Aktualne Spravy

Prievidza Virtualne

Rodièia môžu da v lete deti do táborov. Aké sú podmienky a povolený poèet úèastníkov?

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Maximálny poèet úèastníkov detských táborov, vrátane vedúcich, zdravotníkov, inštruktorov, personálu kuchyne èi personálu zabezpeèujúceho upratovanie, je 100 osôb. Viac o téme: Koronavírus Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Úradu... ...

dnes 17:39 open_in_new
Kampaò Black Out Tuesday po smrti Floyda zatemnila sociálne médiá a vyslúžila si aj kritiku

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Osobnosti z hudobného priemyslu, ïalšie celebrity i bežní ¾udia zatemnili v utorok svoje úèty na sociálnych médiách v rámci kampane Black Out Tuesday zameranej na podporu hnutia Black Lives Matter a vyjadrili tak svoje rozhorèenie nad zabitiami èernochov... ...

dnes 17:39 open_in_new
Zamestnávatelia musia odovzdáva výkazy za zamestnancov aj poèas koronakrízy, upozoròuje Sociálna poisovòa

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisovòa upozoròuje zamestnávate¾ov, že sú aj poèas koronakrízy povinní pravidelne zasiela mesaèné výkazy do Sociálnej poisovne. Poistné treba vykazova "Vykáza poistné a predloži mesaèný výkaz poistného a príspevkov na... ...

dnes 17:39 open_in_new
Pellegrini tento mesiac rozhodne o svojej politickej budúcnosti, s Ficom má èoraz väèšie názorové rozdiely

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Peter Pellegrini potvrdil, že najneskôr tento mesiac rozhodne o svojej ïalšej politickej budúcnosti. Na stredajšej tlaèovej konferencii v budove NR SR zároveò nevylúèil ani odchod zo Smeru-SD. „Každou hodinou sa mi zdá, že medzi mnou a predsedom... ...

dnes 17:39 open_in_new
Plánujete nákup spotrebièov do domácnosti? V stredu sa to oplatí!

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - V 50 predajniach a na webe PLANEO Elektro nakúpite každú stredu s extra z¾avou. Okrem toho ponúka predajca aj zaujímavé 24-hodinové z¾avy na jeden vybraný produkt. Predajca elektroniky PLANEO Elektro zavádza nový koncept podpory predaja AKÈNÁ... ...

dnes 17:39 open_in_new
Vedci objavili miesto s najèistejším vzduchom na Zemi, oblas doteraz nepoškodila ¾udská aktivita

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vedci sa domnievajú, že našli oblas s najèistejším vzduchom na Zemi. Nachádza sa nad Južným oceánom, ktorý obklopuje Antarktídu. Odborníci z Colorado State University vypracovali prvú štúdiu svojho druhu o zložení bioaerosólov a zistili, že... ...

dnes 17:39 open_in_new
Žena si nechala z Ameriky posla bažantie perá, zásielku jej zaistili na vyclievacej pošte

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na vyclievacej pošte v Žiline zaistili príslušníci finanènej správy zásielku s bažantími pierkami. Zo Spojených štátov amerických si ich nechala posla pani z Oravy a zrejme ani netušila, že naoko obyèajný tovar podlieha zákazom a obmedzeniam. ... ...

dnes 17:39 open_in_new
Matoviè uviedol, kedy by mal krízový štáb rozhodova o prípadnom konci núdzového stavu

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - O prípadnom konci núdzového stavu na Slovensku bude ústredný krízový štáb rozhodova budúci týždeò. Na stredajšje návšteve Èeskej republiky to povedal premiér Igor Matoviè (O¼aNO). „Je iba v ich rukách, ako rozhodnú,“ povedal. ... ...

dnes 17:39 open_in_new
Núdzový stav nie je možné pod¾a advokáta predlžova, Pellegrini by zvažoval aj sažnos na ústavný súd

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - aktualizované 3. júna, 15:13 Núdzový stav nie je možné predlžova, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu. Pre agentúru SITA to uviedol Pavol Poláèek z advokátskej kancelárie Poláèek & Partners. Núdzový stav je pod¾a zákona... ...

dnes 17:39 open_in_new
NAKA zasahovala na východe Slovenska, akcia Hurky sa týkala obchodu so zbraòami (foto)

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s kukláèmi zasahovali v stredu od skorých ranných hodín v Betliari a Moldave nad Bodvou. Akcia sa týkala nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraòami. Ako informovala polícia na sociálnej sieti,... ...

dnes 17:39 open_in_new
Fico vylúèil, že býva v luxusnom kaštieli na Vinosadoch. Oznaèil to za superblbos

