Aktualne Spravy

DPB

Obchodná verejná súťaž - Rámcový predaj pohľadávok 7/2018

Lehota na predkladanie súťažných návrhov je stanovená do 24.10.2018 do 10:00.

Viac informácií nájdete tu https://www.dpb.sk/sk/verejne-obstaravanie/obchodna-verejna-sutaz-ramcovy-predaj-pohladavok-7-2018

...
2018-10-11 10:48 open_in_new
Rekonštrukcia komunikácie Odborárska – linka č. 51 a 58
V dňoch 11. októbra 2018 od približne 08:00 do 15:00 a 13. a 14. októbra 2018 bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Odborárska v úseku od križovatky s Nobelovou ulicou po križovatku s ulicou Staré ihrisko. Na komunikácii bude zriadená jednosmerná premávka v opravovanom úseku v smere na Vajnorskú ulicu. Zastávka autobusov „Staré ihrisko“ nebude počas prác obojsmerne obsluhovaná. ...
2018-10-10 15:54 open_in_new
Rekonštrukcia komunikácie Cesta na Červený most – linky č. 43, 207, 211 a 212
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 13. októbra 2018 od začiatku dennej premávky do 5. novembra 2018 do začiatku dennej premávky bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Cesta na Červený most vrátane okružnej križovatky. ...
2018-10-04 13:57 open_in_new
Rekonštrukcia komunikácie Odborárska – linka č. 51
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že počas víkendov 6., 7., 13. a 14. októbra 2018 bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Odborárska v úseku od križovatky s Nobelovou ulicou po križovatku s ulicou Staré ihrisko. ...
2018-10-03 12:45 open_in_new
Rekonštrukcia komunikácie Odborárska – linka 51
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že počas víkendov 6., 7., 13. a 14. októbra 2018 bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Odborárska v úseku od križovatky s Nobelovou ulicou po križovatku s ulicou Staré ihrisko. ...
2018-10-02 15:45 open_in_new
Automat – Billa na Saratovskej ulici - opäť v prevádzke

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že multifunkčný predajný automat č. 5260072 umiestnený v Bille na Saratovskej ulici, je od 7.9.2018 z dôvodu poruchy mimo prevádzky.

Na odstránení poruchy sa ...

2018-10-02 15:45 open_in_new
„CESTUJEME PO NOVOM“ Mobilná aplikácia IDS BK prináša jednoduché a šikovné cestovanie po novom v Bratislavskom kraji
Jednoduché a šikovné cestovanie v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji ponúka mobilná aplikácia IDS BK obyvateľom Bratislavského kraja a jeho návštevníkom. Bratislavská integrovaná doprava pripravila mobilnú aplikáciu, ktorá ako jediná na Slovensku spája nákup cestovných lístkov, vyhľadávanie kombinácií spojení a cestovné poriadky všetkých liniek v IDS BK. ...
2018-10-02 12:36 open_in_new
Možné obmedzenia v premávke MHD počas pochodu
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že z dôvodu konania organizovaného pochodu v Bratislave dnes 28.9.2018 od 19:00 budú v centrálnej mestskej oblasti operatívne odklonené linky MHD. ...
2018-09-28 15:09 open_in_new
Novinky v tarife IDS BK od 01.10.2018

Rozšírenie využitia Bratislavskej mestskej karty

Bratislavskú mestskú kartu (BMK) možno po novom využiť ako nosič elektronickej peňaženky, z ktorej bude možné nakupovať elektronické cestovné lístky.

Pred prvým ...

2018-09-28 13:03 open_in_new
Biela noc 2018 - posilnenie a obmedzenire premávky MHD
Dopravný podnik Bratislava aj tento rok zabezpečí posilnenie vozidiel MHD počas podujatia Biela noc 2018 z 29. na 30. septembra 2018. Zároveň informuje cestujúcu verejnosť o obmedzeniach premávky MHD počas tohto podujatia. Obmedzenia sa budú týkať autobusových liniek MHD, električkové a trolejbusové linky budú premávať počas celého podujatia bez obmedzení. ...
2018-09-27 15:00 open_in_new
Ženský beh 2018 – obmedzenie liniek č. 29, 78 a 129
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 21. septembra 2018 približne od 09:00 do 23. septembra 2018 do začiatku dennej premávky bude z dôvodu konania sa podujatia Ženský beh, vylúčená doprava z Pribinovej ulice jednosmerne v úseku od Šafárikovho námestia po parkovisko pred Novým SND. ...
2018-09-21 12:00 open_in_new
Ženský beh 2018 – obmedzenie liniek č. 29 a 78
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 21. septembra 2018 približne od 09:00 do 23. septembra 2018 do začiatku dennej premávky bude z dôvodu konania sa podujatia Ženský beh, vylúčená doprava z Pribinovej ulice jednosmerne v úseku od Šafárikovho námestia po parkovisko pred Novým SND. ...
2018-09-20 15:00 open_in_new
Oprava komunikácie Pekná cesta - linka 75

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia je 5. november 2018.

 

Dotknutá linka MHD bude od začiatku dennej premávky dňa 24. ...

2018-09-19 15:54 open_in_new
Oprava Hurbanovho námestia – odklon linky 5
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 22. septembra 2018 bude z dôvodu opravy dlažby na Hurbanovom námestí, od začiatku dennej premávky odklonená linka č. 5 obojsmerne cez nábrežie a Šafárikovo nám./Jesenského. ...
2018-09-19 15:54 open_in_new
Športové podujatie Ružinovská časovka 2018 – odklon liniek 50, 66, 67, 87 a 96
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že dňa 29. septembra 2018 v čase od 12:00 do cca 18:00, z dôvodu konania cyklistického športového podujatia, bude uzavretá Ružinovská ulica v úseku od Bajkalskej ulice až k obratisku električiek vrátane priečneho prejazdu ulice Tomášikova, pričom z Tomášikovej je možné odbočovať vpravo na Ružinovskú smerom von z mesta. ...
2018-09-19 09:36 open_in_new
Dúbravské hody 2018 – obmedzenie liniek 26, 36, 83, 123 a N34
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že počas nasledujúceho víkendu od 21.-23.9.2018 dôjde k dopravným obmedzeniam MHD liniek 26, 36, 83, 123 a N34 z dôvodu konania podujatia Dúbravské hody. ...
2018-09-19 09:36 open_in_new
Biela noc 2018 - posilnenie premávky MHD

ELEKTRIČKY:

Na električkových linkách č. 8 a 9 bude posilnená doprava, zároveň denné električkové linky 3, 4, a 8 budú posilnené predĺžením prevádzky až do cca 02:30  nasledujúceho dňa ...

2018-09-18 13:39 open_in_new
Výstavba D4/R7, Odklon premávky po dočasnej komunikácii - linky 70, 74, 87 a N74
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 20. septembra 2018 bude cestná doprava na Slovnaftskej ulici v úseku medzi železničným priecestím (vlečka do Slovnaftu) a zastávkou MHD „Pálenisko“ odklonená po dočasnej komunikácii, na ktorej budú zriadené náhradné obojsmerné zastávky „Terminál“ a to z dôvodu výstavby novej okružnej križovatky. ...
2018-09-18 13:39 open_in_new