Aktualne Spravy

Nitra Virtualne

Migraèný úrad má nového riadite¾a, z výberového konania vyšiel ako víaz Ján Orlovský

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Novým riadite¾om Migraèného úradu rezortu vnútra sa stal Ján Orlovský. Do funkcie ho v pondelok 25. januára uviedol Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR (MV SR) Vendelín Leitner. Výberové konanie na miesto riadite¾a úradu vyhlásilo MV SR v... ...

dnes 16:30 open_in_new
Arca Capital podáva návrh na reštrukturalizáciu, verite¾ov chce odškodni nad hranicu zákona

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Akciová spoloènos Arca Capital Slovakia podáva návrh na povolenie jej reštrukturalizácie. Firma v súèinnosti s reštrukturalizaènými správcami a odborníkmi aktívne využila obdobie poskytnutej doèasnej ochrany na prípravu a vypracovanie... ...

dnes 16:30 open_in_new
Rusi sa voèi trestu Svetovej antidopingovej agentúry neodvolajú, chcú spoluprácu a obnovenie èinnosti

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Rusi sa nebudú odvoláva voèi rozhodnutiu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a následne Športového arbitrážneho súdu, ktoré obmedzí ich športovcov na vrcholných podujatiach vrátane olympijských hier po dobu dvoch rokov. Potvrdila to Ruská... ...

dnes 16:30 open_in_new
Izrael zatvoril hranice aj letiská pre osobnú dopravu, krajinu nemôžu opusti ani cudzinci

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 25. januára Izrael kompletne uzavrel hranice a letiská pre osobnú dopravu. Zákaz vstupu aj výstupu z krajiny sa týka nielen cudzincov, aj izraelských obèanov. Opatrenie je zatia¾ platné do nedele 31. januára. Informuje o tom Ministerstvo... ...

dnes 16:30 open_in_new
Nemecko oznaèilo Èesko za rizikové, na hraniciach sa tvoria rozsiahle kolóny a rady chodcov

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Kolóny stoviek osobných áut a rady chodcov sa vytvorili na nemecko-èeských hranièných priechodoch po tom, ako Nemecko oznaèilo Èeskú republiku z pandemického h¾adiska za vysoko rizikovú oblas. Znamená to, že obyvatelia Èeska sa pred vstupom na... ...

dnes 16:30 open_in_new
Nitra sa pripravuje aj na štvrté kolo testovania, malo by sa opä kona doterajším systémom

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Okres Nitra sa po troch kolách plošného testovania na COVID-19 predbežne pripravuje aj na štvrté kolo. V Nitre by sa pod¾a primátora Mareka Hattasa malo opä kona doterajším systémom, teda v desiatkach odberných miest od piatka do nedele. Stabilné... ...

dnes 16:30 open_in_new
Zrážku kamióna s dvomi autami neprežila 52-roèná žena, na mieste zasahovali aj hasièi (foto)

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - aktualizované 25. januára, 13:49 Tragická nehoda sa stala v pondelok predpoludním v katastri obce Nitrianske Suèany v okrese Prievidza. Ako informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasièského a záchranného zboru, zrazili sa tu dve osobné autá... ...

dnes 16:30 open_in_new
Tréner Lampard sa musí rozlúèi s FC Chelsea. Nahradí ho Tuchel?

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek nede¾òajšiemu postupu cez Luton do osemfinále FA Cupu sa vedenie anglického futbalového klubu FC Chelsea z Londýna rozhodlo ukonèi spoluprácu s trénerom Frankom Lampardom. Chelsea prehrala pä duelov Chelsea totiž v najvyššej domácej... ...

dnes 16:30 open_in_new
Kováèik bol pod¾a Fica politicky zlikvidovaný a o kandidatúre Lipšica hovorí ako „o žarte“ (video)

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováèik bol pod¾a predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica politicky zlikvidovaný. Uviedol to na pondelòajšej tlaèovej konferencii s tým, že bol uväznený z èisto politických dôvodov,... ...

dnes 16:30 open_in_new
Novela obchodného registra prinesie zmeny, firmy sa musia pripravi na ïalšiu byrokraciu a nový poplatok

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Firmy sa musia pripravi na ïalšiu zbytoènú byrokraciu na obchodných súdoch. Ako informuje Združenie podnikate¾ov Slovenska, pod¾a novely Obchodného zákonníka úèinnej od októbra minulého roka totiž musia do konca septembra tohto roku nahlási na... ...

dnes 16:30 open_in_new
Vakcína proti COVID-19 od spoloènosti Moderna je úèinná aj proti novým mutáciám koronavírusu

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vakcína od Moderny by mala úèinkova aj na koronavírusové varianty zo Spojeného krá¾ovstva a Juhoafrickej republiky. Pod¾a výsledkov dostupných z in vitro neutralizaèných štúdií sér z jedincov oèkovaných vakcínou proti COVID-19 od... ...

dnes 16:30 open_in_new
Únia miest Slovenska žiada urýchlené zvolanie konzília odborníkov, aby sa dohodli na ïalšom postupe

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada urýchlené zvolanie konzília odborníkov. V tlaèovej správe, ktorú zaslala hovorkyòa ÚMS Daniela Piršelová, to uviedol prezident únie Richard Rybníèek. Konzílium odborníkov by pod¾a neho malo zasadnú, zhodnoti... ...

dnes 16:30 open_in_new
Za držbu marihuany je zatvorených príliš ve¾a mladých ¾udí, Nicholsonová vyzýva na zmenu legislatívy (video)

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Tresty za držbu marihuany sú na Slovensku neproporèné vo vzahu k iným obzvl᚝ závažným trestným èinom. Slovenská europoslankyòa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ïuriš Nicholsonová vyzýva na zmenu legislatívy, ktorá momentálne... ...

dnes 16:30 open_in_new
Na rieke Laborec sa narušila hrádza, voda postupne zaplavuje územie medzi Vojanmi a Krišovskou Lieskovou

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - aktualizované 25. januára, 15:26 Dispeèing Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) v pondelok 25. januára po polnoci prijal informáciu, že v miestach, kde vykonávajú práce na plynovode, sa narušila hrádza na rieke Laborec. Dochádza tak k... ...

dnes 16:30 open_in_new
Sídlo najvyššieho správneho súdu by mal nájs jeho predseda, tvrdí ministerstvo

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nájs sídlo pre novozriadený Najvyšší správny súd SR by mal jeho predseda alebo predsedníèka. V tlaèovej správe to konštatuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Zároveò pripomína, že predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vyhlásil vo¾bu predsedu... ...

dnes 14:24 open_in_new
V oblasti Trebišova a Rožòavy hrozia záplavy, meteorológovia však tiež varujú pred hustým snežením

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupòa pred povodòou z topiaceho sa snehu a dažïa pre oblas Trebišov - Roòava. Vzh¾adom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie a dážï je pod¾a meteorológov... ...

dnes 14:24 open_in_new
Dargov je pre husté sneženie a vietor neprejazdný, skrížené kamióny vytvorili rozsiahle kolóny (video)

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Husté sneženie a vietor komplikujú dopravu v Košickom kraji. Horský priechod Dargov je z oboch smerov neprejazdný. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyòa Krajského riadite¾stva PZ v Košiciach Lenka Ivanová. „Horský priechod Dargov je... ...

dnes 14:24 open_in_new
Staèia dni. Nové digitálne služby a aplikácie môže štát nasadi ve¾mi rýchlo a tým u¾ahèi aj zvládanie krízy

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Sedemnásteho marca veèer zadala nemecká vláda požiadavku: chceme aplikáciu, ktorá nám umožní vyh¾ada a zabezpeèi repatriáciu našich obèanov do vlasti z dôvodu Covid-19. Musí by jednoducho dostupná, najlepšie z mobilu, no zároveò... ...

dnes 14:24 open_in_new
Štát nebol na skríningové testovanie pripravený, ZMOS kritizuje aj chýbajúce certifikáty

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vzh¾adom na chýbajúce certifikáty nebol štát na celoplošné skríningové testovanie až tak dobre pripravený. Pre agentúru SITA to uviedol ústredný riadite¾ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliòák. Celoplošné... ...

dnes 14:24 open_in_new
Ako mi letná brigáda pomohla nájs si prácu v rekordnom èase

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Júlia Šmatralová dostala minulý rok titul magisterky práva, popri štúdiu na vysokej škole vyskúšala viacero letných brigád. No iba vïaka jednej z nich si dokázala ako èerstvá absolventka nájs prácu za rekordne krátky èas, aj napriek najväèšej... ...

dnes 14:24 open_in_new
O Super Bowl sa pobijú Tampa Bay a Kansas City, legendárny Tom Brady zabojuje o siedmy titul (video)

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nové mesto aj nové mužstvo, ale cie¾ Toma Bradyho zostal rovnaký - zisk ïalšieho Super Bowlu. Legendárny quarterback všetky svoje doterajšie úspechy dosiahol s tímom New England Patriots, ale na sklonku kariéry sa rozhodol prija výzvu a dotiahnu do... ...

dnes 14:24 open_in_new