Aktualne Spravy

Prievidza

V Prievidzi je starostlivosť o zomierajúcich pacientov v domácom prostredí dostupná, prečo nie všade na Slovensku?
Zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti. Neurýchľovať ani neodďaľovať smrť. Poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti. To sú len niektoré úlohy paliatívnej starostlivosti o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Na Slovensku sú to väčšinou onkologickí pacienti. ...
2020-02-04 09:12 open_in_new
Uzatvorenie krytej plavárne február 2020

Uzatvorenie krytej plavárne.

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že od pondelka 3.2.2020 do stredy 5.2.2020 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená z dôvodu vypustenia vody v bazéne. Plaváreň bude pre verejnosť opätovne otvorená vo štvrtok 6.2.2020.

...
2020-02-03 10:06 open_in_new
Ponuka bezplatných vzdelávacích podujatí pre mládež a pracovníkov s mládežou

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže informuje o ponuke akreditovaných vzdelávacích podujatí v Trenčianskom kraji, ktoré sú naplánované na 1. polrok 2020.

Zaujíma vás ako zefektívniť procesy vo vašej organizacii? Prihláste sa na Strategické plánovanie. ...

2020-01-31 17:00 open_in_new
Oznam o prerušení prevádzky Materskej školy

Oznam o prerušení prevádzky Materskej školy, Ulica A. Mišúta 731/ 2, Prievidza.

Vážení rodičia, z dôvodu pretrvávajúceho vysokého výskytu respiračných ochorení detí MŠ na Ulici A. Mišúta v Prievidzi bude v dňoch 03.02. – 07.02.2020 prevádzka uvedenej materskej ...

2020-01-31 14:54 open_in_new
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - február 2020

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci február bude prerušená distribúcia elektriny.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch: ...

2020-01-31 14:54 open_in_new
znam o prerušení prevádzky Materskej školy

Oznam o prerušení prevádzky Materskej školy, Ulica A. Mišúta 731/ 2, Prievidza.

Vážení rodičia, z dôvodu pretrvávajúceho vysokého výskytu respiračných ochorení detí MŠ na Ulici A. Mišúta v Prievidzi bude v dňoch 03.02. – 07.02.2020 prevádzka uvedenej materskej ...

2020-01-31 13:51 open_in_new
Nedostali ste kalendár? Vyzdvihnite si ho osobne

V závere roka 2019 bol do všetkých domácností bezplatne distribuovaný kalendár mesta na rok 2020. Ak vám kalendár nebol doručený, môžete si ho vyzdvihnúť osobne.

Obyvatelia Prievidze mohli v závere roka vo svojich poštových schránkach nájsť darček od mesta ...

2020-01-31 13:51 open_in_new
Neodstali ste kalendár? Vyzdvihnite si ho osobne

V závere roka 2019 bol do všetkých domácností bezplatne distribuovaný kalendár mesta na rok 2020. Ak vám kalendár nebol doručený, môžete si ho vyzdvihnúť osobne.

Obyvatelia Prievidze mohli v závere roka vo svojich poštových schránkach nájsť darček od mesta ...

2020-01-31 12:48 open_in_new
CvČ pozýva na karneval Centrumparáda
Fašiangové obdobie sa vyznačuje zábavou, hodovaním a veselosťou. Centrum voľného času Prievidza opäť pripravilo pre deti Karneval „CENTRUMPARÁDA“, ktorý sa bude konať vo štvrtok 13. februára 2020. ...
2020-01-31 11:45 open_in_new
Vtáčia chrípka – opatrenia pri zistení a potvrdení vtáčej chrípky
Mesto Prievidza na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza vyzýva svojich obyvateľov, aby na Mestský úrad v Prievidzi nahlásili počet a druh chovanej hydiny a vtákov chovaných v zajatí do 15. februára 2020. ...
2020-01-30 14:45 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 5. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 5. týždňa.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci január bude prerušená distribúcia elektriny. Dňa 31.1.2020 od 8:30 do 14:30 - v časti Staré mesto na ...

2020-01-30 12:39 open_in_new
Požiadajte o hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto Prievidza o vydanie hlasovacieho preukazu. ...
2020-01-30 11:36 open_in_new
Región Hornej Nitry sa prezentoval na veľtrhu cestovného ruchu

V dňoch od 23. do 26. januára 2020 sa v Bratislave konal 26. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR aj za účasti predstaviteľov regiónu Horná Nitra.

Najväčší veľtrh cestovného ruchu na Slovensku sa konal na výstavisku Incheba v Bratislave, kde sa ako ...

2020-01-29 16:42 open_in_new
Rokovalo mestské zastupiteľstvo – január 2020

Dňa 27. januára zasadalo mestské zastupiteľstvo.

Zastupiteľstvo rokovalo o týchto bodoch: - Návrh IS č. 108 – Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi volebných obvodov. - Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie ...

2020-01-29 15:39 open_in_new
Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.

Dokument TU:

...
2020-01-29 10:24 open_in_new
ZŠ Rastislavova získala pre zriadenie IKT učební finančné prostriedky z EÚ a z rozpočtu SR

Mesto Prievidza získalo nenávratné finančné príspevky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR s cieľom zriadenia IKT učební na ZŠ Rastislavova.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj IKT kompetencií žiakov v súlade ...

2020-01-27 17:27 open_in_new
Na ZŠ Sama Chalupku zriadia polytechnické učebne vďaka príspevku z EÚ a rozpočtu SR

Mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR s cieľom zriadenia polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj kľúčových ...

2020-01-27 17:27 open_in_new
Zber papiera a plastov častejšie

Od nového roka dochádza k zmenám v zbere niektorých separovaných zložiek odpadov.

Prievidzská radnica od nového roka mení harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu. Separovaný papier a plasty budú vyvážané dva krát do týždňa. Upravený harmonogram vývozov platí ...

2020-01-23 16:51 open_in_new
Zmena v živom vysielaní zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

Mesto Prievidza si bude vysielanie video prenosu naživo zo zasadnutí mestského zastupiteľstva zabezpečovať od januárového zasadnutia vo vlastnej réžii.

V roku 2019 boli zabezpečované živé vysielania zo zasadnutí mestského zastupiteľstva na internete v spolupráci s ...

2020-01-23 12:39 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 4. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 4. týždňa.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci január bude prerušená distribúcia elektriny. Dňa 28.1.2020 od 8:30 do 14:30 - v časti Staré mesto na Ulici ...

2020-01-23 11:36 open_in_new