Najnovšie Správy Komárno

Titulky
Najvyššiemu súdu môžu osta sudcovia a nebude ich môc zaplati, myslí si podpredsedníèka Moravèíková

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - V súvislosti so vznikom Najvyššieho správneho súdu SR sa môže sta, že Najvyššiemu súdu SR (NS SR) odoberú finanèné prostriedky pre správne kolégium, no tamojší sudcovia mu ostanú. V tlaèovej správe to konštatuje podpredsedníèka NS SR Andrea...

dnes 02:15
Ruská polícia preh¾adávala byt aj kancelárie uväzneného opozièného lídra Nava¾ného

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruská polícia v stredu preh¾adala moskovský byt uväzneného opozièného lídra Alexeja Nava¾ného, dom, kde žije jeho manželka, aj kancelárie jeho protikorupènej organizácie. Na sociálnych médiách o tom informovali jeho spolupracovníci. Zatia¾...

dnes 02:15
Súd v Po¾sku potvrdil sprísnenie zákona o interrupciách, aktivisti avizujú nové protesty

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Po¾ský ústavný súd v stredu potvrdil svoje kontroverzné rozhodnutie o sprísnení zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktoré vlani vyvolalo týždne protestov. Súd zverejnil odôvodnenie rozhodnutia, èo znamená, že ho možno úradne vytlaèi a...

dnes 02:15
V Bratislave boli na rôznych miestach prepadnutí ¾udia, polícia pátra po obetiach aj svedkoch (video)

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia pátra po možných svedkoch trestnej èinnosti alebo obetiach napadnutia v Bratislave. V tlaèovej správe to uviedol hovorca Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Pod¾a informácií polície mohlo v lokalitách za...

dnes 02:15
Po celoplošnom testovaní pokraèuje bez obmedzení aj výroba v Pivovare Šariš

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Výroba v závode Pivovaru Šariš vo Ve¾kom Šariši (okres Prešov) pokraèuje aj po celoplošnom skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 bez obmedzení. Z vyše 150 zamestnancov skonèili v povinnej karanténe dvaja, a to pre potvrdené ochorenie v ich...

dnes 02:15
Polícia riešila bizarnú lúpež na benzínke, vymknutému zlodejovi poskytovala sexuálne služby mladá žena

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bizarná lúpež sa odohrala dnes nadránom na èerpacej stanici na Panónskej ceste v Bratislave. Okolo 04:00 prišiel na benzínku 24-roèný muž a dožadoval sa peòazí. Ako informovala bratislavská krajská polícia, zamestnanca napadol a udrel ho do tváre. ...

včera 22:03
Zomrel Jozef Klimko, dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec sa dožil 78 rokov

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - V nede¾u 24. januára vo veku 78 rokov zomrel dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec Jozef Klimko, ktorý v diplomacii pôsobil od roku 1994. Poèas svojej kariéry zastával post mimoriadneho a splnomocneného ve¾vyslanca Slovenskej republiky na Zastupite¾skom úrade...

včera 22:03
Podmienky na získanie daòového bonusu na diea sa majú zmierni, ¾udia ich tak splnia ¾ahšie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Za zdanite¾ný príjem rodièa na získanie nároku na daòový bonus na diea sa budú považova aj príspevky v rámci aktívnej politiky trhu práce, dotácie z rezortu kultúry, ako aj pandemické nemocenské dávky a pandemické ošetrovné. Viac o téme:...

včera 22:03
Skupina VELUX a spoloènos Schneider Electric sa stávajú partnermi v oblasti obnovite¾nej energie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Skupina VELUX a Schneider Electric dnes oznámili, že budú v partnerstve pokraèova v zmluvách o nákupe elektrickej energie z obnovite¾ných zdrojov (Power Purchase Agreements - PPA). Týmto sa podporí úsilie vedúceho svetového výrobcu strešných okien o...

včera 22:03
Nenávis spôsobuje iba ïalšie utrpenie, zdôraznila prezidentka Zuzana Èaputová (foto)

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - História ukazuje, že nenávis nie je riešením, iba spôsobuje ïalšie utrpenie. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Èaputová. Reagovala tak na 76. výroèie oslobodenia koncentraèného tábora v Osvienèime, ktoré si...

včera 22:03
Do budovy parlamentu vbehol muž so sekerou a bodákom, ochranka vèas zakroèila (foto)

