Aktualne Spravy

Prievidza

Úspešný víkend pre športové gymnastky z Elánu Prievidza
Dievčatá z GK Elán Prievidza úspešne absolvovali gymnastické preteky druhý aprílový  víkend. V sobotu sa  zúčastnili v Žiline na 1.oblastnom kole SP JIPAST C a v nedeľu ďalšie klubové kolegyne  pokračovali pretekmi „Rožnovské prostná“  v Rožnove pod Radhoštem. ...
dnes 14:24 open_in_new
Ekorok s Nestlé Slovensko „Oslava lesa“
Centrum voľného času, mesto Prievidza a Nestlé Slovensko s.r.o. Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu Ekorok s Nestlé Slovensko „Oslava lesa“ na Deň Zeme v piatok 26. 04. 2019 Námestie slobody v Prievidzi ...
dnes 14:24 open_in_new
Zmena termínu VVO1
Výbor volebného obvodu č. 1 oznamuje obyvateľom, že najbližšie zasadnutie sa uskutoční v zmenenom termíne dňa 07.05.2019 (utorok) o 16,00hod., Ul. Hollého č. 2, 1. poschodie, kanc. č. 110. ...
dnes 12:18 open_in_new
Oznámenie pre obyvateľov sídliska Píly
Výbor volebného obvodu II – sídliska Píly oznamuje obyvateľom, že  riadne zasadnutie výboru v mesiaci máji sa bude konať  štvrtok 9. mája 2019  o 17.30 h v  Dome kultúry na Ul. F. Madvu  č. 11. ...
dnes 09:09 open_in_new
Stavané mája a Majáles
Všetkých pozývame na Námestie slobody v utorok, 30. apríla 2019, kde si pripomenieme krásnu tradíciu stavania mája! Spoločné máje na námestiach sa dnes stavajú aj v iných mestách a obciach. ...
dnes 09:09 open_in_new
Zmena termínu zasadnutia VVO 3

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu májového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení z 2. mája na štvrtok 9. mája o 17.00 h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.

...
včera 15:18 open_in_new
Začína sa 6. ročník národnej kampane Do práce na bicykli
„Roztočíme to spolu!“ To je hlavné motto nového ročníka najväčšej kampane podporujúcej rozvoj udržateľnej mobility v mestách, ktorú 1. marca vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Do práce na bicykli sa tak v máji opäť vydajú tisíce obyvateľov Slovenska, ktorí svojou registráciou v súťaži upozornia na potrebu zlepšenia podmienok pre cyklistov v mestách a zvýšenia tolerancie zo strany motorizovaných účastníkov premávky. ...
včera 14:15 open_in_new
Úspešný víkend pre športové gmynastky z Elánu Prievidza
Dievčatá z GK Elán Prievidza úspešne absolvovali gymnastické preteky druhý aprílový  víkend. V sobotu sa  zúčastnili v Žiline na 1.oblastnom kole SP JIPAST C a v nedeľu ďalšie klubové kolegyne  pokračovali pretekmi „Rožnovské prostná“  v Rožnove pod Radhoštem. ...
včera 12:10 open_in_new
Liturgické slávenia v Prievidzi počas Veľkej noci

Veriacim prinášame rozpis bohoslužieb a pobožností, ktoré sú naplánované na Veľkú noc v prievidzských kostoloch.

Evanjelický kostol v Prievidzi, Tajovského 27 (Zapotôčky) 19.4.2019 (Veľký piatok) – 9:30 – spoveď a Večera Pánova 21.4.2018 (1. slávnosť ...

2019-04-19 17:48 open_in_new
Prevádzka zberného dvora odpadov počas sviatkov

Spoločnosť T+T informuje obyvateľov mesta, že Zberný dvor odpadov Prievidza bude počas blížiacich sa sviatkov zatvorený.

Zberňa odpadov Prievidza bude zatvorená z dôvodu sviatkov dňa 19.4.2019 (piatok) a 22.4.2019 (pondelok). Počas ostatných dní (aj v sobotu 20.4.2019) bude ...

