Aktualne Spravy

DPB

Ženský beh 2018 – obmedzenie liniek č. 29, 78 a 129
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 21. septembra 2018 približne od 09:00 do 23. septembra 2018 do začiatku dennej premávky bude z dôvodu konania sa podujatia Ženský beh, vylúčená doprava z Pribinovej ulice jednosmerne v úseku od Šafárikovho námestia po parkovisko pred Novým SND. ...
2018-09-21 12:00 open_in_new
Ženský beh 2018 – obmedzenie liniek č. 29 a 78
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 21. septembra 2018 približne od 09:00 do 23. septembra 2018 do začiatku dennej premávky bude z dôvodu konania sa podujatia Ženský beh, vylúčená doprava z Pribinovej ulice jednosmerne v úseku od Šafárikovho námestia po parkovisko pred Novým SND. ...
2018-09-20 15:00 open_in_new
Oprava komunikácie Pekná cesta - linka 75

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia je 5. november 2018.

 

Dotknutá linka MHD bude od začiatku dennej premávky dňa 24. ...

2018-09-19 15:54 open_in_new
Oprava Hurbanovho námestia – odklon linky 5
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 22. septembra 2018 bude z dôvodu opravy dlažby na Hurbanovom námestí, od začiatku dennej premávky odklonená linka č. 5 obojsmerne cez nábrežie a Šafárikovo nám./Jesenského. ...
2018-09-19 15:54 open_in_new
Športové podujatie Ružinovská časovka 2018 – odklon liniek 50, 66, 67, 87 a 96
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že dňa 29. septembra 2018 v čase od 12:00 do cca 18:00, z dôvodu konania cyklistického športového podujatia, bude uzavretá Ružinovská ulica v úseku od Bajkalskej ulice až k obratisku električiek vrátane priečneho prejazdu ulice Tomášikova, pričom z Tomášikovej je možné odbočovať vpravo na Ružinovskú smerom von z mesta. ...
2018-09-19 09:36 open_in_new
Dúbravské hody 2018 – obmedzenie liniek 26, 36, 83, 123 a N34
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že počas nasledujúceho víkendu od 21.-23.9.2018 dôjde k dopravným obmedzeniam MHD liniek 26, 36, 83, 123 a N34 z dôvodu konania podujatia Dúbravské hody. ...
2018-09-19 09:36 open_in_new
Biela noc 2018 - posilnenie premávky MHD

ELEKTRIČKY:

Na električkových linkách č. 8 a 9 bude posilnená doprava, zároveň denné električkové linky 3, 4, a 8 budú posilnené predĺžením prevádzky až do cca 02:30  nasledujúceho dňa ...

2018-09-18 13:39 open_in_new
Výstavba D4/R7, Odklon premávky po dočasnej komunikácii - linky 70, 74, 87 a N74
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 20. septembra 2018 bude cestná doprava na Slovnaftskej ulici v úseku medzi železničným priecestím (vlečka do Slovnaftu) a zastávkou MHD „Pálenisko“ odklonená po dočasnej komunikácii, na ktorej budú zriadené náhradné obojsmerné zastávky „Terminál“ a to z dôvodu výstavby novej okružnej križovatky. ...
2018-09-18 13:39 open_in_new
Rekonštrukcia komunikácie Mlynské nivy – zrušenie obmedzenia autobusových liniek 50, 70 a 88
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 17. septembra 2018 od začiatku dennej premávky bude ukončený odklon autobusových liniek č. 50, 70 a 88, ktorých premávka bude obnovená po pôvodných trasách. ...
2018-09-17 11:24 open_in_new
Európsky týždeň mobility budú mať vodiči opäť zadarmo

Vodiči sa môžu tešiť na možnosť bezplatného cestovania v MHD či na zľavnenú prímestskú dopravu. Okrem toho sa Bratislavčania môžu tešiť na doplnkové aktivity, ktoré si počas budúceho týždňa ...

2018-09-14 10:57 open_in_new
Moderné mesto má modernú dopravu – presvedčte sa na Dni otvorených dverí DPB

To všetko a ešte viac prezradíme na Dni otvorených dverí Dopravného podniku Bratislava (DOD) 22. septembra 2018 od 10:00 do 16:00 vo vozovni Jurajov dvor. O zábavu sa postará jedna z najpopulárnejších ...

2018-09-14 09:54 open_in_new
Zmeny v organizácii MHD – linky č. 25 a 92

Zavádzajú sa zdvojené spoje na linkách č. 25 a 92, pričom jeden zo spojov obslúži vstupnú bránu Volkswagen, VW2 (pôvodná trasa bez zmeny) a druhý spoj obslúži vstupné brány Opletalova, VW5 ...

2018-09-14 09:54 open_in_new
Európsky týždeň mobility budú mať bratislavskí vodiči opäť zadarmo

Vodiči sa môžu tešiť na možnosť bezplatného cestovania v MHD či na zľavnenú prímestskú dopravu. Okrem toho sa Bratislavčania môžu tešiť na doplnkové aktivity, ktoré si počas budúceho týždňa ...

2018-09-13 12:54 open_in_new
Informácie na zastávkach ešte prehľadnejšie
Nový formát dostali cestovné poriadky, oznamy pre cestujúcich, ceny cestovných lístkov, či schéma liniek. Dopravný podnik Bratislava v prvej fáze vymenil informácie do zastávkových vitrín vo vylepšenej podobe až na 800 zastávkach. Cieľom je zatraktívniť MHD prostredníctvom zastávok, kde cestujúci trávia čas čakaním na svoj spoj. ...
2018-09-12 11:42 open_in_new
Premiestnenie automatu CL zo zastávky Mlynské Nivy na zastávku Hronská
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť o demontáži automatu na cestovné lístky č. 628 Mlynské Nivy smer Košická z dôvodu demontáže stĺpu verejného osvetlenia a prívodu k automatu. Automat č.628 je premiestnený a namontovaný na zástavku Hronská smer mesto. ...
2018-09-12 10:39 open_in_new
Oprava Hurbanovho námestia – odklon linky č. 9
Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 13. septembra 2018 bude z dôvodu opravy dlažby na Hurbanovom námestí, od začiatku dennej premávky odklonená linka č. 9 obojsmerne cez nábrežie a Šafárikovo nám./Jesenského. Predpokladaný termín ukončenia je 16. september 2018. ...
2018-09-11 11:27 open_in_new
Oprava povrchu komunikácie Hradská – linky 78, 87 a N70 - aktualizácia

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že od 9. augusta 2018 od začiatku premávky bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Hradská v úseku od križovatky s Lotyšskou ulicou po križovatku so Šíravskou ulicou. ...

2018-09-11 10:24 open_in_new
Nefunkčnosť multifunkčného automatu – Billa na Saratovskej ulici

Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje a o jej odstránení Vás budeme informovať.

DPB odporúča využiť aj iné formy obstarania jednorazového cestovného lístka: predajné miesta IDS BK, ...

2018-09-07 15:03 open_in_new
Bratislava spúšťa systém zdieľania bicyklov Slovnaft BAjk
V Bratislave sa dnes spustila služba zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk. Nová forma verejnej dopravy prinesie rýchlejšiu a cenovo výhodnú prepravu po hlavnom meste. Spoločný projekt hlavného mesta a spoločnosti Slovnaft slávnostne spustili primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a CEO spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó. ...
2018-09-07 15:03 open_in_new
Obnovenie električkovej dopravy na Špitálskej – linky 3,4,7 a 9 - aktualizácia
Aktualizácia: Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 7.9.2018 o cca od 8:30 bude obnovené zastavovanie električiek č. 3 a 4 na zastávke Kamenné námestie (v pôvodnej polohe) v smere na Šafárikovo nám./Jesenského. ...
2018-09-06 15:57 open_in_new
Z dôvodu zatopenia podjazdu na Gagarinovej, premávaju linky 65, 75, 201 a 202 obojsmerne po Mierovej cez Prievoz

Od 07:18 premávka po Gagarinovej ul. obnovená v plnom rozsahu.

Z dôvodu zatopenia Gagarinovej ulice premávajú linky 65, 75, 201 a 202 obojsmerne cez Mierovú ul. (Prievoz).

...
2018-09-06 04:24 open_in_new