Najnovšie Správy Nové Zámky

Titulky
Rodièia môžu da v lete deti do táborov. Aké sú podmienky a povolený poèet úèastníkov?

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Maximálny poèet úèastníkov detských táborov, vrátane vedúcich, zdravotníkov, inštruktorov, personálu kuchyne èi personálu zabezpeèujúceho upratovanie, je 100 osôb. Viac o téme: Koronavírus Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Úradu...

dnes 18:15
Kampaò Black Out Tuesday po smrti Floyda zatemnila sociálne médiá a vyslúžila si aj kritiku

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Osobnosti z hudobného priemyslu, ïalšie celebrity i bežní ¾udia zatemnili v utorok svoje úèty na sociálnych médiách v rámci kampane Black Out Tuesday zameranej na podporu hnutia Black Lives Matter a vyjadrili tak svoje rozhorèenie nad zabitiami èernochov...

dnes 18:15
Zamestnávatelia musia odovzdáva výkazy za zamestnancov aj poèas koronakrízy, upozoròuje Sociálna poisovòa

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisovòa upozoròuje zamestnávate¾ov, že sú aj poèas koronakrízy povinní pravidelne zasiela mesaèné výkazy do Sociálnej poisovne. Poistné treba vykazova "Vykáza poistné a predloži mesaèný výkaz poistného a príspevkov na...

dnes 18:15
Pellegrini tento mesiac rozhodne o svojej politickej budúcnosti, s Ficom má èoraz väèšie názorové rozdiely

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Peter Pellegrini potvrdil, že najneskôr tento mesiac rozhodne o svojej ïalšej politickej budúcnosti. Na stredajšej tlaèovej konferencii v budove NR SR zároveò nevylúèil ani odchod zo Smeru-SD. „Každou hodinou sa mi zdá, že medzi mnou a predsedom...

dnes 18:15
Plánujete nákup spotrebièov do domácnosti? V stredu sa to oplatí!

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - V 50 predajniach a na webe PLANEO Elektro nakúpite každú stredu s extra z¾avou. Okrem toho ponúka predajca aj zaujímavé 24-hodinové z¾avy na jeden vybraný produkt. Predajca elektroniky PLANEO Elektro zavádza nový koncept podpory predaja AKÈNÁ...

dnes 18:15
Vedci objavili miesto s najèistejším vzduchom na Zemi, oblas doteraz nepoškodila ¾udská aktivita

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vedci sa domnievajú, že našli oblas s najèistejším vzduchom na Zemi. Nachádza sa nad Južným oceánom, ktorý obklopuje Antarktídu. Odborníci z Colorado State University vypracovali prvú štúdiu svojho druhu o zložení bioaerosólov a zistili, že...

dnes 18:15
Žena si nechala z Ameriky posla bažantie perá, zásielku jej zaistili na vyclievacej pošte

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na vyclievacej pošte v Žiline zaistili príslušníci finanènej správy zásielku s bažantími pierkami. Zo Spojených štátov amerických si ich nechala posla pani z Oravy a zrejme ani netušila, že naoko obyèajný tovar podlieha zákazom a obmedzeniam. ...

dnes 18:15
Matoviè uviedol, kedy by mal krízový štáb rozhodova o prípadnom konci núdzového stavu

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - O prípadnom konci núdzového stavu na Slovensku bude ústredný krízový štáb rozhodova budúci týždeò. Na stredajšje návšteve Èeskej republiky to povedal premiér Igor Matoviè (O¼aNO). „Je iba v ich rukách, ako rozhodnú,“ povedal. ...

dnes 18:15
Núdzový stav nie je možné pod¾a advokáta predlžova, Pellegrini by zvažoval aj sažnos na ústavný súd

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - aktualizované 3. júna, 15:13 Núdzový stav nie je možné predlžova, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu. Pre agentúru SITA to uviedol Pavol Poláèek z advokátskej kancelárie Poláèek & Partners. Núdzový stav je pod¾a zákona...

dnes 18:15
NAKA zasahovala na východe Slovenska, akcia Hurky sa týkala obchodu so zbraòami (foto)

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s kukláèmi zasahovali v stredu od skorých ranných hodín v Betliari a Moldave nad Bodvou. Akcia sa týkala nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraòami. Ako informovala polícia na sociálnej sieti,...

