Aktualne Spravy

Levice Virtualne

Z fóliovníkov v Kútoch zmizli stovky kilogramov jahôd, zlodeji sa ulakomili aj na vozíky (foto)

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Z fóliovníkov v katastri obce Kúty zmizli stovky kilogramov jahôd tesne pred spustením oficiálneho samozberu. Ako informovala trnavská krajská polícia, v noci zo stredy na štvrtok zlodeji ruène vyzbierali až 400 kilogramov jahôd. Zlodeji rastliny... ...

dnes 20:48 open_in_new
Z trhu zostáva stiahnu už len posledné kusy mobilných klimatizácií Sencor

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sencor sahuje z trhu posledné kusy mobilných klimatizacií Sencor SAC MT122 xCH  vyrobené v roku 2019 z dôvodu možného rizika vznietenia. Spoloènos FAST PLUS, výhradný distribútor produktov Sencor v SR, sahuje z trhu posledné kusy mobilných... ...

dnes 20:48 open_in_new
Protidrogová akcia v Novom Meste nad Váhom bola úspešná, polícii sa podarilo chyti štyroch dílerov

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Kriminalisti z Nového Mesta nad Váhom zadržali pri protidrogovej akcii štyri osoby podozrivé z drogovej trestnej èinnosti. Ako agentúru SITA informovala krajská policajná hovorkyòa Danka Adámiková, vyšetrovate¾ obvinil dvoch mužov vo veku 37 a 39... ...

dnes 20:48 open_in_new
Na plហv Anglicku vyplavilo màtveho vráskavca myšoka, pod¾a odborníkov ide zrejme o mláïa (video)

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Na pláži na juhovýchode Anglicka vyplavilo màtveho vráskavca myšoka (Balaenoptera physalus) dlhého 12 metrov. Polícia vyzvala ¾udí, aby sa vyhýbali miestu. Na internete sa objavili aj fotografie, na ktorých je možné vidie zviera ležiace na chrbte... ...

dnes 20:48 open_in_new
Viacerí èlenovia ¼SNS sa pohybujú v extrémistickom prostredí, uviedol to znalec v kauze šekov na 1 488 eur

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Viacerí èlenovia politickej strany Kotlebovci - ¼udová strana Naše Slovensko sa pohybujú v pravicovo extrémistickom prostredí. Skonštatoval to vo svojom posudku znalec pre oblas politického extrémizmu Matej Medvecký. Posudok sa èítal dnes na... ...

dnes 20:48 open_in_new
La Liga ohlásila reštart sezóny, prvý duel by mal by v júni medzi Betis Sevilla a FC Sevilla

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie najvyššej španielskej futbalovej súaž potvrdilo reštart aktuálnej sezóny La Ligy po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu na štvrtok 11. júna a zároveò informovala o pláne zaèiatku roèníka 2020/2021 v sobotu 12. septembra. Viac o... ...

dnes 20:48 open_in_new
Personálne zmeny v RTVS sú kozmetické, pod¾a Múdreho a Èekovského sa tým niè zásadné nezmenilo

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Personálne zmeny, ku ktorým dnes došlo vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS), sú kozmetické a niè neriešia. Pre agentúru SITA to povedali predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Èekovský (O¼aNO) a èlen... ...

dnes 20:48 open_in_new
Minister Krajèí vymenoval štyroch nových manažérov, doèasne budú reprezentova štátne inštitúcie

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Minister zdravotníctva SR (MZ SR) Marek Krajèí v piatok vymenoval štyroch nových manažérov. V tlaèovej správe o tom informovala hovorkyòa rezortu Zuzana Eliášová. Doèasné vymenovanie manažérov "Minister sa postupne oboznamuje s prácou... ...

dnes 20:48 open_in_new
Životné minimum od júla stúpne, zvýšia sa tým aj viaceré dávky a príspevky

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sumy životného minima by sa mali od júla zvýši o 2,2 %. Štatistický úrad SR totiž poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR zákonom urèené dva indexy, ktorých porovnaním sa rozhoduje o miere zvýšenia životného minima vždy k 1.... ...

dnes 17:39 open_in_new
Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete používa prístrojovú metódu pachovej indentifikácie

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete využíva metódu prístrojovej pachovej indentifikácie. Môže slúži na získavanie dodatoèných dôkazov voèi zadržanej podozrivej osobe. Ide o náhlavku na psa, ktorá meria jeho mozgovú aktivitu a tým... ...

dnes 17:39 open_in_new
Èas Slovákov neverí vládnym èíslam o poètoch nakazených Covid-19 a môžu za to politické sympatie

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Každý piaty obèan Slovenska neverí èíslam o poète vykonaných testov èi o poète nakazených koronavírusom, ktoré každodenne zverejòuje vláda. Ïalšia polovica týmto údajom verí len èiastoène. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý pre... ...

dnes 17:39 open_in_new
Cez Slovensko sa bude presúva vojenská technika spojencov, upozoròuje ministerstvo obrany

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR upozoròuje obyvate¾ov Slovenska, že v období od 1. do 7. júna 2020 sú cez územie SR plánované tri cestné presuny zahranièných spojeneckých ozbrojených síl. Konkrétne pôjde o presuny chorvátskych vojakov a techniky v dòoch 2.... ...

dnes 17:39 open_in_new
Rezník odvolal šéfku televízneho spravodajstva, z RTVS odchádzajú aj ïalší zamestnanci

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Jaroslav Rezník, riadite¾ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), odvolal z funkcie vedúcu Odboru televízneho spravodajstva a publicistiky Hanu Lyons. Na základe dohody odchádza k 31. máju. Na jej miesto nastúpi od 1. júna Peter Nittanaus, ktorý vedie odbor ...

dnes 17:39 open_in_new
Slovákom staèí na vycestovanie do Èeska na 48 hodín len tlaèivo o prekroèení hranice

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Na vycestovanie do Èiech s návratom do 48 hodín staèí Slovákom tlaèivo o prekroèení našej hranice. Pre agentúru SITA to uviedol tlaèový odbor Ministerstva zahranièných vecí a európskych záležitostí SR. Èeské ministerstvo zdravotníctva v... ...

dnes 17:39 open_in_new
Bookmakeri favorizujú na novú SuperStar mladú Slovenku. Kto je vaším favoritom? Tipnite si!

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Tipovanie už dávno nie je len o športových udalostiach. Zarobi môžete na výsledkoch parlamentných èi prezidentských volieb, stavi si môžete na filmové ocenenia, ale aj na to, kto bude ïalšou SuperStar. Nede¾òajší veèer prinesie úspech... ...

dnes 17:39 open_in_new
Od potopenia lode Hableány na Dunaji ubehol rok, telo jednej turistiky stále nenašli

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - V Budapešti si v piatok pripomínajú rok od potopenia lode Hableány na Dunaji. Do plavidla 29. mája 2019 narazila väèšia loï Viking Sigyn pri budapeštianskom Margitinom moste. Z 33 juhokórejských turistov na Hableány prežilo len sedem. O životy... ...

dnes 17:39 open_in_new
Nejedlý konèí ako hasièský pridelenec v Prahe, ministerstvo vnútra zrušilo pozíciu

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý šéf hasièov Alexander Nejedlý konèí k 31. máju ako hasièský pridelenec v Prahe. Ministerstvo vnútra SR (MV SR) sa totiž rozhodlo zruši pozíciu zástupcu MV SR na plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a integrovaného... ...

dnes 17:39 open_in_new
V putách skonèil muž, ktorý vykrádal byty v Žiline a Martine

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - V rukách žilinskej polície skonèil 56-roèný Martinèan, ktorý je podozrivý z vykrádania bytov v Žiline a Martine. Agentúru SITA o tom informovala krajská policajná hovorkyòa Jana Balogová. Muž èelí obvineniu z pokraèovacieho preèinu... ...

dnes 17:39 open_in_new
Tím Williams sa dostal do finanèných problémov, po minuloroènej sezóne sa ho vlastník rozhodol preda

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Tím motoristického seriálu F1 Williams je na predaj. Jeho vlastník sa tak rozhodol po tom, ako v minulom roku vykázal stratu 13 miliónov libier, èo je v prepoète viac ako 14,4 milióna eur. V roku 2018 pritom organizácia dosiahla zisk na ve¾mi podobnej... ...

dnes 17:39 open_in_new
Domácnosti by si mali da pozor, energetickí šmejdi „úradujú“ aj poèas koronakrízy

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Podomoví predajcovia energií , takzvaní energetickí šmejdi, sa snažia presviedèa slovenské domácnosti zmeni svojho dodávate¾a energií  aj poèas koronakrízy. Aj štátni plynári však evidujú nieko¾ko sažností na energetických šmejdov.... ...

dnes 13:27 open_in_new
McDonald’s zamestnancov neprepúša ani v ne¾ahkých èasoch

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Zákazníci prejavili ve¾kú náklonnos voèi znaèke McDonald's. Reštaurácie McDonald's  na Slovensku sú opä úplne otvorené pre svojich zákazníkov, avšak v rámci všetkých sprísnených hygienických a bezpeènostných opatrení. Aj napriek... ...

dnes 13:27 open_in_new