Najnovšie Správy Levice

Titulky
Pomoc štátu je nedostatoèná a podnikom dochádza dych, Klub 500 požaduje zásadné navýšenie podpory

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia najväèších zamestnávate¾ov združení v Klube 500 navrhujú zásadným spôsobom zvýši kompenzáciu na úhradu èasti mzdových nákladov ich zamestnancov, a to na maximálnu výšku 1 100 eur na zamestnanca. Táto suma by pod¾a Klubu 500...

dnes 13:09
V Kauflande nájdete aj ruže s peèaou Fairtrade

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Jedným z najdôležitejších aspektov pri podnikaní je pre spoloènos Kaufland sociálna zodpovednos s dôrazom na trvalú udržate¾nos a ekológiu. Preto už od zaèiatku júna ponúka svojim zákazníkom ruže s peèaou Fairtrade. Tieto ruže...

dnes 13:09
Minister Gröhling zverejnil protokol k svojej diplomovej práci, ale radšej by riešil svoju robotu

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Minister školstva  Branislav Gröhling (SaS) zverejnil na sociálnej sieti protokol ku svojej diplomovej práci. Šéf rezortu školstva konštatuje, že splnil vtedy stanovené podmienky Fakulty práva na Bratislavskej vysokej škole práva. Protokol dokazuje, že...

dnes 13:09
Hereèka Naya Rivera nebola pod vplyvom drog, pitva ukázala skutoènú príèinu smrti

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americká hereèka a speváèka Naya Rivera sa nešastnou náhodou utopila, informovali vyšetrovatelia po vykonaní pitvy. "Príèinou smrti je utopenie a spôsobom nehoda," skonštatovala kancelária súdneho lekára okresu Ventura, uvádza spravodajský portál...

dnes 13:09
Fico chce Blahu vo vedení Smeru a tvrdí, že po celom Slovensku požíva ve¾kú úctu a rešpekt

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico by bol rád, ak by bol poslanec parlamentu ¼uboš Blaha (Smer-SD) súèasou vedenia strany. V tejto súvislosti dúfa, že ho èlenovia Smeru-SD na sneme strany, ktorý sa uskutoèní...

dnes 08:57
Medziroèný pokles priemyslu na Slovensku bol najhorší v celej Európskej únii

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Medziroèný pokles priemyselnej produkcie na Slovensku bol v máji v rámci krajín Európskej únie najhorší. Slovenský priemysel pod¾a údajov Eurostatu, ktoré zverejnil v utorok, oslabil o 33,5 percenta. Po Slovensku nasledovali Maïarsko (-27,6 %) a Rumunsko...

dnes 08:57
Huawei má v Británii stopku, operátori nebudú môc pre 5G siete používa jeho zariadenia

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mobilní operátori vo Ve¾kej Británii nebudú môc od 31. decembra kupova nové vybavenie pre budovanie 5G sietí od èínskej spoloènosti Huawei a do roku 2027 musia zo svojich sietí odstráni všetky nástroje pre 5G, ktoré si zaobstarali od firmy. ...

dnes 08:57
Volebná komisia zakázala úèas na vo¾bách dvom hlavným rivalom prezidenta Lukašenka

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruská ústredná volebná komisia zakázala v utorok úèas na prezidentských vo¾bách dvom hlavným rivalom autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka. Komisia odobrila piatich kandidátov, zamietla však kandidatúru Valerija Cepkala a Viktara...

dnes 02:39
Slovenským akvaparkom a kúpaliskám nepraje poèasie ani vláda, hlásia katastrofálny štart sezóny

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa sažuje na katastrofálny štart letnej sezóny, nepriaznivé poèasie a neèinnos vlády SR. Vyplýva to zo zverejnenej tlaèovej správy, pod¾a ktorej najväèším turistickým atrakciám...

dnes 02:39
Amazon predstavil inteligentný nákupný košík, zákazníci nemusia stᝠv rade pri pokladni

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Amazon predstavila nový inteligentný nákupný košík, ktorý pomôže zákazníkom vyhnú sa dlhým radom v supermarketoch. Košík používa kamery, senzory a váhu, vïaka ktorým automaticky zaznamenáva, èo doò ¾udia dávajú. Supermarket...

dnes 02:39
Brankár Bayernu Manuel Neuer si zavaril v Chorvátsku, keï spieval nacionalistickú pieseò

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Kapitán Bayernu Mníchov aj nemeckej futbalovej reprezentácie brankár Manuel Neuer si poèas dovolenky v Chorvátsku nechtiac zavaril. Na internete sa objavilo video, ktoré 34-roèného gólmana zachytilo spieva kontroverznú pieseò Lijepa li si (Si krásna,...

dnes 02:39
Ministerstvo financií poskytne samosprávam namiesto pomoci iba pôžièku, primátori sú sklamaní

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR (MF SR) poskytne samosprávam namiesto štátnej pomoci iba bezúroènú pôžièku. Na tlaèovej konferencií Únie miest Slovenska (ÚMS) to v utorok oznámil predseda združenia Richard Rybníèek. Výpadky príjmov samospráv...

dnes 02:39
FK Senica má nového trénera, stal sa ním bývalý lodivod Michaloviec Anton Šoltis

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Novým trénerom fortunaligového klubu FK Senica sa stal Anton Šoltis. Informuje o tom oficiálny web úèastníka najvyššej domácej futbalovej súaže. Zmluva na jeden rok Štyridsaštyriroèný košický rodák zatia¾ naposledy viedol iný...

dnes 02:39
Google ponúkne stotisíc štipendií na získanie online certifikátov, ktoré sa vyrovnajú diplomu

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Technologický gigant Google oznámil nový projekt na pomoc americkým zamestnancom získa kvalifikáciu pre dobre platené pozície v oblastiach s vysokým rastom, akými sú napríklad projektový manažment, dátová analýza èi dizajn používate¾ského...

dnes 02:39
PR články, komerčné, Levice

Uvoľňovanie opatrení nám síce umožnilo vycestovať do zahraničia, avšak väčšina Slovákov tento rok ani nepomýšľa nad dovolenkou v zahraničí. Obavy z vírusu sú väčšie a bezpečne sa môžeme cítiť len u nás doma na Slovensku.

Ak teda hľadáte zaujímavé miesto,

dnes 23:42
Fico nevidí dôvod na odvolanie Tomanovej z funkcie, argumenty opozície sú výsmechom

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Neexistujú žiadne dôvody na to, aby bola Viera Tomanová odvolaná z funkcie komisárky pre deti. Na utorkovej tlaèovej konferencii v budove Národnej rady SR (NR SR) to povedal predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. ...

dnes 23:30
Denné Správy
Pomoc štátu je nedostatoèná a podnikom dochádza dych, Klub 500 požaduje zásadné navýšenie podpory

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia najväèších zamestnávate¾ov združení v Klube 500 navrhujú zásadným spôsobom zvýši kompenzáciu na úhradu èasti mzdových nákladov ich zamestnancov, a to na maximálnu výšku 1 100 eur na zamestnanca. Táto suma by pod¾a Klubu 500...

dnes 13:09
V Kauflande nájdete aj ruže s peèaou Fairtrade

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Jedným z najdôležitejších aspektov pri podnikaní je pre spoloènos Kaufland sociálna zodpovednos s dôrazom na trvalú udržate¾nos a ekológiu. Preto už od zaèiatku júna ponúka svojim zákazníkom ruže s peèaou Fairtrade. Tieto ruže...

dnes 13:09
Minister Gröhling zverejnil protokol k svojej diplomovej práci, ale radšej by riešil svoju robotu

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Minister školstva  Branislav Gröhling (SaS) zverejnil na sociálnej sieti protokol ku svojej diplomovej práci. Šéf rezortu školstva konštatuje, že splnil vtedy stanovené podmienky Fakulty práva na Bratislavskej vysokej škole práva. Protokol dokazuje, že...

dnes 13:09
Hereèka Naya Rivera nebola pod vplyvom drog, pitva ukázala skutoènú príèinu smrti

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americká hereèka a speváèka Naya Rivera sa nešastnou náhodou utopila, informovali vyšetrovatelia po vykonaní pitvy. "Príèinou smrti je utopenie a spôsobom nehoda," skonštatovala kancelária súdneho lekára okresu Ventura, uvádza spravodajský portál...

dnes 13:09
Fico chce Blahu vo vedení Smeru a tvrdí, že po celom Slovensku požíva ve¾kú úctu a rešpekt

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico by bol rád, ak by bol poslanec parlamentu ¼uboš Blaha (Smer-SD) súèasou vedenia strany. V tejto súvislosti dúfa, že ho èlenovia Smeru-SD na sneme strany, ktorý sa uskutoèní...

dnes 08:57
Medziroèný pokles priemyslu na Slovensku bol najhorší v celej Európskej únii

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Medziroèný pokles priemyselnej produkcie na Slovensku bol v máji v rámci krajín Európskej únie najhorší. Slovenský priemysel pod¾a údajov Eurostatu, ktoré zverejnil v utorok, oslabil o 33,5 percenta. Po Slovensku nasledovali Maïarsko (-27,6 %) a Rumunsko...

dnes 08:57
Huawei má v Británii stopku, operátori nebudú môc pre 5G siete používa jeho zariadenia

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mobilní operátori vo Ve¾kej Británii nebudú môc od 31. decembra kupova nové vybavenie pre budovanie 5G sietí od èínskej spoloènosti Huawei a do roku 2027 musia zo svojich sietí odstráni všetky nástroje pre 5G, ktoré si zaobstarali od firmy. ...

dnes 08:57
Volebná komisia zakázala úèas na vo¾bách dvom hlavným rivalom prezidenta Lukašenka

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruská ústredná volebná komisia zakázala v utorok úèas na prezidentských vo¾bách dvom hlavným rivalom autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka. Komisia odobrila piatich kandidátov, zamietla však kandidatúru Valerija Cepkala a Viktara...

dnes 02:39
Slovenským akvaparkom a kúpaliskám nepraje poèasie ani vláda, hlásia katastrofálny štart sezóny

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa sažuje na katastrofálny štart letnej sezóny, nepriaznivé poèasie a neèinnos vlády SR. Vyplýva to zo zverejnenej tlaèovej správy, pod¾a ktorej najväèším turistickým atrakciám...

dnes 02:39
Amazon predstavil inteligentný nákupný košík, zákazníci nemusia stᝠv rade pri pokladni

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Amazon predstavila nový inteligentný nákupný košík, ktorý pomôže zákazníkom vyhnú sa dlhým radom v supermarketoch. Košík používa kamery, senzory a váhu, vïaka ktorým automaticky zaznamenáva, èo doò ¾udia dávajú. Supermarket...

dnes 02:39
Brankár Bayernu Manuel Neuer si zavaril v Chorvátsku, keï spieval nacionalistickú pieseò

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Kapitán Bayernu Mníchov aj nemeckej futbalovej reprezentácie brankár Manuel Neuer si poèas dovolenky v Chorvátsku nechtiac zavaril. Na internete sa objavilo video, ktoré 34-roèného gólmana zachytilo spieva kontroverznú pieseò Lijepa li si (Si krásna,...

dnes 02:39
Ministerstvo financií poskytne samosprávam namiesto pomoci iba pôžièku, primátori sú sklamaní

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR (MF SR) poskytne samosprávam namiesto štátnej pomoci iba bezúroènú pôžièku. Na tlaèovej konferencií Únie miest Slovenska (ÚMS) to v utorok oznámil predseda združenia Richard Rybníèek. Výpadky príjmov samospráv...

dnes 02:39
FK Senica má nového trénera, stal sa ním bývalý lodivod Michaloviec Anton Šoltis

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Novým trénerom fortunaligového klubu FK Senica sa stal Anton Šoltis. Informuje o tom oficiálny web úèastníka najvyššej domácej futbalovej súaže. Zmluva na jeden rok Štyridsaštyriroèný košický rodák zatia¾ naposledy viedol iný...

dnes 02:39
Google ponúkne stotisíc štipendií na získanie online certifikátov, ktoré sa vyrovnajú diplomu

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Technologický gigant Google oznámil nový projekt na pomoc americkým zamestnancom získa kvalifikáciu pre dobre platené pozície v oblastiach s vysokým rastom, akými sú napríklad projektový manažment, dátová analýza èi dizajn používate¾ského...

dnes 02:39
PR články, komerčné, Levice

Uvoľňovanie opatrení nám síce umožnilo vycestovať do zahraničia, avšak väčšina Slovákov tento rok ani nepomýšľa nad dovolenkou v zahraničí. Obavy z vírusu sú väčšie a bezpečne sa môžeme cítiť len u nás doma na Slovensku.

Ak teda hľadáte zaujímavé miesto,

dnes 23:42
Fico nevidí dôvod na odvolanie Tomanovej z funkcie, argumenty opozície sú výsmechom

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Neexistujú žiadne dôvody na to, aby bola Viera Tomanová odvolaná z funkcie komisárky pre deti. Na utorkovej tlaèovej konferencii v budove Národnej rady SR (NR SR) to povedal predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. ...

dnes 23:30
Najnovšie správy z Levice
dnes 13:09 Pomoc štátu je nedostatoèná a podnikom dochádza dych, Klub 500 požaduje zásadné navýšenie podpory
dnes 13:09 V Kauflande nájdete aj ruže s peèaou Fairtrade
dnes 13:09 Minister Gröhling zverejnil protokol k svojej diplomovej práci, ale radšej by riešil svoju robotu
dnes 13:09 Hereèka Naya Rivera nebola pod vplyvom drog, pitva ukázala skutoènú príèinu smrti
dnes 08:57 Fico chce Blahu vo vedení Smeru a tvrdí, že po celom Slovensku požíva ve¾kú úctu a rešpekt
dnes 08:57 Medziroèný pokles priemyslu na Slovensku bol najhorší v celej Európskej únii
dnes 08:57 Huawei má v Británii stopku, operátori nebudú môc pre 5G siete používa jeho zariadenia
dnes 02:39 Volebná komisia zakázala úèas na vo¾bách dvom hlavným rivalom prezidenta Lukašenka
dnes 02:39 Slovenským akvaparkom a kúpaliskám nepraje poèasie ani vláda, hlásia katastrofálny štart sezóny
dnes 02:39 Amazon predstavil inteligentný nákupný košík, zákazníci nemusia stᝠv rade pri pokladni
dnes 02:39 Brankár Bayernu Manuel Neuer si zavaril v Chorvátsku, keï spieval nacionalistickú pieseò
dnes 02:39 Ministerstvo financií poskytne samosprávam namiesto pomoci iba pôžièku, primátori sú sklamaní
dnes 02:39 FK Senica má nového trénera, stal sa ním bývalý lodivod Michaloviec Anton Šoltis
dnes 02:39 Google ponúkne stotisíc štipendií na získanie online certifikátov, ktoré sa vyrovnajú diplomu
dnes 23:42 PR články, komerčné, Levice
dnes 23:30 Fico nevidí dôvod na odvolanie Tomanovej z funkcie, argumenty opozície sú výsmechom
dnes 23:30 Pri ažbe dreva v Zliechove zahynul len 17-roèný mladík, nehode sa bezmocne prizeral jeho otec
dnes 23:30 BrandZ: Huawei v rebríèku Top 50 najhodnotnejších znaèiek sveta
dnes 23:30 Bývalý Saganov šéf sa podrobil transplantácii kostnej drene, Oleg Tiòkov má ažké obdobie
dnes 23:30 Pozor na nebezpeèné kozmetické výrobky, môžu sa nachádza aj na Slovensku
dnes 23:30 Macron chce od augusta vo Francúzsku povinné nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch
dnes 23:30 Smerák Blaha èelí obvineniu z trestného èinu popierania holokaustu a zloèinov politických režimov
dnes 23:30 Expremiér Pellegrini obvinil Matovièovu vládu z demontáže sociálneho štátu
dnes 23:30 Stredoslovenskí vodári vyhlásili generálny pardon nelegálnym odberate¾om
dnes 23:30 Koalícia by mala pod¾a Èaputovej dodržiava také princípy, aké v minulosti vyžadovala od oponentov
dnes 23:30 Obmedzenia na hraniciach Kanady a USA asi predåžia, v krajine javorového listu vládnu obavy
dnes 23:30 Šéf polície v Hesensku skonèil pre škandál s vyhrážkami politièke, podozrievajú extrémistov
dnes 23:30 Štyridsiatnik Rudolf Huna ešte nekonèí a Liptákom pomôže aj v ïalšej sezóne Tipsport ligy
včera 22:39 PR články, komerčné, Levice
včera 21:36 PR články, komerčné, Levice
včera 19:18 V kempoch klubov NHL sa pred reštartom sezóny predstaví desa Slovákov
včera 19:18 Real Madrid sa triumfom v Granade priblížil k zisku majstrovského titulu (video)
včera 19:18 Slovák doplatil na sexuálne chúky, pasák od neho pod hrozbou bitky získal desatisíce eur
včera 19:18 Lietadlo spoloènosti Ryanair smerujúce do Dublinu muselo núdzovo pristá
včera 19:18 Žena prechádzala cez cestu mimo priechodu, po zrážke s autom v nemocnici prehrala boj o život
včera 19:18 Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv Kièura so sažnosou neuspel a ostáva vo väzbe
včera 19:18 Blaha by chcel, podobne ako Fico, zo Smeru èistú ¾avicovú a vlasteneckú stranu
včera 19:18 Sudca z akcie Búrka zostáva vo väzbe, najvyšší súd jeho žiados o prepustenie zamietol
včera 19:18 Kolíkovej nová súdna mapa by mala by známa do konca leta, ministerka chce návrat do 90-tych rokov
včera 19:18 Odstúpenie Gröhlinga pre kauzu diplomovka by pod¾a Pellegriniho bolo pekným politickým gestom
včera 19:18 Minister Gröhling sa vyjadril ku kauze svojej diplomovky, odstúpi sa zatia¾ nechystá (video)
včera 19:18 Detský tábor v Letinách ukonèil koronavírus, desiatky ¾udí sú v karanténe
včera 19:18 Auto vyletelo z cesty a narazilo do stromu, zasahovali aj leteckí záchranári
včera 16:21 Na Mestskom úrade v Šahách sa podarilo odborne zrekonštruovať historické schodisko (video)
včera 15:06 Nemecko pomôže iným štátom s vývojom aplikácie proti šíreniu koronavírusu
včera 15:06 Koronavírus poškodil v Nemecku najviac živnostníkom, najhoršie sú na tom slobodné matky
včera 15:06 Sulík zbiera nápady na nový balík pomoci, riadite¾ INEKO Goliᚠje za daòovo-odvodovú reformu
včera 15:06 Borbély trest za èlenstvo v skupine sýkorovcov nedostal, v prípade Baumana súd odobril trojroènú podmienku
včera 15:06 Hereèka Naya Rivera sa utopila pri záchrane syna, jej telo po piatich dòoch vyplavila voda
včera 15:06 Dážï a búrky odložili štart prvej arabskej misie na Mars
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 12:57 Začalo sa nakrúcanie novej rozprávky. Diváci ju uvidia na obrazovkách RTVS na Vianoce
dnes 12:57 Veľká porážka Európskej komisie. Apple nemusí Írsku zaplatiť 13 miliárd
dnes 12:57 Najintímnejšia sonda do duše Karla Gotta: Pozrite si prvé zábery dokumentu Karel
dnes 12:57 Ruskí investori utekajú od bánk. Akciový trh zažíva boom
dnes 12:57 Cestovky krachujú. Najmenej päť už ohlásilo koniec
dnes 12:57 Nové delenie 750 miliárd je pre Slovensko menej výhodné
dnes 12:57 Trináste dôchodky budú. Minister Krajniak zverejnil, v akej výške
dnes 12:57 TB predstaviteľov strany Smer-SD o sociálnych opatreniach vlády
dnes 12:57 TB predstaviteľov strany Hlas o vládnom balíku sociálnych opatrení
dnes 12:57 Kotleba chválil "krištáľovo poľské" interrupčné zákony ĽSNS
dnes 12:57 Gröhling zverejnil na Facebooku protokol ku svojej diplomovke
dnes 12:27 Galádovi sa hra Nitry nepáčila, Dubnica bude v odvete odvážnejšia
dnes 12:27 Štatút Pandemickej komisie vlády SR dostal zelenú
dnes 12:27 NAŽIVO: TK strany Hlas
dnes 12:27 Hviezdny lyžiar zažil krušnú jar s koronavírusom. Nakazil sa s celou rodinou
dnes 12:27 Na juhu Nórska útočník pobodal tri ženy
dnes 12:24 Čoraz viac sa „rodinkárčia“: Manželka Babiša a manželka slovenského podnikateľa sú kmotry
dnes 12:21 Minister Gröhling zverejnil protokol k svojej diplomovke
dnes 12:21 Návrh ĽSNS o interrupciách je podľa Kotlebu krištáľovo poľský
dnes 12:21 Otvorený rozhovor s Erikou Judínyovou: Detaily tehotenstva aj pôrodu
dnes 12:09 Príspevky pre tehotné ženy aj vyplatenie 13. dôchodkov. Vláda predstavila balík opatrení za pol miliardy eur
dnes 12:06 Fico: Koalícia sa prikryla pandémiou ako figovým listom
dnes 11:54 V Mexiku sa našli zvyšky aztéckeho paláca a sídla dobyvateľa Cortésa
dnes 11:54 Apple nemusí Írsku doplatiť 13 miliárd eur, rozhodol súd
dnes 11:54 Pripravoval sa Bödör na väzbu? Mal robiť podozrivé prevody majetku
dnes 11:54 Vláda ruší obedy zadarmo, nahradí ich dvojnásobným daňovým bonusom
dnes 11:54 Trináste dôchodky budú. Krajniak povedal, koľko peňazí dostanú penzisti navyše
dnes 11:54 Nová generácia bankového malvéru preniká za hranice Brazílie
dnes 11:54 TB koaličných poslancov o balíku sociálnych opatrení
dnes 11:54 EÚ upravila zoznam bezpečných krajín, dve z neho odstránila
dnes 11:54 Predseda SPPK E. Macho o nespokojnosti slovenských farmárov
dnes 11:24 Rezort práce pripravil zmenu pri 13. dôchodkoch
dnes 11:24 Vláda predstavila balíček sociálnych opatrení za 500 miliónov eur
dnes 11:24 Pálka v ústach, loptička na nohe. Hendikep je len v hlave, tvrdí Egypťan
dnes 11:24 Colníci objavili na hraniciach s Českom v chladiarenskom aute 31 migrantov
dnes 11:24 Bulharsko zažíva svoj súboj Mečiar - Kováč
dnes 11:24 Trump odvolal rozhodnutie o zrušení víz pre zahraničných študentov
dnes 11:18 Známa influencerka pár týždňov pred pôrodom zomrela. Spolu s ňou aj jej nenarodený syn
dnes 11:03 Slovenský pozemkový fond chce farmárom zvýšiť nájom za pôdu. Tí to odmietajú
dnes 11:03 Krachovanie cestovných kancelárií bude pre koronakrízu pokračovať
dnes 11:03 Autodopravcovia kritizujú zmluvu NDS na systém sledovania EVČ
dnes 11:03 Vláda predstavila pol miliardový balíček na pomoc študentom, seniorom, rodinám a ZŤP
dnes 10:51 Spotrebiteľ kladie väčší dôraz na lokálne produkty a potraviny. Do popredia sa dostáva Slovak origin
dnes 10:51 Banksyho krysy v londýnskom metre vyzývali k noseniu rúšok
dnes 10:51 Facka poľnohospodárom. Ide o hrubé porušenie dominantného postavenia, tvrdia
dnes 10:51 Čiernu modelku má fotiť čierny fotograf. Vogue čelí masívnej kritike
dnes 10:51 Koaliční lídri predstavili veľký sociálny balík za pol miliardy eur
dnes 10:51 Nákupný vozík od Amazonu umožní nákup bez čakania v rade ku pokladnici
dnes 10:51 Cvičia psy, ktoré majú rozoznávať ľudí nakazených koronavírusom
dnes 10:51 Matovičova vláda predstavila veľký balík sociálnych opatrení
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku