Aktualne Spravy

Trnava Virtualne

Paci Pac zabávajú deti prostredníctvom online koncertov

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Kvôli preventívnym opatreniam boli Paci Pac, ako aj všetci ostatní, nútení presunú všetky marcové koncerty na neskôr a jediným spôsobom, ako sa môžu umelci v týchto dòoch dosta ku svojmu obecenstvu a naopak, je online vysielanie. Obrovský... ...

2020-03-27 01:24 open_in_new
Prezidentka Èaputová podpísala dva zákony v boji proti koronavírusu, ktoré schválil parlament

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Èaputová podpísala vo štvrtok dva zákony v boji proti koronavírusu, ktoré v stredu schválil parlament. Ide o zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpeènej nákazlivej choroby COVID-19 a v... ...

2020-03-27 01:24 open_in_new
V Tokiu zasadol krízový štáb pre olympijské hry, Bach oèakáva od svetového športu obete

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Len dva dni po spoloènom vyhlásení japonskej vlády a Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o odložení OH 2020 na budúci rok zasadla v japonskej metropole pracovná skupina pod názvom "Nový štart pre Tokio 2020." Práce bude ma vyše hlavy, v prvom... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Práca z domu a èerpanie ošetrovného na diea, pod¾a zamestnávate¾ov by to pomohlo firmám aj štátu

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 200 zamestnávate¾ov žiada vládu, aby umožnila súbeh práce z domu a èerpania ošetrovného na diea. Iniciatíva vznikla vïaka spoloènostiam Kros, HOUR a Profesia. "Návrh, ktorý spoloènosti predložili ministerstvu práce, by mohol pomôc... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Minister zahranièných vecí Korèok je na Slovensku, ale musí ís do povinnej karantény

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Minister zahranièných vecí a európskych záležitostí Ivan Korèok je na Slovensku. Na sociálnej sieti o tom informovala strana Sloboda a Solidarita (SaS). Viac o téme: Koronavírus Korèok bude vzh¾adom na to, že prišiel zo zahranièia, najbližšie dva... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Športovci riešia existenèné problémy, zrušené olympijské hry ich môžu obra o sponzorov

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Popri riešení toho, ako si udrža priaznivý zdravotný stav a dobrú kondíciu, riešia mnohí športovci po presune olympijských hier v Tokiu na rok 2021 aj existenèné záležitosti vo finanènej sfére. Viacerým totiž skomplikovalo situáciu to, že mali... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Ak chce ma živnostník nárok na nemocenské alebo ošetrovné, musí zaplati odvody

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ak si chce samostatne zárobkovo èinná osoba (SZÈO) uplatni tento mesiac nárok na nemocenské alebo ošetrovné, musí Sociálnej poisovni poistné za február vrátane dlžných èiastok z uplynulého obdobia uhradi najneskôr do 31. marca tohto roka. ... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Vodièka nedala prednos v jazde, chybné rozhodnutie ju stálo život (foto)

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Tragická nehoda sa stala v stredu veèer v Novom Meste nad Váhom. Pod¾a doterajších informácií 60-roèná vodièka pri vychádzaní z ved¾ajšej cesty nedala prednos vodièovi Fordu, ktorý išiel po hlavnej ceste, a došlo k zrážke. Ako informovala... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Bezpeènos potravín a ich efektívne dodávanie do krajín EÚ je prioritou Európskej komisie

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Jednou z hlavných priorít Európskej komisie (EK) po vypuknutí pandémie na starom kontinente je zaistenie potravinovej bezpeènosti a efektívny potravinový dodávate¾ský reazec v celej Európskej únii. Konštatoval to vo svojom prejave eurokomisár pre... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Rodièia, ktorí sú na OÈR pre koronavírus, musia posla Sociálnej poisovni èestné vyhlásenie

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Všetci poistenci, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OÈR), musia do príslušnej poboèky Sociálnej poisovne posla èestné vyhlásenie. V tomto vyhlásení oznámia... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Vysadenie užívaných liekov môže ma pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami fatálne následky

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálnymi médiami kolujú informácie o potenciálnom vplyve liekov používaných na lieèbu krvného tlaku a iných kardiovaskulárnych ochorení na priebeh ochorenia COVID-19. Medzinárodné, ale aj slovenské lekárske spoloènosti upozoròujú, že ide len... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Ministerstvo stále pracuje na opatreniach, ktoré zmiernia dopady Covid-19 na slovenskú ekonomiku

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Na opatreniach, ktoré majú zmierni dopady šírenia nového koronavírusu na slovenskú ekonomiku, sa v súèasnosti intenzívne pracuje. Tvrdí to hovorkyòa Ministerstva financií SR Alexandra Gogová, pod¾a ktorej všetky opatrenia pripravované rezortom... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Trnavská PSA pokraèuje v odstávke, o spustení výroby sa rozhodne v najbližších dòoch

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia neobnoví výrobu 28. marca, ako to jej vedenie pôvodne plánovalo. Dôvodom je pokraèujúca kríza, ktorá súvisí s koronavírusom. Automobilka o pokraèovaní odstávky vo výrobe informovala zamestnancov s tým, že o... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Koronavírus zastavil èas a súdy na Slovensku vykonávajú len neodkladné úkony, vláda ich môže limitova ešte viac

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Koronavírus „zastavil èas“ na viacerých miestach. Do znaènej miery obmedzil aj prácu na slovenských súdoch, ktoré v súèasnosti vykonávajú iba neodkladné úkony. Vláda SR navyše schválila úpravu legislatívy, ktorá ich bude limitova ešte viac,... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Schaeffler na Slovensku redukuje pre koronavírus výrobu, závody v apríli odstaví úplne

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - K ïalším spoloènostiam, ktoré na Slovensku pozastavia výrobu, patrí aj dodávate¾ v oblasti automobilového a priemyselného sektora Schaeffler. Opatrenie sa bude týka závodov v Skalici, ako aj v Kysuckom Novom Meste. Ako ïalej informovala firma, obe... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Peter Sagan sa stotožnil s odložením olympiády, fanúšikom poslal pozdrav a aj prosbu

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Fenomenálny slovenský cyklista Peter Sagan, mimoriadne ob¾úbený medzi fanúšikmi, sa tiež stotožnil s verdiktom odkladu olympijských hier v japonskom Tokiu z leta 2020 na rok 2021. Odloženie olympiády bolo správne "Myslím si, že v týchto ažkých... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Automobilka Ford plánuje obnovi výrobu do polovice apríla, v skorý reštart USA verí aj Trump

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Automobilka Ford oznámila, že chce obnovi výrobu v severoamerických montážnych závodoch, ktoré sú zatvorené pre riziko šírenia koronavírusu. Tri automobilky v Detroite prerušili produkciu vo svojich závodoch v Severnej Amerike 19. marca na nátlak... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Pandémia Covid-19 je sprevádzaná „infodémiou“ od konšpirátorov, vyhlásil štátny tajomník Klus

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu je sprevádzaná „infodémiou“ od konšpirátorov. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA štátny tajomník ministerstva zahranièných vecí (MZV) Martin Klus (SaS). Èas Európskej únie (EÚ) pod¾a neho v tejto kríze ešte príde a... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Prepúšanie a zatváranie prevádzok. Matovièova vláda si dáva naèas s podporou slovenskej ekonomiky

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Tretina podnikate¾ov zatvorila prevádzku a prišla o jediný zdroj príjmov, asi 60 % hovorí, že mzdy a faktúry zvládnu plati v splatnosti najviac mesiac a takmer 40 % už teraz vie, že bude musie prepúša alebo skracova úväzky. Takéto údaje... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Opitý sadol do cudzieho auta, ktoré následne pri havárii zdecimoval (foto)

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Poriadne opitý vodiè havaroval v obci Sikenica v okrese Levice. Ako informovala nitrianska krajská polícia, 35-roèný vodiè Fiatu Marea vrazil do zaparkovanej Octavie a vletel do priekopy, kde sa prevrátil. Pri nehode sa, našastie, nikto nezranil. Ako... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new
Cenné papiere – ako ich zdedi?

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Dôsledky kupónovej privatizácie ešte stále nie sú na Slovensku minulosou. Poèas nej si viacerí obèania kúpili akcie, teda cenné papiere slovenských podnikov, firiem èi spoloèností. Mnohé cenné papiere èasom stratili hodnotu a obèania ich... ...

2020-03-26 21:12 open_in_new