Aktualne Spravy

Nitra Live

Mestský kúpeľ opäť v prevádzke od soboty 23. marca

Mestský kúpeľ bude opäť v prevádzke od soboty 23. marca a to v riadnych prevádzkových hodinách. V sobotu je to od 11:00 do 19:30 hod. Bazén bol odstavený pre poruchu potrubia. Závadu zistili 11. marca a odstránila ju dodávateľská firma. Počas odstávky mohli občania ...

včera 15:12 open_in_new
Milión sem, milión tam - na mestské školy zabudli

Prúser - asi tak by som nazval počin mesta vo veci financovania školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra. Akosi sa zabudlo na ich dofinancovanie a bude treba nájsť niečo vyše milióna eur v mestskej kase. Kde nastal problém? Dňa 31. januára 2019 ...

včera 23:27 open_in_new
Svetový deň vody 2019: od 9.00 do 12.00 hod. na Svätoplukovom námestí

Západoslovenská vodárenská spoločnosť bude 22. marca robiť bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z domových studní na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie je potrebné priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši, opláchnutej odoberanou ...

2019-03-21 23:24 open_in_new
Bezén v mestskom kúpeli je odstavený, SPU pridá hodiny pre verejnosť

Bazén v Mestskom kúpeli zostáva až do opravy potrubia uzatvorený. Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity preto vyjde v ústrety Mestu Nitra a od budúceho pondelka rozšíri otváracie hodiny pre verejnosť. Ústretový krok zo strany SPU dohodol na piatkovom rokovaní s ...

2019-03-15 14:06 open_in_new
Hradný kopec po zosuve pôdy - potrubie je odstavené, k ďalšiemu zosunu by nemalo prísť
Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) zabezpečí odtrhnutú časť cesty a dá vypracovať hydrogeologický prieskum. Prasknuté potrubie, ktoré nehodu spôsobilo zostane natrvalo odstavené ...
2019-03-01 13:00 open_in_new