Aktualne Spravy

Prievidza

Petícia pomohla. Na časť obchvatu Prievidze sú už vyčlenené peniaze
Ministerstvo dopravy a výstavby SR doručilo primátorke mesta Prievidza, Kataríne Macháčkovej, odpoveď na petíciu za budovanie obchvatu mesta, ktorú 13. februára 2018 doručila na Úrad vlády SR. V odpovedi sa uvádza, že na financovanie časti obchvatu sú už vyčlenené zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zahájenie výstavby sa predpokladá v máji 2019. ...
dnes 10:24 open_in_new
Oznámenie o prijímaní detí do MŠ
Prijímanie žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole uskutoční v dňoch 02. 05. -  04. 05. 2018 ...
včera 15:30 open_in_new
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - máj

Stredoslovenská distribučná, a.s - upozorňuje na prerušenia v distribúcii elektriny.

V termíne od: 07.05.2018 v čase od 07:30 h do 18:30 h

V termíne od: 09.05.2018 v čase od 06:45 h do 18:30 h

V termíne od: 10.05.2018 v čase od 06:45 h do 18:30 ...

2018-04-18 15:18 open_in_new
Prievidza na križovatke histórie a súčasných trendov cestovného ruchu
Mesto Prievidza s spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA - BOJNICE organizuje medzinárodnú konferenciu Prievidza na križovatke histórie a súčasných trendov cestovného ruchu. Konferencia sa uskutoční pod záštitou podpredsedu Európskej komisie JUDr. Maroša Šefčoviča, PhD. vo štvrtok 19. apríla 2018 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Ulici Fraňa Madvu 11. ...
2018-04-17 10:57 open_in_new
Kalina pozýva na Gastrodni 2018
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi pripravila pre širokú verejnosť obľúbené kulinárske podujatie Gastrodni. Konajú sa v dňoch 26. – 27. apríla 2018 od 9.00 – 18.00  v rámci praktickej časti maturitnej skúšky v študijnom odbore hotelová akadémia. ...
2018-04-16 12:54 open_in_new
9. ročník prievidzského cyklomaratónu MERIDA CUP 2018

Cyklistický klub STEJSKAL TEAM  Prievidza, Obec Chrenovec - Brusno pozýva 22. apríla 2018 nedeľa o 11,30 hod na 9. ročník MERIDA CUP 2018.

ŠTART: Prievidza–Sídlisko SEVER (parkovisko pred obchodom Jednota) Cieľ:      Letisko Prievidza ...

2018-04-16 11:51 open_in_new
Zmena rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v Necpaloch
Na základe požiadavky obyvateľov sa z dôvodu konania Necpalských hodov mení termín umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na dvoch stanovištiach vo Volebnom obvode č. 1 - Na záhumní a na Veľkonecpalskej ulici pri kaplnke. ...
2018-04-16 10:48 open_in_new
Oznam: Doručovanie rozhodní o vyrubení dane. Úradné hodiny MsÚ rozšírené

Pre lepší komfort obyvateľov mesta rozširuje mesto úradné hodiny v pokladni na mestskom úrade počas sobôt v období od 5. mája do 26. mája 2016 v čase od 8.00 do 12.00 h.

Dôvodom rozšírenia úradných hodín je zjednodušenie možnosti úhrady miestnych daní a poplatku za ...

2018-04-13 12:27 open_in_new
Mesto získalo podporu na projekt nového zariadenia na zhodnocovanie BRO
Mesto Prievidza realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie s kapacitou 4 500 ton. Očakávané množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov je na úrovni č 4 500 ton ročne. ...
2018-04-11 16:21 open_in_new
Na jar bezpečne aj na dvoch kolesách
S príchodom jari opäť z pivníc a garáží vyťahujeme po zime bicykle. Bicyklovanie patrí medzi aktívny spôsob oddychu aj relaxácie, no treba mať na pamäti niekoľko bezpečnostných zásad. ...
2018-04-11 11:06 open_in_new
Verejná prezentácia participatívnych projektov
Pozývame všetkých obyvateľov na verejnú prezentáciu projektov Participatívneho rozpočtu 2018, ktorá sa uskutoční v stredu 11. apríla o 17.00 v Kultúrne a spoločenskom stredisku na Ul. F. Madvu v Prievidzi. ...
2018-04-09 17:06 open_in_new
Crème de la Crème – pestrá kolekcia súčasných francúzskych filmov prichádza aj do Prievidze
Mesto Prievidza sa po prvýkrát stáva súčasťou tejto prehliadky a prináša či už milovníkom filmu, francúzštiny alebo len filmovým nadšencom, ktorý zo zvedavosti objavujú slobodnú a náročnú kinematografiu, 12 filmov v termíne 16. – 25. apríla 2018. ...
2018-04-09 10:48 open_in_new
Do práce na bicykli 2018
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. ...
2018-04-09 09:45 open_in_new
FÚZIE 2018 10. ročník festivalu

Jubilejný roičník jazzového festivalu odštartuje v piatok 20. apríla. Pokračuje v sobotu 21. apríla 2018 v Galérii Art Point, sále kina Baník a ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi.

Festival sa za uplynulých deväť rokov etabloval v regióne Hornej Nitry ako umelecky a obsahovo ...

2018-04-06 11:24 open_in_new
Výluka na železnici v úsekoch Topoľčany – Chynorany a Topoľčany – Žabokreky nad Nitrou
Železničná spoločnosť Slovensko informuje verejnosť, že v dňoch 10. – 16. apríla 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťových úsekoch Topoľčany – Chynorany a Topoľčany – Žabokreky nad Nitrou. ...
2018-04-06 10:21 open_in_new
Prievidza pozýva na konferenciu trendov cestovného ruchu
Mesto Prievidza pozýva obyvateľov na medzinárodnú konferenciu pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča pod názvom Prievidza na križovatke histórie a súčasných trendov cestovného ruchu. ...
2018-04-05 15:27 open_in_new
Knižnica vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti

Hornonitrianska knižnica v prievidzi vyhlasuje k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky výtvarnú súťaž pod názvom Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem.

Súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov. Súťaž potrvá od 9. apríla do 9. júna 2018. ...

2018-04-05 15:27 open_in_new
Obľúbený memoriál opäť v júnovom termíne
Prievidzská komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pripravuje v poradí už 24. ročník tradičného Memoriálu Alexandra Schuta v basketbale neregistrovaných hráčov. Podobne ako vlani sa budú hrať základné skupiny i finálová v júni. ...
2018-04-05 10:12 open_in_new
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - apríl

Stredoslovenská distribučná, a.s - upozorňuje o prerušení distribúcie elektriny.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta v časti Píly od: 25.04.2018 08:00 h. do 15:30 h.

...
2018-04-04 17:24 open_in_new
Pozor na dočasné obmedzenie na Košovskej ceste
Mesto Prievidza pripravuje rekonštrukciu lávky pre peších mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi. Pre zabezpečenie realizácie je nutné úplne vylúčiť pešiu dopravu na lávke, ako aj obmedziť dopravu v jednom jazdnom pruhu na mostnom telese. ...
2018-04-04 12:09 open_in_new
Pietny akt k 73. výročiu oslobodenia

Pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Prievidze sa v stredu 4. apríla 2018 o 15.00 hodine uskutoční pietna spomienka kladenia vencov k Pomníku padlým na Námestí slobody.

Toto podujatie venované pamiatke osloboditeľov  organizuje každoročne mesto Prievidza a koná sa ...

2018-04-04 11:06 open_in_new