Aktualne Spravy

Trnava Virtualne

Horskí záchranári ratovali vlastného kolegu, bezvládne telo našli na severe Rumanovho štítu

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - V Tatrách zahynul slovenský turista, ktorý bol aj dobrovo¾ným horským záchranárom. V nede¾u vo veèerných hodinách nahlásili záchranárom Horskej záchrannej služby (HZS) nevrátenie sa muža slovenskej národnosti z horolezeckej túry. Uvádza to HZS na... ...

2020-03-30 14:00 open_in_new
Toyota zastavuje výrobu v Európe, pre koronavírus odstaví fabriky minimálne na tri týždne

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Japonská automobilka Toyota pre obmedzenie vyvolané epidémiou koronavírusu zastavuje výrobu vo svojich európskych závodoch. Rozhodnutie, o ktorom spoloènos informovala v pondelok, je úèinné minimálne do 20. apríla. V Európe Toyota pod¾a agentúry AP... ...

2020-03-30 14:00 open_in_new
SIH antikorona záruka pomôže malým a stredným podnikom

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Slovak Investment Holding (SIH) spúša nový program finanènej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súèasných opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktoré majú dopad na hospodárenie firiem. SIH zverejòuje... ...

2020-03-30 14:00 open_in_new
Súbeh práce z domu a èerpania ošetrovného na diea má pod¾a ministerstva práce potenciál

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Požiadavku vyše 200 zamestnávate¾ov na umožnenie súbehu práce z domu a èerpania ošetrovného na diea vníma Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zásade pozitívne. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca rezortu práce a sociálnych... ...

2020-03-30 14:00 open_in_new
Nie je jedno, s akým dlhom vyplávame z krízy. Analytik by prehodnotil 13. dôchodky a nákup stíhaèiek

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Opatrenia na pomoc podnikate¾skému prostrediu, ktoré v nede¾u predstavila vláda, sú pod¾a riadite¾a Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Petra Goliaša adekvátne krízovej situácii aj možnostiam verejných financií. Ako ïalej uviedol... ...

2020-03-30 14:00 open_in_new
Putin chce zastavi koronavírus týždòom plateného vo¾na, Moskva nariadila zákaz vychádzania

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Rusko chce zastavi ïalšie šírenie koronavírusu pomocou týždòa pracovného vo¾na. Ide o jedno z viacerých opatrení vlády, ktoré v pondelok vstúpili do platnosti. Na príkaz prezidenta Vladimira Putina má väèšina ruskej spoloènosti odpoèíva,... ...

2020-03-30 14:00 open_in_new
Dátum Ve¾kej noci sa posunú nedá, biskupi by mali obrady vykona bez veriacich

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí podotýka, že dátum Ve¾kej noci sa posunú nedá, preto odporúèa biskupom a kòazom, aby sa obrady Ve¾kého týždòa uskutoènili bez úèasti verejnosti a na vhodnom mieste. V jej dekréte, ktorý je... ...

2020-03-30 14:00 open_in_new
Nová séria náuèného seriálu pomáha deom pozna riziká

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Už po tretíkrát pripravilo obèianske združenie Spoloèný záujem detský seriál Jojko Záchranár, ktorý hravou formou sprostredkúva deom, najmä predškolákom a školákom z prvého stupòa riziká, ktoré na nich striehnu. Okrem toho sa dozvedia... ...

2020-03-30 14:00 open_in_new
Odborári ocenili snahu Matovièovej vlády udrža zamestnanos, ale podpora môže prís oneskorene

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prvé záchranné ekonomické opatrenia od vlády prišli v poslednej chvíli, tvrdí Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyòa KOZ Martina Nemethová, vláda týždeò rozhodovala o nástrojoch na pomoc zamestnancom, SZÈO... ...

2020-03-30 14:00 open_in_new
Paleontológovia popísali nových vtákojašterov spred 100 miliónov rokov

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Paleontológovia identifikovali tri nové druhy zubatých pterosaurov, ktoré žili na území dnešnej Afriky pred zhruba 100 miliónmi rokov. Nových vtákojašterov z obdobia kriedy popísal medzinárodný tím vedcov vedený Baylorovou univerzitou v Texase z... ...

2020-03-30 10:51 open_in_new
Špecializovaný trestný súd urèil deò prvého pojednávania v kauze vraždy exprimátora Hurbanova

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýèil na stredu 1. apríla prvé pojednávanie vo veci vraždy bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Prípad bude pojednáva senát z pracoviska v Banskej Bystrici. Vo veci èelia obžalobe Alena Zs., ktorá... ...

2020-03-30 10:51 open_in_new
Pozitívne testovaný na koronavírus bol aj predseda ÚVO Miroslav Hlivák a jeho manželka

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák a jeho manželka majú pozitívne testy na ochorenie COVID-19. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyòa ÚVO Janka Zvonèeková. Hlivák pod¾a jej slov zostáva v karanténe a dodržiava pokyny... ...

2020-03-30 03:30 open_in_new
Babiš odporúèa Trumpovi boj s vírusom èeským spôsobom, napísal mu to na sociálnej sieti

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Èeský premiér Andrej Babiš odporuèil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby v rámci úsilia spomali šírenie nového koronavírusu nariadil povinné nosenie rúšok na tvár. Viac o téme: Koronavírus Na sociálnej a mikroblogovacej sieti... ...

2020-03-30 03:30 open_in_new
Športovci venujú do dražby rôzne predmety, nájdu sa tu veci aj od Hantuchovej

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Hoci sa väèšina športových podujatí v týchto dòoch nemôže uskutoèni, neustále prebieha èoraz väèší boj proti novému koronavírusu. Vznikajú rôzne organizácie a známi športovci neváhajú prispie na dobrú vec vysokými sumami. Web ATHLETES... ...

2020-03-30 03:30 open_in_new
Seniorom v Petržalke donesú obed až domov, nechcú ich vystavova riziku nákazy koronavírusom

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Mestská èas Bratislava - Petržalka spustila donášku obedov pre seniorov. V snahe nevystavova seniorov riziku nákazy koronavírusom sa Petržalka rozhodla poèas krízového obdobia zabezpeèova donášku stravy do domácností všetkým seniorom... ...

2020-03-30 03:30 open_in_new
Minister financií Thomas Schäfer spáchal samovraždu, údajne sa bál dopadu koronavírusu na ekonomiku

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Minister financií v nemeckej spolkovej krajine Hesensko spáchal samovraždu. Telo 54-roèného Thomasa Schäfera z Kresanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej našli v sobotu na železniènej trati v Hochheime neïaleko Frankfurtu nad... ...

2020-03-30 03:30 open_in_new
Zomrel po¾ský skladate¾ a dirigent Krzysztof Penderecki, vo veku 86 pod¾ahol vážnej chorobe

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 86 rokov zomrel významný po¾ský skladate¾ a dirigent Krzysztof Penderecki. Pod¾a zdrojov blízkych jeho rodine umelec skonal v nede¾u po "dlhej a vážnej chorobe". Asociácia Ludwiga van Beethovena, ktorú založila skladate¾ova manželka... ...

2020-03-29 23:18 open_in_new
Tréner Magoni inšpiroval Vlhovú k netradiènému tréningu, koncentráciu si zdokona¾uje hraním na bicích

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu, ktorej dôkazom sú dva malé krištá¾ové glóbusy za prvenstvá v hodnoteniach slalomu a paralelných disciplín Svetového pohára. Ve¾ký podiel na... ...

2020-03-29 23:18 open_in_new
Vo¾ba predsedu najvyššieho súdu aj riešenie situácie na Okresnom súde Bratislava I sa odkladá

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Už v pondelok 30. marca sa mala opakova na pôde Súdnej rady SR po štvrtýkrát vo¾ba predsedu Najvyššieho súdu SR. V hre boli dvaja kandidáti, Ján Šikuta a Ivan Rumana. Zasadnutie však napokon nebude, pretože súdna rada nie je uznášaniaschopná. Na... ...

2020-03-29 23:18 open_in_new
Bolo by v poriadku udeli titul Liverpoolu, skonštatoval Ilkay Gündogan z Manchestru City

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Hráèom FC Liverpool sa rozprávková sezóna pomaly rúca ako domèek z kariet. Po 14 mesiacoch našli v domácej súaži premožite¾a v podobe Watfordu, v osemfinále Ligy majstrov nestaèili na Atlético Madrid a pre pandémiu koronavírusu je v ohrození aj... ...

2020-03-29 23:18 open_in_new