Najnovšie Správy Nové Zámky

Titulky
Migraèný úrad má nového riadite¾a, z výberového konania vyšiel ako víaz Ján Orlovský

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Novým riadite¾om Migraèného úradu rezortu vnútra sa stal Ján Orlovský. Do funkcie ho v pondelok 25. januára uviedol Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR (MV SR) Vendelín Leitner. Výberové konanie na miesto riadite¾a úradu vyhlásilo MV SR v...

dnes 16:57
Arca Capital podáva návrh na reštrukturalizáciu, verite¾ov chce odškodni nad hranicu zákona

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Akciová spoloènos Arca Capital Slovakia podáva návrh na povolenie jej reštrukturalizácie. Firma v súèinnosti s reštrukturalizaènými správcami a odborníkmi aktívne využila obdobie poskytnutej doèasnej ochrany na prípravu a vypracovanie...

dnes 16:57
Rusi sa voèi trestu Svetovej antidopingovej agentúry neodvolajú, chcú spoluprácu a obnovenie èinnosti

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Rusi sa nebudú odvoláva voèi rozhodnutiu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a následne Športového arbitrážneho súdu, ktoré obmedzí ich športovcov na vrcholných podujatiach vrátane olympijských hier po dobu dvoch rokov. Potvrdila to Ruská...

dnes 16:57
Izrael zatvoril hranice aj letiská pre osobnú dopravu, krajinu nemôžu opusti ani cudzinci

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 25. januára Izrael kompletne uzavrel hranice a letiská pre osobnú dopravu. Zákaz vstupu aj výstupu z krajiny sa týka nielen cudzincov, aj izraelských obèanov. Opatrenie je zatia¾ platné do nedele 31. januára. Informuje o tom Ministerstvo...

dnes 16:57
Nemecko oznaèilo Èesko za rizikové, na hraniciach sa tvoria rozsiahle kolóny a rady chodcov

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Kolóny stoviek osobných áut a rady chodcov sa vytvorili na nemecko-èeských hranièných priechodoch po tom, ako Nemecko oznaèilo Èeskú republiku z pandemického h¾adiska za vysoko rizikovú oblas. Znamená to, že obyvatelia Èeska sa pred vstupom na...

dnes 16:57
Nitra sa pripravuje aj na štvrté kolo testovania, malo by sa opä kona doterajším systémom

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Okres Nitra sa po troch kolách plošného testovania na COVID-19 predbežne pripravuje aj na štvrté kolo. V Nitre by sa pod¾a primátora Mareka Hattasa malo opä kona doterajším systémom, teda v desiatkach odberných miest od piatka do nedele. Stabilné...

dnes 16:57
Zrážku kamióna s dvomi autami neprežila 52-roèná žena, na mieste zasahovali aj hasièi (foto)

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - aktualizované 25. januára, 13:49 Tragická nehoda sa stala v pondelok predpoludním v katastri obce Nitrianske Suèany v okrese Prievidza. Ako informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasièského a záchranného zboru, zrazili sa tu dve osobné autá...

dnes 16:57
Tréner Lampard sa musí rozlúèi s FC Chelsea. Nahradí ho Tuchel?

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek nede¾òajšiemu postupu cez Luton do osemfinále FA Cupu sa vedenie anglického futbalového klubu FC Chelsea z Londýna rozhodlo ukonèi spoluprácu s trénerom Frankom Lampardom. Chelsea prehrala pä duelov Chelsea totiž v najvyššej domácej...

dnes 16:57
Kováèik bol pod¾a Fica politicky zlikvidovaný a o kandidatúre Lipšica hovorí ako „o žarte“ (video)

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováèik bol pod¾a predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica politicky zlikvidovaný. Uviedol to na pondelòajšej tlaèovej konferencii s tým, že bol uväznený z èisto politických dôvodov,...

dnes 16:57
Novela obchodného registra prinesie zmeny, firmy sa musia pripravi na ïalšiu byrokraciu a nový poplatok

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Firmy sa musia pripravi na ïalšiu zbytoènú byrokraciu na obchodných súdoch. Ako informuje Združenie podnikate¾ov Slovenska, pod¾a novely Obchodného zákonníka úèinnej od októbra minulého roka totiž musia do konca septembra tohto roku nahlási na...

dnes 16:57
Vakcína proti COVID-19 od spoloènosti Moderna je úèinná aj proti novým mutáciám koronavírusu

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vakcína od Moderny by mala úèinkova aj na koronavírusové varianty zo Spojeného krá¾ovstva a Juhoafrickej republiky. Pod¾a výsledkov dostupných z in vitro neutralizaèných štúdií sér z jedincov oèkovaných vakcínou proti COVID-19 od...

dnes 16:57
Únia miest Slovenska žiada urýchlené zvolanie konzília odborníkov, aby sa dohodli na ïalšom postupe

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada urýchlené zvolanie konzília odborníkov. V tlaèovej správe, ktorú zaslala hovorkyòa ÚMS Daniela Piršelová, to uviedol prezident únie Richard Rybníèek. Konzílium odborníkov by pod¾a neho malo zasadnú, zhodnoti...

dnes 16:57
Za držbu marihuany je zatvorených príliš ve¾a mladých ¾udí, Nicholsonová vyzýva na zmenu legislatívy (video)

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Tresty za držbu marihuany sú na Slovensku neproporèné vo vzahu k iným obzvl᚝ závažným trestným èinom. Slovenská europoslankyòa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ïuriš Nicholsonová vyzýva na zmenu legislatívy, ktorá momentálne...

dnes 16:57
Na rieke Laborec sa narušila hrádza, voda postupne zaplavuje územie medzi Vojanmi a Krišovskou Lieskovou

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - aktualizované 25. januára, 15:26 Dispeèing Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) v pondelok 25. januára po polnoci prijal informáciu, že v miestach, kde vykonávajú práce na plynovode, sa narušila hrádza na rieke Laborec. Dochádza tak k...

dnes 16:57
Výsledky víkendového testovania v Nitrianskom kraji: TENTO okres dopadol najhoršie

Počas víkendu prebiehalo skríningové testovanie aj v Nitrianskom kraji. V ktorom z okresov bola zistená najhoršia situácia?

Víkendové plošné testovanie na ochorenie COVID-19 potvrdilo, že aktuálne najhoršia situácia v Nitrianskom kraji je v Zlatých Moravciach. Z celkovo

dnes 13:36
Sídlo najvyššieho správneho súdu by mal nájs jeho predseda, tvrdí ministerstvo

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nájs sídlo pre novozriadený Najvyšší správny súd SR by mal jeho predseda alebo predsedníèka. V tlaèovej správe to konštatuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Zároveò pripomína, že predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vyhlásil vo¾bu predsedu...

dnes 12:45
Denné Správy
Migraèný úrad má nového riadite¾a, z výberového konania vyšiel ako víaz Ján Orlovský

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Novým riadite¾om Migraèného úradu rezortu vnútra sa stal Ján Orlovský. Do funkcie ho v pondelok 25. januára uviedol Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR (MV SR) Vendelín Leitner. Výberové konanie na miesto riadite¾a úradu vyhlásilo MV SR v...

dnes 16:57
Arca Capital podáva návrh na reštrukturalizáciu, verite¾ov chce odškodni nad hranicu zákona

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Akciová spoloènos Arca Capital Slovakia podáva návrh na povolenie jej reštrukturalizácie. Firma v súèinnosti s reštrukturalizaènými správcami a odborníkmi aktívne využila obdobie poskytnutej doèasnej ochrany na prípravu a vypracovanie...

dnes 16:57
Rusi sa voèi trestu Svetovej antidopingovej agentúry neodvolajú, chcú spoluprácu a obnovenie èinnosti

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Rusi sa nebudú odvoláva voèi rozhodnutiu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a následne Športového arbitrážneho súdu, ktoré obmedzí ich športovcov na vrcholných podujatiach vrátane olympijských hier po dobu dvoch rokov. Potvrdila to Ruská...

dnes 16:57
Izrael zatvoril hranice aj letiská pre osobnú dopravu, krajinu nemôžu opusti ani cudzinci

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 25. januára Izrael kompletne uzavrel hranice a letiská pre osobnú dopravu. Zákaz vstupu aj výstupu z krajiny sa týka nielen cudzincov, aj izraelských obèanov. Opatrenie je zatia¾ platné do nedele 31. januára. Informuje o tom Ministerstvo...

dnes 16:57
Nemecko oznaèilo Èesko za rizikové, na hraniciach sa tvoria rozsiahle kolóny a rady chodcov

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Kolóny stoviek osobných áut a rady chodcov sa vytvorili na nemecko-èeských hranièných priechodoch po tom, ako Nemecko oznaèilo Èeskú republiku z pandemického h¾adiska za vysoko rizikovú oblas. Znamená to, že obyvatelia Èeska sa pred vstupom na...

dnes 16:57
Nitra sa pripravuje aj na štvrté kolo testovania, malo by sa opä kona doterajším systémom

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Okres Nitra sa po troch kolách plošného testovania na COVID-19 predbežne pripravuje aj na štvrté kolo. V Nitre by sa pod¾a primátora Mareka Hattasa malo opä kona doterajším systémom, teda v desiatkach odberných miest od piatka do nedele. Stabilné...

dnes 16:57
Zrážku kamióna s dvomi autami neprežila 52-roèná žena, na mieste zasahovali aj hasièi (foto)

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - aktualizované 25. januára, 13:49 Tragická nehoda sa stala v pondelok predpoludním v katastri obce Nitrianske Suèany v okrese Prievidza. Ako informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasièského a záchranného zboru, zrazili sa tu dve osobné autá...

dnes 16:57
Tréner Lampard sa musí rozlúèi s FC Chelsea. Nahradí ho Tuchel?

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek nede¾òajšiemu postupu cez Luton do osemfinále FA Cupu sa vedenie anglického futbalového klubu FC Chelsea z Londýna rozhodlo ukonèi spoluprácu s trénerom Frankom Lampardom. Chelsea prehrala pä duelov Chelsea totiž v najvyššej domácej...

dnes 16:57
Kováèik bol pod¾a Fica politicky zlikvidovaný a o kandidatúre Lipšica hovorí ako „o žarte“ (video)

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováèik bol pod¾a predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica politicky zlikvidovaný. Uviedol to na pondelòajšej tlaèovej konferencii s tým, že bol uväznený z èisto politických dôvodov,...

dnes 16:57
Novela obchodného registra prinesie zmeny, firmy sa musia pripravi na ïalšiu byrokraciu a nový poplatok

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Firmy sa musia pripravi na ïalšiu zbytoènú byrokraciu na obchodných súdoch. Ako informuje Združenie podnikate¾ov Slovenska, pod¾a novely Obchodného zákonníka úèinnej od októbra minulého roka totiž musia do konca septembra tohto roku nahlási na...

dnes 16:57
Vakcína proti COVID-19 od spoloènosti Moderna je úèinná aj proti novým mutáciám koronavírusu

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vakcína od Moderny by mala úèinkova aj na koronavírusové varianty zo Spojeného krá¾ovstva a Juhoafrickej republiky. Pod¾a výsledkov dostupných z in vitro neutralizaèných štúdií sér z jedincov oèkovaných vakcínou proti COVID-19 od...

dnes 16:57
Únia miest Slovenska žiada urýchlené zvolanie konzília odborníkov, aby sa dohodli na ïalšom postupe

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada urýchlené zvolanie konzília odborníkov. V tlaèovej správe, ktorú zaslala hovorkyòa ÚMS Daniela Piršelová, to uviedol prezident únie Richard Rybníèek. Konzílium odborníkov by pod¾a neho malo zasadnú, zhodnoti...

dnes 16:57
Za držbu marihuany je zatvorených príliš ve¾a mladých ¾udí, Nicholsonová vyzýva na zmenu legislatívy (video)

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Tresty za držbu marihuany sú na Slovensku neproporèné vo vzahu k iným obzvl᚝ závažným trestným èinom. Slovenská europoslankyòa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ïuriš Nicholsonová vyzýva na zmenu legislatívy, ktorá momentálne...

dnes 16:57
Na rieke Laborec sa narušila hrádza, voda postupne zaplavuje územie medzi Vojanmi a Krišovskou Lieskovou

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - aktualizované 25. januára, 15:26 Dispeèing Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) v pondelok 25. januára po polnoci prijal informáciu, že v miestach, kde vykonávajú práce na plynovode, sa narušila hrádza na rieke Laborec. Dochádza tak k...

dnes 16:57
Výsledky víkendového testovania v Nitrianskom kraji: TENTO okres dopadol najhoršie

Počas víkendu prebiehalo skríningové testovanie aj v Nitrianskom kraji. V ktorom z okresov bola zistená najhoršia situácia?

Víkendové plošné testovanie na ochorenie COVID-19 potvrdilo, že aktuálne najhoršia situácia v Nitrianskom kraji je v Zlatých Moravciach. Z celkovo

dnes 13:36
Sídlo najvyššieho správneho súdu by mal nájs jeho predseda, tvrdí ministerstvo

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nájs sídlo pre novozriadený Najvyšší správny súd SR by mal jeho predseda alebo predsedníèka. V tlaèovej správe to konštatuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Zároveò pripomína, že predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vyhlásil vo¾bu predsedu...

dnes 12:45
Najnovšie správy z Nové Zámky
dnes 16:57 Migraèný úrad má nového riadite¾a, z výberového konania vyšiel ako víaz Ján Orlovský
dnes 16:57 Arca Capital podáva návrh na reštrukturalizáciu, verite¾ov chce odškodni nad hranicu zákona
dnes 16:57 Rusi sa voèi trestu Svetovej antidopingovej agentúry neodvolajú, chcú spoluprácu a obnovenie èinnosti
dnes 16:57 Izrael zatvoril hranice aj letiská pre osobnú dopravu, krajinu nemôžu opusti ani cudzinci
dnes 16:57 Nemecko oznaèilo Èesko za rizikové, na hraniciach sa tvoria rozsiahle kolóny a rady chodcov
dnes 16:57 Nitra sa pripravuje aj na štvrté kolo testovania, malo by sa opä kona doterajším systémom
dnes 16:57 Zrážku kamióna s dvomi autami neprežila 52-roèná žena, na mieste zasahovali aj hasièi (foto)
dnes 16:57 Tréner Lampard sa musí rozlúèi s FC Chelsea. Nahradí ho Tuchel?
dnes 16:57 Kováèik bol pod¾a Fica politicky zlikvidovaný a o kandidatúre Lipšica hovorí ako „o žarte“ (video)
dnes 16:57 Novela obchodného registra prinesie zmeny, firmy sa musia pripravi na ïalšiu byrokraciu a nový poplatok
dnes 16:57 Vakcína proti COVID-19 od spoloènosti Moderna je úèinná aj proti novým mutáciám koronavírusu
dnes 16:57 Únia miest Slovenska žiada urýchlené zvolanie konzília odborníkov, aby sa dohodli na ïalšom postupe
dnes 16:57 Za držbu marihuany je zatvorených príliš ve¾a mladých ¾udí, Nicholsonová vyzýva na zmenu legislatívy (video)
dnes 16:57 Na rieke Laborec sa narušila hrádza, voda postupne zaplavuje územie medzi Vojanmi a Krišovskou Lieskovou
dnes 13:36 Výsledky víkendového testovania v Nitrianskom kraji: TENTO okres dopadol najhoršie
dnes 12:45 Sídlo najvyššieho správneho súdu by mal nájs jeho predseda, tvrdí ministerstvo
dnes 12:45 V oblasti Trebišova a Rožòavy hrozia záplavy, meteorológovia však tiež varujú pred hustým snežením
dnes 12:45 Dargov je pre husté sneženie a vietor neprejazdný, skrížené kamióny vytvorili rozsiahle kolóny (video)
dnes 12:45 Staèia dni. Nové digitálne služby a aplikácie môže štát nasadi ve¾mi rýchlo a tým u¾ahèi aj zvládanie krízy
dnes 12:45 Štát nebol na skríningové testovanie pripravený, ZMOS kritizuje aj chýbajúce certifikáty
dnes 12:45 Ako mi letná brigáda pomohla nájs si prácu v rekordnom èase
dnes 12:45 O Super Bowl sa pobijú Tampa Bay a Kansas City, legendárny Tom Brady zabojuje o siedmy titul (video)
dnes 12:45 ZP Union sponzoruje lekárom prístup do svetovej lekárskej knižnice
dnes 12:45 Blokovaná tripartita vyústila do rokovaní zamestnávate¾ov a vlády, no bez odborárov
dnes 12:45 Cena bytov v Bratislave stúpala, za meter štvorcový pýtali viac ako 2-tisíc eur
dnes 12:45 Súdna rada bude zhromažïova údaje o majetkových priznaniach sudcov, zriadila prvé kontrolné komisie
dnes 12:45 Pánik rozdával „hity“ a Chára si pripísal plusku, Draisaitl strelili najneskorší víazný gól Oiliers v histórii (video)
dnes 11:30 TOTO vás poteší: V troch okresoch nezachytili PCR testy ani jedného pozitívneho
dnes 11:30 Novozámocká radnica upozorňuje: Mestský úrad je pre verejnosť uzavretý
dnes 09:24 Zbavte sa nepotrebného elektroodpadu: V Nových Zámkoch pribudne 12 kontajnerov
dnes 08:33 Kandidátov na policajného prezidenta vypoèuje brannobezpeènostný výbor, jedného potom odporuèí ministrovi
dnes 08:33 Kandidát na špeciálneho prokurátora Kysel prezradil dôvod kandidatúry, motivovalo ho stíhanie Kováèika
dnes 08:33 Rokovania o vytvorení jednotnej maïarskej strany sa posunuli vpred, vyrieši musia ešte jednu otázku
dnes 01:12 V Minsku sa opä obnovili protesty proti Lukašenkovi, polícia zatkla asi stovku ¾udí
dnes 01:12 Pri požiari drevenice prišiel o život 57-roèný muž, z príbytku ostali len obhorené trámy (foto)
dnes 01:12 Slovákov od cestovania neodradila ani pandémia, pod¾a analýzy lietali minulý rok až do 58 krajín
dnes 01:12 Testovanie na koronavírus v Nitre: Po troch kolách skonèilo v karanténe viac ako 1 500 ¾udí
dnes 01:12 Estónsko má novú vládu, krajinu po prvýkrát v histórii povedie premiérka
včera 21:00 Naï oèakáva ïalšie odhalenia v trestnoprávnych kauzách, malo by ís o aktivity rôznych politikov
včera 21:00 Vetrák navrhuje zriadi komisiu, ktorá by posudzovala využitie financií z rezervy premiéra
včera 21:00 Slovenské vodné pólistky utàžili v Terste vysoké prehry, na OH do Tokia sa tak neprebojovali
včera 21:00 Šastlivec z Michiganu vyhral tretí najvyšší jackpot v histórii amerických lotérií
včera 21:00 Biden chce pomôc Strednej Amerike štyrmi miliardami dolárov, tvrdí mexický prezident
včera 21:00 Piráti pri brehoch Afriky prepadli tureckú loï, o život prišiel jeden námorník a ïalších uniesli
včera 21:00 Pekarík bude ma staronového trénera, Labbadia v Herthe Berlín nahradí Dárdai
včera 21:00 Ocenenie Biela vrana získala študentská iniciatíva „Za našu FIIT“, cenu dostal aj vedec, sudca a manželia
včera 19:45 Za tri dni otestovali vyše 11-tisíc ľudí: V nedeľu pribudli desiatky pozitívnych
včera 18:42 Nové Zámky s debaklom na vlastnom ľade: Trenčínu podľahli o osem gólov
včera 16:48 Lex Lipšic bude naplnený, obáva sa Eštok. Pod¾a Šeligu však konkrétne meno v koalícii ešte nepadlo
včera 16:48 Slovensko v oèkovaní pod¾a Takáèa zaostáva, pri nákupe vakcín by sa pozeral aj na východ k Rusku
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 18:36 Firmy avizujú prepúšťanie, situácia v sektore služieb sa zhoršuje
dnes 18:36 Ďalšie veľké prepúšťanie, na Slovensku sa dotkne vyše 200 ľudí
dnes 18:36 Lampard v Chelsea končí, vedenie klubu ho odvolalo z funkcie
dnes 18:36 Slovensko sa rozdelí na dve časti, ZMOS žiada mapu ohnísk
dnes 18:27 Tatry mountain resorts prepustí 260 zamestnancov
dnes 18:27 Európska komisia navrhuje viac cestovných obmedzení
dnes 18:27 Obce a mestá vykryli výpadky pôžičkou. Čo bude ďalej?
dnes 17:54 Mikulec do konca týždňa rozhodne o Kovaříkovi
dnes 17:51 Vedenie NHL odložilo ďalší zápas Caroliny Hurricanes
dnes 17:51 Analýza obrovského slalomu: Vlhovej návrat na pódium
dnes 17:51 MS v hokeji by mali byť na Slovensku, na Dánsko boli sťažnosti, tvrdí legenda sovietskeho hokeja
dnes 17:51 HC Košice angažovali skúseného maďarského brankára
dnes 17:51 ROZHOVOR Martin Peško o konci v Nitre, budúcnosti klubu a nemeckom investorovi: Zložme si ružové okuliare
dnes 17:51 V stredu sa otvoria knižnice, návštevníci budú potrebovať negatívny test
dnes 17:48 Bale je opäť v ťažkej situácii: Mourinho chce, aby si svoje minúty zaslúžil
dnes 17:48 Kto je na fotke? Spevavý rytier to nemal v detstve ľahké
dnes 17:48 Ešte nevedia, kde ho zaradia: Košice podpísali ďalšieho brankára, prichádza z Bystrice
dnes 17:48 Výbor odporučil za šéfa polície iba Kovaříka
dnes 17:48 Kákoš: Do januára sme vírus medzi ľuďmi bez domova nenašli. Ukazuje to, ako veľmi sú vylúčení zo spoločnosti
dnes 17:36 Joe Biden mení smerovanie Ameriky
dnes 17:36 Poslanci odporučili za šéfa polície Kovaříka. Pročko mu na vypočúvaní adresoval viacero výčitiek
dnes 17:36 Straty prekročia deväť biliónov dolárov. Bohaté štáty vakcinačnou politikou škodia sami sebe
dnes 17:36 Hrozí veľké rušenie vlakových spojov. Železnice tvrdia, že im chýbajú milióny eur
dnes 17:36 Boj o ovládnutie Poľnohospodárskej platobnej agentúry vrcholí
dnes 17:33 Nemecké opatrenia znepríjemnili Čechom prechod cez hranice
dnes 17:33 Poslanci vypočuli kandidátov na šéfa polície, odporučili Kovaříka
dnes 16:51 Zomrel literárny archivár, výtvarník a básnik V. Sokolík
dnes 16:51 Spoločnosť Tatry mountain resorts prepustí 260 zamestnancov
dnes 16:51 NRSR: Brannobezpečnostný výbor odporučil na post šéfa polície Kovaříka
dnes 16:51 Francúzsko zakázalo nosenie niektorých látkových rúšok
dnes 16:48 Testovanie v Premier League odhalilo len osem pozitívnych
dnes 16:48 Gareth Bale nedostane minúty v zápase zadarmo, tvrdí Jose Mourinho
dnes 16:48 MS v hokeji by mali byť na Slovensku, na Dánsko boli sťažnosti, tvrdí legenda sovietskeho hokeja
dnes 16:48 SAV si pripomína 100 rokov od smrti francúzskeho slavistu a historika Ernesta Denisa
dnes 16:48 Zdieľaný obrázok Egypťanov nemá nič spoločné s testom na Covid-19
dnes 16:45 Hororový pád v rýchlosti 145 km/h: Dal na radu kolegu a to mu zachránilo život
dnes 16:45 Aké výhody im to prinesie? Senica uzavrela partnerskú spoluprácu so svetovým veľkoklubom
dnes 16:45 Slovensko je ideálnym dejiskom MS, na Dánsko sa krajiny sťažovali, vraví ruská hokejová legenda
dnes 16:45 Bitka o stoličku policajného šéfa: Brannobezpečnostný výbor odhalil svojho favorita
dnes 16:33 Víkendová sledovanosť: Najviac divákov k obrazovkám pritiahnu Oteckovia, Vlhová a politika
dnes 16:33 Škandál v Lahti: Rus Bolšunov vo finiši štafety udrel súpera, potom ho zrazil
dnes 16:33 Vakcína od Moderny je zrejme efektívna aj proti novým variantom koronavírusu
dnes 16:33 Ľahký podcast o ťažkej korupcii s Mariánom Mitašom a Evou Mišíkovou
dnes 16:33 Sudca Juraj Kliment reaguje na Fica: Takého manipulátora sme tu už v minulosti mali
dnes 16:30 Kam môžeme cestovať? Covid mapa s prehľadom bezpečných krajín a opatrení.
dnes 16:30 Ukrajinu sužujú dažde, zaplavilo aj rómsky tábor pri Slovensku
dnes 16:30 Knižnice na Slovensku opäť otvoria, vstúpiť nebude môcť každý
dnes 16:21 Pandémia spôsobila na trhu práce štyrikrát horšie škody ako finančná kríza v roku 2009
dnes 15:48 Pasteurov inštitút ukončil vývoj vakcíny proti novému koronavírusu
dnes 15:48 ÚSPECH POLÍCIE: Zaistili 1000 dávok pervitínu a viac ako 100 heroínu
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku