Aktualne Spravy

Prievidza

Relácia mestského rozhlasu na 28. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 28. týždňa.

Osviežte sa kultúrou aj počas teplých letných dní! Pozývame vás na „Kultúrne leto na námestí 2020“, v rámci ktorého je pripravený pestrý program pre veľkých i malých. ...

2020-07-09 10:21 open_in_new
UPOZORNENIE: oznam o pohybe medveďa

Poľovnícky spolok Breza upozorňuje obyvateľov, že v okolí katastrov obcí Malá Čausa, Nedožery-Brezany a Prievidza bol zaznamenaný pohyb medveďov. 

Kvôli vlastnej bezpečnosti zvýšte svoju pozornosť a pokiaľ je to možné, obmedzte prechádzky do lesa. Nedovoľte ...

2020-07-09 09:18 open_in_new
Tvorivé dielne cudzieho jazyka pri fontáne
Jazyková škola Elite v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi vám toto leto prinášajú zaujímavé tvorivé dielne, kde si vaše deti budú môcť precvičiť elementárnu slovnú zásobu v cudzom jazyku, a to hravou formou v príjemnom prostredí. Vítané sú rôzne vekové kategórie. ...
2020-07-08 13:21 open_in_new
Uzatvorenie frekventovanej križovatky

Dňa 8. júla 2020 dôjde k uzatvoreniu frekventovanej križovatky ulíc M. R. Štefánika a B. Björnsona. Účastníkov cestnej premávky prosíme o zhovievavosť.

Zajtra, t. j. 8. 7. 2020 dôjde k dopravným obmedzeniam v súvislosti s uzatvorením časti križovatky ulíc M. R. ...

2020-07-07 15:19 open_in_new
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi-júl 2020

V pondelok 6. júla 2020 sa o 8:00 hod. rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie školských poplatkov na 0 eur za mesiac apríl a máj Na júlovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi bol schválený Doplnok č. 1 k VZN ...

2020-07-07 12:09 open_in_new
Regionálne kultúrne centrum organizuje denné prázdninové pobyty pre deti

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi počas leta 2020 pripravilo pre deti vo veku od 6 do 15 rokov denné prázdninové pobyty s bohatým programom.

Deti sa počas denných pobytov stretnú s tvorcami detskej literatúry, interaktívne a hravo sa oboznámia s pravidlami ...

2020-07-06 08:51 open_in_new
RÚVZ Prievidza informuje
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo svojej územnej pôsobnosti a zabezpečuje všetky potrebné protiepidemické opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. V potvrdených prípadoch ochorenia COVID-19 nariaďuje domácu izoláciu, rovnako aj úzkym kontaktom v ich okolí (dlhší osobný kontakt s vysokým rizikom expozície – napríklad rodinní príslušníci, kolegovia a podobne) a nariaďuje im testovanie na ochorenie COVID-19. ...
2020-07-02 16:39 open_in_new
Informácia o úradných hodinách na MsÚ Prievidza

Informujeme verejnosť o úradných hodinách na MsÚ Prievidza.

MsÚ v Prievidzi je pondelka 1. júna otvorený nasledovne: - pondelok až štvrtok  7.00 – 15.00 h - piatok – zatvorené

Úradné hodiny pre verejnosť budú v pondelok až štvrtok v čase od ...

2020-07-02 16:39 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 27. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 27. týždňa.

-Informujeme verejnosť, že sa šíri SMS správa ktorá sa vydáva za oficiálnu správu mesta Prievidza. Mesto Prievidza ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so ...

2020-07-02 09:19 open_in_new
Pozor na podvodnú SMS! Mesto Prievidza ani RÚVZ PD ju neposielali
Informujeme verejnosť, že sa šíri SMS ktorá sa vydáva za oficiálnu správu mesta Prievidza. Mesto Prievidza ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach v súvislosti s epidemiologickou situáciou neadresovali dňa 1. júla 2020 obyvateľom žiadnu textovú správu. Samospráva ani RUVZ PD nevydali správu o potrebe zostať v domácej karanténe pre zákazníkov dvoch prevádzok predajní zmrzliny. ...
2020-07-01 20:42 open_in_new
6. číslo mesačníka Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie OÁZA
V aktuálnom čísle mesačníka neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb nájdete rozhovory so sociálnymi pracovníkmi či článok o dopade COVID-19 na ilegálny trh s drogami v Európskej únii. ...
2020-07-01 14:24 open_in_new
Obyvatelia Prievidze môžu dostať kompost bezplatne

Prievidžania môžu využiť ďalšiu z ponúkaných služieb na úseku verejnej zelene. Od 1. júla môžu bezplatne dostať kompost z mestskej kompostárne.

Obyvatelia mesta Prievidza si budú môcť prevziať kompost v objeme 50 litrov na obyvateľa priamo v prevádzke zberného dvora. ...

2020-06-29 15:09 open_in_new
Zasadnutie VVO č. II - júl 2020

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie zasadnutie VVO č. II (Píly) sa uskutoční vo štvrtok 2. júla 2020 o 16:30 hod v zasadačke Domu kultúry na I. poschodí na Ul. F. Madvu č. 11.

...
2020-06-29 15:09 open_in_new
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - júl 2020

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci júl bude prerušená distribúcia elektriny.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:

Dňa ...

2020-06-29 09:54 open_in_new
Relácia mestského rozhlasu na 26. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 26. týždňa.

Spoločnosť PTH, a.s., oznamuje všetkým odberateľom tepla, že v dňoch 6. až 10 júla bude z dôvodu plánovanej opravy a údržby Tepelného napájača prerušená dodávka tepla a ...

2020-06-25 11:24 open_in_new
Školské poplatky za apríl a máj navrhuje primátorka znížiť na 0 eur
Na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladá primátorka mesta Prievidza návrh Doplnku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach. Po jeho schválení bude môcť mesto Prievidza rodičom „odpustiť“ poplatky za mesiace apríl a máj. ...
2020-06-25 10:21 open_in_new
Mestský park napreduje vďaka projektom

V týchto dňoch je finalizovaný náučný chodník v Mestskom parku. Ďalší grant pomôže vyriešiť problém s prítokom do jazierka.

V Mestskom parku v Prievidzi postupne rozširujú náučný chodník okolo revitalizovaného jazierka. V rámci projektu sa realizuje výsadba ...

2020-06-25 10:21 open_in_new
VVO č. 4 – Kopanice informuje o zmene termínov zasadnutí počas leta
Poslanci VVO č. 4 oznamujú, že výbor bude počas letných mesiacov zasadať v mesiaci august - v stredu 5.8.2020 o 17:00 v budove Mestskej polície na Novackého ulici č. 14. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch. ...
2020-06-25 10:21 open_in_new
Bezpečne počas prázdnin 2020
S príchodom prázdnin nastáva pre mnohých rodičov problém, ako zorganizovať voľný čas pre deti. Navyše, po pandémii COVID 19 nie každý z nás má na leto dostatok dovolenky alebo možností zabezpečiť svojim ratolestiam zaujímavý program a dozor po celý čas letných prázdnin. S tým súvisia aj problémy, ktoré môžu nastať, hlavne keď je dieťa počas dňa „na ulici“ a skončí v nevhodnej spoločnosti. Riziko nehrozí len pri nebezpečných hrách alebo na problémových miestach, realitou býva aj konzumácia návykových látok v podobe tabaku, alkoholu alebo dokonca drog. Negatívne príklady totiž nebezpečne priťahujú a posmešky či nátlak partie sú často prvým krokom k vzniku problémov. ...
2020-06-24 15:27 open_in_new
Kultúrne leto na námestí 2020
Osviežte sa kultúrou aj počas teplých letných dní! Mesto Prievidza v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom pripravilo pre verejnosť pestrú paletu podujatí pod titulom "Kultúrne leto na námestí 2020", ktoré spestria toto krásne ročné obdobie v našom meste a vďaka ktorým strávite príjemné chvíle s rodinou i priateľmi. Čakáme vás na Námestí slobody v Prievidzi s úžasnou atmosférou a bohatým programom, v ktorom si každý nájde to svoje. ...
2020-06-24 15:27 open_in_new
V ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi pribudne oddychová zóna a relaxačný chodník
Relaxačný chodník a oddychovú zónu pripravujú žiaci zo Základnej  školy na Mariánskej ulici v Prievidzi. Na prácach pokračujú v júni po svojom návrate do školských lavíc. Budujú ich v prednej časti areálu školy v rámci  environmentálneho projektu „EKOROK s Nestlé“, Vyžiada si to  celkové náklady cca 1 400 eur. Väčšinu z toho tvorí príspevok firmy Nestlé. Informovala o tom riaditeľka školy Miroslava Hepnerová. ...
2020-06-23 14:15 open_in_new