Aktualne Spravy

Presov Virtualne

Èína trvá na tom, aby USA pri uzavretí obchodnej dohody zrušili sankèné clá

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Èína vyhlásila, že Washington musí zruši sankèné clá na èínske tovary, ak obe strany dosiahnu obchodnú dohodu. "Èína je presvedèená, že ak obe strany dosiahnu prvú fázu dohody, v súlade s tým by sa mali zredukova clá," povedal vo štvrtok... ...

dnes 19:51 open_in_new
Poštárku obvinili zo sprenevery, zotrela výherné žreby za tisíce eur

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Pracovníèku pošty z dediny pri Hlohovci obvinili zo sprenevery. Zlákali ju stieracie žreby. Ako informovala trnavská krajská polícia, kontrola na pošte odhalila nezrovnalosti v pokladni. Okrem toho chýbalo na pultoch nieko¾ko desiatok rôznych výherných... ...

dnes 19:51 open_in_new
Liverpool v derby zdolal Everton, Klopp sa teší zo 100. víazstva v Premier League

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Štrnáste víazstvo v sezóne a celkovo tridsiaty druhý zápas v neprerušenej sérii v Premier League bez prehry. Futbalisti FC Liverpool doma na Anfield Road nešetrili mestského rivala Everton a uštedrili mu prehru 2:5. Salah sa na ihrisko nedostal Svojmu... ...

dnes 19:51 open_in_new
Mihál navrhol posudzova miminálne penzie od roku 2020, ale Richter mal jednu výhradu

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Splnenie podmienky kvalifikovaných rokov pri priznávaní minimálnych dôchodkov by mala Sociálna poisovòa pod¾a nezaradeného poslanca NR SR Jozefa Mihála naïalej posudzova aspoò od roku 2020. Poèas parlamentnej rozpravy o vládnom návrhu novely zákona... ...

dnes 19:51 open_in_new
Neboli sme ostražití, povedal Mourinho po prehre ManUtd s „kohútmi“

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Po troch víazstvách zaznamenal portugalský futbalový tréner José Mourinho vo štvrtom zápase na lavièke anglického Tottenhamu Hotspur prvýkrát okúsil pocit prehry. "Kohúti" v stredajšom stretnutí 15. kola Premier League pod¾ahli 1:2 na trávniku... ...

dnes 19:51 open_in_new
Chceš vycestova, ma bohaté zážitky ale aj odborne rás? Tak pošli svoj projekt do Nadácie SPP a získaj štipendium 3000€ vïaka programu Hlavièka

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Program Hlavièka je urèený pre vysokoškolákov a doktorandov, ktorí študujú právo, ekonomiku, informatiku, techniku, prírodné a humanitné vedy, medicínu alebo umenie. Už po dvanástykrát mᚠšancu získa finanèné prostriedky vïaka Nadácii SPP... ...

dnes 19:51 open_in_new
Kamionista Cyprián si za volant už nesadne, pôjde do väzenia a na protialkoholické lieèenie

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Nepodmieneèný trest odòatia slobody na jeden rok, doživotný zákaz šoférovania za jazdu pod vplyvom alkoholu a povinnos absolvova protialkoholické lieèenie potvrdil vo štvrtok odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 54-roèného... ...

dnes 19:51 open_in_new
Andreas Žampa bodoval v pretekoch Európskeho pohára, v nórskom Trysile žiaril domáci Wilkens

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant Andreas Žampa dosiahol dve bodované umiestnenia v pretekoch Európskeho pohára v zjazdovom lyžovaní v nórskom Trysile. Špecialista na obrovský slalom obsadil v tejto disciplíne tridsiate a dvadsiate prvé miesto. Oboje preteky vyhral... ...

dnes 19:51 open_in_new
Prezidentka Èaputová podala podnet na ústavný súd proti 50-dòovému moratóriu

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Èaputová podala podnet na Ústavný súd SR pre novelu zákona, ktorá zakazuje zverejòovanie prieskumov 50 dní pred vo¾bami. Požiadala tiež o pozastavenie jej úèinnosti. V podaní argumentuje okrem iného rozporom so slobodou prejavu,... ...

dnes 19:51 open_in_new
Zlatan Ibrahimoviè po svojom konci v LA Galaxy mieri do talianskej Serie A

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Švédsky futbalový útoèník Zlatan Ibrahimoviè bude opä brázdi trávniky v talianskej Serie A. Už 38-roèný rodák z Malmö v rozhovore pre denník Corriere della Sera uviedol, že sa vráti na Apeninský polostrov. Bližšie však nekonkretizoval, dres... ...

dnes 19:51 open_in_new
Vallo chce vytiahnu od Bratislavèanov viac peòazí, navrhuje zvýši daò z nehnute¾nosti

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo a starostovia bratislavských mestských èastí navrhujú, aby od 1. januára 2020 boli vyššie sadzby dane z nehnute¾nosti v hlavnom meste. V prípade bytov a rodinných domov má by cena za meter štvorcový v rozmedzí od... ...

dnes 19:51 open_in_new
Jozef ide na štyri a pol roka do väzenia za sexuálne zneužitie maloletého dievèaa

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Trest štyri a pol roka odòatia slobody nepodmieneène za zloèin sexuálneho zneužívania maloletého dievèaa potvrdil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 47-roèného Jozefa A. z Ve¾kého Krtíša. Adamík sa zloèinu dopustil pod vplyvom... ...

dnes 19:51 open_in_new
Ste dlžníkom v bytovom dome? Zverejòovanie údajov o vás bude jednoduchšie a preh¾adnejšie

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Zverejòovanie údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom dome bude jednoduchšie a preh¾adnejšie. Umožòuje to novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú na návrh poslanca Petra Pamulu (SNS) vo štvrtok schválil parlament 101 hlasmi... ...

dnes 19:51 open_in_new
Foto: Podgurážený mladík spôsobil nehodu, vodièka Opla nedokázala zrážke zabráni

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Alkoholom posilnený 20-roèný vodiè spôsobil v stredu nehodu v Novom Meste nad Váhom. Ako informovala trenèianska krajská polícia, mladík na Citroëne C3 vychádzal na cestu vo chvíli, keï sa blížila 29-roèná vodièka Opla Astra. Tá už... ...

dnes 19:51 open_in_new
Nespravodlivos voèi týmto ženám neodstránili, Sme rodina podá podnet na ústavný súd

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina podáva podnet na Ústavný súd SR, aby preskúmal ústavnos zákonnej úpravy veku odchodu do dôchodku. Ako uviedlo hnutie v tlaèovej správe, parlament v septembri pri schva¾ovaní novely zákona o sociálnom poistení neodstránil... ...

dnes 19:51 open_in_new
Vïaka projektu Jedlo je pomoc poputuje Slovenskému Èervenému krížu 6 nových špeciálne upravených vozidiel

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Nieko¾koroèné partnerstvo spoloènosti Kaufland a Slovenského Èerveného kríža (SÈK) má jasné poslanie – pomáha. V praxi to znamená nieko¾ko stoviek ton darovaných potravín ¾uïom v núdzi, stovky litrov krvi na záchranu životov, ale aj tucet... ...

dnes 19:51 open_in_new
Mesežnikov: Fico neodstúpi zo svojej funkcie aj napriek obvineniu z rasizmu

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - U slušného politika by ani nemohlo dôjs k tomu, aby bol obvinený z rasizmu, povedal pre agentúru SITA politológ Grigorij Mesežnikov. Reagoval tak na obvinenie Roberta F. vyšetrovate¾om NAKA z trestných èinov hanobenia národa, rasy a presvedèenia,... ...

dnes 19:51 open_in_new
Fico dostal vlastnou lopatou po hlave, tvrdí Kollár a pod¾a Matovièa cielil na volièov Kotlebu

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Za hanebné a nedôstojné vo štvrtok oznaèili viacerí opozièní politici výroky Roberta F., pre ktoré èelí obvineniu polície. Národná kriminálna agentúra predsedu Smeru-SD obvinila z hanobenia národa, rasy a presvedèenia, podnecovania k nenávisti a... ...

dnes 19:51 open_in_new
PLANEO Elektro podporilo uš¾achtilú myšlienku zbližovania detí na podujatí Európska integrácia V4

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Myšlienka pomoci najslabším èlenom našej spoloènosti je blízka aj sieti elektropredajní PLANEO Elektro. "Ve¾ké úspechy umožòujú robi dobré skutky a preto PLANEO Elektro zoh¾adòuje vo svojich marketingových aktivitách aj sociálny aspekt," hovorí... ...

dnes 19:51 open_in_new
Kauza Tipos: Do väzby vzali Jána B. a Miloša P., najvyšší súd vyhovel sažnosti prokurátora

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vo štvrtok vzal do väzby bývalých predstavite¾ov spoloènosti Tipos Jána B. a Miloša P. Èiastoène tak vyhovel sažnosti prokurátora proti novembrovému rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu, ktorý dvojicu obvinených... ...

dnes 19:51 open_in_new
Desiatky migrantov sa do Európy nedoplavili, lodi dochádzalo palivo a prevrátila sa

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Najmenej 58 ¾udí zomrelo po tom, èo sa v Atlantickom oceáne pri pobreží Mauritánie prevrátila loï s desiatkami migrantov. Informovala o tom Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) s tým, že 83 osobám sa podarilo dopláva na breh. Je to jeden z... ...

dnes 13:33 open_in_new