Aktualne Spravy

DPB

Oprava komunikácií v úseku Pri vinohradoch v úseku od križovatky s Karpatským nám. po ulicu Pri vinohradoch č. 157 obojsmerne – linky 52 a 56
  Od 27.7.2018 do stredy Dopravný podnik informuje cestujúcich, že od 30. júla 2018 (pondelok) približne od 9:00 h bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Pri vinohradoch v úseku od križovatky s Karpatským nám. po ulicu Pri vinohradoch č. 157 obojsmerne. ...
2018-07-29 03:51 open_in_new
Uzávierka Mierovej ulice – Linky 212, N74
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 31. júla 2018 od začiatku premávky do 5. augusta 2018 do ukončenia premávky, bude prebiehať výmena trolejového vedenia a výhybiek v križovatke ulíc Mierová- Hraničná s úplným vylúčením premávky MHD. ...
2018-07-27 15:06 open_in_new
Predajňa Mlynarovičova (Petržalka) – zmena otváracích hodín
  20.7.2018 - 11.8.2018 Dopravný podnik Bratislava, a. s. informuje cestujúcich, že v dňoch 23.07.2018 – 10.08.2018 budú z technický príčin zmenené otváracie hodiny na predajnom mieste DPB, a. s.: ...
2018-07-26 04:27 open_in_new
Celková uzávierka na ulici Líščie údolie - linka 139
  18.7.2018 - 30.7.2018 Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že od 21. júla 2018 od 08:00 do 23. júla 2018 do 16:00 a od 28. júla 2018 od 08:00 do 29. júla 2018 do 18:00, budú budované prípojky inžinierskych sietí a ulica Líščie údolie bude pri poliklinike v Karlovej Vsi neprejazdná. ...
2018-07-23 04:00 open_in_new
Oprava komunikácie Roľnícka – linky 52, 53, 65, 59 a N53
  10.7.2018 - 30.7.2018 Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že od 16. júla 2018 približne od 8:00 bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Roľnícka v úseku od okružnej križovatky po ulicu Rybničná. Premávka bude jednosmerná vždy v smere k okružnej križovatke. Zastávka „Uhliská“ bude v smere z mesta zrušená. ...
2018-07-19 23:21 open_in_new
Oprava komunikácií Vrakunská cesta a Astronomická a zastávok na Astronomickej ulici – linky 39, 67, 87 a N74
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že 23. júla 2018 približne od 08:00 bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Vrakunská cesta v úseku od železničného priecestia Ivanská cesta po pripojenie Ružinovskej ulice. Premávka bude jednosmerná vždy v smere k Ivanskej ceste. Zastávka „Ivanská cesta“ a konečná „Súhvezdná“ budú obojsmerne zrušené. Zároveň bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Astronomická. Premávka bude jednosmerná vždy v smere k Vrakunskej ceste. Zastávky „Astronomická“ a „Súhvezdná“ budú zrušené. Predpokladaný termín ukončenia je 13. august 2018. ...
2018-07-19 14:57 open_in_new
Rekonštrukcia križovatky a zastávok na Rusovskej ceste - linky 83, 84, 88, 92, 99 a N95
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že od 16. júla 2018 od začiatku dennej premávky do 27. júla 2018 bude prebiehať oprava križovatky Rusovská cesta-Hálova a oprava zastávok „Jungmannova“ a „Hálova“. Križovatka bude prejazdná len v priamom smere Rusovskej cesty. ...
2018-07-19 13:54 open_in_new
DPB, a.s. hľadá nových vodičov MHD
Dopravný podnik Bratislava robí nábory na nových vodičov mestskej hromadnej dopravy. Aj napriek tomu, že zabezpečuje výpravu v plnom rozsahu, do svojich radov potrebuje ďalších nových vodičov. V súčasnej dobe ich je spolu 1452, z toho 82 žien. Do úplne ideálneho stavu by však podnik potreboval obsadiť na pozíciu vodiča MHD ešte približne 50 ľudí. ...
2018-07-19 11:48 open_in_new