dnes 18:15
Fico vylúèil, že býva v luxusnom kaštieli na Vinosadoch. Oznaèil to za superblbos

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý predseda vlády a predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico vylúèil, že býva v luxusnom kaštieli vo Vinosadoch. Médiám to povedal v stredu v budove Národnej rady SR (NR SR) v rámci krátkeho vyhlásenia. Portál...

dnes 18:15
Serie A sa reštartuje duelom medzi FC Turín a Parmou, hra sa bude takmer každý deò

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Duel medzi tímami FC Turín a AC Parma bude prvým v talianskej Serie A po viac ako trojmesaènej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Vedenie súaže práve tento duel naplánovalo na 20. júna, kedy sa obnoví najvyššia talianska súaž. Serie A by mala...

dnes 15:06
Na ôsmej schôdzi parlamentu prerokujú zmenu vo¾by generálneho prokurátora a vystúpi aj Èaputová

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) budú v rámci ôsmej schôdze, ktorá sa zaèína v stredu o 13:00, rokova aj o novele zákona upravujúcej vo¾bu generálneho prokurátora. Èlenovia zákonodarného orgánu rozhodnú tiež o tom, èi budú môc...

dnes 15:06
ATALIAN SK: Súaž v UNLP Košice sme vyhrali s najlepšou cenou

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos ATALIAN SK s.r.o. ako súèas skupiny ATALIAN SERVEST GROUP, ktorá je najväèším poskytovate¾om upratovacích a dezinfekèných služieb v Európe zásadne odmieta nepravdivé výroky, ktoré na jej adresu odznievajú. Spoloènos vyhrala riadnu...

dnes 15:06
Európska únia zaèína bojova proti dezinformáciám, spustila monitorovanie digitálnych médií

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - V boji proti dezinformáciám bude Európska únia (EÚ) monitorova digitálne médiá. V tejto súvislosti spustila projekt Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) pod vedením Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii. Agentúru...

dnes 15:06
Pri výstavbe vyhliadkovej veže nad Breznom bude asistova vrtu¾ník, celý proces môžu sledova aj obèania

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pri výstavbe vyhliadkovej veže nad Breznom za takmer 440-tisíc eur, ktorú pre nepriaznivé poveternostné podmienky a zákaz prepravy tovarov medzi krajinami poèas pandémie koronavírusu obnovili až v polovici mája, bude asistova vrtu¾ník. Ako mesto...

dnes 15:06
Denné Správy
Rodièia môžu da v lete deti do táborov. Aké sú podmienky a povolený poèet úèastníkov?

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Maximálny poèet úèastníkov detských táborov, vrátane vedúcich, zdravotníkov, inštruktorov, personálu kuchyne èi personálu zabezpeèujúceho upratovanie, je 100 osôb. Viac o téme: Koronavírus Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Úradu...

dnes 18:15
Kampaò Black Out Tuesday po smrti Floyda zatemnila sociálne médiá a vyslúžila si aj kritiku

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Osobnosti z hudobného priemyslu, ïalšie celebrity i bežní ¾udia zatemnili v utorok svoje úèty na sociálnych médiách v rámci kampane Black Out Tuesday zameranej na podporu hnutia Black Lives Matter a vyjadrili tak svoje rozhorèenie nad zabitiami èernochov...

dnes 18:15
Zamestnávatelia musia odovzdáva výkazy za zamestnancov aj poèas koronakrízy, upozoròuje Sociálna poisovòa

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisovòa upozoròuje zamestnávate¾ov, že sú aj poèas koronakrízy povinní pravidelne zasiela mesaèné výkazy do Sociálnej poisovne. Poistné treba vykazova "Vykáza poistné a predloži mesaèný výkaz poistného a príspevkov na...

dnes 18:15
Pellegrini tento mesiac rozhodne o svojej politickej budúcnosti, s Ficom má èoraz väèšie názorové rozdiely

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Peter Pellegrini potvrdil, že najneskôr tento mesiac rozhodne o svojej ïalšej politickej budúcnosti. Na stredajšej tlaèovej konferencii v budove NR SR zároveò nevylúèil ani odchod zo Smeru-SD. „Každou hodinou sa mi zdá, že medzi mnou a predsedom...

dnes 18:15
Plánujete nákup spotrebièov do domácnosti? V stredu sa to oplatí!

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - V 50 predajniach a na webe PLANEO Elektro nakúpite každú stredu s extra z¾avou. Okrem toho ponúka predajca aj zaujímavé 24-hodinové z¾avy na jeden vybraný produkt. Predajca elektroniky PLANEO Elektro zavádza nový koncept podpory predaja AKÈNÁ...

dnes 18:15
Vedci objavili miesto s najèistejším vzduchom na Zemi, oblas doteraz nepoškodila ¾udská aktivita

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vedci sa domnievajú, že našli oblas s najèistejším vzduchom na Zemi. Nachádza sa nad Južným oceánom, ktorý obklopuje Antarktídu. Odborníci z Colorado State University vypracovali prvú štúdiu svojho druhu o zložení bioaerosólov a zistili, že...

dnes 18:15
Žena si nechala z Ameriky posla bažantie perá, zásielku jej zaistili na vyclievacej pošte

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na vyclievacej pošte v Žiline zaistili príslušníci finanènej správy zásielku s bažantími pierkami. Zo Spojených štátov amerických si ich nechala posla pani z Oravy a zrejme ani netušila, že naoko obyèajný tovar podlieha zákazom a obmedzeniam. ...

dnes 18:15
Matoviè uviedol, kedy by mal krízový štáb rozhodova o prípadnom konci núdzového stavu

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - O prípadnom konci núdzového stavu na Slovensku bude ústredný krízový štáb rozhodova budúci týždeò. Na stredajšje návšteve Èeskej republiky to povedal premiér Igor Matoviè (O¼aNO). „Je iba v ich rukách, ako rozhodnú,“ povedal. ...

dnes 18:15
Núdzový stav nie je možné pod¾a advokáta predlžova, Pellegrini by zvažoval aj sažnos na ústavný súd

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - aktualizované 3. júna, 15:13 Núdzový stav nie je možné predlžova, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu. Pre agentúru SITA to uviedol Pavol Poláèek z advokátskej kancelárie Poláèek & Partners. Núdzový stav je pod¾a zákona...

dnes 18:15
NAKA zasahovala na východe Slovenska, akcia Hurky sa týkala obchodu so zbraòami (foto)

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s kukláèmi zasahovali v stredu od skorých ranných hodín v Betliari a Moldave nad Bodvou. Akcia sa týkala nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraòami. Ako informovala polícia na sociálnej sieti,...

dnes 18:15
Fico vylúèil, že býva v luxusnom kaštieli na Vinosadoch. Oznaèil to za superblbos

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý predseda vlády a predseda opoziènej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico vylúèil, že býva v luxusnom kaštieli vo Vinosadoch. Médiám to povedal v stredu v budove Národnej rady SR (NR SR) v rámci krátkeho vyhlásenia. Portál...

dnes 18:15
Serie A sa reštartuje duelom medzi FC Turín a Parmou, hra sa bude takmer každý deò

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Duel medzi tímami FC Turín a AC Parma bude prvým v talianskej Serie A po viac ako trojmesaènej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Vedenie súaže práve tento duel naplánovalo na 20. júna, kedy sa obnoví najvyššia talianska súaž. Serie A by mala...

dnes 15:06
Na ôsmej schôdzi parlamentu prerokujú zmenu vo¾by generálneho prokurátora a vystúpi aj Èaputová

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) budú v rámci ôsmej schôdze, ktorá sa zaèína v stredu o 13:00, rokova aj o novele zákona upravujúcej vo¾bu generálneho prokurátora. Èlenovia zákonodarného orgánu rozhodnú tiež o tom, èi budú môc...

dnes 15:06
ATALIAN SK: Súaž v UNLP Košice sme vyhrali s najlepšou cenou

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos ATALIAN SK s.r.o. ako súèas skupiny ATALIAN SERVEST GROUP, ktorá je najväèším poskytovate¾om upratovacích a dezinfekèných služieb v Európe zásadne odmieta nepravdivé výroky, ktoré na jej adresu odznievajú. Spoloènos vyhrala riadnu...

dnes 15:06
Európska únia zaèína bojova proti dezinformáciám, spustila monitorovanie digitálnych médií

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - V boji proti dezinformáciám bude Európska únia (EÚ) monitorova digitálne médiá. V tejto súvislosti spustila projekt Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) pod vedením Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii. Agentúru...

dnes 15:06
Pri výstavbe vyhliadkovej veže nad Breznom bude asistova vrtu¾ník, celý proces môžu sledova aj obèania

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pri výstavbe vyhliadkovej veže nad Breznom za takmer 440-tisíc eur, ktorú pre nepriaznivé poveternostné podmienky a zákaz prepravy tovarov medzi krajinami poèas pandémie koronavírusu obnovili až v polovici mája, bude asistova vrtu¾ník. Ako mesto...

dnes 15:06
Najnovšie správy z Nové Zámky
dnes 18:15 Rodièia môžu da v lete deti do táborov. Aké sú podmienky a povolený poèet úèastníkov?
dnes 18:15 Kampaò Black Out Tuesday po smrti Floyda zatemnila sociálne médiá a vyslúžila si aj kritiku
dnes 18:15 Zamestnávatelia musia odovzdáva výkazy za zamestnancov aj poèas koronakrízy, upozoròuje Sociálna poisovòa
dnes 18:15 Pellegrini tento mesiac rozhodne o svojej politickej budúcnosti, s Ficom má èoraz väèšie názorové rozdiely
dnes 18:15 Plánujete nákup spotrebièov do domácnosti? V stredu sa to oplatí!
dnes 18:15 Vedci objavili miesto s najèistejším vzduchom na Zemi, oblas doteraz nepoškodila ¾udská aktivita
dnes 18:15 Žena si nechala z Ameriky posla bažantie perá, zásielku jej zaistili na vyclievacej pošte
dnes 18:15 Matoviè uviedol, kedy by mal krízový štáb rozhodova o prípadnom konci núdzového stavu
dnes 18:15 Núdzový stav nie je možné pod¾a advokáta predlžova, Pellegrini by zvažoval aj sažnos na ústavný súd
dnes 18:15 NAKA zasahovala na východe Slovenska, akcia Hurky sa týkala obchodu so zbraòami (foto)
dnes 18:15 Fico vylúèil, že býva v luxusnom kaštieli na Vinosadoch. Oznaèil to za superblbos
dnes 15:06 Serie A sa reštartuje duelom medzi FC Turín a Parmou, hra sa bude takmer každý deò
dnes 15:06 Na ôsmej schôdzi parlamentu prerokujú zmenu vo¾by generálneho prokurátora a vystúpi aj Èaputová
dnes 15:06 ATALIAN SK: Súaž v UNLP Košice sme vyhrali s najlepšou cenou
dnes 15:06 Európska únia zaèína bojova proti dezinformáciám, spustila monitorovanie digitálnych médií
dnes 15:06 Pri výstavbe vyhliadkovej veže nad Breznom bude asistova vrtu¾ník, celý proces môžu sledova aj obèania
dnes 15:06 Na R1 pred Banskou Bystricou zaèalo poèas jazdy horie auto, šofér stihol zastavi a vystúpi (foto)
dnes 15:06 Dopyt na automobilovom trhu je najnižší od roku 1991 a nálada horšia ako poèas finanènej krízy
dnes 15:06 Devä paliet papierových utierok a tri palety kancelárskeho papiera do ružomberských škôl
dnes 15:06 Existuje lepšie riešenie ako zavreté obchody v nede¾u natrvalo, ale rozhodnutie by bolo na zamestnancoch
dnes 15:06 Som nahnevaný, smutný a sklamaný. Aj èierny život má svoju cenu, reaguje Hamilton na smr Floyda
dnes 15:06 Babiš predstavil program reštartu športu v Èesku, športové organizácie èaká miliardová finanèná injekcia
dnes 15:06 Opitý vodiè pri cúvaní z parkoviska narazil do idúcej Škody (foto)
dnes 11:57 Mimovládka vyzýva poslancov, aby vypustili sporné body z novely zákona o vo¾be šéfa prokuratúry
dnes 11:57 Britská Krá¾ovská mincovòa vydala nevídanú kolekciu mincí Dinosauria s rozšírenou realitou
dnes 09:12 V meste bude opäť o čosi bezpečnejšie: Pribudne ďalší osvetlený priechod
dnes 01:27 Druhú ligu nakoniec dohrajú v piatich kolách, jej víaz sa v baráži pobije o Fortuna ligu
dnes 01:27 Dva supermarkety v Mníchove predávali nápoje so smrtiacim jedom, traja ¾udia na to doplatili
dnes 01:27 Ruská vláda plánuje naštartova ekonomický rast krajiny stimulmi za pä biliónov rub¾ov
dnes 01:27 Šéf najvyššieho súdu Šikuta chce pre jeho podriadených viac asistentov a lepšie kancelárie
dnes 01:27 Zväz cestovného ruchu víta otváranie ïalších služieb pre turistov, má však aj výhrady
včera 21:15 Smútok v rodine trénera SSC Neapol, Gattusovi zomrela mladšia sestra Francesca
včera 21:15 Opitý tínedžer na BMW a so zákazom jazdi vyletel na chodník a narazil do plynovej prípojky (foto)
včera 21:15 Ružinovská poliklinika otvorila unikátne oddelenie chronickej respiraènej a intenzívnej starostlivosti
včera 21:15 Ako mesiac s koronavírusom zmenil slovenskú módnu e-commerce a nákupné správanie Slovákov?
včera 21:15 Raši zo Smeru žiada zruši núdzový stav, Matoviè si pod¾a neho mýli demokraciu s diktatúrou
včera 21:15 Španielska vláda naposledy požiada o predåženie núdzového stavu, krajina sa vráti do normálu
včera 21:15 Francúzska ekonomika klesne v tomto roku o jedenás percent, hovorí nová prognóza vlády
včera 21:15 Twitter zrušil stovky úètov, ktoré šírili hoax o blackoute vo Washingtone zariadenom vládou
včera 21:15 Pripomínanie 100. výroèia Trianonu nemá by jatrením starých rán, vyhlásil Korèok v Maïarsku
včera 21:15 Lionel Messi zostáva v Barcelone a prezident Bartomeu si praje, aby z klubu nikdy neodišiel
včera 17:03 Na dia¾nici D1 v smere do Bratislavy sa prevrátil kamión s pieskom (foto)
včera 17:03 V Nemecku podporili programom kurzarbeit viac ako sedem miliónov zamestnancov, ktorých zasiahla koronakríza
včera 17:03 Mladej vodièke vbehol do cesty opitý chodec, vozidlo ho odhodilo na svojho taktiež podguráženého kamaráta
včera 17:03 Trump navrhol Putinovi úèas na summite G7, kanadský premiér to však zamietol
včera 17:03 V Matici Slovenskej bude parlamentný prieskum, výbor odsúhlasil návrh smeráèky Va¾ovej
včera 17:03 Úrad pre verejné obstarávanie zaèal prijíma žiadosti od uchádzaèov na dve vo¾né miesta èlenov Rady
včera 17:03 Vïaka cezhraniènému projektu pribudlo v DFN 21 nových lavièiek
včera 17:03 Pri príležitosti MDD sa Amazon znovu rozhodol pomáha. Tento raz tým najmenším
včera 17:03 Rúška sú v kostoloch stále povinné, ale povinnú vzdialenos nahradí šachovnicové sedenie
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 19:15 Fico poprel bývanie v kaštieli. Šéfka Súdnej rady prehovorila o Kočnerovi a Jankovskej (podcast)
dnes 19:15 Koronavírus: OSN: Čína a ďalšie ázijské krajiny zneužíli pandémiu na obmedzovanie slobôd
dnes 19:15 Ministerka Kolíková by z vlády neodišla, ak by sa Lipšic stal generálnym prokurátorom
dnes 19:15 Komentár Ľubomíra Jaška: Obľúbiť si núdzový stav je choré
dnes 19:15 Lukašenko rozhodol. Súčasná vláda v Bielorusku končí
dnes 19:15 Má Pellegrini šancu proti Ficovi? Sociológ radí, čo by mal bývalý premiér urobiť
dnes 19:15 Je to zvrátenosť. Občan z toho má len škodu, kritizuje nové snahy OĽaNO odborník
dnes 19:15 Protestovali aj Briti. Smrť Floyda odsúdili Johnson i pápež
dnes 18:45 Nová sezóna v škótskej lige odštartuje podľa plánu
dnes 18:45 Hráči MLS odsúhlasili novú kolektívnu dohodu a reštart ligy
dnes 18:45 ONLINE: FC Baník Ostrava - FC Viktoria Plzeň
dnes 18:45 Vladimír Weiss premiérovým gólom zariadil víťazstvo Slovana nad Nitrou
dnes 18:45 R. Káčer: Z tisícročného manželstva s Maďarskom bolo 950 rokov dobrých
dnes 18:45 MARCINKOVÁ (ZA ĽUDÍ): Na veci viery nesmieme siahať politickými rukami
dnes 18:45 Masaker v konžskej provincii Ituri si vyžiadal 16 obetí, z toho päť detí
dnes 18:45 Poľský prezident odvolal veľvyslankyňu v Prahe, ktorá šikanovala podriadených
dnes 18:45 Bieloruský prezident Lukašenko odvolal vládu
dnes 18:42 S nakazenými sa roztrhlo vrece: Veľký počet pozitívnych testov v jedinom ukrajinskom klube
dnes 18:42 Manželia Kandráčovci utajili pred deťmi tehotenstvo tri mesiace: Na reakciu dcérky nikdy nezabudnú!
dnes 18:42 Weissov prvý gól v belasom drese: Slovan v prípravnom zápase zdolal Nitru
dnes 18:39 Kolíková by z vlády neodišla, ak by bol Lipšic generálnym prokurátorom
dnes 18:39 Fico popiera bývanie v kaštieli, žije vraj v prenajatom byte
dnes 18:39 Najdôležitejšie správy dňa: Slovensko sa priblížilo stavu pred pandémiou
dnes 18:39 Fico si na rehabilitáciu vybral kaštieľ s nejasným pozadím
dnes 18:27 Koľko byrokracie znesieme?
dnes 18:27 Plavecký Štvrtok: Plán B nemáme
dnes 18:24 Sme rodina navrhuje vznik pôdnej polície, ako aj štátnej kafilérie
dnes 18:12 Nemecká vláda neplatí lekárom, aby ako príčinu úmrtia uvádzali COVID-19
dnes 18:12 Koronavírus ONLINE: Slovensko zavádza voľný pohyb s Českom
dnes 18:12 Fico novinárom povedal, kde v Bratislave býva
dnes 18:12 V Ružinove pribudlo nové pracovisko pre pacientov na pľúcnej ventilácii
dnes 18:12 USA od 16. júna pozastavia lety čínskych aeroliniek
dnes 18:12 Fico poprel bývanie v kaštieli. Šéfka Súdnej rady prehovorila o Kočnerovi a Jankovskej (podcast)
dnes 18:12 V bazilike na Strahove sa konala zádušná omša za speváčku Evu Pilarovú
dnes 18:12 Až do polovice júla potrápi alergikov peľ tráv z čeľade lipnicovitých
dnes 18:12 Hlas podobný hlasu: Trnka sa bráni ako Fico
dnes 18:12 Ukrajinská počítačová hra glorifikuje nacizmus, tvrdí Kremeľ
dnes 18:12 Zistenie HN o otváraní hraníc: Po Česku pribudne Rakúsko a Maďarsko
dnes 18:12 Švédsko prvýkrát priznalo chybu. Hlavný epidemiológ prekvapil svojim vyhlásením
dnes 18:12 PREHĽADNE: Do ktorých krajín sa zo Slovenska dostanete úplne bez problémov
dnes 18:12 Riaditeľka Autistického centra O. Rajecká o otváraní stacionárov
dnes 17:42 Na exhibičnom turnaji v Prahe na úvod triumf Karolíny Plíškovej
dnes 17:42 Piate kolo testov v Premier League odhalilo len jeden pozitívny nález
dnes 17:42 VIDEO: Zavretý štadión ich neodradil, fanúšikovia Slavie Praha si užili netradičnú ďakovačku
dnes 17:42 ROZHOVOR Jaroslav Halák: Bola by škoda, keby Chára končil
dnes 17:42 KVÍZ: Máme majstrov sveta! Spomínate si ešte na životné úspechy našich hviezd?
dnes 17:42 VIDEO: Zavretý štadión ich neodradil, fanúšikovia Slavie Praha si užili netradičnú ďakovačku
dnes 17:42 Sebastian Vettel je pre nás outsider, tvrdí o jeho možnom príchode šéf Mercedesu
dnes 17:42 Piate kolo testov v Premier League s jedným pozitívnym prípadom
dnes 17:42 Belgicko otvorí hranice so štátmi EÚ, Schengenu a Británie od 15. júna
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku