Najnovšie Správy Levice

Titulky
Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahranièných vecí Miroslav Lajèák bude pôsobi ako osobitný predstavite¾ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo...

dnes 15:51
Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google vyvinula umelú inteligenciu, ktorá dokáže zlepši kvalitu videohovorov a "vyplni medzery" spôsobené zlým internetovým spojením. WaveNetEQ využíva knižnicu s reèovými dátami na realistické vyplnenie krátkych segmentov v...

dnes 15:51
Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povojnový Program novej èeskoslovenskej vlády Národného frontu Èechov a Slovákov vyhlásený pred 75 rokmi 5. apríla v Košiciach, známy aj ako Košický vládny program (KVP), už v krajine plnú demokraciu neobnovil. Programový dokument prezentovaný...

dnes 15:51
Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu spôsobila finanèné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveï až pätnás hráèov. Podobný scenár nechcú dopusti priaznivci FC Spartak Trnava....

dnes 15:51
Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden volièský hlas vyšiel víaza tohtoroèných parlamentných volieb hnutie Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú O¼aNO priznalo v závereènej správe o nákladoch volebnej kampane...

dnes 15:51
Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasièi z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovo¾né hasièské zbory z celého regiónu. Vzbåkla...

dnes 15:51
Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Za absolútne nedostatoèné a niè neriešiace opatrenie považujú zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá umožòuje samostatne zárobkovo èinným osobám...

dnes 15:51
Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hasièi viac ako 13 hodín zasahovali pri požiari ve¾kokapacitného senníka so senom v obci Závod, okres Malacky. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia Hasièského a záchranného zboru Katarína Križanová, na miesto udalosti bola...

dnes 15:51
Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povinnú izoláciu musia absolvova osoby, ktoré od pondelka vstúpia na územie Slovenska. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnú izoláciu absolvujú v zariadeniach urèených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie...

dnes 15:51
Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo strany Dobrá vo¾ba neodišli po neúspešných parlamentných vo¾bách z 29. februára žiadni èlenovia. Predsedom strany aj naïalej ostáva bývalý minister zdravotníctva a vnútra TomᚠDrucker. Agentúre SITA tieto informácie potvrdila hovorkyòa...

dnes 15:51
KORONAVÍRUS Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia majú obmedzené možnosti
Ilustračné foto Zdroj: Getty Images pred 9 minútami BRATISLAVA - Organizácie, ktoré sa venujú pomoci obetiam domáceho násilia, majú v aktuálnom období epidémie spojenej s novým koronavírusom obmedzené možnosti, aby im poskytli útočisko a bezpečie. Pri príležitosti Medzinárodného deň bez násilia, ktoré si spoločnosť pripomína v sobotu (4. 4.), na to poukázalo občianske združenie (OZ) IPčko.
dnes 14:42
Nitriansky kraj patrí ku krajom s najmenším počtom prípadov výskytu ochorenia COVID-19

NITRIANSKY KRAJ 5. apríla 2020 - Nitriansky kraj patrí ku krajom s najmenším počtom prípadov výskytu ochorenia COVID-19. Ako informuje Ministerstvo zdravotnícta SR, Nitriansky a Banskobystrický kraj patria ku krajom, v ktorých je k 5. aprílu 2020 najmenej prípadov výskytu ochorenia

dnes 11:48
Náhla smrť talentovaného herca (†16): Tragédia pár dní pred narodeninami!
Logan Williams Zdroj: Twitter pred 5 minútami VANCOUVER - Namiesto oslavy obrovský smútok! Mladík menom Logan Williams mal pred sebou sľubnú kariéru. Avšak začínajúci herec, ktorý by 9. apríla oslávil 17. narodeniny, pred pár dňami náhle zomrel.
dnes 11:33
Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rozpoèet verejnej správy môže v tomto roku skonèi v schodku v objeme až takmer 9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhaduje to Rada pre rozpoètovú zodpovednos v aktuálnom rozpoètovom semafore, do ktorého zapracovala aj vplyv pandémie na rozpoèet...

dnes 09:33
Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Ekvádore zmizol najväèší vodopád po tom, ako èas jeho vodného zdroja pohltil závrt. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Vodopád San Rafael na rieke Coca, z ktorého voda padala...

dnes 09:33
Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vo francúzskom meste Romans-sur-Isere zabil muž ozbrojený nožom dvoch ¾udí a ïalších zranil. V sobotu o tom informovala tamojšia prokuratúra s tým, že útok sa stal o 11:00 na ulici, kde sa nachádzajú aj pekárne èi predajne potravín. Polícia...

dnes 00:06
Denné Správy
Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahranièných vecí Miroslav Lajèák bude pôsobi ako osobitný predstavite¾ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo...

dnes 15:51
Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google vyvinula umelú inteligenciu, ktorá dokáže zlepši kvalitu videohovorov a "vyplni medzery" spôsobené zlým internetovým spojením. WaveNetEQ využíva knižnicu s reèovými dátami na realistické vyplnenie krátkych segmentov v...

dnes 15:51
Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povojnový Program novej èeskoslovenskej vlády Národného frontu Èechov a Slovákov vyhlásený pred 75 rokmi 5. apríla v Košiciach, známy aj ako Košický vládny program (KVP), už v krajine plnú demokraciu neobnovil. Programový dokument prezentovaný...

dnes 15:51
Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu spôsobila finanèné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveï až pätnás hráèov. Podobný scenár nechcú dopusti priaznivci FC Spartak Trnava....

dnes 15:51
Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden volièský hlas vyšiel víaza tohtoroèných parlamentných volieb hnutie Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú O¼aNO priznalo v závereènej správe o nákladoch volebnej kampane...

dnes 15:51
Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasièi z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovo¾né hasièské zbory z celého regiónu. Vzbåkla...

dnes 15:51
Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Za absolútne nedostatoèné a niè neriešiace opatrenie považujú zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá umožòuje samostatne zárobkovo èinným osobám...

dnes 15:51
Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hasièi viac ako 13 hodín zasahovali pri požiari ve¾kokapacitného senníka so senom v obci Závod, okres Malacky. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia Hasièského a záchranného zboru Katarína Križanová, na miesto udalosti bola...

dnes 15:51
Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povinnú izoláciu musia absolvova osoby, ktoré od pondelka vstúpia na územie Slovenska. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnú izoláciu absolvujú v zariadeniach urèených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie...

dnes 15:51
Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo strany Dobrá vo¾ba neodišli po neúspešných parlamentných vo¾bách z 29. februára žiadni èlenovia. Predsedom strany aj naïalej ostáva bývalý minister zdravotníctva a vnútra TomᚠDrucker. Agentúre SITA tieto informácie potvrdila hovorkyòa...

dnes 15:51
KORONAVÍRUS Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia majú obmedzené možnosti
Ilustračné foto Zdroj: Getty Images pred 9 minútami BRATISLAVA - Organizácie, ktoré sa venujú pomoci obetiam domáceho násilia, majú v aktuálnom období epidémie spojenej s novým koronavírusom obmedzené možnosti, aby im poskytli útočisko a bezpečie. Pri príležitosti Medzinárodného deň bez násilia, ktoré si spoločnosť pripomína v sobotu (4. 4.), na to poukázalo občianske združenie (OZ) IPčko.
dnes 14:42
Nitriansky kraj patrí ku krajom s najmenším počtom prípadov výskytu ochorenia COVID-19

NITRIANSKY KRAJ 5. apríla 2020 - Nitriansky kraj patrí ku krajom s najmenším počtom prípadov výskytu ochorenia COVID-19. Ako informuje Ministerstvo zdravotnícta SR, Nitriansky a Banskobystrický kraj patria ku krajom, v ktorých je k 5. aprílu 2020 najmenej prípadov výskytu ochorenia

dnes 11:48
Náhla smrť talentovaného herca (†16): Tragédia pár dní pred narodeninami!
Logan Williams Zdroj: Twitter pred 5 minútami VANCOUVER - Namiesto oslavy obrovský smútok! Mladík menom Logan Williams mal pred sebou sľubnú kariéru. Avšak začínajúci herec, ktorý by 9. apríla oslávil 17. narodeniny, pred pár dňami náhle zomrel.
dnes 11:33
Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rozpoèet verejnej správy môže v tomto roku skonèi v schodku v objeme až takmer 9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhaduje to Rada pre rozpoètovú zodpovednos v aktuálnom rozpoètovom semafore, do ktorého zapracovala aj vplyv pandémie na rozpoèet...

dnes 09:33
Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Ekvádore zmizol najväèší vodopád po tom, ako èas jeho vodného zdroja pohltil závrt. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Vodopád San Rafael na rieke Coca, z ktorého voda padala...

dnes 09:33
Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vo francúzskom meste Romans-sur-Isere zabil muž ozbrojený nožom dvoch ¾udí a ïalších zranil. V sobotu o tom informovala tamojšia prokuratúra s tým, že útok sa stal o 11:00 na ulici, kde sa nachádzajú aj pekárne èi predajne potravín. Polícia...

dnes 00:06
Najnovšie správy z Levice
dnes 15:51 Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou
dnes 15:51 Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom
dnes 15:51 Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu
dnes 15:51 Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu
dnes 15:51 Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou
dnes 15:51 Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)
dnes 15:51 Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie
dnes 15:51 Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)
dnes 15:51 Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?
dnes 15:51 Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker
dnes 14:42 KORONAVÍRUS Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia majú obmedzené možnosti
dnes 11:48 Nitriansky kraj patrí ku krajom s najmenším počtom prípadov výskytu ochorenia COVID-19
dnes 11:33 Náhla smrť talentovaného herca (†16): Tragédia pár dní pred narodeninami!
dnes 09:33 Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP
dnes 09:33 Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia
dnes 00:06 Muž zabil nožom vo francúzskom meste Romans-sur-Isere dvoch ¾udí, nieko¾ko ïalších zranil
dnes 00:06 Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže by profit aj politika, tvrdia experti
dnes 00:06 Španielsky premiér Pedro Sánchez chce predåži núdzový stav v krajine o ïalšie dva týždne
dnes 00:06 Pandémia urýchlila koniec ligového rekordéra Viktora Peèovského, rozlúèku si predstavoval inak
dnes 00:06 Nový klub v NHL by mal èoskoro oznámi svoj názov, generálny manažér h¾adá kouèa
dnes 00:06 Real Madrid na športové úspechy nemyslí, pre boj s koronavírusom poskytol lietadlo a štadión
dnes 00:06 Na Havaji sa má kona najväèšie námorné cvièenie na svete, guvernér Ige ho žiada preloži
dnes 00:06 Na záchranu kožatiek ve¾kých zostáva desa rokov, inak najväèšie morské korytnaèky vyhynú
včera 19:54 Moskva zaèala používa kamery na rozpoznávanie tvárí, polícia sa o porušení karantény hneï dozvie
včera 19:54 Odložením hlasovania o zavedení online rokovaní zastupite¾stiev sa riskujú problémy, tvrdí ZMOS
včera 19:54 Manželia z Indie dali svojim potomkom netradièné mená, dvojièky sa volajú Corona a Covid
včera 19:54 Boris Becker skritizoval zrušenie Wimbledonu pre koronavírus, s rozhodnutím pod¾a neho mali poèka
včera 19:54 Robot zahral na violonèele novú skladbu od oscarovej hudobníèky Hildur Gudnadóttir (video)
včera 19:54 ZMOS intenzívne komunikuje so zahranièím, cie¾om je výmena informácií o opatreniach samospráv
včera 19:54 Labouristická strana má nového lídra, Keir Starmer nahradil Corbyna
včera 19:54 Vedenie NBA chce hráèom skresa platy o polovicu, hráèska asociácia s takým ve¾kým znížením nesúhlasí
včera 19:54 Matovièov návrh zákazu vychádzania poèas Ve¾kej noci má tri výnimky, vyjadril sa aj k blackoutu
včera 15:42 Bratislavský magistrát zverejnil tri scenáre možného dopadu koronavírusu na hlavné mesto
včera 15:42 Primátor Malaciek Juraj Øíha podáva trestné oznámenie na poslanca NR SR Petra Cmoreja
včera 15:42 Bratislavu pred 75 piatimi rokmi oslobodili sovietski vojaci, boje si vyžiadali stovky životov
včera 15:42 Zamestnávatelia v Hlohovci nechystajú žiadne zásadné prepúšanie, niektoré spoloènosti naïalej fungujú
včera 15:42 Analytik Baránek považuje za zvláštne, že vládni partneri èakajú so zverejnením koaliènej dohody
včera 15:42 Pandémia koronavírusu vyprázdnila ulice a obmedzila dopravu, vïaka tomu sa Zem menej otriasa
včera 15:42 Škrty v rozpoètoch sa môžu dotknú aj rezortu obrany, Naï chce skontrolova výdavky bývalého vedenia
včera 15:42 FIFA posunula vekový limit hráèov pre budúcoroèné OH v Tokiu, vydýchli si hlavne Mexièania
včera 11:30 Zákaz vychádzania kontroluje v uliciach Tunisu policajný robot s termokamerou
včera 11:30 Slovenská pošta pokraèuje vo vyplácaní dôchodkov pre štyristotisíc seniorov na Slovensku
včera 03:06 Premier League nebude pokraèova ani zaèiatkom mája, hráèov èaká znižovanie platov
včera 03:06 Krá¾ovná Alžbeta II. sa v èase krízy spojenej s koronavírusom mimoriadne prihovorí k národu
včera 03:06 Ultraortodoxní Židia ignorovali preventívne opatrenia, mesto Bnej Brak sa ocitlo v izolácii
včera 03:06 Olympijská dedina v Tokiu možno poslúži na ubytovanie ¾udí nakazených koronavírusom
včera 03:06 Ak SZ¼H nezachráni kluby pred rozpadom, zanikne aj samotný zväz, varuje šéf HK Nitra
2020-04-03 23:54 Mnohé slovenské média sa pre koronavírus ocitli na kolenách, žiadajú o pomoc ministerku kultúry
2020-04-03 23:54 Preteky Okolo Švajèiarska, na ktorých dával o sebe vedie Sagan, sa tento rok neuskutoènia
2020-04-03 23:54 Pandémia koronavírusu zasiahla americký trh práce, zrušené pozície atakujú stav z obdobia finanènej krízy
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 18:15 NAŽIVO: Tomáš Mikúš - Samuel Mráz (osemfinále turnaja FIFA 20)
dnes 18:15 Výborné správy z Nemecka hlási Schalke 04. V Gelsenkirchene štartujú už v pondelok
dnes 18:15 Walker porušil karanténne opatrenia, pozval si do bytu prostitútky
dnes 18:15 V Káhire zomrel prvý premiér postkaddáfíovskej éry v Líbyi
dnes 18:15 NAŽIVO: TK o výsledkoch rokovanie konzília o opatreniach k Veľkej noci
dnes 18:12 Výzva pre Marcina, po ktorej iba prevracal oči: Urobíš to, na čo si trúfla dánska moderátorka?
dnes 18:12 Na amatérsky zápas vypísalo kurzy 148 spoločností z celého sveta: Každý bookmaker si chcel staviť
dnes 18:12 Futbalista Citizens poňal izoláciu netradične: Sex párty s prostitútkami!
dnes 18:09 V rómskych osadách otestovali za dva dni 244 ľudí
dnes 18:09 Detská pletka (číta Robert Roth)
dnes 18:06 Cristiano Ronaldo sa blíži k zarobenej miliarde, touto sumou sa môžu pochváliť traja športovci
dnes 18:06 Primátor Malaciek Juraj Říha podáva trestné oznámenie na poslanca NR SR Petra Cmoreja
dnes 17:57 Keď Únia ochorie, objavia sa kolóny kamiónov na hraniciach
dnes 17:57 Rúška z Kičurovho biznisu ešte neprišli. Bol to čistý obchod, tvrdí podnikateľ
dnes 17:57 Stopka pre odvody do júla, ale nie pre všetkých. Môže to byť pasca
dnes 17:57 Rosina: Ak padnú veľkí, na kolená padne slovenská ekonomika
dnes 17:57 Svetelné posolstvo na Matterhorne, odklad splátok a kde je nový automat na rúška
dnes 17:45 Koronavírus: Gröhling chce, aby sa školský rok ukončil v riadnom termíne
dnes 17:45 Názor: Šírenie koronavírusu naráža aj na trestné právo
dnes 17:45 Pred príchodom na Slovensko sa treba zaregistrovať, pripomína polícia
dnes 17:45 Ukrajinskí hasiči bojujú s požiarom v zóne černobyľskej jadrovej elektrárne
dnes 17:45 Koronavírus: Väčšina Brazílčanov je proti tomu, prezident Bolsonaro rezignoval
dnes 17:45 Koronavírus: Rozbieha sa prvá pomoc, minister Krajniak očakáva štvrť milióna žiadostí od zamestnávateľov
dnes 17:45 Oligarchovia si cez politické elity získavali podiely na zdravotníckom trhu (rozhovor)
dnes 17:45 V Izraeli vyvinuli čuchový test na koronavírus. Môžete si ho urobiť doma
dnes 17:45 TB ministra práce M. Krajniaka o žiadostiach o štátnu pomoc
dnes 17:45 S výrobou ochranných pomôcok pre zdravotníkov pomáhajú aj školy
dnes 17:12 VIDEO: Takto to dopadne, keď malý fanúšik Chelsea chce od otca účes ako Ronaldo
dnes 17:12 Ďalšie prvenstvo Cristiana Ronalda je na dosah, zaradí sa k legendám športu
dnes 17:12 VIDEO: Takto to dopadne, keď malý fanúšik Chelsea chce od otca účes ako Ronaldo
dnes 17:12 Rozhnevaný Wayne Rooney. Obul sa do hromadného znižovania platov: Zbytočný tlak
dnes 17:12 Británia môže zakázať šport vonku, ak ľudia nebudú disciplinovaní
dnes 17:12 Slovensko musí podľa R.Sulíka oživovať ekonomiku a uvoľňovať opatrenia
dnes 17:12 V Izraeli vyvinuli čuchový test na včasnú detekciu choroby COVID-19
dnes 17:12 Rossiho úžasné gesto. Pozval na rande 102-ročnú babku, ktorá skolila vírus
dnes 17:12 Dopingové výhovorky? Sex, hovädzie a zmiznuté dvojča
dnes 17:09 Zníženie hráčskych platov v Premier League? Je to hanebné, odkazuje Rooney
dnes 17:09 Vitalij Kličko bojuje s koronavírusom ako starosta Kyjeva: Je to úplne iný zápas
dnes 17:09 Herečka Bibiana Ondrejková a jej denný harmonogram: Nebudete chápať!
dnes 17:03 Pri jadrovej elektrárni Černobyľ horí les, na mieste namerali zvýšenú radiáciu (video)
dnes 17:03 Stovky českých pilotov chce pomôcť v boji proti Covid-19, zadarmo rozvezú zdravotnícky materiál
dnes 17:03 Pápež František: Skutoční hrdinovia tejto doby nie sú slávni, bohatí ani úspešní, ale slúžia ostatným
dnes 17:03 Zamestnávatelia môžu posielať žiadosť o pomoc, minister práce Krajniak ich prosí o trpezlivosť
dnes 16:54 Krajniak: Od pondelka môžu firmy žiadať o štátnu pomoc
dnes 16:54 V Černobyle horí. Situáciu komplikuje radiácia
dnes 16:42 Koronavírus: Na mori stále blúdia výletné lode. Pätnásť ešte nezakotvilo
dnes 16:42 Koronavírus: Sulík by chcel ďalšie predajne otvárať najneskôr po Veľkej noci. Hrozí zruinovaním ekonomiky
dnes 16:42 Koronavírus: Pápež slávil omšu na Kvetnú nedeľu spojený s veriacimi cez médiá
dnes 16:42 Koronavírus: Prvého nakazeného má už aj Južný Sudán
dnes 16:42 Koronavírus: Rakúšania budú môcť cestovať, keď bude vakcína, tvrdí Kurz
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku