Aktualne Spravy

Trnava Virtualne

Grécko sprísnilo opatrenia, obèanom zakázali plávanie v mori aj vodné športy

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Grécku vo štvrtok v rámci ïalšej vlny sprísnenia opatrení na boj proti koronavírusu okrem iného úplne zakázali plávanie v mori èi praktizovanie akýchko¾vek vodných športov vrátane potápania sa. Viac o téme: Koronavírus Už doteraz boli... ...

2020-04-03 00:57 open_in_new
Šen-èen sa stal prvým èínskym mestom, ktoré zakázalo jes psy a maèky

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Juhoèínsky Šen-èen sa stal vo štvrtok prvým èínskym mestom, ktoré oficiálne zakázalo predaj a konzumáciu mäsa zo psov a maèiek. Hlavným dôvodom je obava z prípadného prenosu koronavírusu na èloveka z vo¾ne žijúcich zvierat, no šen-èenská... ...

2020-04-03 00:57 open_in_new
Aprílové Nota bene už v uliciach nekúpite, predajcov môžete podpori prostredníctvom zbierky

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - ¼udia si aprílové vydanie Nota bene v uliciach nekúpia. Svojich predajcov môžu podpori finanèným darom prostredníctvom krízovej zbierky na stránke www.pomahatjelahke.sk. Ako poïakovanie získa každý darca elektronické vydanie èasopisu priamo do... ...

2020-04-03 00:57 open_in_new
Remišová intenzívne rokuje s ministrami o použití vo¾ných zdrojov EÚ na boj s pandémiou

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ¾udí) intenzívne rokuje s jednotlivými ministrami o možnostiach použitia èasti nezazmluvnených eurofondov na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu. Viac o téme: Koronavírus ... ...

2020-04-03 00:57 open_in_new
Premiér Boris Johnson má stále príznaky koronavírusu, lekári mu odporuèili iba sedemdòovú karanténu

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson má aj takmer týždeò po oznámení, že uòho potvrdili koronavírus, stále príznaky nákazy. Premiérov hovorca James Slack informoval, že "má naïalej mierne symptómy". Nie je isté, èi premiér karanténu ukonèí ... ...

2020-04-03 00:57 open_in_new
Nadácia Zastavme korupciu vyzýva Matovièa, aby èo najskôr sfunkènil nový protikorupèný úrad

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matoviè (O¼aNO) by mal v najbližšej dobe sfunkèni Úrad na ochranu oznamovate¾ov korupcie. Listom ho o to požiadala Nadácia Zastavme korupciu. Mimovládka o tom informovala na svojom profile na sociálnej sieti. Matoviè by pod¾a nadácie... ...

2020-04-03 00:57 open_in_new
Prepúšanie poèas pandémie sa zrých¾uje, v USA pribudlo viac ako šes miliónov nových nezamestnaných

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 6,6 mil. Amerièanov minulý týždeò požiadalo o dávky v nezamestnanosti, èím sa zdvojnásobil rekord z predchádzajúceho týždòa. Považuje sa to za znak toho, že prepúšanie poèas epidémie koronavírusu sa zrých¾uje. Viac o téme:... ...

2020-04-03 00:57 open_in_new
Rusko poslalo USA „humanitárnu pomoc“, za polovicu zdravotníckeho materiálu si museli zaplati

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty zaplatili za polovicu zdravotníckeho materiálu, ktorý im tento týždeò v súvislosti s pandémiou koronavírusu poslalo Rusko ako "humanitárnu pomoc". Informovalo o tom ruské ministerstvo zahranièia. Druhú polovicu nákladov pokryl ruský... ...

2020-04-03 00:57 open_in_new
Belgièania ako prví v Európe definitívne ukonèili sezónu, titul pridelili tímu FC Bruggy

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyššie futbalové súaže v jednotlivých krajinách sú z dôvodu pandémie koronavírusu už nieko¾ko týždòov prerušené. Väèšina súaží nechcú ich predstavitelia predèasne ukonèi, pretože dúfajú, že ešte príde èas na ich... ...

2020-04-03 00:57 open_in_new
Nezamestnaní budú dostáva dávku v nezamestnanosti o mesiac dlhšie, zmení sa aj Zákonník práce

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Nezamestnaní, ktorí si v èase krízovej situácie spôsobenej hrozbou šírenia koronavírusu nedokázali nájs prácu poèas šiestich mesiacov, budú dostáva dávku v nezamestnanosti jeden mesiac navyše. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú vo... ...

2020-04-03 00:57 open_in_new
Koaliènú zmluvu nepodpísal len kiskovec Kollár. Vládu podporuje, ale neexperimentuje

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci vládnej koalície v stredu na Bratislavskom hrade speèatili koaliènú dohodu. Pod¾a šéfa parlamentu a predsedu Sme rodina Borisa Kollára je to historický okamih od vzniku demokratickej Slovenskej republiky, kedy sa pod koaliènú zmluvu podpisujú... ...

2020-04-02 18:39 open_in_new
Ombudsmanka vyzvala Kolíkovú, aby zaèala rieši aj témy, ktoré nesúvisia s pandémiou

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Detské obete násilia èi súdne prieahy. Aj týmto témam, ktoré síce nie sú priamo prepojené so súèasnou situáciou s koronavírusom, no dlhodobo sú predmetom komunikácie medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Kanceláriou verejného ochrancu práv, je... ...

2020-04-02 18:39 open_in_new
Bývalý oštepár oslávil narodeniny maratónom, odbehol ho na dvore svojho domu (video)

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Obdobie obmedzení v súvislosti s pandémiou koronavírusu je ako stvorené na vymýš¾anie rôznych pohybových aktivít v netradiènom prevedení èi na neobvyklých miestach. Nedávno sa objavila správa, že francúzsky rekreaèný bežec Elisha Nochomovitz sa... ...

2020-04-02 18:39 open_in_new
Pozrite si, akým spôsobom si ¾udia spríjemòujú karanténu na Novom Zélande

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia Nového Zélandu si spríjemòujú karanténu plyšovými macíkmi v oknách a na rôznych iných miestach. Pridali sa tak k celosvetovej výzve, v rámci ktorej chcú poteši najmä deti. Inšpiráciu našli v detskej knihe We're Going on a Bear Hunt... ...

2020-04-02 18:39 open_in_new
V Španielsku sa poèet nezamestnaných šplhá k jednému miliónu

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer 900-tisíc Španielov prišlo o prácu odvtedy, ako úrady krajiny 12. marca prikázali ¾uïom, aby zostali doma s cie¾om spomali šírenie nového koronavírusu. Informovalo o tom vo štvrtok španielske ministerstvo práce. Viac k téme Ekonomické... ...

2020-04-02 18:39 open_in_new
Blackout by zdevastoval priemysel a Slovensko by prišlo o mnoho podnikov, tvrdí šéf U. S. Steel Košice

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Blackout na Slovensku by pod¾a prezidenta spoloènosti U. S. Steel Košice (USSK) Jamesa Bruna zdevastoval priemysel. Informoval o tom hovorca USSK Ján Baèa. Na riskovanie nie je èas „Tak ako celá spoloènos, aj podniky pracujú v núdzovom režime a nie je... ...

2020-04-02 18:39 open_in_new
Tisíce Slovákov èakajú na repatriáciu. Niektorí však odmietajú nastúpi do lietadla, pretože sú stále na dovolenke

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Štátny tajomník ministerstva zahranièných vecí Martin Klus (SaS) informoval, že na repatriáciu zo zahranièia eviduje rezort 3 100 žiadostí a ¾udí privezie po uvo¾není ubytovacích kapacít. Zahranièný výbor parlamentu dnes zobral na vedomie... ...

2020-04-02 18:39 open_in_new
Politológ: Nepredvídate¾nos je Matovièovi na škodu, úvahy o blackoute bez analýz sú preš¾apom

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vyhlásenia predsedu vlády Igora Matovièa (O¼aNO) k prípadnému zavedeniu takzvaného „blackoutu“ na Slovensku svedèia o tom, že premiér je v niektorých situáciách nepredvídate¾ný. To pre výkon funkcie premiéra nie je pozitívna vlastnos a oslabuje... ...

2020-04-02 18:39 open_in_new
Viacerí poslanci podpisovali koaliènú zmluvu bez rukavíc a jedným perom, Raši hovorí o hazarde

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Viacerí vládni poslanci dnes na Bratislavskom hrade podpisovali koaliènú zmluvu bez rukavíc. Na sociálnej sieti na to upozornil poslanec Smeru-sociálnej demokracie (Smer-SD) Richard Raši. „Toto sa mi snáï len zdá! Koalièní poslanci práve podpisujú... ...

2020-04-02 18:39 open_in_new
V Brazílii zastrelili v priebehu pol roka už piateho ochrancu Amazonského pralesa

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - V brazílskom štáte Maranhao zastrelili èlena kmeòa Guajajara, ktorý bojoval za ochranu Amazonského pralesa. Telo našli neïaleko dediny, v ktorej žil. Zezico Guajajara zomrel po tom, ako ho napadli neznámi strelci. Bývalý uèite¾ podporoval... ...

2020-04-02 18:39 open_in_new
Jarné upratovanie v šatníku – èo v òom ponecha?

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - S príchodom jari súvisí aj pravidelné ve¾ké upratovanie, ktoré neobchádza ani nᚠšatník. Hoci momentálne nemáme príležitos prevetra ob¾úbené kúsky, je tu aspoò èas povenova sa triedeniu šatníka. Znaèka F&F zostavila preh¾ad... ...

2020-04-02 14:27 open_in_new