Aktualne Spravy

Prievidza

Poučenie k vykonanej deratizácii

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 15. októbra 2019 až 1.novembra, bude realizovaná deratizácia kanalizácií v meste Prievidza v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo otravy psov a mačiek. Nechytať a nedotýkať sa náhodne nájdených nástrah alebo ...

včera 09:15 open_in_new
Investície do škôl pokračujú aj na jeseň
V týchto dňoch bola podpísaná zmluva o rekonštrukcii telocvične na ZŠ Ul. Sama Chalupku v Prievidzi, na základe ktorej dôjde k obnove podlahy, čo výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu výkonu športových aktivít. ...
2019-10-14 12:12 open_in_new
Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu mesta pre rok 2019

Mesto Prievidza aj v roku 2019 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku finančnú dotáciu na materiál súvisiaci s činnosťou spolku.

Prievidzká radnica vyčlenila v roku 2019 pre Hornonitriansky banícky spolok finančné prostriedky vo výške 200 euro, ktoré boli použité na ...

2019-10-14 12:12 open_in_new
Oslava mesiaca úcty k starším

Október sa už tradične nesie v znamení osláv mesiaca úcty k starším a mesto Prievidza pre svojich občanov pripravilo program, na ktorom boli ocenení tí najaktívnejší.

Začiatkom uplynulého týždňa sa v Dome kultúry konalo slávnostné stretnutie denných centier. Pre ...

2019-10-14 11:09 open_in_new
Pokyny k hlasovaniu o projektoch participatívneho rozpočtu 2019
V týchto dňoch bude do každej domácnosti v Prievidzi doručený hlasovací lístok s anotáciami súťažných projektov pre Participatívny rozpočet 2019. V najbližších dňoch budú môcť obyvatelia rozhodnúť o víťazných projektoch. ...
2019-10-11 09:39 open_in_new
17.ročník EKOrok-u s Nestlé Slovensko
Dňa 03.10. 2019 bola podpísaná zmluva medzi mestom Prievidza a spoločnosťou NESTLÉ Slovensko s.r.o. za účasti primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej, konateľa spoločnosti Martina Mittnera a manažérky pre korporátne záležitosti Ľubice Novotnej. ...
2019-10-10 16:51 open_in_new
Na Krajnej ulici vybudujú spevnené plochy

Mesto Prievidza aj počas jesene 2019 pokračuje v opravách komunikácií. Ďalšou investíciou je vybudovanie spevnených plôch na Krajnej ulici.

V uplynulých dňoch bola na základe výsledku verejného obstarávania podpísaná zmluva o realizácii stavebných prác na parkovisku na ...

2019-10-10 15:48 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 41. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 41. týždňa.

Vedenie mesta spolu s poslancami Mestského zastupiteľstva v Prievidzi pozývajú občanov na jesenné stretnutia. Už v druhej polovici októbra 2019 sú naplánované pravidelné ...

2019-10-10 09:30 open_in_new
Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 8.ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2019/2020 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 8. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: - zdravý životný štýl - ako chcem tráviť ...

2019-10-09 14:36 open_in_new
Tradičná okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov
V dňoch  4. – 6. 10.  2019 usporiadal Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s Mestským úradom Prievidza a Agrocentrom Prievidza Okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, ktorej sa zúčastnilo desať ZO SZZ. ...
2019-10-09 12:30 open_in_new
Zasadnutie komisie školstva a kultúry
Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovanie komisie školstva a kultúry sa bude konať v piatok 11.10.2019 od 8:00 v zasadačke Mestského domu na II. poschodí na Námestí slobody v Prievidzi. ...
2019-10-09 09:21 open_in_new
ÚSMEV opäť s vavrínmi
Nádherná a akusticky veľmi zaujímavá koncertná sála  budovy  Reduty v Spišskej Novej Vsi bola miestom konania  celoštátnej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 2019. ...
2019-10-09 09:21 open_in_new
Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu Hradec

Ďalšou investíciou do mestskej časti Hradec je rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu. Práce začali v septembri tohto roka.

Rekonštrukcia strechy  spočíva v jej zateplení certifikovaným systémom a v rekonštrukcii bleskozvodného systému. Zároveň bude potrebné ...

2019-10-08 15:30 open_in_new
V Prievidzi budú deti súťažiť v šachu

Deti zo základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa môžu zapojiť do unikátneho šachového projektu Smart Kids.

Šachový klub Prievidza v spolupráci so základnými a materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza ...

2019-10-08 15:30 open_in_new
Mesto Prievidza zvyšuje otvorenosť samosprávy verejnosti

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo zmeny v rokovacích poriadkoch Mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva.

Mestskí poslanci schválili doplnky rokovacích poriadkov Mestskej rady a komisií pri mestskom zastupiteľstve. Zmeny prinesú možnosť účasti verejnosti ...

2019-10-08 15:30 open_in_new
Bývalý študent ZŠ Mariánska v Prievidzi úspešný na programátorskej súťaži v Prešove
Mesto Prešov, Prešovský samosprávny kraj a Prešovská univerzita boli počas uplynulého víkendu organizátormi 2. ročníka Šarišského hackathonu. Ide o podujatie pre programátorov, dizajnérov, grafikov, študentov a ďalších, v rámci ktorého sa vytvorí niekoľko tímov, pričom ich úlohou je pracovať na zvolenom zadaní (riešení problému). ...
2019-10-08 09:12 open_in_new
Zasadnutie komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít
Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovanie komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivítného prostredia sa bude konať v stredu 16.10.2019 od 7:30 v zasadačke prednostu mesta. ...
2019-10-08 09:12 open_in_new
1. október - Medzinárodný deň starších
Stalo sa už tradíciou, že sa každoročne v októbri akosi viac skloňuje slovo senior, dôchodca, starší občan. Je to pekný zvyk, ktorý by sa nemal stať jednorazovou akciou. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 1. október ako Medzinárodný deň seniorov v roku 1990, oslavuje sa od roku 1991. ...
2019-10-07 14:18 open_in_new
Zasadnutie komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovanie komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia sa bude konať v pondelok 14.10.2019 od 8:00 v zasadačke prednostu.

...
2019-10-07 14:18 open_in_new
Zasadnutie komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít
Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovania komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít sa uskutoční  10. 10.2019  (štvrtok) o 8:00 h v zasadačke mestského domu na 2. poschodí. ...
2019-10-04 13:51 open_in_new
Zasadnutie komisie starostlivosti o obyvateľov
Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovania komisie starostlivosti o obyvateľov  sa uskutoční  16. 10.2019  (streda) o 15.30 h v zasadačke MsÚ na I. poschodí – zasadačka odboru školstva. ...
2019-10-04 13:51 open_in_new