Aktualne Spravy

Prievidza

Testovanie v Prievidzi: Zoznam odberných miest diagnostiky COVID-19
Z dôvodu pokračujúceho malého využívania piatich stálych odberných miest, tzv. MOM, bude mesto Prievidza ďalej znižovať počet dočasných odberných miest na diagnostiku ochorenia COVID-19 aj tento víkend. Otvorených bude už len 8 odberných miest v sobotu 6.3.2021, pričom nebude možné sa dopredu zaregistrovať. ...
2021-03-04 12:57 open_in_new
Respirátory FFP2 doručí mesto Prievidza aj obyvateľom nad 62 rokov

Samospráva pokračuje v zabezpečovaní ochranných pomôcok pre svojich obyvateľov.

Minulý mesiac mesto Prievidza distribuovalo respirátory FFP2 obyvateľom nad 65 rokov. Od stredy 3. marca 2021 prebieha doručovanie 2 kusov respirátorov FFP2 aj pre všetkých občanov s trvalým ...

2021-03-04 12:57 open_in_new
Hľadáme manažérov regionálneho rozvoja a implementácie projektov

Mesto Prievidza vyhlásilo výberové konania na obsadenie troch pracovných miest manažérov regionálneho rozvoja a implementácie projektov.

Kvalifikačným predpokladom pre všetky tri pracovné pozície sú najmenej 2 roky odbornej praxe v oblasti tvorby a implementácie projektov ...

2021-03-03 18:03 open_in_new
Prevádzka škôl od 8. marca

Prinášame informácie o prevádzke základných a materských škôl od pondelka 8. marca.

V súlade s rozhodnutím ministra školstva upravuje mesto Prievidza prevádzku škôl a školských zariadení  s platnosťou od 08.03.2021 do 21.03.2021 nasledovne:

Materské školy: ...

2021-03-03 17:00 open_in_new
Uzatvorenie detských ihrísk a multifunkčných športovísk

Mesto Prievidza na základe odporúčania Krízového štábu Okresného úradu Prievidza, uzatvára detské ihriská a multifunkčné športoviská.

Dôvodom uzatvorenia detských ihrísk je početné zhromažďovanie obyvateľov na jednom mieste a nedodržiavanie ...

2021-03-03 10:42 open_in_new
Školy a škôlky v Prievidzi 3. marca ostávajú v prevádzke
Z dôvodu absencie záväzných informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a nového rozhodnutia ministra školstva, oznamujeme rodičom, že pri nástupe detí a žiakov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza budú zajtra, 3. marca 2021, školy postupovať rovnako ako doteraz. ...
2021-03-02 15:48 open_in_new
Slovenská pošta upozorňuje na zmenu otváracích hodín

Slovenská pošta a.s.upozorňuje, že s účinnosťou od 1. marca 2021 bude na vybraných poštách v rámci mesta Prievidza realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce pôšt. Pošta Prievidza 1: Pondelok - piatok: ...

2021-03-02 11:36 open_in_new
14. číslo mesačníka Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie OÁZA
V druhom tohtoročnom čísle mesačníka neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete prečítať príbeh zo života alkoholika či o probléme alkoholizmu u seniorov. ...
2021-03-02 10:33 open_in_new
Zasadnutie VVO č. II (Píly)
Oznamujeme verejnosti, že zasadnutie Výboru volebného obvodu II. sídliska Píly sa uskutoční vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID - 19 formou videokonferencie bez účasti verejnosti vo štvrtok 4. marca 2021 od 16.30 h. ...
2021-03-02 09:30 open_in_new
Zákaz predaja alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku, ktorou zakázal predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach,  ktorou ...

2021-03-02 09:30 open_in_new
Zoznamy daňových dlžníkov 2020

Zverejnenie zoznamov daňových dlžníkov k 31.12.2020.

Mesto môže podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejniť v I. polroku 2021  zoznamy daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná ...

2021-03-01 14:36 open_in_new
Verejné toalety otvorené

Verejné toalety v centre mesta na Ul. M. Mišíka sú opäť otvorené.

Informujeme obyvateľov, že verejné sú od 1. marca 2021 opäť otvorené. Verejné toalety budú otvorené v čase od 8.00 do 12.00 hod.

...
2021-03-01 14:36 open_in_new
Testovanie v Prievidzi: Zoznam odberných miest diagnostiky COVID-19

Mesto Prievidza pripravuje pre obyvateľov mesta Prievidza na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 otvorenie 12 odberných miest počas soboty 27. februára 2021.

 

Iba v sobotu do 17:00

Z dôvodu nízkeho využitia piatich stálych odberných ...

2021-02-24 14:54 open_in_new
Jarný zber do veľkoobjemových kontajnerov a vývoz hnedých nádob na BRO
Oznamujeme obyvateľom mesta, že od pondelka 1. marca začína rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov a vývoz hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov s frekvenciu vývozu 1x týždenne. ...
2021-02-24 11:45 open_in_new
Režim otvorenia MsÚ pre verejnosť

Od stredy 24. februára 2021 bude Mestský úrad v Prievidzi pre verejnosť otvorený.

MsÚ bude pre verejnosť otvorený od pondelka do piatka v čase od 8.00 h do 12.00 h. Klienti sa musia pred vstupom na úrad preukázať potvrdením o negatívnom teste nie starším ako sedem dní. ...

2021-02-23 14:45 open_in_new
Informácia o pripravovaných projektoch

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom februárovom rokovaní odsúhlasilo ďalšiu prípravu dvoch projektov.

Názov projektu: Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký na Ul. A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi Socha sv. Jána Nepomuckého na pilieri je významnou ...

2021-02-23 10:33 open_in_new
Rokovanie MsZ 22. február 2021

Dňa 22. februára 2021 rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi formou videokonferencie.

Na programe MsZ boli nasledovné body: 1) Otvorenie rokovania. 2) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi. 3) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej ...

2021-02-23 09:30 open_in_new
Asistované sčítanie obyvateľov začne najskôr od 1. apríla 2021
Mesto Prievidza informuje, že v termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021 prebieha len samosčítanie obyvateľov, kedy sa obyvateľ elektronicky sčíta sám alebo za pomoci svojich príbuzných alebo blízkych. ...
2021-02-23 09:30 open_in_new
Mesto Prievidza výrazne obmedzí doplnkové víkendové testovanie na COVID-19
Z dôvodu nízkeho využitia piatich stálych odberných miest, tzv. MOM, počas pracovných dní budúci víkend mesto Prievidza výrazne obmedzí počet dočasných odberných miest na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19. ...
2021-02-22 16:42 open_in_new
Prevalencia variantu B117 v okrese Prievidza je nad 80 percent

Mnisterstvo zdravotníctva v piatok 20. februára 2021 informovalo o opakovanej analýze pozitívnych vzoriek PCR testov na prítomnosť variantu B117 koronavírusu, tzv. britskej mutácie.

Podľa analýzy vzoriek odobraných 15. februára 2021 je prevalencia tohto variantu v okrese ...

2021-02-20 10:06 open_in_new
Školy a škôlky sa v Prievidzi otvárajú
Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo, že od pondelka 22. februára dochádza k obnove vyučovania a prevádzky v tých školách a školských zariadeniach, v ktorých to umožňujú aktuálne platné predpisy. ...
2021-02-18 18:12 open_in_new