Aktualne Spravy

Prievidza Virtualne

V pléne Európskeho parlamentu sa preberala aj tragická smr Jozefa Chovanca na belgickom letisku

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Stredobodom utorkovej rozpravy v pléne Európskeho parlamentu (EP) o policajnom násilí bola tragická smr slovenského obèana Jozefa Chovanca v roku 2018. V tlaèovej správe o tom informovalo Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záležitostí SR. ... ...

dnes 00:54 open_in_new
Americké ministerstvo spravodlivosti zažalovalo Google, dôvodom je porušovanie hospodárskej súaže

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Americké ministerstvo spravodlivosti v utorok zažalovalo spoloènos Google pre porušovanie hospodárskej súaže. Technologický gigant pod¾a žaloby zneužil svoje dominantné postavenie v oblasti vyh¾adávania na internete a internetovej reklamy, èím... ...

dnes 00:54 open_in_new
Juhozápad Islandu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 5,6 stupòa, otriaslo aj budovami v hlavnom meste

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zemetrasenie s magnitúdom 5,6 postihlo v utorok juhozápad Islandu, prièom otriaslo budovami v hlavnom meste Reykjavík. Z oblasti bezprostredne nehlásili nijaké zranenia. Islandský meteorologický úrad uviedol, že zemetrasenie nastalo o 13:43... ...

dnes 00:54 open_in_new
Vo Švédsku zakázali úèas èínskych spoloèností Huawei a ZTE pri budovaní 5G sietí

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Švédsko zakázalo úèas èínskych technologických spoloèností Huawei a ZTE na budovaní nových vysokorýchlostných bezdrôtových sietí. Švédsky poštový a telekomunikaèný úrad (PTS) v utorok zakázal štyrom operátorom uchádzajúcim sa o... ...

dnes 00:54 open_in_new
Vyšetrovanie vraždy francúzskeho uèite¾a poukazuje na útoèníkove kontakty s otcom jednej zo žiaèok

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vrah francúzskeho uèite¾a Samuela Patyho bol pod¾a francúzskych médií v kontakte s otcom jeho žiaèky, ktorý je obvinený z toho, že proti nemu spustil na internete kampaò. Pred piatkovou vraždou si údajne poslali viacero textových správ. Informuje o... ...

dnes 00:54 open_in_new
Terno rastie aj vo ve¾koobchode, už má prvých 100 zákazníkov

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Terno real estate otvorila novú divíziu ve¾koobchodu. Ide o významný mí¾nik, vïaka ktorému vyhovie dopytu slovenských firiem po dovoze tovarov priamo na ich prevádzky. Terno real estate zaznamenalo už svoju prvú stovku... ...

včera 20:42 open_in_new
Rodièia vysokoškolákov majú strati nárok na daòový bonus na diea

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Rodièia nezaopatrených detí, ktoré sú staršie ako 19 rokov, by mali strati nárok na daòový bonus na diea. Nárok na daòové ú¾avy by tak stratili rodièia detí, ktoré študujú na vysokej škole. Vyplýva to z pozmeòujúceho návrhu, ktorý v... ...

včera 20:42 open_in_new
Niektoré úlohy pri celoplošnom testovaní sú na hrane realizovate¾nosti, kritizuje bardejovská radnica

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - aktualizované 20. októbra 17:19 V okrese Bardejov už zaèali prípravy na chystané pilotné celoplošné testovanie na COVID-19. Ako informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, v utorok dopoludnia zasadala v priestoroch Okresného úradu v Bardejove... ...

včera 20:42 open_in_new
Tréner Ramsay chce pokraèova v nedokonèenej práci, dôveru Slovákov berie ako ve¾ký záväzok

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa chce èím skôr vráti na Slovensko, aby pokraèoval v nedokonèenej práci pre slovenský hokej. Skúsený 69-roèný kouè to prezradil v rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ¾adového... ...

včera 20:42 open_in_new
V pripravovanej reforme justície ešte existuje priestor na vylepšenia a nie je návratom k meèiarizmu, myslí si Mazák

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pripravovaná reforma justície nie je návratom do obdobia meèiarizmu. V stanovisku pre agentúru SITA to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu Združenia sudcov Slovenska (ZSS) Juraja Sopoligu, ktorý uviedol, že po... ...

včera 20:42 open_in_new
Od januára sa zvyšuje minimálna mzda na 623 eur, stúpnu aj príplatky pre zamestnancov

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Minimálna mesaèná mzda na Slovensku sa od zaèiatku budúceho roka zvýši zo súèasných 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak dosiahnu 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Najnižší hrubý zárobok za každú... ...

včera 20:42 open_in_new
Trenèiansky kraj spoèítal už dve tretiny bytov, skokanom mesiaca bolo kúpe¾né mesto

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vo viacerých mestách Trenèianskeho kraja už spoèítali viac ako dve tretiny bytov a domov v rámci projektu Sèítania obyvate¾ov, domov a bytov (SODB) 2021. Mesto Handlová má spoèítaných 84 percent bytov, nad 70-percentnú úroveò sa už dostali aj v... ...

včera 16:30 open_in_new
Sudán odškodní obete terorizmu, Trump ich za odmenu vyškrtne zo zoznamu teroristických krajín

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - USA vyškrtnú Sudán zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Podmienkou je, že africký štát vyplatí americkým obetiam teroristických útokov a ich rodinám s¾úbených 335 miliónov USD. Vyhlásil to v pondelok americký prezident Donald Trump. ... ...

včera 16:30 open_in_new
Na tratiach východného Slovenska budú jazdi elektrické jednotky za takmer 170 miliónov eur

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Národný dopravca vyhlásil verejné obstarávanie na nákup 20 elektrických jednotiek. Cestujúci na východnom Slovensku opä pocítia modernizáciu vozidlového parku Železniènej spoloènosti Slovensko (ZSSK). Okrem 52 moderných vozòov, ktoré budú... ...

včera 16:30 open_in_new
Matoviè spravil chybu, ústavný právnik vysvetlil pozíciu Èaputovej v Ozbrojených silách SR

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Funkcia hlavného velite¾a Ozbrojených síl SR nie je ceremoniálna, na toto ústavné postavenie prezidenta nadväzuje rad zákonných ustanovení. Pre agentúru SITA to uviedol vedúci Katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba. ... ...

včera 16:30 open_in_new
¼udovít Ódor na Finweeku: “Centrálne banky by urèite mali premýš¾a nad riešením spoèívajúcim v prevode hotovosti do digitálnej meny.” Znamená to jej koniec?

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Je na finanèné otázky, ktoré COVID akceleruje, pripravené aj Slovensko s nízkou úrovòou finanènej gramotnosti? COVID spôsobil pokles používania hotovosti. Niektorí tvrdia, že je to jej koniec, iní zas, že sa len príliš bojíme krízy. Tempo... ...

včera 16:30 open_in_new
Hrubala a Mazák podali návrh na disciplinárne stíhanie sudcu Trubana, dôvodom je Bödör

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - aktualizované 20. októbra, 11:28 Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala a šéf Súdnej rady SR Ján Mazák podali návrh na disciplinárne stíhanie sudcu ŠTS Michala Trubana. Oznámili to v utorok na brífingu s tým, že... ...

včera 16:30 open_in_new
Gaviria predèasne skonèil na Giro d´Italia, Saganov súper mal už druhý pozitívny test

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Poèas druhého dòa vo¾na na Giro d'Italia vykonali 492 testov na koronavírus, z toho dva vyšli pozitívne. V pretekoch už nemôže pokraèova kolumbijský jazdec tímu UAE Emirates Fernando Gaviria a tiež jeden z èlenov podporného tímu AG2R La... ...

včera 16:30 open_in_new
Klub 500: Nie sme proti testovaniu, ale nedomyslené zákazy a príkazy ohrozia fungovanie krajiny

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zámer plošného testovania ¾udí na ochorenie COVID-19 je chaotický a nepripravený. Konštatoval to v utorok Klub 500. Združenie najväèších slovenských zamestnávate¾ov zároveò dodalo, že nie je proti testovaniu, no plán je nedomyslený a vynárajú... ...

včera 16:30 open_in_new
TMR je pripravená podpori vznik a prevádzku záchrannej chovnej stanice pre hlucháòa

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pred nieko¾kými dòami bol nájdený na zjazdovej trati nad lokalitou Štart v Tatranskej Lomnici chránený hlucháò. Pod¾a prezentovaných informácií sa vták mal sta obeou zrážky s lanom lanovky. Prevádzkovate¾ strediska prípad neberie na ¾ahkú... ...

včera 16:30 open_in_new
Celoplošné testovanie overí názory na premiéra, Matoviè však stavil všetko na jednu kartu

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Testovanie na COVID-19 sa môže zmeni na testovanie názorov na aktivity premiéra Igora Matovièa (O¼aNO) a mnohí ¾udia možno nebudú ochotní oddeli svoje názory na èinnos vlády a predsedu vlády. Pre agentúru SITA to uviedol sociológ Michal... ...

včera 16:30 open_in_new