Aktualne Spravy

Spisska Nova Ves Virtualne

Od detí pre dedkov a babky

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Deti sú ve¾mi vnímavé a talentované. A niekedy dokážu veci,  na ktoré si my dospelí ani netrúfneme. A kým dospelí majú v èase pandémie kopu starostí, deti sa snažia poteši dedkov v a babky, ktorí sú vírusom najviac ohrození. ... ...

včera 22:24 open_in_new
Protimonopolný úrad zrušil opatrenie voèi Chemes Humenné, ktorý obnovil dodávky pre Nexis Fibers

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Protimonopolný úrad SR (PMÚ) zrušil predbežné opatrenie voèi humenskej spoloènosti Chemes vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti výroby a distribúcie médií. Ako agentúru SITA informovala hovorkyòa PMÚ Adriana O¾šavská,... ...

včera 22:24 open_in_new
Štátnemu IT chýba pod¾a Antala centralizácia, Remišová hovorí aj o koordinácii a konsolidácii

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Jedným zo základných problémov štátneho IT na Slovensku je chýbajúca centralizácia. Zhodli sa na tom reèníci jarnej konferencie ITAPA. Ako uviedol budúci štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Marek Antal,... ...

včera 22:24 open_in_new
Doživotie dostal Francúz, ktorý najprv uškrtil svoje deti a následne ich telá naplnil montážnou penou

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Súd v Drážïanoch vymeral doživotný trest odòatia slobody 56-roènému Francúzovi za to, že zabil svoje dve deti. Informuje o tom tlaèová agentúra dpa s tým, že vzh¾adom na povahu zloèinu dostal odsúdený trest bez možnosti prepustenia na slobodu po... ...

včera 22:24 open_in_new
Aplikácia eKaranténa eviduje už takmer dvetisíc používate¾ov, štát èaká na schválenie od Apple

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku je v utorok k 15:00 zaevidovaných takmer 2 000 používate¾ov aplikácie eKaranténa, ktorí prekroèili hranice alebo boli prepustení do domácej karantény. Aktuálne je 1 613 ¾udí doma. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra... ...

včera 22:24 open_in_new
Kostarika ako prvá krajina v Strednej Amerike zlegalizovala homosexuálne manželstvá

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - V Kostarike sa v utorok konala prvá svadba osôb rovnakého pohlavia. Stalo sa tak po tom, èo krajina ako prvá v Strednej Amerike schválila legalizáciu takýchto sobášov. Prvý lesbický pár sa vzal poèas ceremónie, ktorá sa konala, akonáhle schválený... ...

včera 22:24 open_in_new
Slovensko pomôže Ukrajine v boji s pandémiou, Èaputová pozvala Zelenského na návštevu

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko rokuje s Ukrajinou o poskytnutí ventilaèných prístrojov èi testov na boj s pandémiou. Uviedla to vo svojom profile na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Èaputová. Priblížila, že v utorok 26. mája telefonovala s ukrajinským prezidentom... ...

včera 22:24 open_in_new
Strana Za ¾udí ešte nepozná termín snemu a Kiska zatia¾ nepovedal, èi bude naïalej jej šéfom

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vládna strana Za ¾udí nemá stanovený termín snemu. Ešte pred jeho konaním sa totiž uskutoèní vnútrostranícka diskusia. Predseda strany Andrej Kiska zatia¾ nepovedal, èi bude vo funkcii pokraèova. Po tom, ako sa stiahol z verejného života,... ...

včera 22:24 open_in_new
Odborníci objavili v Androide bezpeènostnú chybu, ktorá umožòuje malvéru imitova aplikácie

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Bezpeènostní odborníci objavili v takmer každej verzii mobilného operaèného systému Android vážnu bezpeènostnú chybu, ktorá umožòuje škodlivému softvéru napodobni aplikácie za úèelom krádeže citlivých dát používate¾ov. ... ...

včera 22:24 open_in_new
Boris Johnson pozval Vladimira Putina na online summit o vývoji vakcíny proti koronavírusu

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson pozval ruského prezidenta Vladimira Putina na online summit o vývoji vakcíny proti koronavírusu. Informovalo o tom v utorok britské ve¾vyslanectvo v Moskve. V stanovisku uviedlo, že Johnson oficiálne pozval Putina, aby sa... ...

včera 22:24 open_in_new
Sudkyòa Maruniaková rozhodla v zmenkovej kauze ve¾mi rýchlo, tvrdí komisia súdnej rady

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - V súèasnosti stíhaná bývalá sudkyòa Zuzana Maruniaková rozhodla v spore o zmenku v hodnote viac ako osem miliónov eur ve¾mi rýchlo napriek tomu, že mala staršie nerozhodnuté veci. Konštatuje to vo svojej správe komisia, ktorú Súdna rada SR zriadila v... ...

včera 22:24 open_in_new
Obranca Ivan Švarný chce pokraèova v hokejovej kariére, rád by sa vrátil do rodnej Nitry

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Skúsený obranca Ivan Švarný bude ma už 36 rokov, ale v hokejovej kariére chce pokraèova aj v nasledujúcej sezóne po doznení koronavírusovej krízy. V tej uplynulej, ktorá sa z dôvodu reštrikèných opatrení v boji s ochorením COVID-19 nedohrala,... ...

včera 22:24 open_in_new
Astronómovia objavili galaxiu, ktorá vyzerá ako kozmický ohnivý kruh

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Astronómovia objavili galaxiu, ktorá vyzerá ako "kozmický ohnivý kruh" a mohla by im pomôc pochopi, ako tieto hviezdne sústavy vznikajú a vyvíjajú sa. Prstencová galaxia R5519 patrí medzi mimoriadne vzácne, uvádza vo vyhlásení ARC Centre of... ...

včera 22:24 open_in_new
Sociálne odvody sa z trinásteho platu v tomto roku ešte platia, upozoròuje Sociálna poisovòa

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Z trinásteho platu, ktorý zamestnávatelia vyplatia svojim zamestnancom v júni tohto roka, je ešte potrebné do Sociálnej poisovne zaplati odvody na sociálne poistenie. Èiastoèné oslobodenie "Trinásty plat, ktorý zamestnávatelia vyplatia... ...

včera 18:12 open_in_new
Opatrenia vlády pri riešení dopadov koronakrízy sú nedostatoèné, kritizujú podnikatelia

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako polovica živnostníkov, malých a stredných firiem hodnotí pomoc štátu poèas aktuálnej koronakrízy za nedostatoènú. Ako ïalej vyplýva z prieskumu od organizácií zastupujúcich uvedených podnikate¾ov, najkritickejšie vnímajú prijaté... ...

včera 18:12 open_in_new
Fico nemal na tlaèovke rúško. Tak ma nahláste na políciu a dajte mi putá, reagoval

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) musí by podstatne silnejšia, ako si mnohí mysleli, pretože musí reagova na sociálne témy a oblas demokracie a právneho štátu. Nepotrebuje nejakých „teoretikov a slnieèkarov“. Na utorkovej tlaèovej... ...

včera 18:12 open_in_new
Obvineným v kauze Dobytkár rozšírili obvinenia

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovate¾ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie „Dobytkár“ rozšíril obvinenie proti fyzickým osobám ¼. P., ¼. K., ¼. K., M. K., V. M. a trom právnickým osobám za korupènú trestnú èinnos v súbehu s legalizáciou príjmu z trestnej... ...

včera 18:12 open_in_new
Schneider Electric prepája riešenie s dodávate¾om priemyselného softvéru

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènosti Schneider Electric a AVEVA oznámili svoje rozšírené partnerstvo s cie¾om poskytova inovatívne riešenia pre trh dátových centier. Poskytovatelia škálovate¾ných dátových centier èelia rastúcemu dopytu a musia sa vysporiada... ...

včera 18:12 open_in_new
Vo veku 73 rokov zomrel najmladší debutant v histórii Manchestru City

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 73 rokov skonal niekdajší obranca anglického futbalového klubu Manchester City Glyn Pardoe. V apríli 1962 sa stal najmladším debutantom v histórii tejto organizácie, v prvom zápase medzi seniormi mal 15 rokov a 341 dní. V Manchestri City strávil... ...

včera 18:12 open_in_new
Vo¾ba policajného prezidenta sa zrejme zmení, O¼aNO chce silnejší vplyv ministra vnútra

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Koalícia oèakáva zmeny pri vo¾be policajného prezidenta. Vyplýva to z odpovedí, ktoré agentúre SITA poskytli koalièní poslanci hnutia Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) a strán Sloboda a solidarita (SaS) a Za ¾udí. Podpredseda... ...

včera 18:12 open_in_new
Odborníci z Airbusu zaèali vyšetrova haváriu lietadla, ktoré sa zrútilo v obytnej èasti mesta

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Odborníci zo spoloènosti Airbus zaèali vyšetrova piatkovú tragickú haváriu lietadla v pakistanskom Karáèi, pri ktorej zomrelo 97 ¾udí. Informovali o tom pakistanské orgány pre letectvo s tým, že 11-èlennému tímu od európskeho výrobcu lietadiel... ...

včera 18:12 open_in_new