Aktualne Spravy

Prievidza

Údržba drevín pod elektrickými vedeniami
Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE-D, a.s.“) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení. Ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečovaní ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. ...
2018-01-17 17:27 open_in_new
Upozornenie na ohlásenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Mesto Prievidza upozorňuje právnické a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia, na zákonnú povinnosť oznamovania údajov o znečisťovaní ovzdušia podľa skutočnosti za rok 2017. ...
2018-01-17 14:18 open_in_new
Odstávka vody – Nábr. sv. Cyrila

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje, že z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude prerušená dodávka pitnej vody v časti Nábr. sv. Cyrila.

Z dôvodu opravy havárie na rozvodnom potrubí bude dňa 17.1.2018 prerušená dodávka pitnej vody ...

2018-01-17 11:09 open_in_new
Mesto Prievidza obnoví park pred úradom práce

Mesto Prievidza v roku 2018 zrevitalizuje park pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi. Samospráva už s dodávateľom prác podpísala zmluvu.

Po rekonštrukciách námestí  J. C. Hronského, časti Námestia slobody, parku Skotňa a Mestského parku samospráva ...

2018-01-16 13:06 open_in_new
Žihadielko je späť

V lete vyrastie na Slovensku ďalších desať detských ihrísk Žihadielok. O tom kde, rozhodnú v hlasovaní ľudia.

Moderných a bezpečných detských ihrísk stále nie je v našich mestách dosť, Lidl sa preto rozhodol zopakovať úspešný projekt Žihadielko. V lete pribudne na ...

2018-01-16 11:00 open_in_new
Zber vianočných stromčekov

Oznamujeme všetkým obyvateľom že v nasledujúcich dňoch sa uskutoční zber vianočných stromčekov.

V snahe zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva sa bude v meste Prievidza konať zber použitých vianočných stromčekov. Všetci obyvatelia, ktorí majú ešte vo ...

2018-01-15 10:51 open_in_new
Samosprávy pozývajú k spolupráci na tvorbe Akčného plánu rozvoja hornej Nitry
Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková v spolupráci so Združením miest a obcí hornej Nitry v stredu 10. januára predstavila na pracovnom stretnutí zámer vytvorenia Akčného plánu rozvoja hornej Nitry. Vytvorenie dokumentu, ktorý z lokálnej úrovne navrhne konkrétne opatrenia pri očakávanej transformácii hospodárstva a určí ich priority, podporili aj Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov. ...
2018-01-12 18:48 open_in_new
Aktívne cvičenky Olympie pri Olympíjskom klube Prievidza
Cvičenky Olympie sa pravidelne stretávali v mestskej športovej hale v Prievidzi na hodinách aerobiku, nácviku pódiových a hromadných skladieb. Počas celého roku 2017 sa aktívne zapájali do športových a spoločenských akcií poriadaných v Prievidzi, na Slovensku ale aj v zahraničí. ...
2018-01-12 14:36 open_in_new
Rozhodcovská legenda opäť ocenená

V piatok 5. januára primátorka mesta prievidza, Katarína Macháčková, opätovne prijala futbalového rozhodcu Zdena Šovčíka, ktorý patrí k športovým legendám prievidzského regiónu.

Zdenko Šovčík sa už 60 rokov venuje futbalu, z toho 46 ako rozhodca. Má na svojom ...

2018-01-12 11:27 open_in_new
Dane a poplatky na rok 2018

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa v súčasnosti platné nariadenie o miestnych daniach. 

Nové schválené nariadenie zavádza viaceré zmeny, ktoré sa týkajú dane za osobitné užívanie verejného ...

2018-01-12 10:24 open_in_new
Koncepcia regulácie vonkajšej reklamy
Mestskí poslanci odsúhlasili Koncepciu regulácie vonkajšej reklamy v Centrálnej mestskej zóne (ďalej len CMZ). Materiál zavádza podmienky a obmedzenia pri umiestňovaní reklamných stavieb. Predovšetkým má slúžiť ako ďalší nástroj v odstraňovaní nadbytočného reklamného smogu. ...
2018-01-12 10:24 open_in_new
Jarné prázdniny s CVČ

Centrum voľného času v Prievidzi vám aj tento rok počas jarných prázdnin ponúka denný mestský tábor pre deti mesta Prievidza a okolitých obcí.

