Aktualne Spravy

Prievidza

Mestský úrad bude 31. decembra zatvorený

Oznamujeme obyvateľom, že v pondelok 31. decembra 2018 bude Mestský úrad v Prievidzi zatvorený.

Mestský úrad bude opäť otvorený v stredu 2.1.2019 v rámci štandardných úradných hodín. Ďakujeme za pochopenie.

...
včera 09:49 open_in_new
Informácie o voľbe hlavného kontrolóra mesta Prievidza
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta Prievidza zaniká dňom 15. februára 2019. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 457/18 zo dňa 26. novembra 2018 v súlade s § 18a ods.(2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza na 28. januára 2019 na zasadnutí MsZ v Prievidzi. ...
2018-12-11 16:46 open_in_new
Liturgické slávenia počas Vianočných sviatkov

Veriacim prinášame rozpis bohoslužieb a pobožností, ktoré sú naplánované na Vianoce v prievidzských kostoloch.

Evanjelický kostol v Prievidzi, Tajovského 27 (Zapotôčky) 24.12.2018 (Štedrý večer) – 16:00 25.12.2018 (1. slávnosť vianočná) – 9:30 ...

2018-12-10 17:15 open_in_new
Využite informácie o možnostiach podpory podnikania
Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra (ZRRHN) v spolupráci s mestom Prievidza, mestom Bojnice, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pozýva na sériu seminárov určených pre zástupcov firiem, živnostníkov, školy a všetkých, ktorí zvažujú založenie vlastnej firmy. ...
2018-12-10 16:12 open_in_new
Patrik Jankeje - Majster Slovenska v športovej gymnastike

Chlapci z Gymnastického klubu Elán Prievidza získali na Majstrovstvách Slovenska a memoriáli Ladislava Kornoša štyri prvenstvá.

Prvý decembrový víkend sa konali majstrovstvá Slovenska a memoriál Ladislava Kornoša v športovej gymnastike v novom športovom centre X-Bionic ...

2018-12-10 15:06 open_in_new
Odkúpenie piatej bytovky pre mladé rodiny
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili odkúpenie ďalších nájomných bytov. Konkrétne už ide o piaty bytový dom na Gazdovskej ulici. Financovanie bytového domu je plánované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Mesto Prievidza zaradilo medzi svoje základné priority rozvoj bývania, najmä zvyšovanie jeho dostupnosti pre skupiny obyvateľov s nižšími príjmami, ktorí nemajú šancu získať komerčné úvery pre zabezpečenie si svojho bývania. ...
2018-12-07 12:18 open_in_new
Predvianočné obdobie v Prievidzi oživia trhy aj ľadová plocha
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi vás pozývajú prežiť pravú vianočnú atmosféru na Námestie slobody, kde sme pre vás pripravili bohatý kultúrny program, ľadovú plochu, Coca-Cola kamión a mnoho ďalších zaujímavostí. ...
2018-12-07 12:18 open_in_new
Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2019
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili rozpočet na rok 2019. Samospráva Prievidze bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na strane príjmov a výdavkov vo výške 41 133 401 eur. ...
2018-12-07 12:18 open_in_new
Vianočná výzdoba v Prievidzi

Zamestnanci Technických služieb inštalovali vianočnú výzdobu. Tá je inštalovaná okrem tradičných miest aj v nových lokalitách.

Vianočná výzdoba pribudla v parku pred Úradom práce a na Ul. Veľkonecpalská. Zmeny nastali aj na sídlisku Kopanice, na uliciach K. Nováckeho ...

2018-12-07 12:18 open_in_new
Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v Malej Lehôtke

Mesto Prievidza vyčlenilo finančné prostriedky na rekonštrukciu Kultúrneho domu v mestskej časti Malá Lehôtka.

Obyvatelia Malej Lehôtky sa môžu tešiť na ďalšiu investíciu do kultúrneho domu. V rámci projektu sa bude realizovať zateplenie certifikovaným systémom s ...

2018-12-07 11:15 open_in_new
Prvé rokovanie novozvolených poslancov
V novom volebnom období 2018-2012 zasadali poslanci mestského zastupiteľstva prvý krát. Počas ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva novozvolení poslanci volili členov mestskej rady, komisií a poradných orgánov primátora mesta. ...
2018-12-07 11:15 open_in_new
Online kŕmidlo počas zimných mesiacov

Projekt z participatívneho rozpočtu "Vtáky v meste" pokračuje aj v zimnej sezóne 2018/2019.

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi spustil online kŕmidlo, kde sa dajú aktuálne pozorovať vtáčiky, ktoré sa prikrmujú. Cieľom projektu je obohatiť ...

2018-12-07 10:12 open_in_new
Zatvorená krytá plaváreň v Prievidzi

Informácie o uzatvorení krytej plavárne v Prievidzi.

Dňa 7.12.2018 od 12:00 h bude krytá plaváreň v Prievidzi z technických príčin zatvorená. Dvere krytej plavárne sa pre verejnosť opätovne otvoria už nasledujúci deň, t.j. 8.12.2018.   Za pochopenie  ...

2018-12-07 10:12 open_in_new
Poďakovanie za poskytnutú dotáciu

Poďakovanie Spoločenstva vlastníkov bytov za poskytnutú dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza.

SVBaNP domu č.20174 (sídlisko Píly) sa chce poďakovať mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu na krytie nákladov spojených so zachovaním fresky, typickej pre štýl socialistického ...

2018-12-06 11:06 open_in_new
Mobilná ľadová plocha 2018
Vianočné sviatky sa už niekoľko rokov v Prievidzi spájajú aj s mobilnou ľadovou plochou. Tak ako tomu bolo pred rokom, aj túto zimu budú mať obyvatelia mesta možnosť športového vyžitia priamo v centre Prievidze na Námestí slobody. Začíname už dnes. ...
2018-12-05 08:51 open_in_new
Informácie pre žiadateľov o pridelenie bytu na Gazdovskej ulici
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. , týmto oznamuje žiadateľom o byt na Gazdovskej ulici Prievidzi, v mestskej časti Necpaly, že si majú možnosť podať riadne zdokladovanú žiadosť o byt najneskôr v lehote do 10. 12. 2018. ...
2018-12-04 16:03 open_in_new
Zmena termínu zasadnutia VVO 3

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu decembrovéo zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení zo 6. decembra na štvrtok 13. decembra o 17.00 h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených ...

2018-12-04 10:48 open_in_new
MOZAIKA ŽIVOTA II. – výstava z tvorivej činnosti seniorov
Výstava MOZAIKA ŽIVOTA II. je výberom z celoročnej tvorivej činnosti členiek združenia ARS PRO FEMINA a ďalších seniorov mesta Prievidza, realizovanej počas tvorivých dielní zameraných  na terapiu seniorov prostredníctvom výtvarného umenia a rôznych kreatívnych výtvarných techník. Výstava je výstupom z projektu „SENIORART – arteterapia pre seniorov“, podporeného  Ministerstvom kultúry SR pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. ...
2018-12-03 15:54 open_in_new
Výstavba obchvatu Prievidze medzi prioritami, ktoré schválila vláda
Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo na rokovanie Vlády SR rozvojový program priorít verejných prác na nasledujúce tri roky. Medzi prioritami, ktoré vláda schválila 28. novembra 2018, je aj stavba obchvatu Prievidze. ...
2018-11-30 12:18 open_in_new
Odstávka vody ul. Nábrežie sv. Cyrila
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje, že z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 30.11.2018 prerušená dodávka pitnej vody v meste Prievidza. ...
2018-11-30 09:09 open_in_new
Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta Prievidza zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 3. decembra 2018 (pondelok) o 9.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi. ...
2018-11-29 17:25 open_in_new