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý predseda vlády a predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico vylúèil, že býva v luxusnom kaštieli vo Vinosadoch. Médiám to povedal v stredu v budove Národnej rady SR (NR SR) v rámci krátkeho vyhlásenia. Portál... ...

dnes 17:39 open_in_new
Serie A sa reštartuje duelom medzi FC Turín a Parmou, hra sa bude takmer každý deò

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Duel medzi tímami FC Turín a AC Parma bude prvým v talianskej Serie A po viac ako trojmesaènej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Vedenie súaže práve tento duel naplánovalo na 20. júna, kedy sa obnoví najvyššia talianska súaž. Serie A by mala... ...

dnes 12:24 open_in_new
Na ôsmej schôdzi parlamentu prerokujú zmenu vo¾by generálneho prokurátora a vystúpi aj Èaputová

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) budú v rámci ôsmej schôdze, ktorá sa zaèína v stredu o 13:00, rokova aj o novele zákona upravujúcej vo¾bu generálneho prokurátora. Èlenovia zákonodarného orgánu rozhodnú tiež o tom, èi budú môc... ...

dnes 12:24 open_in_new
ATALIAN SK: Súaž v UNLP Košice sme vyhrali s najlepšou cenou

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos ATALIAN SK s.r.o. ako súèas skupiny ATALIAN SERVEST GROUP, ktorá je najväèším poskytovate¾om upratovacích a dezinfekèných služieb v Európe zásadne odmieta nepravdivé výroky, ktoré na jej adresu odznievajú. Spoloènos vyhrala riadnu... ...

dnes 12:24 open_in_new
Európska únia zaèína bojova proti dezinformáciám, spustila monitorovanie digitálnych médií

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - V boji proti dezinformáciám bude Európska únia (EÚ) monitorova digitálne médiá. V tejto súvislosti spustila projekt Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) pod vedením Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii. Agentúru... ...

dnes 12:24 open_in_new
Pri výstavbe vyhliadkovej veže nad Breznom bude asistova vrtu¾ník, celý proces môžu sledova aj obèania

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pri výstavbe vyhliadkovej veže nad Breznom za takmer 440-tisíc eur, ktorú pre nepriaznivé poveternostné podmienky a zákaz prepravy tovarov medzi krajinami poèas pandémie koronavírusu obnovili až v polovici mája, bude asistova vrtu¾ník. Ako mesto... ...

dnes 12:24 open_in_new
Na R1 pred Banskou Bystricou zaèalo poèas jazdy horie auto, šofér stihol zastavi a vystúpi (foto)

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na rýchlostnej ceste R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou zaèalo v utorok poèas jazdy horie auto. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, oheò sa šíril z motorovej èasti. Vodiè z Banskej Štiavnice stihol zastavi na krajnici a vystúpi.... ...

dnes 12:24 open_in_new
Dopyt na automobilovom trhu je najnižší od roku 1991 a nálada horšia ako poèas finanènej krízy

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Nálada v nemeckom automobilovom priemysle zostáva pesimistická. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informoval v stredu ekonomický inštitút Ifo. Index dôvery v máji posilnil iba mierne na mínus 84,4 bodu z aprílových mínus 87,2 bodu. Aktuálnu situáciu... ...

dnes 12:24 open_in_new
Devä paliet papierových utierok a tri palety kancelárskeho papiera do ružomberských škôl

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Textilné uteráky by po novom mali by nahradené jednorazovými papierovými utierkami. Spoloènos Eco-investment, ktorej majite¾om je Milan Fi¾o, venovala ružomberským školám 9 paliet hygienických utierok. Pomoc pre 1 400 detí Pomoc v podobe... ...

dnes 12:24 open_in_new
Existuje lepšie riešenie ako zavreté obchody v nede¾u natrvalo, ale rozhodnutie by bolo na zamestnancoch

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ak by bolo prijaté riešenie, že zamestnanec by mal právo odmietnu prácu v nede¾u a zamestnávate¾ by to musel akceptova, tak by takéto riešenie považovalo za dobré až približne 7 z 10 opýtaných (69 %). Naopak, za zlé riešenie to v súèasnej... ...

dnes 12:24 open_in_new
Som nahnevaný, smutný a sklamaný. Aj èierny život má svoju cenu, reaguje Hamilton na smr Floyda

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Brit Lewis Hamilton má 35 rokov a šes titulov majstra sveta vo formule 1. Je vegán, nepije alkohol a rád verejne poukazuje na zneèistené životné prostredie vo svete. Momentálne nezostal ticho ani v súvislosti s vraždou Afroamerièana Georgea Floyda v... ...

dnes 12:24 open_in_new