Prihlásiť sa môžete osobne v kancelárií centra do 12.00 hod, po 12.00 hod do 20.00 hod na prízemí centra (informácie). Dieťa ...

2018-01-12 10:24 open_in_new
Odstávka vody – časť Piesky

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje, že z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude prerušená dodávka pitnej vody v časti Piesky.

Z dôvodu opravy havárie na rozvodnom potrubí je prerušená dodávka pitnej vody v čase od 08.30 h na ...

2018-01-11 09:12 open_in_new
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - január a február 2018

Distribučné spoločnosti upozorňujú na prerušenia v distribúcii elektriny počas mesiaca január a február 2018.

V termíne 25.01.2018 v čase od 07:30 h do: 12:30 h:

V termíne 29.01.2018 v čase od 07:30 h do: 12:30 h:

Z dôvodu plánovaných ...

2018-01-10 22:42 open_in_new
Odstávka vody – Veľká Lehôtka

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje, že z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude prerušená dodávka pitnej vody v časti Veľká Lehôtka.

Z dôvodu opravy havárie na rozvodnom potrubí je prerušená dodávka pitnej vody v čase od 08.30 h ...

2018-01-10 22:42 open_in_new
Oznam o termíne zasadnutia Výboru volebného obvodu č. II.
Výbor volebného obvodu č. II. (sídlisko Píly) oznamuje obyvateľom termín svojho zasadnutia. Najbližšie zasadnutie sa bude konať dňa 11. januára 2018 (vo štvrtok) o 17:00 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Prievidza, Ulica F. Madvu č. 11. ...
2018-01-10 22:42 open_in_new
Mobilná ľadová plocha pre túto sezónu končí

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy v pondelok 8. januára končí.

Oznamujeme verejnosti, že pre tento rok sa od 8. januára končí prevádzka mobilnej ľadovej plochy v centre Prievidze. Verejnosť môže na ďalšie verejné korčuľovanie využiť ľadovú plochu na Zimnom ...

2018-01-10 22:42 open_in_new
Rozpočet mesta na rok 2018
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili rozpočet na rok 2018. Materiál bol zostavený ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov, v celkovej výške 35 644 003 €. Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta. Prinášame základný prehľad tých najdôležitejších investícií, ktoré sa dotknú obyvateľov Prievidze. ...
2018-01-10 22:42 open_in_new
Novoročný príhovor primátorky mesta
Dovoľte mi prihovoriť sa Vám všetkým v tento sviatočný čas. Verím, že ho trávite s ľuďmi, ktorí sú vám najbližší a vzájomne ste si zdrojom lásky a radosti.  Verím ale, že venujete kúsok z tohto výnimočného okamihu sviatočnej radosti aj nášmu mestu. Lebo Prievidza je náš domov a domov je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré máme. Keď čas sviatočný pominie, a naši najbližší, známi a priatelia sa rozídu do škôl, či zamestnaní, opäť mnohí naplno pocítime zodpovednosť za verejný život v našom meste. ...
2018-01-10 22:42 open_in_new
Čerpali sme z bohatstva nášho kultúrneho dedičstva
V týždni od 27.novembra do 1. decembra 2017 sa v priestoroch Piaristickej spojenej školy F. Hanáka konala výstava návrhov oblečenia pre slovenskú olympijskú výpravu a návrhov uniforiem pre členov ozbrojených síl SR. ...
2018-01-10 22:42 open_in_new
Poďakovanie za poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta

Športové kluby, ktoré využívajú Mestskú športovú halu, ďakujú mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza na účel úhrady nájmu na športovú činnosť.

Zápasnícky klub Baník Prievidza ďakuje za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza vo ...

2018-01-10 22:42 open_in_new