2019-04-17 14:21 open_in_new
Verejné prerokovania akčného plánu transformácie regiónu
Obyvatelia regiónu budú mať možnosť diskutovať o tom, ako sa má región zmeniť po útlme ťažby uhlia. Strategický dokument, ktorý má pomôcť baníckemu regiónu k zmene ekonomickej orientácie a zlepšeniu životného prostredia, bude prerokovaný v najbližších dňoch aj na verejných stretnutiach v Handlovej, Novákoch a Prievidzi. ...
2019-04-17 12:15 open_in_new
Prievidza spúšťa používanie zapustených kontajnerov

V Prievidzi uviedli do prevádzky zapustené kontajnery. Zber komunálneho odpadu prostredníctvom podzemných kontajnerov bude doplnený o senzory, ktoré budú hlásiť naplnenosť kontejnerov.

Väčšina odvozov nádob na komunálny odpad sa realizuje cyklicky, bez znalosti reálneho ...

2019-04-16 15:15 open_in_new
Celonárodná anketa Najväčší Slovák – „školské“ hlasovanie na gymnáziu
V piatok 12. apríla 2019 na Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi zavítali producent Jozef Štupák spolu s moderátorom Pištom Vandalom Chrappom a asistenciou, ktorí zastrešujú anketu Najväčší Slovák. Anketu „v malom“ sa rozhodli v rámci propagácie tohto podujatia uskutočniť na viacerých slovenských školách, gymnázium bolo jednou z nich. Pod záštitou pani riaditeľky E. Porubcovej produkcii pomáhal realizačný tím: M. Siváková, B. Cagáň, J. Páleš, Z. Orságová a Z. Cigáňová. Desiati študenti si pripravili prezentácie osobností, ktoré sa dostali do celoslovenského finálového hlasovania. Pišta po krátkom predstavení osobností viedol debatu s neraz vážnymi a rozporuplnými otázkami zameranú na to, aby sa študenti na danú osobnosť pozreli z rôznych pohľadov a zvažovali, či si zaslúži titul Najväčší Slovák. ...
2019-04-16 13:09 open_in_new
Vydanie hlasovacieho preukazu - voľby do EP 2019
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.  Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. ...
2019-04-15 10:54 open_in_new
Letné tábory s CVČ

Centrum voľného času v Prievidzi ponúka pre všetkých rodičov možnosť využiť letné tábory na umiestnenie detí počas letných prázdnin.

Program:

Prihláška :

...
2019-04-15 10:54 open_in_new
Kalendár PRIEVIDZSKÍ MAJSTRI 2019 patrí k najkrajším na Slovensku
Celoslovenská súťaž o najkrajší kalendár, ktorú organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, je najdlhšie trvajúcou súťažou svojho druhu v rámci našej krajiny. V tomto roku sa uskutočnil už jej 27. ročník.  ...
2019-04-15 10:54 open_in_new
Informácia o projekte - Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza

.

Mesto Prievidza  realizuje projekt s názvom „Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom Prievidza a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá ...

2019-04-10 17:24 open_in_new
Eurofondy chce vláda presmerovať na dopravné projekty Hornej Nitry
Vláda SR 27. marca 2019 schválila návrh prerozdelenia eurofondov v prospech Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Súčasťou návrhu je aj financovanie projektov nosnej dopravnej infraštruktúry na Hornej Nitre. Ráta sa s presunom finančných prostriedkov na projektovú prípravu rýchlostnej cesty R2, modernizáciu cesty I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota a výstavbu časti obchvatu mesta Prievidza. ...
2019-04-10 10:03 open_in_new
Evička nám ochorela
Slovenský červený kríž je súčasťou celosvetového diela, na ktorého začiatku bola myšlienka Henryho Dunanta. Zamestnanci a dobrovoľníci denne podávajú  pomocnú ruku mnohým odkázaným. Dávať nádej je ich poslanie. Ušľachtilé myšlienky, ciele sa pretavujú aj do aktivít v osvete. ...
2019-04-09 10:57 open_in_new
Slovenský pohár JIPAST žiakov

Gymnastický klub Elán Prievidza zrealizoval  1.kolo  Slovenského pohára JIPAST žiakov 2019 v športovej gymnastike.

Športová gymnastika chlapcov začala svoje preteky v sezóne 2019 opäť v Prievidzi . Ide o 4 kolovú celoslovenskú súťaž  gymnastov v žiackych ...

2019-04-09 10:57 open_in_new