Najnovšie Správy Michalovce

Titulky
Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahranièných vecí Miroslav Lajèák bude pôsobi ako osobitný predstavite¾ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo...

dnes 14:42
Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google vyvinula umelú inteligenciu, ktorá dokáže zlepši kvalitu videohovorov a "vyplni medzery" spôsobené zlým internetovým spojením. WaveNetEQ využíva knižnicu s reèovými dátami na realistické vyplnenie krátkych segmentov v...

dnes 14:42
Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povojnový Program novej èeskoslovenskej vlády Národného frontu Èechov a Slovákov vyhlásený pred 75 rokmi 5. apríla v Košiciach, známy aj ako Košický vládny program (KVP), už v krajine plnú demokraciu neobnovil. Programový dokument prezentovaný...

dnes 14:42
Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu spôsobila finanèné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveï až pätnás hráèov. Podobný scenár nechcú dopusti priaznivci FC Spartak Trnava....

dnes 14:42
Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden volièský hlas vyšiel víaza tohtoroèných parlamentných volieb hnutie Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú O¼aNO priznalo v závereènej správe o nákladoch volebnej kampane...

dnes 14:42
Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasièi z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovo¾né hasièské zbory z celého regiónu. Vzbåkla...

dnes 14:42
Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Za absolútne nedostatoèné a niè neriešiace opatrenie považujú zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá umožòuje samostatne zárobkovo èinným osobám...

dnes 14:42
Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hasièi viac ako 13 hodín zasahovali pri požiari ve¾kokapacitného senníka so senom v obci Závod, okres Malacky. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia Hasièského a záchranného zboru Katarína Križanová, na miesto udalosti bola...

dnes 14:42
Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povinnú izoláciu musia absolvova osoby, ktoré od pondelka vstúpia na územie Slovenska. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnú izoláciu absolvujú v zariadeniach urèených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie...

dnes 14:42
Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo strany Dobrá vo¾ba neodišli po neúspešných parlamentných vo¾bách z 29. februára žiadni èlenovia. Predsedom strany aj naïalej ostáva bývalý minister zdravotníctva a vnútra TomᚠDrucker. Agentúre SITA tieto informácie potvrdila hovorkyòa...

dnes 14:42
Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rozpoèet verejnej správy môže v tomto roku skonèi v schodku v objeme až takmer 9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhaduje to Rada pre rozpoètovú zodpovednos v aktuálnom rozpoètovom semafore, do ktorého zapracovala aj vplyv pandémie na rozpoèet...

dnes 10:30
Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Ekvádore zmizol najväèší vodopád po tom, ako èas jeho vodného zdroja pohltil závrt. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Vodopád San Rafael na rieke Coca, z ktorého voda padala...

dnes 10:30
Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vo francúzskom meste Romans-sur-Isere zabil muž ozbrojený nožom dvoch ¾udí a ïalších zranil. V sobotu o tom informovala tamojšia prokuratúra s tým, že útok sa stal o 11:00 na ulici, kde sa nachádzajú aj pekárne èi predajne potravín. Polícia...

včera 21:54
Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže by profit aj politika, tvrdia experti

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo šírenia dezinformácií môžu finanène profitova niektorí obchodníci, ktorým vïaka nim vzrastie predaj výrobkov. Môžu si tiež nimi zvyšova návštevnos webových stránok a tým pádom aj zisky z reklamy. Iní šíritelia klamstiev èi poloprávd...

včera 21:54
Španielsky premiér Pedro Sánchez chce predåži núdzový stav v krajine o ïalšie dva týždne

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsky premiér Pedro Sánchez chce v parlamente navrhnú, aby v dôsledku koronavírusu predåžili núdzový stav o ïalšie dva týždne. Krajina funguje v obmedzenom režime od 14. marca a stav núdze by sa mal skonèi 11. apríla. Viac o téme:...

včera 21:54
Pandémia urýchlila koniec ligového rekordéra Viktora Peèovského, rozlúèku si predstavoval inak

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rekordér v poète zápasov v najvyššej slovenskej futbalovej súaži Viktor Peèovský ukonèil profesionálnu kariéru. K doterajším 417 štartom medzi slovenskou elitou ïalšie už nepridá. O koniec aktívnej hráèskej èinnosti sa mu definitívne postarala...

včera 21:54
Denné Správy
Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahranièných vecí Miroslav Lajèák bude pôsobi ako osobitný predstavite¾ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo...

dnes 14:42
Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google vyvinula umelú inteligenciu, ktorá dokáže zlepši kvalitu videohovorov a "vyplni medzery" spôsobené zlým internetovým spojením. WaveNetEQ využíva knižnicu s reèovými dátami na realistické vyplnenie krátkych segmentov v...

dnes 14:42
Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povojnový Program novej èeskoslovenskej vlády Národného frontu Èechov a Slovákov vyhlásený pred 75 rokmi 5. apríla v Košiciach, známy aj ako Košický vládny program (KVP), už v krajine plnú demokraciu neobnovil. Programový dokument prezentovaný...

dnes 14:42
Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu spôsobila finanèné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveï až pätnás hráèov. Podobný scenár nechcú dopusti priaznivci FC Spartak Trnava....

dnes 14:42
Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden volièský hlas vyšiel víaza tohtoroèných parlamentných volieb hnutie Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú O¼aNO priznalo v závereènej správe o nákladoch volebnej kampane...

dnes 14:42
Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasièi z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovo¾né hasièské zbory z celého regiónu. Vzbåkla...

dnes 14:42
Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Za absolútne nedostatoèné a niè neriešiace opatrenie považujú zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá umožòuje samostatne zárobkovo èinným osobám...

dnes 14:42
Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hasièi viac ako 13 hodín zasahovali pri požiari ve¾kokapacitného senníka so senom v obci Závod, okres Malacky. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia Hasièského a záchranného zboru Katarína Križanová, na miesto udalosti bola...

dnes 14:42
Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povinnú izoláciu musia absolvova osoby, ktoré od pondelka vstúpia na územie Slovenska. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnú izoláciu absolvujú v zariadeniach urèených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie...

dnes 14:42
Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo strany Dobrá vo¾ba neodišli po neúspešných parlamentných vo¾bách z 29. februára žiadni èlenovia. Predsedom strany aj naïalej ostáva bývalý minister zdravotníctva a vnútra TomᚠDrucker. Agentúre SITA tieto informácie potvrdila hovorkyòa...

dnes 14:42
Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rozpoèet verejnej správy môže v tomto roku skonèi v schodku v objeme až takmer 9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhaduje to Rada pre rozpoètovú zodpovednos v aktuálnom rozpoètovom semafore, do ktorého zapracovala aj vplyv pandémie na rozpoèet...

dnes 10:30
Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Ekvádore zmizol najväèší vodopád po tom, ako èas jeho vodného zdroja pohltil závrt. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Vodopád San Rafael na rieke Coca, z ktorého voda padala...

dnes 10:30
Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vo francúzskom meste Romans-sur-Isere zabil muž ozbrojený nožom dvoch ¾udí a ïalších zranil. V sobotu o tom informovala tamojšia prokuratúra s tým, že útok sa stal o 11:00 na ulici, kde sa nachádzajú aj pekárne èi predajne potravín. Polícia...

včera 21:54
Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže by profit aj politika, tvrdia experti

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo šírenia dezinformácií môžu finanène profitova niektorí obchodníci, ktorým vïaka nim vzrastie predaj výrobkov. Môžu si tiež nimi zvyšova návštevnos webových stránok a tým pádom aj zisky z reklamy. Iní šíritelia klamstiev èi poloprávd...

včera 21:54
Španielsky premiér Pedro Sánchez chce predåži núdzový stav v krajine o ïalšie dva týždne

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsky premiér Pedro Sánchez chce v parlamente navrhnú, aby v dôsledku koronavírusu predåžili núdzový stav o ïalšie dva týždne. Krajina funguje v obmedzenom režime od 14. marca a stav núdze by sa mal skonèi 11. apríla. Viac o téme:...

včera 21:54
Pandémia urýchlila koniec ligového rekordéra Viktora Peèovského, rozlúèku si predstavoval inak

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rekordér v poète zápasov v najvyššej slovenskej futbalovej súaži Viktor Peèovský ukonèil profesionálnu kariéru. K doterajším 417 štartom medzi slovenskou elitou ïalšie už nepridá. O koniec aktívnej hráèskej èinnosti sa mu definitívne postarala...

včera 21:54
Najnovšie správy z Michalovce
dnes 14:42 Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou
dnes 14:42 Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom
dnes 14:42 Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu
dnes 14:42 Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu
dnes 14:42 Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou
dnes 14:42 Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)
dnes 14:42 Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie
dnes 14:42 Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)
dnes 14:42 Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?
dnes 14:42 Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker
dnes 10:30 Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP
dnes 10:30 Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia
včera 21:54 Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil
včera 21:54 Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže by profit aj politika, tvrdia experti
včera 21:54 Španielsky premiér Pedro Sánchez chce predåži núdzový stav v krajine o ïalšie dva týždne
včera 21:54 Pandémia urýchlila koniec ligového rekordéra Viktora Peèovského, rozlúèku si predstavoval inak
včera 21:54 Nový klub v NHL by mal èoskoro oznámi svoj názov, generálny manažér h¾adá kouèa
včera 21:54 Real Madrid na športové úspechy nemyslí, pre boj s koronavírusom poskytol lietadlo a štadión
včera 21:54 Na Havaji sa má kona najväèšie námorné cvièenie na svete, guvernér Ige ho žiada preloži
včera 21:54 Na záchranu kožatiek ve¾kých zostáva desa rokov, inak najväèšie morské korytnaèky vyhynú
včera 19:42 Pokračuje sa v testovaní rómskych komunít: Pomáhajú aj vojenskí lekári
včera 17:42 Moskva zaèala používa kamery na rozpoznávanie tvárí, polícia sa o porušení karantény hneï dozvie
včera 17:42 Odložením hlasovania o zavedení online rokovaní zastupite¾stiev sa riskujú problémy, tvrdí ZMOS
včera 17:42 Manželia z Indie dali svojim potomkom netradièné mená, dvojièky sa volajú Corona a Covid
včera 17:42 Boris Becker skritizoval zrušenie Wimbledonu pre koronavírus, s rozhodnutím pod¾a neho mali poèka
včera 17:42 Robot zahral na violonèele novú skladbu od oscarovej hudobníèky Hildur Gudnadóttir (video)
včera 17:42 ZMOS intenzívne komunikuje so zahranièím, cie¾om je výmena informácií o opatreniach samospráv
včera 17:42 Labouristická strana má nového lídra, Keir Starmer nahradil Corbyna
včera 17:42 Vedenie NBA chce hráèom skresa platy o polovicu, hráèska asociácia s takým ve¾kým znížením nesúhlasí
včera 17:42 Matovièov návrh zákazu vychádzania poèas Ve¾kej noci má tri výnimky, vyjadril sa aj k blackoutu
včera 17:36 Budaj zaručil, že lokalita Morského oka nebude slúžiť developerom
včera 15:30 KORONAVÍRUS Británia zaznamenala negatívny rekord: Počet obetí stúpol za posledný deň o 20 percent
včera 13:30 Bratislavský magistrát zverejnil tri scenáre možného dopadu koronavírusu na hlavné mesto
včera 13:30 Primátor Malaciek Juraj Øíha podáva trestné oznámenie na poslanca NR SR Petra Cmoreja
včera 13:30 Bratislavu pred 75 piatimi rokmi oslobodili sovietski vojaci, boje si vyžiadali stovky životov
včera 13:30 Zamestnávatelia v Hlohovci nechystajú žiadne zásadné prepúšanie, niektoré spoloènosti naïalej fungujú
včera 13:30 Analytik Baránek považuje za zvláštne, že vládni partneri èakajú so zverejnením koaliènej dohody
včera 13:30 Pandémia koronavírusu vyprázdnila ulice a obmedzila dopravu, vïaka tomu sa Zem menej otriasa
včera 13:30 Škrty v rozpoètoch sa môžu dotknú aj rezortu obrany, Naï chce skontrolova výdavky bývalého vedenia
včera 13:30 FIFA posunula vekový limit hráèov pre budúcoroèné OH v Tokiu, vydýchli si hlavne Mexièania
včera 13:24 KORONAVÍRUS Španielsko hlási za 24 hodín 809 úmrtí a viac ako 7-tisíc nových prípadov
včera 09:18 Zákaz vychádzania kontroluje v uliciach Tunisu policajný robot s termokamerou
včera 09:18 Slovenská pošta pokraèuje vo vyplácaní dôchodkov pre štyristotisíc seniorov na Slovensku
včera 00:54 Premier League nebude pokraèova ani zaèiatkom mája, hráèov èaká znižovanie platov
včera 00:54 Krá¾ovná Alžbeta II. sa v èase krízy spojenej s koronavírusom mimoriadne prihovorí k národu
včera 00:54 Ultraortodoxní Židia ignorovali preventívne opatrenia, mesto Bnej Brak sa ocitlo v izolácii
včera 00:54 Olympijská dedina v Tokiu možno poslúži na ubytovanie ¾udí nakazených koronavírusom
včera 00:54 Ak SZ¼H nezachráni kluby pred rozpadom, zanikne aj samotný zväz, varuje šéf HK Nitra
včera 23:45 Koronavírus: Primátor chce zo svojho platu prispievať na zmiernenie ekonomických dosahov
2020-04-03 23:42 V súkromnej nemocnici v Šaci pomáha aj dobrovoľníčka - medička Tatiana zo Sobraniec
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 17:12 VIDEO: Takto to dopadne, keď malý fanúšik Chelsea chce od otca účes ako Ronaldo
dnes 17:12 Ďalšie prvenstvo Cristiana Ronalda je na dosah, zaradí sa k legendám športu
dnes 17:12 VIDEO: Takto to dopadne, keď malý fanúšik Chelsea chce od otca účes ako Ronaldo
dnes 17:12 Rozhnevaný Wayne Rooney. Obul sa do hromadného znižovania platov: Zbytočný tlak
dnes 17:12 Británia môže zakázať šport vonku, ak ľudia nebudú disciplinovaní
dnes 17:12 Slovensko musí podľa R.Sulíka oživovať ekonomiku a uvoľňovať opatrenia
dnes 17:12 V Izraeli vyvinuli čuchový test na včasnú detekciu choroby COVID-19
dnes 17:12 Rossiho úžasné gesto. Pozval na rande 102-ročnú babku, ktorá skolila vírus
dnes 17:12 Dopingové výhovorky? Sex, hovädzie a zmiznuté dvojča
dnes 17:09 Zníženie hráčskych platov v Premier League? Je to hanebné, odkazuje Rooney
dnes 17:09 Vitalij Kličko bojuje s koronavírusom ako starosta Kyjeva: Je to úplne iný zápas
dnes 17:09 Herečka Bibiana Ondrejková a jej denný harmonogram: Nebudete chápať!
dnes 17:03 Pri jadrovej elektrárni Černobyľ horí les, na mieste namerali zvýšenú radiáciu (video)
dnes 17:03 Stovky českých pilotov chce pomôcť v boji proti Covid-19, zadarmo rozvezú zdravotnícky materiál
dnes 17:03 Pápež František: Skutoční hrdinovia tejto doby nie sú slávni, bohatí ani úspešní, ale slúžia ostatným
dnes 17:03 Zamestnávatelia môžu posielať žiadosť o pomoc, minister práce Krajniak ich prosí o trpezlivosť
dnes 16:54 Krajniak: Od pondelka môžu firmy žiadať o štátnu pomoc
dnes 16:54 V Černobyle horí. Situáciu komplikuje radiácia
dnes 16:42 Koronavírus: Na mori stále blúdia výletné lode. Pätnásť ešte nezakotvilo
dnes 16:42 Koronavírus: Sulík by chcel ďalšie predajne otvárať najneskôr po Veľkej noci. Hrozí zruinovaním ekonomiky
dnes 16:42 Koronavírus: Pápež slávil omšu na Kvetnú nedeľu spojený s veriacimi cez médiá
dnes 16:42 Koronavírus: Prvého nakazeného má už aj Južný Sudán
dnes 16:42 Koronavírus: Rakúšania budú môcť cestovať, keď bude vakcína, tvrdí Kurz
dnes 16:42 Sulík chce najneskôr po Veľkej noci otvoriť ďalšie predajne. Žiga by s tým počkal
dnes 16:42 Krajniak: Od zajtra môžu firmy žiadať o štátnu pomoc
dnes 16:42 Kurz: Rakúšania nebudú môcť slobodne cestovať až kým nebude vakcína
dnes 16:42 Zatvoria len Bratislavu? Je to jedna z možností, potvrdil Sulík
dnes 16:42 V Španielsku už tretí deň klesá počet obetí, stále ide o stovky mŕtvych
dnes 16:42 Prázdniny kratšie nebudú, hodnotiť sa bude zrejme bez známok
dnes 16:09 Zrušenie sezóny Premier League by vyšlo poriadne draho. Súťaž čelí obrovským sankciám
dnes 16:09 Ku krízovému kroku pristúpil už aj Liverpool FC: Všetci sme sa usilovali o riešenie
dnes 16:09 FOTO: Buď ich milujete, alebo nenávidíte. Najväčší futbaloví rebeli histórie
dnes 16:09 KORONAVÍRUS V SR - GRAFY: Takáto je situácia k 4. aprílu k 24.00 h
dnes 16:09 M. Krajniak: Od 6. apríla od 12.00 h môžu firmy žiadať o štátnu pomoc
dnes 16:09 Koronavírus sadol už aj na Klička: Toto je úplne iný zápas
dnes 16:09 Ukrajinskí hasiči bojujú s požiarom v zóne černobyľskej jadrovej elektrárne
dnes 16:06 Uskutoční sa očakávaný súboj? Šéf UFC dostal nezvyčajnú ponuku, Khabib je proti
dnes 16:06 V hlavnej úlohe prsia: Sexi golfistka predviedla, ako využiť svoje prednosti pri hre
dnes 16:06 Je Evelyn tehotná? Takúto reakciu nečakala
dnes 16:03 Prázdniny sa skracovať nebudú, školský rok chcú ukončiť v júni
dnes 16:03 Pred plánovaným príchodom na Slovensko sa treba zaregistrovať
dnes 16:00 Koronavírus sa nešíri cez 5G siete, podľa odborníkov je to biologicky nemožné a teória je nezmysel
dnes 16:00 Sulík by rád otvoril ďalšie obchody po Veľkej noci, podľa Žigu je na otváranie prevádzok ešte skoro
dnes 15:54 Žltoplutvý a modroplutvý
dnes 15:51 Mestá zháňajú rúška, kde sa dá, aj za veľa peňazí. Na štát sa nespoliehajú
dnes 15:51 Keď Únia ochorie, objavia sa kolóny kamiónov na hraniciach
dnes 15:51 Rúška z Kičurovho biznisu ešte neprišli. Bol to čistý obchod, tvrdí podnikateľ
dnes 15:51 Stopka pre odvody do júla, ale nie pre všetkých. Môže to byť pasca
dnes 15:51 Rosina: Ak padnú veľkí, na kolená padne slovenská ekonomika
dnes 15:39 Koronavírus: Čaputová pripomína, že treba myslieť aj na duševné zdravie
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku