Najnovšie Správy Poprad

Titulky
Súboj Nurmagomedov – Ferguson by mohol by v Bielorusku, ale Rus nechce pre Covid-19 bojova

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hoci súboj Chabiba Nurmagomedova s Amerièanom Tonym Fergusonom o titul majstra sveta v ¾ahkej váhe v najprestížnejšej organizácii miešaných bojových umení v èase koronavírusovej krízy pod¾a niektorých informácií už odložili, organizátori dostali...

dnes 18:18
Do videohovorov medzi žiakmi a uèite¾mi prenikli neznáme osoby, ktoré sa obnažovali a aj nadávali

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Školy v americkom meste New York už nebudú používa na videokonferencie aplikáciu Zoom. Dôvodom sú viaceré bezpeènostné riziká. Tamojší školský úrad nariadil školám, aby "èo najskôr prestali používa Zoom". Hovorkyòa Danielle Filson pre...

dnes 18:18
Európska komisia zverejnila ïalších pä ekonomických opatrení v boji proti pandémii Covid-19

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) rozšírila doèasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva o pä opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomických dopadov koronavírusu. Cie¾om doplnenia doèasného rámca z 19. marca, ako informovala EK, je umožni...

dnes 18:18
Za hromadnými odchodmi sudcov sú zrejme ekonomické obavy, situácia je však riešite¾ná

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hromadné odchody sudcov z justície spôsobili zrejme ekonomické obavy. Situácia je však stále riešite¾ná. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyòa iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) Katarína Javorèíková. Nechceli prís o odstupné Pod¾a nej...

dnes 18:18
S odberom vzoriek u Slovákov podozrivých na Covid-19 pomáhajú aj hasièi

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Odbery vzoriek u osôb s podozrením na ochorenie Covid-19 vykonávajú aj príslušníci Hasièského a záchranného zboru. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia HaZZ Zuzana Farkasová, posádka hasièskej záchrannej služby z Trnavy vykonávala...

dnes 18:18
Koronavírus sa nešíri cez 5G siete, pod¾a odborníkov je to biologicky nemožné a teória je nezmysel

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Britské ministerstvo kultúry chce nariadi zástupcom sociálnych médií, aby agresívnejšie reagovali na teórie, pod¾a ktorých 5G siete šíria koronavírus. ¼udia podpálili stožiare s vysielaèmi Minister kultúry Oliver Dowden plánuje poèas...

dnes 18:18
Sulík by rád otvoril ïalšie obchody po Ve¾kej noci, pod¾a Žigu je na otváranie prevádzok ešte skoro

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko pod¾a ministra hospodárstva Richarda Sulíka potrebuje v súèasnej situácii zaèa postupne uvo¾òova prijaté opatrenia a otvára ïalšie prevádzky. Uviedol to v nede¾nej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. "Musíme pokraèova v...

dnes 18:18
Stovky èeských pilotov chce pomôc v boji proti Covid-19, zadarmo rozvezú zdravotnícky materiál

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Èeskej republike sa spojilo viac ako 300 pilotov a vytvorili skupinu dobrovo¾níkov, ktorí budú zadarmo rozváža po celej krajine zdravotnícke vybavenie. Viac o téme: Koronavírus Projekt s názvom Piloti lidem chce pomôc úradom v boji proti...

dnes 18:18
Otestovali stovky ľudí z rómskych osád vracajúcich sa zo zahraničia

Ministerstvo obrany (MO) SR realizuje v 33 vybraných rómskych komunitách pilotné testovanie obyvateľov zamerané na prípadné šírenie koronavírusu.

Celkovo za posledné dva dni odobrali vzorky 244 ľuďom z rómskych osád, ktorí sa vrátili zo zahraničia. TASR o tom

dnes 18:03
Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahranièných vecí Miroslav Lajèák bude pôsobi ako osobitný predstavite¾ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo...

dnes 14:06
Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google vyvinula umelú inteligenciu, ktorá dokáže zlepši kvalitu videohovorov a "vyplni medzery" spôsobené zlým internetovým spojením. WaveNetEQ využíva knižnicu s reèovými dátami na realistické vyplnenie krátkych segmentov v...

dnes 14:06
Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povojnový Program novej èeskoslovenskej vlády Národného frontu Èechov a Slovákov vyhlásený pred 75 rokmi 5. apríla v Košiciach, známy aj ako Košický vládny program (KVP), už v krajine plnú demokraciu neobnovil. Programový dokument prezentovaný...

dnes 14:06
Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu spôsobila finanèné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveï až pätnás hráèov. Podobný scenár nechcú dopusti priaznivci FC Spartak Trnava....

dnes 14:06
Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden volièský hlas vyšiel víaza tohtoroèných parlamentných volieb hnutie Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú O¼aNO priznalo v závereènej správe o nákladoch volebnej kampane...

dnes 14:06
Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasièi z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovo¾né hasièské zbory z celého regiónu. Vzbåkla...

dnes 14:06
Denné Správy
Súboj Nurmagomedov – Ferguson by mohol by v Bielorusku, ale Rus nechce pre Covid-19 bojova

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hoci súboj Chabiba Nurmagomedova s Amerièanom Tonym Fergusonom o titul majstra sveta v ¾ahkej váhe v najprestížnejšej organizácii miešaných bojových umení v èase koronavírusovej krízy pod¾a niektorých informácií už odložili, organizátori dostali...

dnes 18:18
Do videohovorov medzi žiakmi a uèite¾mi prenikli neznáme osoby, ktoré sa obnažovali a aj nadávali

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Školy v americkom meste New York už nebudú používa na videokonferencie aplikáciu Zoom. Dôvodom sú viaceré bezpeènostné riziká. Tamojší školský úrad nariadil školám, aby "èo najskôr prestali používa Zoom". Hovorkyòa Danielle Filson pre...

dnes 18:18
Európska komisia zverejnila ïalších pä ekonomických opatrení v boji proti pandémii Covid-19

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) rozšírila doèasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva o pä opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomických dopadov koronavírusu. Cie¾om doplnenia doèasného rámca z 19. marca, ako informovala EK, je umožni...

dnes 18:18
Za hromadnými odchodmi sudcov sú zrejme ekonomické obavy, situácia je však riešite¾ná

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hromadné odchody sudcov z justície spôsobili zrejme ekonomické obavy. Situácia je však stále riešite¾ná. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyòa iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) Katarína Javorèíková. Nechceli prís o odstupné Pod¾a nej...

dnes 18:18
S odberom vzoriek u Slovákov podozrivých na Covid-19 pomáhajú aj hasièi

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Odbery vzoriek u osôb s podozrením na ochorenie Covid-19 vykonávajú aj príslušníci Hasièského a záchranného zboru. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia HaZZ Zuzana Farkasová, posádka hasièskej záchrannej služby z Trnavy vykonávala...

dnes 18:18
Koronavírus sa nešíri cez 5G siete, pod¾a odborníkov je to biologicky nemožné a teória je nezmysel

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Britské ministerstvo kultúry chce nariadi zástupcom sociálnych médií, aby agresívnejšie reagovali na teórie, pod¾a ktorých 5G siete šíria koronavírus. ¼udia podpálili stožiare s vysielaèmi Minister kultúry Oliver Dowden plánuje poèas...

dnes 18:18
Sulík by rád otvoril ïalšie obchody po Ve¾kej noci, pod¾a Žigu je na otváranie prevádzok ešte skoro

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko pod¾a ministra hospodárstva Richarda Sulíka potrebuje v súèasnej situácii zaèa postupne uvo¾òova prijaté opatrenia a otvára ïalšie prevádzky. Uviedol to v nede¾nej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. "Musíme pokraèova v...

dnes 18:18
Stovky èeských pilotov chce pomôc v boji proti Covid-19, zadarmo rozvezú zdravotnícky materiál

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Èeskej republike sa spojilo viac ako 300 pilotov a vytvorili skupinu dobrovo¾níkov, ktorí budú zadarmo rozváža po celej krajine zdravotnícke vybavenie. Viac o téme: Koronavírus Projekt s názvom Piloti lidem chce pomôc úradom v boji proti...

dnes 18:18
Otestovali stovky ľudí z rómskych osád vracajúcich sa zo zahraničia

Ministerstvo obrany (MO) SR realizuje v 33 vybraných rómskych komunitách pilotné testovanie obyvateľov zamerané na prípadné šírenie koronavírusu.

Celkovo za posledné dva dni odobrali vzorky 244 ľuďom z rómskych osád, ktorí sa vrátili zo zahraničia. TASR o tom

dnes 18:03
Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahranièných vecí Miroslav Lajèák bude pôsobi ako osobitný predstavite¾ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo...

dnes 14:06
Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google vyvinula umelú inteligenciu, ktorá dokáže zlepši kvalitu videohovorov a "vyplni medzery" spôsobené zlým internetovým spojením. WaveNetEQ využíva knižnicu s reèovými dátami na realistické vyplnenie krátkych segmentov v...

dnes 14:06
Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povojnový Program novej èeskoslovenskej vlády Národného frontu Èechov a Slovákov vyhlásený pred 75 rokmi 5. apríla v Košiciach, známy aj ako Košický vládny program (KVP), už v krajine plnú demokraciu neobnovil. Programový dokument prezentovaný...

dnes 14:06
Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu spôsobila finanèné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveï až pätnás hráèov. Podobný scenár nechcú dopusti priaznivci FC Spartak Trnava....

dnes 14:06
Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden volièský hlas vyšiel víaza tohtoroèných parlamentných volieb hnutie Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú O¼aNO priznalo v závereènej správe o nákladoch volebnej kampane...

dnes 14:06
Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasièi z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovo¾né hasièské zbory z celého regiónu. Vzbåkla...

dnes 14:06
Najnovšie správy z Poprad
dnes 18:18 Súboj Nurmagomedov – Ferguson by mohol by v Bielorusku, ale Rus nechce pre Covid-19 bojova
dnes 18:18 Do videohovorov medzi žiakmi a uèite¾mi prenikli neznáme osoby, ktoré sa obnažovali a aj nadávali
dnes 18:18 Európska komisia zverejnila ïalších pä ekonomických opatrení v boji proti pandémii Covid-19
dnes 18:18 Za hromadnými odchodmi sudcov sú zrejme ekonomické obavy, situácia je však riešite¾ná
dnes 18:18 S odberom vzoriek u Slovákov podozrivých na Covid-19 pomáhajú aj hasièi
dnes 18:18 Koronavírus sa nešíri cez 5G siete, pod¾a odborníkov je to biologicky nemožné a teória je nezmysel
dnes 18:18 Sulík by rád otvoril ïalšie obchody po Ve¾kej noci, pod¾a Žigu je na otváranie prevádzok ešte skoro
dnes 18:18 Pri jadrovej elektrárni Èernoby¾ horí les, na mieste namerali zvýšenú radiáciu (video)
dnes 18:18 Stovky èeských pilotov chce pomôc v boji proti Covid-19, zadarmo rozvezú zdravotnícky materiál
dnes 18:03 Otestovali stovky ľudí z rómskych osád vracajúcich sa zo zahraničia
dnes 14:06 Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou
dnes 14:06 Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom
dnes 14:06 Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu
dnes 14:06 Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu
dnes 14:06 Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou
dnes 14:06 Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)
dnes 14:06 Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie
dnes 14:06 Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)
dnes 14:06 Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?
dnes 14:06 Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker
dnes 11:45 Pre dohášanie požiaru je lokalita v blízkosti Hrebienka dočasne uzatvorená
dnes 09:54 Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP
dnes 09:54 Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia
dnes 08:36 Pod Slavkovským štítom horelo, na mieste zasahovali hasiči
včera 22:21 Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil
včera 22:21 Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže by profit aj politika, tvrdia experti
včera 22:21 Španielsky premiér Pedro Sánchez chce predåži núdzový stav v krajine o ïalšie dva týždne
včera 22:21 Pandémia urýchlila koniec ligového rekordéra Viktora Peèovského, rozlúèku si predstavoval inak
včera 22:21 Nový klub v NHL by mal èoskoro oznámi svoj názov, generálny manažér h¾adá kouèa
včera 22:21 Real Madrid na športové úspechy nemyslí, pre boj s koronavírusom poskytol lietadlo a štadión
včera 22:21 Na Havaji sa má kona najväèšie námorné cvièenie na svete, guvernér Ige ho žiada preloži
včera 22:21 Na záchranu kožatiek ve¾kých zostáva desa rokov, inak najväèšie morské korytnaèky vyhynú
včera 18:09 Moskva zaèala používa kamery na rozpoznávanie tvárí, polícia sa o porušení karantény hneï dozvie
včera 18:09 Odložením hlasovania o zavedení online rokovaní zastupite¾stiev sa riskujú problémy, tvrdí ZMOS
včera 18:09 Manželia z Indie dali svojim potomkom netradièné mená, dvojièky sa volajú Corona a Covid
včera 18:09 Boris Becker skritizoval zrušenie Wimbledonu pre koronavírus, s rozhodnutím pod¾a neho mali poèka
včera 18:09 Robot zahral na violonèele novú skladbu od oscarovej hudobníèky Hildur Gudnadóttir (video)
včera 18:09 ZMOS intenzívne komunikuje so zahranièím, cie¾om je výmena informácií o opatreniach samospráv
včera 18:09 Labouristická strana má nového lídra, Keir Starmer nahradil Corbyna
včera 18:09 Vedenie NBA chce hráèom skresa platy o polovicu, hráèska asociácia s takým ve¾kým znížením nesúhlasí
včera 18:09 Matovièov návrh zákazu vychádzania poèas Ve¾kej noci má tri výnimky, vyjadril sa aj k blackoutu
včera 12:54 Bratislavský magistrát zverejnil tri scenáre možného dopadu koronavírusu na hlavné mesto
včera 12:54 Primátor Malaciek Juraj Øíha podáva trestné oznámenie na poslanca NR SR Petra Cmoreja
včera 12:54 Bratislavu pred 75 piatimi rokmi oslobodili sovietski vojaci, boje si vyžiadali stovky životov
včera 12:54 Zamestnávatelia v Hlohovci nechystajú žiadne zásadné prepúšanie, niektoré spoloènosti naïalej fungujú
včera 12:54 Analytik Baránek považuje za zvláštne, že vládni partneri èakajú so zverejnením koaliènej dohody
včera 12:54 Pandémia koronavírusu vyprázdnila ulice a obmedzila dopravu, vïaka tomu sa Zem menej otriasa
včera 12:54 Škrty v rozpoètoch sa môžu dotknú aj rezortu obrany, Naï chce skontrolova výdavky bývalého vedenia
včera 12:54 FIFA posunula vekový limit hráèov pre budúcoroèné OH v Tokiu, vydýchli si hlavne Mexièania
včera 11:51 Zákaz vychádzania kontroluje v uliciach Tunisu policajný robot s termokamerou
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 18:15 NAŽIVO: Tomáš Mikúš - Samuel Mráz (osemfinále turnaja FIFA 20)
dnes 18:15 Výborné správy z Nemecka hlási Schalke 04. V Gelsenkirchene štartujú už v pondelok
dnes 18:15 Walker porušil karanténne opatrenia, pozval si do bytu prostitútky
dnes 18:15 V Káhire zomrel prvý premiér postkaddáfíovskej éry v Líbyi
dnes 18:15 NAŽIVO: TK o výsledkoch rokovanie konzília o opatreniach k Veľkej noci
dnes 18:12 Výzva pre Marcina, po ktorej iba prevracal oči: Urobíš to, na čo si trúfla dánska moderátorka?
dnes 18:12 Na amatérsky zápas vypísalo kurzy 148 spoločností z celého sveta: Každý bookmaker si chcel staviť
dnes 18:12 Futbalista Citizens poňal izoláciu netradične: Sex párty s prostitútkami!
dnes 18:09 V rómskych osadách otestovali za dva dni 244 ľudí
dnes 18:09 Detská pletka (číta Robert Roth)
dnes 18:06 Cristiano Ronaldo sa blíži k zarobenej miliarde, touto sumou sa môžu pochváliť traja športovci
dnes 18:06 Primátor Malaciek Juraj Říha podáva trestné oznámenie na poslanca NR SR Petra Cmoreja
dnes 17:57 Keď Únia ochorie, objavia sa kolóny kamiónov na hraniciach
dnes 17:57 Rúška z Kičurovho biznisu ešte neprišli. Bol to čistý obchod, tvrdí podnikateľ
dnes 17:57 Stopka pre odvody do júla, ale nie pre všetkých. Môže to byť pasca
dnes 17:57 Rosina: Ak padnú veľkí, na kolená padne slovenská ekonomika
dnes 17:57 Svetelné posolstvo na Matterhorne, odklad splátok a kde je nový automat na rúška
dnes 17:45 Koronavírus: Gröhling chce, aby sa školský rok ukončil v riadnom termíne
dnes 17:45 Názor: Šírenie koronavírusu naráža aj na trestné právo
dnes 17:45 Pred príchodom na Slovensko sa treba zaregistrovať, pripomína polícia
dnes 17:45 Ukrajinskí hasiči bojujú s požiarom v zóne černobyľskej jadrovej elektrárne
dnes 17:45 Koronavírus: Väčšina Brazílčanov je proti tomu, prezident Bolsonaro rezignoval
dnes 17:45 Koronavírus: Rozbieha sa prvá pomoc, minister Krajniak očakáva štvrť milióna žiadostí od zamestnávateľov
dnes 17:45 Oligarchovia si cez politické elity získavali podiely na zdravotníckom trhu (rozhovor)
dnes 17:45 V Izraeli vyvinuli čuchový test na koronavírus. Môžete si ho urobiť doma
dnes 17:45 TB ministra práce M. Krajniaka o žiadostiach o štátnu pomoc
dnes 17:45 S výrobou ochranných pomôcok pre zdravotníkov pomáhajú aj školy
dnes 17:12 VIDEO: Takto to dopadne, keď malý fanúšik Chelsea chce od otca účes ako Ronaldo
dnes 17:12 Ďalšie prvenstvo Cristiana Ronalda je na dosah, zaradí sa k legendám športu
dnes 17:12 VIDEO: Takto to dopadne, keď malý fanúšik Chelsea chce od otca účes ako Ronaldo
dnes 17:12 Rozhnevaný Wayne Rooney. Obul sa do hromadného znižovania platov: Zbytočný tlak
dnes 17:12 Británia môže zakázať šport vonku, ak ľudia nebudú disciplinovaní
dnes 17:12 Slovensko musí podľa R.Sulíka oživovať ekonomiku a uvoľňovať opatrenia
dnes 17:12 V Izraeli vyvinuli čuchový test na včasnú detekciu choroby COVID-19
dnes 17:12 Rossiho úžasné gesto. Pozval na rande 102-ročnú babku, ktorá skolila vírus
dnes 17:12 Dopingové výhovorky? Sex, hovädzie a zmiznuté dvojča
dnes 17:09 Zníženie hráčskych platov v Premier League? Je to hanebné, odkazuje Rooney
dnes 17:09 Vitalij Kličko bojuje s koronavírusom ako starosta Kyjeva: Je to úplne iný zápas
dnes 17:09 Herečka Bibiana Ondrejková a jej denný harmonogram: Nebudete chápať!
dnes 17:03 Pri jadrovej elektrárni Černobyľ horí les, na mieste namerali zvýšenú radiáciu (video)
dnes 17:03 Stovky českých pilotov chce pomôcť v boji proti Covid-19, zadarmo rozvezú zdravotnícky materiál
dnes 17:03 Pápež František: Skutoční hrdinovia tejto doby nie sú slávni, bohatí ani úspešní, ale slúžia ostatným
dnes 17:03 Zamestnávatelia môžu posielať žiadosť o pomoc, minister práce Krajniak ich prosí o trpezlivosť
dnes 16:54 Krajniak: Od pondelka môžu firmy žiadať o štátnu pomoc
dnes 16:54 V Černobyle horí. Situáciu komplikuje radiácia
dnes 16:42 Koronavírus: Na mori stále blúdia výletné lode. Pätnásť ešte nezakotvilo
dnes 16:42 Koronavírus: Sulík by chcel ďalšie predajne otvárať najneskôr po Veľkej noci. Hrozí zruinovaním ekonomiky
dnes 16:42 Koronavírus: Pápež slávil omšu na Kvetnú nedeľu spojený s veriacimi cez médiá
dnes 16:42 Koronavírus: Prvého nakazeného má už aj Južný Sudán
dnes 16:42 Koronavírus: Rakúšania budú môcť cestovať, keď bude vakcína, tvrdí Kurz
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku