ve¾kej Británii nebudú môc od 31. decembra kupova nové vybavenie pre budovanie 5G sietí od èínskej spoloènosti Huawei a do roku 2027 musia zo svojich sietí odstráni všetky nástroje pre 5G, ktoré si zaobstarali od firmy. ...

dnes 09:21
Volebná komisia zakázala úèas na vo¾bách dvom hlavným rivalom prezidenta Lukašenka

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruská ústredná volebná komisia zakázala v utorok úèas na prezidentských vo¾bách dvom hlavným rivalom autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka. Komisia odobrila piatich kandidátov, zamietla však kandidatúru Valerija Cepkala a Viktara...

dnes 04:06
Slovenským akvaparkom a kúpaliskám nepraje poèasie ani vláda, hlásia katastrofálny štart sezóny

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa sažuje na katastrofálny štart letnej sezóny, nepriaznivé poèasie a neèinnos vlády SR. Vyplýva to zo zverejnenej tlaèovej správy, pod¾a ktorej najväèším turistickým atrakciám...

dnes 04:06
Amazon predstavil inteligentný nákupný košík, zákazníci nemusia stᝠv rade pri pokladni

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Amazon predstavila nový inteligentný nákupný košík, ktorý pomôže zákazníkom vyhnú sa dlhým radom v supermarketoch. Košík používa kamery, senzory a váhu, vïaka ktorým automaticky zaznamenáva, èo doò ¾udia dávajú. Supermarket...

dnes 04:06
Brankár Bayernu Manuel Neuer si zavaril v Chorvátsku, keï spieval nacionalistickú pieseò

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Kapitán Bayernu Mníchov aj nemeckej futbalovej reprezentácie brankár Manuel Neuer si poèas dovolenky v Chorvátsku nechtiac zavaril. Na internete sa objavilo video, ktoré 34-roèného gólmana zachytilo spieva kontroverznú pieseò Lijepa li si (Si krásna,...

dnes 04:06
Ministerstvo financií poskytne samosprávam namiesto pomoci iba pôžièku, primátori sú sklamaní

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR (MF SR) poskytne samosprávam namiesto štátnej pomoci iba bezúroènú pôžièku. Na tlaèovej konferencií Únie miest Slovenska (ÚMS) to v utorok oznámil predseda združenia Richard Rybníèek. Výpadky príjmov samospráv...

dnes 04:06
FK Senica má nového trénera, stal sa ním bývalý lodivod Michaloviec Anton Šoltis

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Novým trénerom fortunaligového klubu FK Senica sa stal Anton Šoltis. Informuje o tom oficiálny web úèastníka najvyššej domácej futbalovej súaže. Zmluva na jeden rok Štyridsaštyriroèný košický rodák zatia¾ naposledy viedol iný...

dnes 04:06
Google ponúkne stotisíc štipendií na získanie online certifikátov, ktoré sa vyrovnajú diplomu

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Technologický gigant Google oznámil nový projekt na pomoc americkým zamestnancom získa kvalifikáciu pre dobre platené pozície v oblastiach s vysokým rastom, akými sú napríklad projektový manažment, dátová analýza èi dizajn používate¾ského...

dnes 04:06
Fico nevidí dôvod na odvolanie Tomanovej z funkcie, argumenty opozície sú výsmechom

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Neexistujú žiadne dôvody na to, aby bola Viera Tomanová odvolaná z funkcie komisárky pre deti. Na utorkovej tlaèovej konferencii v budove Národnej rady SR (NR SR) to povedal predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. ...

dnes 23:54
Pri ažbe dreva v Zliechove zahynul len 17-roèný mladík, nehode sa bezmocne prizeral jeho otec

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Oddelenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci Inšpektorátu práce Trenèín vyšetruje mimoriadnu udalos, ku ktorej došlo v dopoludòajších hodinách na lúkach v okolí obce Zliechov v okrese Ilava. Napriek snahe privolaných záchranárov tu pri...

dnes 23:54
BrandZ: Huawei v rebríèku Top 50 najhodnotnejších znaèiek sveta

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - V rebríèku najhodnotnejších znaèiek BrandZ sa spoloènos Huawei umiestnila na 45. mieste. V porovnaní s rokom 2019 si èínsky výrobca technológií polepšil o 2 miesta. Celkovo sa sektor technológií stal lídrom hodnotenia už pätnásty rok za sebou....

dnes 23:54
Bývalý Saganov šéf sa podrobil transplantácii kostnej drene, Oleg Tiòkov má ažké obdobie

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský podnikate¾ Oleg Tiòkov známy aj zo sveta cyklistiky už od minulého roka trpí leukémiou a pred nieko¾kými dòami v Londýne absolvoval úspešnú transplantáciu kostnej drene. Na sociálnej sieti sa 52-roèný biznismen vyjadril, že sa cíti...

dnes 23:54
Pozor na nebezpeèné kozmetické výrobky, môžu sa nachádza aj na Slovensku

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVO) upozoròuje na pä kozmetických výrobkov, ktoré nahlásili výstražnému systému Rapex kontrolne orgány v Nemecku, Írsku a v Litve. Hygienici upozoròujú, že výrobky sa môžu nachádza aj na Slovensku. Agentúru...

dnes 23:54
Najnovšie správy z Poprad
dnes 12:12 Úspešný projekt: Knižnica Podtatranského múzea obohatila svoj fond o nové knihy
dnes 09:21 Fico chce Blahu vo vedení Smeru a tvrdí, že po celom Slovensku požíva ve¾kú úctu a rešpekt
dnes 09:21 Medziroèný pokles priemyslu na Slovensku bol najhorší v celej Európskej únii
dnes 09:21 Huawei má v Británii stopku, operátori nebudú môc pre 5G siete používa jeho zariadenia
dnes 04:06 Volebná komisia zakázala úèas na vo¾bách dvom hlavným rivalom prezidenta Lukašenka
dnes 04:06 Slovenským akvaparkom a kúpaliskám nepraje poèasie ani vláda, hlásia katastrofálny štart sezóny
dnes 04:06 Amazon predstavil inteligentný nákupný košík, zákazníci nemusia stᝠv rade pri pokladni
dnes 04:06 Brankár Bayernu Manuel Neuer si zavaril v Chorvátsku, keï spieval nacionalistickú pieseò
dnes 04:06 Ministerstvo financií poskytne samosprávam namiesto pomoci iba pôžièku, primátori sú sklamaní
dnes 04:06 FK Senica má nového trénera, stal sa ním bývalý lodivod Michaloviec Anton Šoltis
dnes 04:06 Google ponúkne stotisíc štipendií na získanie online certifikátov, ktoré sa vyrovnajú diplomu
dnes 23:54 Fico nevidí dôvod na odvolanie Tomanovej z funkcie, argumenty opozície sú výsmechom
dnes 23:54 Pri ažbe dreva v Zliechove zahynul len 17-roèný mladík, nehode sa bezmocne prizeral jeho otec
dnes 23:54 BrandZ: Huawei v rebríèku Top 50 najhodnotnejších znaèiek sveta
dnes 23:54 Bývalý Saganov šéf sa podrobil transplantácii kostnej drene, Oleg Tiòkov má ažké obdobie
dnes 23:54 Pozor na nebezpeèné kozmetické výrobky, môžu sa nachádza aj na Slovensku
dnes 23:54 Macron chce od augusta vo Francúzsku povinné nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch
dnes 23:54 Smerák Blaha èelí obvineniu z trestného èinu popierania holokaustu a zloèinov politických režimov
dnes 23:54 Expremiér Pellegrini obvinil Matovièovu vládu z demontáže sociálneho štátu
dnes 23:54 Stredoslovenskí vodári vyhlásili generálny pardon nelegálnym odberate¾om
dnes 23:54 Koalícia by mala pod¾a Èaputovej dodržiava také princípy, aké v minulosti vyžadovala od oponentov
dnes 23:54 Obmedzenia na hraniciach Kanady a USA asi predåžia, v krajine javorového listu vládnu obavy
dnes 23:54 Šéf polície v Hesensku skonèil pre škandál s vyhrážkami politièke, podozrievajú extrémistov
dnes 23:54 Štyridsiatnik Rudolf Huna ešte nekonèí a Liptákom pomôže aj v ïalšej sezóne Tipsport ligy
včera 19:42 V kempoch klubov NHL sa pred reštartom sezóny predstaví desa Slovákov
včera 19:42 Real Madrid sa triumfom v Granade priblížil k zisku majstrovského titulu (video)
včera 19:42 Slovák doplatil na sexuálne chúky, pasák od neho pod hrozbou bitky získal desatisíce eur
včera 19:42 Lietadlo spoloènosti Ryanair smerujúce do Dublinu muselo núdzovo pristá
včera 19:42 Žena prechádzala cez cestu mimo priechodu, po zrážke s autom v nemocnici prehrala boj o život
včera 19:42 Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv Kièura so sažnosou neuspel a ostáva vo väzbe
včera 19:42 Blaha by chcel, podobne ako Fico, zo Smeru èistú ¾avicovú a vlasteneckú stranu
včera 19:42 Sudca z akcie Búrka zostáva vo väzbe, najvyšší súd jeho žiados o prepustenie zamietol
včera 19:42 Kolíkovej nová súdna mapa by mala by známa do konca leta, ministerka chce návrat do 90-tych rokov
včera 19:42 Odstúpenie Gröhlinga pre kauzu diplomovka by pod¾a Pellegriniho bolo pekným politickým gestom
včera 19:42 Minister Gröhling sa vyjadril ku kauze svojej diplomovky, odstúpi sa zatia¾ nechystá (video)
včera 19:42 Detský tábor v Letinách ukonèil koronavírus, desiatky ¾udí sú v karanténe
včera 19:42 Auto vyletelo z cesty a narazilo do stromu, zasahovali aj leteckí záchranári
včera 17:18 Záujem turistov o Tatry je veľký, no cítiť výpadok zahraničných hostí
včera 13:24 Nemecko pomôže iným štátom s vývojom aplikácie proti šíreniu koronavírusu
včera 13:24 Koronavírus poškodil v Nemecku najviac živnostníkom, najhoršie sú na tom slobodné matky
včera 13:24 Sulík zbiera nápady na nový balík pomoci, riadite¾ INEKO Goliᚠje za daòovo-odvodovú reformu
včera 13:24 Borbély trest za èlenstvo v skupine sýkorovcov nedostal, v prípade Baumana súd odobril trojroènú podmienku
včera 13:24 Hereèka Naya Rivera sa utopila pri záchrane syna, jej telo po piatich dòoch vyplavila voda
včera 13:24 Dážï a búrky odložili štart prvej arabskej misie na Mars
včera 13:24 Tesco opä rozširuje spoluprácu s lokálnymi dodávate¾mi, pribudli mäsové špeciality
včera 13:24 Vodièovi Audi vbehla do cesty lesná zver, èelnú zrážku neprežila 46-roèná žena (foto)
včera 13:24 Najvyšší súd USA povolil prvú federálnu popravu od roku 2003, väzòom nepomohli ani protesty
včera 13:24 Zomrel Grant Imahara, známy je z Nièite¾ov mýtov a spolupracoval aj na trilógii Hviezdnych vojen
včera 09:12 Miškovec v Tipsport lige povedie skúsený Allison, v NHL trénoval Ottawu Senators
včera 09:12 Ministerstvo práce chce vytvori mechanizmus, aby sa nezneužíval systém štátnej podpory na osobnú asistenciu
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 12:06 Fico: Koalícia sa prikryla pandémiou ako figovým listom
dnes 11:54 V Mexiku sa našli zvyšky aztéckeho paláca a sídla dobyvateľa Cortésa
dnes 11:54 Apple nemusí Írsku doplatiť 13 miliárd eur, rozhodol súd
dnes 11:54 Pripravoval sa Bödör na väzbu? Mal robiť podozrivé prevody majetku
dnes 11:54 Vláda ruší obedy zadarmo, nahradí ich dvojnásobným daňovým bonusom
dnes 11:54 Trináste dôchodky budú. Krajniak povedal, koľko peňazí dostanú penzisti navyše
dnes 11:54 Nová generácia bankového malvéru preniká za hranice Brazílie
dnes 11:54 TB koaličných poslancov o balíku sociálnych opatrení
dnes 11:54 EÚ upravila zoznam bezpečných krajín, dve z neho odstránila
dnes 11:54 Predseda SPPK E. Macho o nespokojnosti slovenských farmárov
dnes 11:24 Rezort práce pripravil zmenu pri 13. dôchodkoch
dnes 11:24 Vláda predstavila balíček sociálnych opatrení za 500 miliónov eur
dnes 11:24 Pálka v ústach, loptička na nohe. Hendikep je len v hlave, tvrdí Egypťan
dnes 11:24 Colníci objavili na hraniciach s Českom v chladiarenskom aute 31 migrantov
dnes 11:24 Bulharsko zažíva svoj súboj Mečiar - Kováč
dnes 11:24 Trump odvolal rozhodnutie o zrušení víz pre zahraničných študentov
dnes 11:18 Známa influencerka pár týždňov pred pôrodom zomrela. Spolu s ňou aj jej nenarodený syn
dnes 11:03 Slovenský pozemkový fond chce farmárom zvýšiť nájom za pôdu. Tí to odmietajú
dnes 11:03 Krachovanie cestovných kancelárií bude pre koronakrízu pokračovať
dnes 11:03 Autodopravcovia kritizujú zmluvu NDS na systém sledovania EVČ
dnes 11:03 Vláda predstavila pol miliardový balíček na pomoc študentom, seniorom, rodinám a ZŤP
dnes 10:51 Spotrebiteľ kladie väčší dôraz na lokálne produkty a potraviny. Do popredia sa dostáva Slovak origin
dnes 10:51 Banksyho krysy v londýnskom metre vyzývali k noseniu rúšok
dnes 10:51 Facka poľnohospodárom. Ide o hrubé porušenie dominantného postavenia, tvrdia
dnes 10:51 Čiernu modelku má fotiť čierny fotograf. Vogue čelí masívnej kritike
dnes 10:51 Koaliční lídri predstavili veľký sociálny balík za pol miliardy eur
dnes 10:51 Nákupný vozík od Amazonu umožní nákup bez čakania v rade ku pokladnici
dnes 10:51 Cvičia psy, ktoré majú rozoznávať ľudí nakazených koronavírusom
dnes 10:51 Matovičova vláda predstavila veľký balík sociálnych opatrení
dnes 10:51 Farmárom chcú zvýšiť nájmy, obrátili sa na protimonopolný úrad
dnes 10:51 Bruins už zarezávajú na ľade, podľa Cháru cítiť hlad po hokeji
dnes 10:51 Trump stiahol kontroverzné rozhodnutie o vízach pre študentov
dnes 10:51 V Bruseli sa zídu lídri EÚ, prerokujú plán na obnovu spoločenstva
dnes 10:51 Pribudol väčší počet nových prípadov, testovali vyše 2000 ľudí
dnes 10:21 Hokejový zväz určil limity legionárov pre slovenské ligy
dnes 10:21 Čilská polícia cvičí psy, aby detegovali osoby nakazené koronavírusom
dnes 10:21 V utorok na Slovensku pribudlo 19 ľudí nakazených novým koronavírusom
dnes 10:21 NAŽIVO: TK predstaviteľov vládnej koalície
dnes 10:21 Cyklomost 'Chucka Norrisa' prežil jazdu kamiónu, opäť ho otvorili
dnes 10:21 Kde si dá rakúsky prezident kávu s Čaputovou? Vírus ich už nezastaví
dnes 10:21 Testy v utorok odhalili 19 infikovaných koronavírusom
dnes 10:15 Testy odhalili 19 prípadov nákazy koronavírusom, pribudlo 14 vyliečených
dnes 10:15 Úprimná spoveď Celeste Buckingham: Držala som hladovku a dúfala som, že schudnem!
dnes 10:15 Cennet sa ukázala s frajerom: Konečne ho odhalila aj spredu
dnes 09:48 Dvaja členovia ADC založili agentúru. Hovoria si Kreatívna Dvojica
dnes 09:48 ČSOB: V lete sa oplatí cestovať za krajším bývaním
dnes 09:48 Desať zabudnutých utečeneckých kríz: Od Kamerunu po Venezuelu
dnes 09:48 Zvyšovať dnes farmárom nájom za pôdu je nefér
dnes 09:48 Známy cyklomost je po prejazde kamióna v poriadku, znovu ho otvorili
dnes 09:48 Nové prípady koronavírusu: Na Slovensku pribudlo 19 infikovaných, vyliečilo sa 14 ľudí
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku