Najnovšie Správy Levice

Titulky
Najvyššiemu súdu môžu osta sudcovia a nebude ich môc zaplati, myslí si podpredsedníèka Moravèíková

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - V súvislosti so vznikom Najvyššieho správneho súdu SR sa môže sta, že Najvyššiemu súdu SR (NS SR) odoberú finanèné prostriedky pre správne kolégium, no tamojší sudcovia mu ostanú. V tlaèovej správe to konštatuje podpredsedníèka NS SR Andrea...

dnes 01:03
Ruská polícia preh¾adávala byt aj kancelárie uväzneného opozièného lídra Nava¾ného

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruská polícia v stredu preh¾adala moskovský byt uväzneného opozièného lídra Alexeja Nava¾ného, dom, kde žije jeho manželka, aj kancelárie jeho protikorupènej organizácie. Na sociálnych médiách o tom informovali jeho spolupracovníci. Zatia¾...

dnes 01:03
Súd v Po¾sku potvrdil sprísnenie zákona o interrupciách, aktivisti avizujú nové protesty

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Po¾ský ústavný súd v stredu potvrdil svoje kontroverzné rozhodnutie o sprísnení zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktoré vlani vyvolalo týždne protestov. Súd zverejnil odôvodnenie rozhodnutia, èo znamená, že ho možno úradne vytlaèi a...

dnes 01:03
V Bratislave boli na rôznych miestach prepadnutí ¾udia, polícia pátra po obetiach aj svedkoch (video)

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia pátra po možných svedkoch trestnej èinnosti alebo obetiach napadnutia v Bratislave. V tlaèovej správe to uviedol hovorca Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Pod¾a informácií polície mohlo v lokalitách za...

dnes 01:03
Po celoplošnom testovaní pokraèuje bez obmedzení aj výroba v Pivovare Šariš

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Výroba v závode Pivovaru Šariš vo Ve¾kom Šariši (okres Prešov) pokraèuje aj po celoplošnom skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 bez obmedzení. Z vyše 150 zamestnancov skonèili v povinnej karanténe dvaja, a to pre potvrdené ochorenie v ich...

dnes 01:03
PR články, komerčné, Levice

Každá strojárensky zameraná firma musí klásť dôraz na výber kvalitných strojov potrebných nielen na výrobu, ale aj na rôzne iné činnosti. Viaceré firmy sa snažia vo svojich firmách využívať magnetické separátory, známe aj ako separátory magnetických častíc.

dnes 23:15
Polícia riešila bizarnú lúpež na benzínke, vymknutému zlodejovi poskytovala sexuálne služby mladá žena

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bizarná lúpež sa odohrala dnes nadránom na èerpacej stanici na Panónskej ceste v Bratislave. Okolo 04:00 prišiel na benzínku 24-roèný muž a dožadoval sa peòazí. Ako informovala bratislavská krajská polícia, zamestnanca napadol a udrel ho do tváre. ...

včera 21:54
Zomrel Jozef Klimko, dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec sa dožil 78 rokov

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - V nede¾u 24. januára vo veku 78 rokov zomrel dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec Jozef Klimko, ktorý v diplomacii pôsobil od roku 1994. Poèas svojej kariéry zastával post mimoriadneho a splnomocneného ve¾vyslanca Slovenskej republiky na Zastupite¾skom úrade...

včera 21:54
Podmienky na získanie daòového bonusu na diea sa majú zmierni, ¾udia ich tak splnia ¾ahšie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Za zdanite¾ný príjem rodièa na získanie nároku na daòový bonus na diea sa budú považova aj príspevky v rámci aktívnej politiky trhu práce, dotácie z rezortu kultúry, ako aj pandemické nemocenské dávky a pandemické ošetrovné. Viac o téme:...

včera 21:54
Skupina VELUX a spoloènos Schneider Electric sa stávajú partnermi v oblasti obnovite¾nej energie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Skupina VELUX a Schneider Electric dnes oznámili, že budú v partnerstve pokraèova v zmluvách o nákupe elektrickej energie z obnovite¾ných zdrojov (Power Purchase Agreements - PPA). Týmto sa podporí úsilie vedúceho svetového výrobcu strešných okien o...

včera 21:54
Nenávis spôsobuje iba ïalšie utrpenie, zdôraznila prezidentka Zuzana Èaputová (foto)

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - História ukazuje, že nenávis nie je riešením, iba spôsobuje ïalšie utrpenie. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Èaputová. Reagovala tak na 76. výroèie oslobodenia koncentraèného tábora v Osvienèime, ktoré si...

včera 21:54
Do budovy parlamentu vbehol muž so sekerou a bodákom, ochranka vèas zakroèila (foto)

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - aktualizované 27. januára 17:22 Útoèiaci muž, ktorý sa v stredu poobede snažil so sekerou dosta do Národnej rady SR (NR SR), je spacifikovaný a odviedla ho polícia. Poslancom parlamentu to v pléne povedal šéf zákonodarného orgánu Boris...

včera 21:54
Parlamentom schválená Obranná stratégia SR reaguje na meniace sa bezpeènostné prostredie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Na obranu Slovenska má významný vplyv stupòovanie mocenského súperenia štátov, používanie ozbrojenej sily v medzinárodných vzahoch èi zvyšovanie kapacít moderných ozbrojených síl a jadrových síl štátov. Hodnotí to Obranná stratégia SR,...

včera 21:54
Hoteliéri odklad platieb sociálnych odvodov nepovažujú za dostatoèné, chcú ich odpustenie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska nepovažuje vládou schválený odklad platieb sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo èinné osoby (SZÈO) a zamestnávate¾a za dostatoèné riešenie, ktoré má zmierni negatívne dopady spôsobené...

včera 21:54
Politická satira by mala ma svoje hranice a tá v seriáli Pumpa ich prekroèila, myslí si predseda rady

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Politická satira patrí do verejnoprávneho priestoru, mala by však ma svoje hranice. Na zasadnutí Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol jej predseda Igor Gallo. V prípade konkrétnej èasti komediálneho seriálu Pumpa, odvysielanej v...

včera 21:54
Dve ruské tenistky dostali doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruské tenistky Sofija Dmitrievová a Alija Merdejevová dostali od Medzinárodnej agentúry tenisovej integrity (ITIA) doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov. ITIA je od 1. januára 2021 nástupcom Jednotky tenisovej integrity (TIU) a jej cie¾om je boj...

včera 21:54
Denné Správy
Najvyššiemu súdu môžu osta sudcovia a nebude ich môc zaplati, myslí si podpredsedníèka Moravèíková

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - V súvislosti so vznikom Najvyššieho správneho súdu SR sa môže sta, že Najvyššiemu súdu SR (NS SR) odoberú finanèné prostriedky pre správne kolégium, no tamojší sudcovia mu ostanú. V tlaèovej správe to konštatuje podpredsedníèka NS SR Andrea...

dnes 01:03
Ruská polícia preh¾adávala byt aj kancelárie uväzneného opozièného lídra Nava¾ného

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruská polícia v stredu preh¾adala moskovský byt uväzneného opozièného lídra Alexeja Nava¾ného, dom, kde žije jeho manželka, aj kancelárie jeho protikorupènej organizácie. Na sociálnych médiách o tom informovali jeho spolupracovníci. Zatia¾...

dnes 01:03
Súd v Po¾sku potvrdil sprísnenie zákona o interrupciách, aktivisti avizujú nové protesty

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Po¾ský ústavný súd v stredu potvrdil svoje kontroverzné rozhodnutie o sprísnení zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktoré vlani vyvolalo týždne protestov. Súd zverejnil odôvodnenie rozhodnutia, èo znamená, že ho možno úradne vytlaèi a...

dnes 01:03
V Bratislave boli na rôznych miestach prepadnutí ¾udia, polícia pátra po obetiach aj svedkoch (video)

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia pátra po možných svedkoch trestnej èinnosti alebo obetiach napadnutia v Bratislave. V tlaèovej správe to uviedol hovorca Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Pod¾a informácií polície mohlo v lokalitách za...

dnes 01:03
Po celoplošnom testovaní pokraèuje bez obmedzení aj výroba v Pivovare Šariš

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Výroba v závode Pivovaru Šariš vo Ve¾kom Šariši (okres Prešov) pokraèuje aj po celoplošnom skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 bez obmedzení. Z vyše 150 zamestnancov skonèili v povinnej karanténe dvaja, a to pre potvrdené ochorenie v ich...

dnes 01:03
PR články, komerčné, Levice

Každá strojárensky zameraná firma musí klásť dôraz na výber kvalitných strojov potrebných nielen na výrobu, ale aj na rôzne iné činnosti. Viaceré firmy sa snažia vo svojich firmách využívať magnetické separátory, známe aj ako separátory magnetických častíc.

dnes 23:15
Polícia riešila bizarnú lúpež na benzínke, vymknutému zlodejovi poskytovala sexuálne služby mladá žena

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bizarná lúpež sa odohrala dnes nadránom na èerpacej stanici na Panónskej ceste v Bratislave. Okolo 04:00 prišiel na benzínku 24-roèný muž a dožadoval sa peòazí. Ako informovala bratislavská krajská polícia, zamestnanca napadol a udrel ho do tváre. ...

včera 21:54
Zomrel Jozef Klimko, dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec sa dožil 78 rokov

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - V nede¾u 24. januára vo veku 78 rokov zomrel dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec Jozef Klimko, ktorý v diplomacii pôsobil od roku 1994. Poèas svojej kariéry zastával post mimoriadneho a splnomocneného ve¾vyslanca Slovenskej republiky na Zastupite¾skom úrade...

včera 21:54
Podmienky na získanie daòového bonusu na diea sa majú zmierni, ¾udia ich tak splnia ¾ahšie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Za zdanite¾ný príjem rodièa na získanie nároku na daòový bonus na diea sa budú považova aj príspevky v rámci aktívnej politiky trhu práce, dotácie z rezortu kultúry, ako aj pandemické nemocenské dávky a pandemické ošetrovné. Viac o téme:...

včera 21:54
Skupina VELUX a spoloènos Schneider Electric sa stávajú partnermi v oblasti obnovite¾nej energie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Skupina VELUX a Schneider Electric dnes oznámili, že budú v partnerstve pokraèova v zmluvách o nákupe elektrickej energie z obnovite¾ných zdrojov (Power Purchase Agreements - PPA). Týmto sa podporí úsilie vedúceho svetového výrobcu strešných okien o...

včera 21:54
Nenávis spôsobuje iba ïalšie utrpenie, zdôraznila prezidentka Zuzana Èaputová (foto)

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - História ukazuje, že nenávis nie je riešením, iba spôsobuje ïalšie utrpenie. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Èaputová. Reagovala tak na 76. výroèie oslobodenia koncentraèného tábora v Osvienèime, ktoré si...

včera 21:54
Do budovy parlamentu vbehol muž so sekerou a bodákom, ochranka vèas zakroèila (foto)

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - aktualizované 27. januára 17:22 Útoèiaci muž, ktorý sa v stredu poobede snažil so sekerou dosta do Národnej rady SR (NR SR), je spacifikovaný a odviedla ho polícia. Poslancom parlamentu to v pléne povedal šéf zákonodarného orgánu Boris...

včera 21:54
Parlamentom schválená Obranná stratégia SR reaguje na meniace sa bezpeènostné prostredie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Na obranu Slovenska má významný vplyv stupòovanie mocenského súperenia štátov, používanie ozbrojenej sily v medzinárodných vzahoch èi zvyšovanie kapacít moderných ozbrojených síl a jadrových síl štátov. Hodnotí to Obranná stratégia SR,...

včera 21:54
Hoteliéri odklad platieb sociálnych odvodov nepovažujú za dostatoèné, chcú ich odpustenie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska nepovažuje vládou schválený odklad platieb sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo èinné osoby (SZÈO) a zamestnávate¾a za dostatoèné riešenie, ktoré má zmierni negatívne dopady spôsobené...

včera 21:54
Politická satira by mala ma svoje hranice a tá v seriáli Pumpa ich prekroèila, myslí si predseda rady

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Politická satira patrí do verejnoprávneho priestoru, mala by však ma svoje hranice. Na zasadnutí Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol jej predseda Igor Gallo. V prípade konkrétnej èasti komediálneho seriálu Pumpa, odvysielanej v...

včera 21:54
Dve ruské tenistky dostali doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruské tenistky Sofija Dmitrievová a Alija Merdejevová dostali od Medzinárodnej agentúry tenisovej integrity (ITIA) doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov. ITIA je od 1. januára 2021 nástupcom Jednotky tenisovej integrity (TIU) a jej cie¾om je boj...

včera 21:54
Najnovšie správy z Levice
dnes 01:03 Najvyššiemu súdu môžu osta sudcovia a nebude ich môc zaplati, myslí si podpredsedníèka Moravèíková
dnes 01:03 Ruská polícia preh¾adávala byt aj kancelárie uväzneného opozièného lídra Nava¾ného
dnes 01:03 Súd v Po¾sku potvrdil sprísnenie zákona o interrupciách, aktivisti avizujú nové protesty
dnes 01:03 V Bratislave boli na rôznych miestach prepadnutí ¾udia, polícia pátra po obetiach aj svedkoch (video)
dnes 01:03 Po celoplošnom testovaní pokraèuje bez obmedzení aj výroba v Pivovare Šariš
dnes 23:15 PR články, komerčné, Levice
včera 21:54 Polícia riešila bizarnú lúpež na benzínke, vymknutému zlodejovi poskytovala sexuálne služby mladá žena
včera 21:54 Zomrel Jozef Klimko, dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec sa dožil 78 rokov
včera 21:54 Podmienky na získanie daòového bonusu na diea sa majú zmierni, ¾udia ich tak splnia ¾ahšie
včera 21:54 Skupina VELUX a spoloènos Schneider Electric sa stávajú partnermi v oblasti obnovite¾nej energie
včera 21:54 Nenávis spôsobuje iba ïalšie utrpenie, zdôraznila prezidentka Zuzana Èaputová (foto)
včera 21:54 Do budovy parlamentu vbehol muž so sekerou a bodákom, ochranka vèas zakroèila (foto)
včera 21:54 Parlamentom schválená Obranná stratégia SR reaguje na meniace sa bezpeènostné prostredie
včera 21:54 Hoteliéri odklad platieb sociálnych odvodov nepovažujú za dostatoèné, chcú ich odpustenie
včera 21:54 Politická satira by mala ma svoje hranice a tá v seriáli Pumpa ich prekroèila, myslí si predseda rady
včera 21:54 Dve ruské tenistky dostali doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov
včera 21:54 Firmu na výrobu vakcíny proti koronavírusu museli evakuova pre podozrivý balíèek
včera 21:54 Úniu miest Slovenska výsledky rokovania krízového štábu sklamali, situácia je nejasná
včera 21:36 Úrad verejného zdravotníctva chce používať testy na odhalenie britskej mutácie koronavírusu
včera 19:30 Koronavírusová pandémia je hrozbou pre globálnu stabilitu
včera 16:39 Advokáti navrhujú stanovi maximálnu lehotu kolúznej väzby, trva by mala len tri mesiace
včera 16:39 Pracovníèka banky sa ulakomila na peniaze dôchodcov, z úètov im vybrala viac ako 70-tisíc eur
včera 16:39 Mazák: Sudca Kliment a prokurátor Repa by neboli schopní toho, èo im vyèíta Fico
včera 16:39 Viaceré štáty prijímajú nové cestovné obmedzenia. Do Fínska a USA vás nepustia, do iných krajín len ažko
včera 16:39 Spoloènos Jägermeister uvedie na trh kolekciu sweetwear obleèenia nazvanú „BEST NIGHTS“ a to za podpory návrhára „Bloody Osiris“ a rappera Dalyba
včera 16:39 Nenávistné prejavy vedú k ohrozovaniu práv a ¾udských životov, pripomína ombudsmanka Patakyová
včera 16:39 Ministri upravili manuál testovania vo firmách, rozširuje sa aj okruh „testovacích autorít“
včera 16:39 Kalinského obèianske združenie príde o dotácie od SAŽP, pretože nepriznal možný konflikt záujmov
včera 16:39 Slovenský futbalový zväz si uctí Jozefa Vengloša, pomenovali po òom cenu pre najlepšieho trénera
včera 16:39 Hazardné hry dostali stopku aj v Prešove, poslanci schválili zákaz herní a kasín
včera 16:39 Sulík si nevie predstavi zákaz chodenia do práce, upozoròuje na obrovské škody
včera 16:39 Poprad a Spišská Nová Ves darujú seniorom respirátory, do schránok by im mali prís v najbližších dòoch
včera 16:39 Sulíková úloha sa skonèila, nákup antigénových testov budú ma opä na starosti štátne hmotné rezervy
včera 15:18 KORONAVÍRUS Po prvom kole skríningu zasadá krízový štáb: Sulík hovorí, že prišli ďalšie testy
včera 13:12 MIMORIADNE Krajčí dal na rady odborníkov! Schválil lacný liek proti covidu, ktorý kúpite aj v lekárni
včera 12:27 Medzinárodný oèkovací preukaz nie je novinkou a existuje už roky, pripomína konšpirátorom polícia
včera 12:27 Ako môže veda zlepši môj život a pomôc životnému prostrediu?
včera 12:27 Potravinové intolerancie bude KRAJ rieši aj tento rok, avšak po novom
včera 12:27 Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
včera 12:27 ZSSK obmedzí dopravu na tratiach Trnava – Bratislava a Trnava – Kúty
včera 12:27 Na hrebeni Ve¾kej Fatry sa v zlom poèasí stratil turista, ratovali ho horskí záchranári (foto)
včera 12:27 Život je lepší, keï sme spolu – spájanie UNIQA a AXA promuje silná reklamná kampaò
včera 12:27 Nava¾ného právnièka s¾ubuje, že sa budú naïalej snaži o prepustenie opozièného lídra
včera 12:27 Atos implementoval pre Zentivu vôbec prvé riešenie SAP S/4HANA v Microsoft Azure Cloud v strednej Európe
včera 12:27 Matoviè radí prehodnoti COVID automat a odporúèa lockdown s frekventovaným celoplošným testovaním
včera 12:27 Vláda posunula splatnos sociálnych odvodov za január do 30. júna tohto roka
včera 12:27 Pojednávanie v kauze prípravy vraždy Volzovej pre pandémiu zrušili, nový termín ešte nie je známy
včera 12:27 Chára nechtiac pomohol ku gólu Islanders, ale Washington zvíazil. Úspešný bol aj Sekerov Dallas (video)
včera 12:27 Bratislava žiada posúdenie prvého kola plošného testovania odborníkmi
včera 12:27 Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky s ve¾kým štýlom
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 04:36 Cindy Crawford si dopriala starostlivosť, po akej túžia viacerí: Štedrá bola aj k svojej sučke
dnes 02:33 Komentár: O nitrianskej kačke
dnes 02:33 Ibrahimovič vylúčil rasistický podtext konfliktu s Lukakuom: Vo svete Zlatana neexistuje miesto pre rasizmus
dnes 02:33 ROZHOVOR Stanislav Šesták skončil v FK Poprad: Povedal som si: Už dosť!
dnes 02:33 Christián Jaroš končí v Ottawe, sťahuje sa do jedného z kalifornských klubov
dnes 02:33 MS v hokeji v Ružinove, Košiciach či „Lučenci”? IIHF má pred sebou náročné rozhodovanie
dnes 00:24 Dobré ráno: V očkovaní je chaos, každý si robí po svojom
dnes 00:18 Ako amatéri pripravili gigantov o miliardy? Našli absurdný recept
dnes 00:12 Zdravý úbytok váhy bez komplikácií
dnes 00:12 Brzda zmien
dnes 00:12 Petra Vlhová a Apple majú rovnaký recept nato, ako sa stať legendou
dnes 00:12 Načo nám je lockdown
dnes 00:12 Odborník i džentlmen. To bol Vengloš
dnes 00:12 SmartWings získal obchod s cestovkami za 350 miliónov eur
dnes 00:12 Štát to nezvládol. Výber cestnej dane dostal stop
dnes 00:12 Microsoft naďalej v zisku
dnes 00:12 Nákupy s mobilom v ruke. Príde potravinový semafor
dnes 00:12 Je úplne jedno, čo si politici myslia
dnes 00:12 Pandémia tlačí verejné financie Brazílie na hranu
dnes 00:12 Gröhling chystá zmenu. Časť žiakov sa nemusí vrátiť do školy ani v septembri
dnes 00:12 V Bratislave sa viac predáva ako zveľaduje: Chátrajúce budovy majú pritom veľký potenciál
dnes 00:12 Kvíz: vynálezcom patrí svet. Kto vymyslel vrtuľník či tesnopis?
dnes 00:12 Matovič ukázal, že nepozná krajinu, ktorú riadi
dnes 00:12 Slovenské automobilky zápasia s výpadkom kľúčovej súčiastky. Tá tvorí až tretinu vozidla
dnes 00:12 U daniarov to zaškrípalo. Vypadlo im tlačivo a s ním aj vyše sto miliónov
dnes 00:09 Hygienik nepovolil míting Elán, halová atletická sezóna sa odkladá
dnes 00:09 Chcú takmer úplne zakázať interrupcie, ľudia vyšli do ulíc
dnes 23:24 Výsledky zápasov zámorskej NHL (27. január)
dnes 23:24 Dijon siahal v Loriente na bod, všetko prekazil vlastný gól v závere
dnes 23:24 Christián Jaroš končí v Ottawe, sťahuje sa do jedného z kalifornských klubov
dnes 23:24 VIDEO: Coppa Italia: Juventus hladko prešiel cez Spal do semifinále, pokračuje aj Atalanta
dnes 23:24 VIDEO: Copa del Rey: Barcelona postúpila do štvrťfinále s odretými ušami, teší sa aj Sevilla
dnes 23:24 VIDEO: Manchester United zakopol s posledným tímom súťaže, Chelsea s novým trénerom remizovala
dnes 23:24 Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA vydalo výstrahu pred domácim terorizmom
dnes 23:21 Slovenská výmena v NHL: Ottawa sa rozlúčila s obrancom Jarošom!
dnes 23:15 K hypotéke bonus za stovky eur. Kto naň má nárok a ako na to?
dnes 23:09 V Poľsku protestovali tisíce ľudí. Do platnosti má vstúpiť kontroverzný zákon o potratoch
dnes 23:06 Zadržali brata Navaľného, polícia prehľadala i kanceláriu či štúdio
včera 22:24 Čeferin trvá na 12 dejiskách EURA
včera 22:24 Ruská polícia pri domovej prehliadke zadržala Navaľného brata
včera 22:24 Tisíce Poliakov protestovali proti takmer úplnému zákazu interrupcií
včera 22:21 Jim Rutherford skončil ako generálny manažér Pittsburghu Penguins
včera 22:21 VIDEO: Trabzonspor získal turecký Superpohár
včera 22:21 Komentár: O nitrianskej kačke
včera 22:21 Ibrahimovič vylúčil rasistický podtext konfliktu s Lukakuom: Vo svete Zlatana neexistuje miesto pre rasizmus
včera 22:21 Christián Jaroš končí v Ottawe, sťahuje sa do jedného z kalifornských klubov
včera 22:21 Ruská polícia pri domovej prehliadke zadržala Navaľného brata
včera 22:18 Özil po podpise s Fenerbahce: Návrat do nemeckej repre? Už nikdy!
včera 22:06 Vysoké tresty za držanie marihuany a záškoláctvo sú na diskusiu, myslí si Čaputová
včera 22:06 Fed úrokové sadzby nezmenil, naďalej zostávajú blízko nuly
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku