Najnovšie Správy Levice

Titulky
Tretí pozitívny prípad ochorenia COVID-19 v okrese Levice doteraz nepotvrdili

LEVICE / ŽELIEZOVCE 6. apríla 2020 - V posledných dňoch sa na internete objavili informácie o treťom pozitívnom prípade ochorenia Covid-19, teda koronavírusu v okrese Levice. Malo ísť o 46-ročnú ženu, o ktorej pozitívnom náleze nákazy informovalo dňa 31.3.2020 aj Ministerstvo

dnes 09:51
KORONAVÍRUS Onkologickí pacienti majú väčšie riziko nákazy: Tieto typy sú ohrozené najviac
Ilustračné foto Zdroj: Getty Images pred 11 minútami BRATISLAVA - Jednou z rizikových skupín v súvislosti s novým koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sú onkologickí pacienti. Podľa štúdie hospitalizovaných pacientov s COVID-19 z 575 nemocníc v Číne, medzi najviac ohrozených patria pacienti s rôznymi typmi rakoviny krvi – leukémiou, lymfómami a myelómami.
dnes 09:36
Ve¾ká Británia pre koronavírus doèasne prepustí tisíce väzòov, nasadia im elektronické náramky

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ve¾ká Británia doèasne prepustí približne štyritisíc väzòov, èím chce zabráni ïalšiemu šíreniu koronavírusu. Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že na slobodu sa dostanú len osoby, ktoré nepredstavujú ve¾ké riziko pre spoloènos, tehotné...

dnes 02:21
Europoslanec Štefanec kritizuje predsedu parlamentu, zverejnil fotku Kollára s Noènými vlkmi

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Je úplne v poriadku, že si predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) uctil výroèie oslobodenia Bratislavy, nemôže sa však bavi a foti s ¾uïmi z organizácie, ktorá sa dokázate¾ne podie¾ala na anexii Krymu, na rozpútaní vojny na východe Ukrajiny...

dnes 02:21
Pápež František: Skutoèní hrdinovia tejto doby nie sú slávni, bohatí ani úspešní, ale slúžia ostatným

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pápež František poèas nede¾nej svätej omše vyzval mladých ¾udí, aby sa v èase svetovej pandémie koronavírusu nebáli pomôc ostatným. Väèšinou sa slávnos na Kvetnú nede¾u koná vonku pred tisíckami ¾udí. Dnes sa však Svätý otec...

včera 22:09
Cristiano Ronaldo sa blíži k zarobenej miliarde, touto sumou sa môžu pochváli traja športovci

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Celosvetová ekonomická kríza spôsobená koronavírusom núti aj elitných športovcov vzda sa èasti svojich horibilných príjmov. Platí to aj o hviezdnom Portugalèanovi Cristianovi Ronaldovi, ktorý napriek tomu ako prvý futbalista v histórii èoskoro...

včera 22:09
V Rwande objavili masový hrob, môže sa v òom nachádza až 30-tisíc obetí genocídy

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rwandské úrady objavili priehradu, v ktorej sa môže nachádza až 30-tisíc obetí tamojšej genocídy z roku 1994. Oznaèili to za najväèší nález za posledné roky, prièom sa im už podarilo exhumova 50 tiel. Práce napredujú pomaly aj pre obmedzenia...

včera 22:09
Montreal naïalej ráta s Tatarom, klub by výmenou svojej hviezdy nezískal

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista TomᚠTatar má reálne šancu, že si ho v Montreale udržia aj po skonèení jeho súèasnej zmluvy po sezóne 2020/2021. Uviedol to jeho agent Peter Neveriš, cituje ho portál slovaknhl.sk odvolávajúci sa na sport.sk. "Indície sú...

včera 22:09
Muž v Rusku zastrelil pred svojím domom pä ¾udí, dôvod je bizarný

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V ruskej Riazanskej oblasti zastrelil muž pä ¾udí, ktorí sa hlasno rozprávali pred jeho domom. Prípad sa stal v sobotu okolo 22:00 tamojšieho èasu. V oblasti platia prísne obmedzenia súvisiace so šírením nového koronavírusu. Viac o téme:...

včera 22:09
Ako môže zamestnávate¾ a živnostník požiada o štátnu pomoc? Minister Krajniak predstavil dve webstránky

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí zaène od pondelka od 12:00 prijíma žiadosti o pomoc pre zamestnávate¾ov, ktorí museli pre hrozbu šírenia koronavírusu po rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva povinne zatvori svoje prevádzky. Ide o pomoc s...

včera 22:09
Admiral Vladivostok sa ešte plánuje vráti do KHL, klub bude ma zrejme iba roènú pauzu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Admiral Vladivostok by sa po roènej prestávke mal opä predstavi v Kontinentálnej hokejovej lige v sezóne 2021/2022. Predstavitelia východoruského zástupcu pred pár dòami vyhlásili, že z finanèných dôvodov nebudú súèasou KHL v súažnom...

včera 22:09
Liverpool posiela svojich zamestnancov na podporu, vyslúžil si za to kritiku bývalých hráèov

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalové kluby v Anglicku zaèínajú posiela na nútenú dovolenku èas svojich zamestnancov, aby tak ušetrili v èase šíriacej sa pandémie koronavírusu. Najnovšie sa pridal aj líder Premier League FC Liverpool. Vedenie "The Reds" sa spolieha na záväzok...

včera 22:09
Trnava odpustí nájomné zatvoreným prevádzkam a lekárom, zmení sa aj platba za daò z nehnute¾ností

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava odpustí nájomné vo svojich priestoroch pre podnikate¾ov, ktorí majú svoje prevádzky povinne zatvorené. Opatrenie platí zatia¾ za marec a apríl, bude však predåžené až do skonèenia mimoriadnej situácie. Nájomcovia v mestských priestoroch...

včera 22:09
Súboj Nurmagomedov – Ferguson by mohol by v Bielorusku, ale Rus nechce pre Covid-19 bojova

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hoci súboj Chabiba Nurmagomedova s Amerièanom Tonym Fergusonom o titul majstra sveta v ¾ahkej váhe v najprestížnejšej organizácii miešaných bojových umení v èase koronavírusovej krízy pod¾a niektorých informácií už odložili, organizátori dostali...

včera 21:06
Do videohovorov medzi žiakmi a uèite¾mi prenikli neznáme osoby, ktoré sa obnažovali a aj nadávali

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Školy v americkom meste New York už nebudú používa na videokonferencie aplikáciu Zoom. Dôvodom sú viaceré bezpeènostné riziká. Tamojší školský úrad nariadil školám, aby "èo najskôr prestali používa Zoom". Hovorkyòa Danielle Filson pre...

včera 21:06
Európska komisia zverejnila ïalších pä ekonomických opatrení v boji proti pandémii Covid-19

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) rozšírila doèasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva o pä opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomických dopadov koronavírusu. Cie¾om doplnenia doèasného rámca z 19. marca, ako informovala EK, je umožni...

včera 21:06
Denné Správy
Tretí pozitívny prípad ochorenia COVID-19 v okrese Levice doteraz nepotvrdili

LEVICE / ŽELIEZOVCE 6. apríla 2020 - V posledných dňoch sa na internete objavili informácie o treťom pozitívnom prípade ochorenia Covid-19, teda koronavírusu v okrese Levice. Malo ísť o 46-ročnú ženu, o ktorej pozitívnom náleze nákazy informovalo dňa 31.3.2020 aj Ministerstvo

dnes 09:51
KORONAVÍRUS Onkologickí pacienti majú väčšie riziko nákazy: Tieto typy sú ohrozené najviac
Ilustračné foto Zdroj: Getty Images pred 11 minútami BRATISLAVA - Jednou z rizikových skupín v súvislosti s novým koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sú onkologickí pacienti. Podľa štúdie hospitalizovaných pacientov s COVID-19 z 575 nemocníc v Číne, medzi najviac ohrozených patria pacienti s rôznymi typmi rakoviny krvi – leukémiou, lymfómami a myelómami.
dnes 09:36
Ve¾ká Británia pre koronavírus doèasne prepustí tisíce väzòov, nasadia im elektronické náramky

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ve¾ká Británia doèasne prepustí približne štyritisíc väzòov, èím chce zabráni ïalšiemu šíreniu koronavírusu. Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že na slobodu sa dostanú len osoby, ktoré nepredstavujú ve¾ké riziko pre spoloènos, tehotné...

dnes 02:21
Europoslanec Štefanec kritizuje predsedu parlamentu, zverejnil fotku Kollára s Noènými vlkmi

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Je úplne v poriadku, že si predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) uctil výroèie oslobodenia Bratislavy, nemôže sa však bavi a foti s ¾uïmi z organizácie, ktorá sa dokázate¾ne podie¾ala na anexii Krymu, na rozpútaní vojny na východe Ukrajiny...

dnes 02:21
Pápež František: Skutoèní hrdinovia tejto doby nie sú slávni, bohatí ani úspešní, ale slúžia ostatným

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pápež František poèas nede¾nej svätej omše vyzval mladých ¾udí, aby sa v èase svetovej pandémie koronavírusu nebáli pomôc ostatným. Väèšinou sa slávnos na Kvetnú nede¾u koná vonku pred tisíckami ¾udí. Dnes sa však Svätý otec...

včera 22:09
Cristiano Ronaldo sa blíži k zarobenej miliarde, touto sumou sa môžu pochváli traja športovci

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Celosvetová ekonomická kríza spôsobená koronavírusom núti aj elitných športovcov vzda sa èasti svojich horibilných príjmov. Platí to aj o hviezdnom Portugalèanovi Cristianovi Ronaldovi, ktorý napriek tomu ako prvý futbalista v histórii èoskoro...

včera 22:09
V Rwande objavili masový hrob, môže sa v òom nachádza až 30-tisíc obetí genocídy

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rwandské úrady objavili priehradu, v ktorej sa môže nachádza až 30-tisíc obetí tamojšej genocídy z roku 1994. Oznaèili to za najväèší nález za posledné roky, prièom sa im už podarilo exhumova 50 tiel. Práce napredujú pomaly aj pre obmedzenia...

včera 22:09
Montreal naïalej ráta s Tatarom, klub by výmenou svojej hviezdy nezískal

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista TomᚠTatar má reálne šancu, že si ho v Montreale udržia aj po skonèení jeho súèasnej zmluvy po sezóne 2020/2021. Uviedol to jeho agent Peter Neveriš, cituje ho portál slovaknhl.sk odvolávajúci sa na sport.sk. "Indície sú...

včera 22:09
Muž v Rusku zastrelil pred svojím domom pä ¾udí, dôvod je bizarný

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V ruskej Riazanskej oblasti zastrelil muž pä ¾udí, ktorí sa hlasno rozprávali pred jeho domom. Prípad sa stal v sobotu okolo 22:00 tamojšieho èasu. V oblasti platia prísne obmedzenia súvisiace so šírením nového koronavírusu. Viac o téme:...

včera 22:09
Ako môže zamestnávate¾ a živnostník požiada o štátnu pomoc? Minister Krajniak predstavil dve webstránky

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí zaène od pondelka od 12:00 prijíma žiadosti o pomoc pre zamestnávate¾ov, ktorí museli pre hrozbu šírenia koronavírusu po rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva povinne zatvori svoje prevádzky. Ide o pomoc s...

včera 22:09
Admiral Vladivostok sa ešte plánuje vráti do KHL, klub bude ma zrejme iba roènú pauzu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Admiral Vladivostok by sa po roènej prestávke mal opä predstavi v Kontinentálnej hokejovej lige v sezóne 2021/2022. Predstavitelia východoruského zástupcu pred pár dòami vyhlásili, že z finanèných dôvodov nebudú súèasou KHL v súažnom...

včera 22:09
Liverpool posiela svojich zamestnancov na podporu, vyslúžil si za to kritiku bývalých hráèov

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalové kluby v Anglicku zaèínajú posiela na nútenú dovolenku èas svojich zamestnancov, aby tak ušetrili v èase šíriacej sa pandémie koronavírusu. Najnovšie sa pridal aj líder Premier League FC Liverpool. Vedenie "The Reds" sa spolieha na záväzok...

včera 22:09
Trnava odpustí nájomné zatvoreným prevádzkam a lekárom, zmení sa aj platba za daò z nehnute¾ností

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava odpustí nájomné vo svojich priestoroch pre podnikate¾ov, ktorí majú svoje prevádzky povinne zatvorené. Opatrenie platí zatia¾ za marec a apríl, bude však predåžené až do skonèenia mimoriadnej situácie. Nájomcovia v mestských priestoroch...

včera 22:09
Súboj Nurmagomedov – Ferguson by mohol by v Bielorusku, ale Rus nechce pre Covid-19 bojova

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hoci súboj Chabiba Nurmagomedova s Amerièanom Tonym Fergusonom o titul majstra sveta v ¾ahkej váhe v najprestížnejšej organizácii miešaných bojových umení v èase koronavírusovej krízy pod¾a niektorých informácií už odložili, organizátori dostali...

včera 21:06
Do videohovorov medzi žiakmi a uèite¾mi prenikli neznáme osoby, ktoré sa obnažovali a aj nadávali

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Školy v americkom meste New York už nebudú používa na videokonferencie aplikáciu Zoom. Dôvodom sú viaceré bezpeènostné riziká. Tamojší školský úrad nariadil školám, aby "èo najskôr prestali používa Zoom". Hovorkyòa Danielle Filson pre...

včera 21:06
Európska komisia zverejnila ïalších pä ekonomických opatrení v boji proti pandémii Covid-19

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) rozšírila doèasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva o pä opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomických dopadov koronavírusu. Cie¾om doplnenia doèasného rámca z 19. marca, ako informovala EK, je umožni...

včera 21:06
Najnovšie správy z Levice
dnes 09:51 Tretí pozitívny prípad ochorenia COVID-19 v okrese Levice doteraz nepotvrdili
dnes 09:36 KORONAVÍRUS Onkologickí pacienti majú väčšie riziko nákazy: Tieto typy sú ohrozené najviac
dnes 02:21 Ve¾ká Británia pre koronavírus doèasne prepustí tisíce väzòov, nasadia im elektronické náramky
dnes 02:21 Europoslanec Štefanec kritizuje predsedu parlamentu, zverejnil fotku Kollára s Noènými vlkmi
včera 22:09 Pápež František: Skutoèní hrdinovia tejto doby nie sú slávni, bohatí ani úspešní, ale slúžia ostatným
včera 22:09 Cristiano Ronaldo sa blíži k zarobenej miliarde, touto sumou sa môžu pochváli traja športovci
včera 22:09 V Rwande objavili masový hrob, môže sa v òom nachádza až 30-tisíc obetí genocídy
včera 22:09 Montreal naïalej ráta s Tatarom, klub by výmenou svojej hviezdy nezískal
včera 22:09 Muž v Rusku zastrelil pred svojím domom pä ¾udí, dôvod je bizarný
včera 22:09 Ako môže zamestnávate¾ a živnostník požiada o štátnu pomoc? Minister Krajniak predstavil dve webstránky
včera 22:09 Admiral Vladivostok sa ešte plánuje vráti do KHL, klub bude ma zrejme iba roènú pauzu
včera 22:09 Liverpool posiela svojich zamestnancov na podporu, vyslúžil si za to kritiku bývalých hráèov
včera 22:09 Trnava odpustí nájomné zatvoreným prevádzkam a lekárom, zmení sa aj platba za daò z nehnute¾ností
včera 21:06 Súboj Nurmagomedov – Ferguson by mohol by v Bielorusku, ale Rus nechce pre Covid-19 bojova
včera 21:06 Do videohovorov medzi žiakmi a uèite¾mi prenikli neznáme osoby, ktoré sa obnažovali a aj nadávali
včera 21:06 Európska komisia zverejnila ïalších pä ekonomických opatrení v boji proti pandémii Covid-19
včera 21:06 Za hromadnými odchodmi sudcov sú zrejme ekonomické obavy, situácia je však riešite¾ná
včera 21:06 S odberom vzoriek u Slovákov podozrivých na Covid-19 pomáhajú aj hasièi
včera 21:06 Koronavírus sa nešíri cez 5G siete, pod¾a odborníkov je to biologicky nemožné a teória je nezmysel
včera 21:06 Sulík by rád otvoril ïalšie obchody po Ve¾kej noci, pod¾a Žigu je na otváranie prevádzok ešte skoro
včera 21:06 Pri jadrovej elektrárni Èernoby¾ horí les, na mieste namerali zvýšenú radiáciu (video)
včera 21:06 Stovky èeských pilotov chce pomôc v boji proti Covid-19, zadarmo rozvezú zdravotnícky materiál
včera 15:51 Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou
včera 15:51 Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom
včera 15:51 Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu
včera 15:51 Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu
včera 15:51 Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou
včera 15:51 Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)
včera 15:51 Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie
včera 15:51 Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)
včera 15:51 Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?
včera 15:51 Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker
včera 14:42 KORONAVÍRUS Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia majú obmedzené možnosti
včera 11:48 Nitriansky kraj patrí ku krajom s najmenším počtom prípadov výskytu ochorenia COVID-19
včera 11:33 Náhla smrť talentovaného herca (†16): Tragédia pár dní pred narodeninami!
včera 09:33 Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP
včera 09:33 Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia
včera 00:06 Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil
včera 00:06 Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže by profit aj politika, tvrdia experti
včera 00:06 Španielsky premiér Pedro Sánchez chce predåži núdzový stav v krajine o ïalšie dva týždne
včera 00:06 Pandémia urýchlila koniec ligového rekordéra Viktora Peèovského, rozlúèku si predstavoval inak
včera 00:06 Nový klub v NHL by mal èoskoro oznámi svoj názov, generálny manažér h¾adá kouèa
včera 00:06 Real Madrid na športové úspechy nemyslí, pre boj s koronavírusom poskytol lietadlo a štadión
včera 00:06 Na Havaji sa má kona najväèšie námorné cvièenie na svete, guvernér Ige ho žiada preloži
včera 00:06 Na záchranu kožatiek ve¾kých zostáva desa rokov, inak najväèšie morské korytnaèky vyhynú
2020-04-04 20:54 Moskva zaèala používa kamery na rozpoznávanie tvárí, polícia sa o porušení karantény hneï dozvie
2020-04-04 20:54 Odložením hlasovania o zavedení online rokovaní zastupite¾stiev sa riskujú problémy, tvrdí ZMOS
2020-04-04 20:54 Manželia z Indie dali svojim potomkom netradièné mená, dvojièky sa volajú Corona a Covid
2020-04-04 20:54 Boris Becker skritizoval zrušenie Wimbledonu pre koronavírus, s rozhodnutím pod¾a neho mali poèka
2020-04-04 20:54 Robot zahral na violonèele novú skladbu od oscarovej hudobníèky Hildur Gudnadóttir (video)
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 10:00 Leclerc triumfoval vo virtuálnych pretekoch v Melbourne, Norrisovi zlyhal internet
dnes 10:00 VIDEO: V Bielorusku padol nádherný gól, „bomba” z vyše 25 metrov
dnes 10:00 VIDEO: V Bielorusku padol nádherný gól, „bomba” z vyše 25 metrov
dnes 10:00 Bývalý šéf Ferrari prezradil slová Ayrtona Sennu z dňa pred smrťou: Chcel to za každú cenu
dnes 10:00 Šmatlavý muž kuriózne prekazil preteky hviezdnej Austrálčanke. Je to idiot, smiala sa z neho
dnes 10:00 Z Liverpoolu má v lete odísť šesť hráčov. Jürgen Klopp už má „čierny zoznam”
dnes 10:00 Premiér Johnson je stále v nemocnici
dnes 10:00 Leclerc ovládol virtuálnu Austráliu, triatlonistku odpojil zo siete manžel
dnes 10:00 Župan Droba: Treba zdravý rozum, nie prísne zákazy
dnes 09:57 Tradiční rivali vyzbierali peniaze pre nemocnicu z predaja vstupeniek
dnes 09:57 Helena Vondráčková sa v domácej karantnéne ešte nezastavila: Čitateľom Nového Času posiela odkaz!
dnes 09:57 Triatlonistka nedokončila preteky kvôli manželovi: Chcel ju motivovať, ale urobil TOTO
dnes 09:57 Posledný zhasne: Automobilky sa do rozbehnutia výroby nehrnú. Nemá kto kupovať
dnes 09:57 Premiérova mama o budúcnosti Igora Matoviča: Prezidentské ambície v rodine!
dnes 09:57 Selim z Cennet má pre vás dôležitý odkaz: Ach, ten jeho sladký úsmev
dnes 09:51 Kráľovná Alžbeta II. sa mimoriadne prihovorila k národu (video)
dnes 09:51 Britský premiér Johnson skončil v nemocnici, stále má príznaky koronavírusu
dnes 09:51 Odborníci sa obávajú pribúdania obéznych detí, rizikové sú najmä deti v mestských bytoch
dnes 09:51 McDonald’s rozširuje svoje doručovacie služby
dnes 09:42 Deficit môže stúpnuť až na deväť percent
dnes 09:42 Trnavská automobilka PSA zatiaľ výrobu neobnoví
dnes 09:42 Koronavírus zamával s nemeckým automobilovým priemyslom. Vyhliadky sa výrazne zhoršili
dnes 09:42 Advokát Varga: Firmám by teraz pomohol systém DPH ako reverse charge
dnes 09:42 Výrobcovia slovenskej legendy: Horalka má svetové ambície
dnes 09:42 Súd otvoril proces s Marčekom, ktorý zastrelil Kuciaka. Čaká sa na rozsudok
dnes 09:42 Blackout a zatvorené hranice by bol kolaps štátu, myslí si Pavol Jakubec
dnes 09:30 Koronavírus: Matovič ide na vládu s návrhom na obmedzenie pohybu ľudí počas Veľkej noci
dnes 09:30 Koronavírus: Na Slovensku vstúpili do platnosti nové opatrenia
dnes 09:30 Koronavírus: Trnavská automobilka v tomto týždni výrobu neobnoví
dnes 09:30 Koronavírus: Nemci evidujú skoro 100-tisíc prípadov, Česi takmer 5-tisíc
dnes 09:30 Koronavírus: Prečo počty nakazených na Slovensku rapídne nerastú, keď sa viac testuje?
dnes 09:30 Koronavírus: Britský premiér Johnson je stále v nemocnici
dnes 09:30 Toto nie je dočasné zatemnenie, je to zmena paradigmy
dnes 09:30 KAPUSTA – podporuje trávenie
dnes 09:30 Toto bude náš Pearl Harbor, náš 11. september, varujú Američania pred nasledujúcimi týždňami
dnes 09:30 Gröhling: Mojím plánom nie je skrátiť prázdniny, ani opakovať ročník
dnes 09:30 Najvýhodnejšie sa nakupuje vo výpredajoch. To isté platí v tejto situácii pre akciové trhy
dnes 09:30 Matovičov výrok o testoch dopadne v Číne ako Čaputová, hovorí Ivan Čarnogurský pre HN
dnes 09:30 Nakazila sa aj tigrica Nadia, pracovníci zoo tomu nemohli uveriť
dnes 09:30 Kuciakov vrah sa dozvie rozsudok, požiadal o konanie v neprítomnosti
dnes 08:57 Tradiční rivali sa spojili pre zdravotníkov, Jablonec s Libercom vyzbierali bezmála 340-tisíc korún
dnes 08:57 Šéf talianskej federácie Gravina trvá na dohratí sezóny
dnes 08:57 Anglický reprezentant Kyle Walker si zavaril. Karanténu porušil poriadne divokým spôsobom
dnes 08:57 Bývalý šéf Ferrari prezradil slová Ayrtona Sennu z dňa pred smrťou: Chcel to za každú cenu
dnes 08:57 ROZHOVOR Strastiplná cesta Mareka Hrivíka zo Švédska na Slovensko: Bol to riadny masaker
dnes 08:57 CELÉ ZNENIE: Vraciate sa na Slovensko? Toto platí od 6. APRÍLA
dnes 08:57 Pondelok nás privíta slnečným počasím
dnes 08:57 Gröhling: Mojím plánom nie je skrátiť prázdniny, ani opakovať ročník
dnes 08:57 Kauza Kuciak: Marček, ktorý sa priznal k vražde, sa postaví pred súd
dnes 08:54 Oktagon prichádza s novým projektom - Oktagon UNDERGROUND
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku