Aktualne Spravy

Prievidza

Návrhy na ocenenie Prievidzský anjel môže verejnosť posielať do konca februára

Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na udelenie mestského ocenenia Prievidzský anjel. Písomné návrhy môže zasielať verejnosť do 29. februára 2020.

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta ...

dnes 15:42 open_in_new
Lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ Ulica P. J. Šafárika

V dňoch 3.2. – 7.2.2020 si 37 žiakov zo ZŠ, Ulica P. J. Šafárika v Prievidzi spolu s učiteľmi Kockovou, Sobotovou a Kaššom užili lyžiarsky výcvik na Orave – v obci Hruštín.

Organizácia pobytového lyžiarskeho výcviku je pre pedagógov náročná, ale pre deti veľmi ...

2020-02-17 15:21 open_in_new
Zmena termínu rokovania Mestského zastupiteľstva

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa uskutoční dňa 2. marca 2020 (pondelok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi.

...
2020-02-17 15:21 open_in_new
Transformácia Hornej Nitry: Vyhlásili výzvu na podporu malých a stredných podnikov
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky zameranú na podporu rozvoja podnikania malých a stredných podnikov v rámci Iniciatívy Európskej komisie zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra. ...
2020-02-15 01:24 open_in_new
Rokovanie Mestskej rady

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi sa uskutoční v pondelok 17.2.2020 o 8.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského domu v Prievidzi.

...
2020-02-14 12:48 open_in_new
Stanovisko mesta k otázkam o nakladaní s príjmom za vyseparované zložky komunálneho odpadu
V inzercii v regionálnom periodiku Prievidzsko uverejnila Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta v rokoch 2003-2013, článok, v ktorom kladie otázku, kam "zmizli" príjmy mesta Prievidza za vyseparované zložky komunálneho odpadu? Ako senzáciu prezentuje, že od roku 2018 nemalo mesto Prievidza takýto príjem, pričom sa domnieva, že by takýto príjem malo mať. ...
2020-02-13 18:57 open_in_new
Prievidza sa opäť zapojila do projektu „Dajme spolu gól“

Mesto Prievidza začiatkom roka 2020 uzavrelo so Slovenským futbalovým zväzom (SZF) zmluvu o spolupráci pri realizovaní projektu „Dajme spolu gól“.

Poslaním projektu „Dajme spolu gól“ je popularizovať futbal u detí v materských a základných školách na Slovensku. ...

2020-02-13 10:33 open_in_new
Nový mesačník centra sociálnych služieb venovaný prevencii proti závislostiam
Nezisková organizácia Spokojnosť – centrum sociálnych služieb ako etablovaná organizácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb rozširuje svoje pôsobenie aj vo sfére problematiky závislosti a spoluzávislosti v okrese Prievidza. ...
2020-02-13 09:30 open_in_new
Havária na vodovodnom potrubí – Ul. M. Gorkého
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje obyvateľov, že pre haváriu na vodovodnom potrubí na ulici Ul. M. Gorkého bude odstavená voda a prerušená dodávka pitnej vody. ...
2020-02-12 08:18 open_in_new
Pozor na silný vietor

Informujeme obyvateľov, aby z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok  bezpečne parkovali svoje vozidlá.

Vzhľadom k aktuálnemu nepriaznivému počasiu a výstrahám pred poveternostnými podmienkami a silným vetrom informujeme obyvateľov, aby svoje motorové vozidlá ...

2020-02-11 16:33 open_in_new
Oznam o prerušení vyučovania ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza oznamuje.

Vážení rodičia, rozhodnutím RÚVZ  Prievidza z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení bude materská aj základná škola ...

2020-02-07 13:51 open_in_new
Zasadnutie finančnej komisie

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovania komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít sa uskutoční  v piatok 7. 2. 2020  o 9:00 h v zasadačke prednostu.

...
2020-02-07 09:39 open_in_new
Výveska na smútočné oznamy je späť

Rodinní príslušníci zosnulých obyvateľov majú opäť možnosť zverejniť smútočné oznámenia, takzvané parte.

V minulosti poskytovalo mesto Prievidza možnosť vyvesiť smútočné oznamy na budove Domu služieb, no z dôvodu rekonštrukcie budovy nebola táto možnosť v roku ...

2020-02-06 15:48 open_in_new
Poslanci schválili novú internú smernicu o čerpaní výdavkov volebných obvodov

Poslanci na januárovom zastupiteľstve schválili novú internú smernicu, ktorá upravuje postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi volebných obvodov.

Nová smernica upravuje spôsob čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na financovanie ...

2020-02-06 15:48 open_in_new
Možnosti predchádzania šírenia vírusov a baktérií v exponovanom období
Šíreniu vírusov a baktérií sa dá predchádzať viacerými spôsobmi. Preventívne opatrenia sa vzťahujú nielen na rozširovaný koronavírus – Coronaviridae 2019 nCoV, ale aj na vírusy H5N1, Bacillus cereus, stafylokok, streptokok, či E.coli. ...
2020-02-06 14:45 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 6. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 6. týždňa.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci február bude prerušená distribúcia elektriny. Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej ...

2020-02-06 11:36 open_in_new
Dotácia opäť pomôže charite
Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta bola podporená dotáciou z rozpočtu mesta. Finančné prostriedky sú určené na podporu poskytovania sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre. ...
2020-02-05 17:45 open_in_new
Havária na vodovodnom potrubí – Ul. Ľ Ondrejova
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje obyvateľov, že pre haváriu na vodovodnom potrubí na ulici Ľ. Ondrejova bude odstavená voda a prerušená dodávka pitnej vody. ...
2020-02-05 09:21 open_in_new
Pozor platia výstrahy pre okres Prievidza

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre okres Prievidza viaceré meteorologické a hydrologické výstrahy.

Hydrologické výstrahy Vzhľadom na pretrvávajúci dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných ...

2020-02-04 12:21 open_in_new
Zmena termínu zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov
Oznamujeme verejnosti, že 12.2.2020 sa riadne rokovanie komisie nebude konať. Najbližšie zasadnutie bude v mesiaci marec podľa zverejneného plánu, t.j. 18.3.2020 o 15.30 h v zasadačke odboru školstva a starostlivosti o občana na MsÚ v Prievidzi. ...
2020-02-04 10:15 open_in_new
V Prievidzi je starostlivosť o zomierajúcich pacientov v domácom prostredí dostupná, prečo nie všade na Slovensku?
Zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti. Neurýchľovať ani neodďaľovať smrť. Poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti. To sú len niektoré úlohy paliatívnej starostlivosti o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Na Slovensku sú to väčšinou onkologickí pacienti. ...
2020-02-04 09:12 open_in_new