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - aktualizované 27. januára 17:22 Útoèiaci muž, ktorý sa v stredu poobede snažil so sekerou dosta do Národnej rady SR (NR SR), je spacifikovaný a odviedla ho polícia. Poslancom parlamentu to v pléne povedal šéf zákonodarného orgánu Boris...

včera 22:03
Parlamentom schválená Obranná stratégia SR reaguje na meniace sa bezpeènostné prostredie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Na obranu Slovenska má významný vplyv stupòovanie mocenského súperenia štátov, používanie ozbrojenej sily v medzinárodných vzahoch èi zvyšovanie kapacít moderných ozbrojených síl a jadrových síl štátov. Hodnotí to Obranná stratégia SR,...

včera 22:03
Hoteliéri odklad platieb sociálnych odvodov nepovažujú za dostatoèné, chcú ich odpustenie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska nepovažuje vládou schválený odklad platieb sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo èinné osoby (SZÈO) a zamestnávate¾a za dostatoèné riešenie, ktoré má zmierni negatívne dopady spôsobené...

včera 22:03
Politická satira by mala ma svoje hranice a tá v seriáli Pumpa ich prekroèila, myslí si predseda rady

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Politická satira patrí do verejnoprávneho priestoru, mala by však ma svoje hranice. Na zasadnutí Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol jej predseda Igor Gallo. V prípade konkrétnej èasti komediálneho seriálu Pumpa, odvysielanej v...

včera 22:03
Dve ruské tenistky dostali doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruské tenistky Sofija Dmitrievová a Alija Merdejevová dostali od Medzinárodnej agentúry tenisovej integrity (ITIA) doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov. ITIA je od 1. januára 2021 nástupcom Jednotky tenisovej integrity (TIU) a jej cie¾om je boj...

včera 22:03
Firmu na výrobu vakcíny proti koronavírusu museli evakuova pre podozrivý balíèek

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Britská farmaceutická výrobná spoloènos, ktorá vyrába vakcíny proti koronavírusu, musela v stredu èiastoène evakuova svoj závod po tom, èo tam doruèili „podozrivý balíèek“. Britská poboèka firmy Wockhardt, sídliacej v indickom Bombaji, v...

včera 22:03
Denné Správy
Najvyššiemu súdu môžu osta sudcovia a nebude ich môc zaplati, myslí si podpredsedníèka Moravèíková

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - V súvislosti so vznikom Najvyššieho správneho súdu SR sa môže sta, že Najvyššiemu súdu SR (NS SR) odoberú finanèné prostriedky pre správne kolégium, no tamojší sudcovia mu ostanú. V tlaèovej správe to konštatuje podpredsedníèka NS SR Andrea...

dnes 02:15
Ruská polícia preh¾adávala byt aj kancelárie uväzneného opozièného lídra Nava¾ného

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruská polícia v stredu preh¾adala moskovský byt uväzneného opozièného lídra Alexeja Nava¾ného, dom, kde žije jeho manželka, aj kancelárie jeho protikorupènej organizácie. Na sociálnych médiách o tom informovali jeho spolupracovníci. Zatia¾...

dnes 02:15
Súd v Po¾sku potvrdil sprísnenie zákona o interrupciách, aktivisti avizujú nové protesty

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Po¾ský ústavný súd v stredu potvrdil svoje kontroverzné rozhodnutie o sprísnení zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktoré vlani vyvolalo týždne protestov. Súd zverejnil odôvodnenie rozhodnutia, èo znamená, že ho možno úradne vytlaèi a...

dnes 02:15
V Bratislave boli na rôznych miestach prepadnutí ¾udia, polícia pátra po obetiach aj svedkoch (video)

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia pátra po možných svedkoch trestnej èinnosti alebo obetiach napadnutia v Bratislave. V tlaèovej správe to uviedol hovorca Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Pod¾a informácií polície mohlo v lokalitách za...

dnes 02:15
Po celoplošnom testovaní pokraèuje bez obmedzení aj výroba v Pivovare Šariš

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Výroba v závode Pivovaru Šariš vo Ve¾kom Šariši (okres Prešov) pokraèuje aj po celoplošnom skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 bez obmedzení. Z vyše 150 zamestnancov skonèili v povinnej karanténe dvaja, a to pre potvrdené ochorenie v ich...

dnes 02:15
Polícia riešila bizarnú lúpež na benzínke, vymknutému zlodejovi poskytovala sexuálne služby mladá žena

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bizarná lúpež sa odohrala dnes nadránom na èerpacej stanici na Panónskej ceste v Bratislave. Okolo 04:00 prišiel na benzínku 24-roèný muž a dožadoval sa peòazí. Ako informovala bratislavská krajská polícia, zamestnanca napadol a udrel ho do tváre. ...

včera 22:03
Zomrel Jozef Klimko, dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec sa dožil 78 rokov

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - V nede¾u 24. januára vo veku 78 rokov zomrel dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec Jozef Klimko, ktorý v diplomacii pôsobil od roku 1994. Poèas svojej kariéry zastával post mimoriadneho a splnomocneného ve¾vyslanca Slovenskej republiky na Zastupite¾skom úrade...

včera 22:03
Podmienky na získanie daòového bonusu na diea sa majú zmierni, ¾udia ich tak splnia ¾ahšie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Za zdanite¾ný príjem rodièa na získanie nároku na daòový bonus na diea sa budú považova aj príspevky v rámci aktívnej politiky trhu práce, dotácie z rezortu kultúry, ako aj pandemické nemocenské dávky a pandemické ošetrovné. Viac o téme:...

včera 22:03
Skupina VELUX a spoloènos Schneider Electric sa stávajú partnermi v oblasti obnovite¾nej energie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Skupina VELUX a Schneider Electric dnes oznámili, že budú v partnerstve pokraèova v zmluvách o nákupe elektrickej energie z obnovite¾ných zdrojov (Power Purchase Agreements - PPA). Týmto sa podporí úsilie vedúceho svetového výrobcu strešných okien o...

včera 22:03
Nenávis spôsobuje iba ïalšie utrpenie, zdôraznila prezidentka Zuzana Èaputová (foto)

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - História ukazuje, že nenávis nie je riešením, iba spôsobuje ïalšie utrpenie. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Èaputová. Reagovala tak na 76. výroèie oslobodenia koncentraèného tábora v Osvienèime, ktoré si...

včera 22:03
Do budovy parlamentu vbehol muž so sekerou a bodákom, ochranka vèas zakroèila (foto)

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - aktualizované 27. januára 17:22 Útoèiaci muž, ktorý sa v stredu poobede snažil so sekerou dosta do Národnej rady SR (NR SR), je spacifikovaný a odviedla ho polícia. Poslancom parlamentu to v pléne povedal šéf zákonodarného orgánu Boris...

včera 22:03
Parlamentom schválená Obranná stratégia SR reaguje na meniace sa bezpeènostné prostredie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Na obranu Slovenska má významný vplyv stupòovanie mocenského súperenia štátov, používanie ozbrojenej sily v medzinárodných vzahoch èi zvyšovanie kapacít moderných ozbrojených síl a jadrových síl štátov. Hodnotí to Obranná stratégia SR,...

včera 22:03
Hoteliéri odklad platieb sociálnych odvodov nepovažujú za dostatoèné, chcú ich odpustenie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska nepovažuje vládou schválený odklad platieb sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo èinné osoby (SZÈO) a zamestnávate¾a za dostatoèné riešenie, ktoré má zmierni negatívne dopady spôsobené...

včera 22:03
Politická satira by mala ma svoje hranice a tá v seriáli Pumpa ich prekroèila, myslí si predseda rady

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Politická satira patrí do verejnoprávneho priestoru, mala by však ma svoje hranice. Na zasadnutí Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol jej predseda Igor Gallo. V prípade konkrétnej èasti komediálneho seriálu Pumpa, odvysielanej v...

včera 22:03
Dve ruské tenistky dostali doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruské tenistky Sofija Dmitrievová a Alija Merdejevová dostali od Medzinárodnej agentúry tenisovej integrity (ITIA) doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov. ITIA je od 1. januára 2021 nástupcom Jednotky tenisovej integrity (TIU) a jej cie¾om je boj...

včera 22:03
Firmu na výrobu vakcíny proti koronavírusu museli evakuova pre podozrivý balíèek

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Britská farmaceutická výrobná spoloènos, ktorá vyrába vakcíny proti koronavírusu, musela v stredu èiastoène evakuova svoj závod po tom, èo tam doruèili „podozrivý balíèek“. Britská poboèka firmy Wockhardt, sídliacej v indickom Bombaji, v...

včera 22:03
Najnovšie správy z Komárno
dnes 02:15 Najvyššiemu súdu môžu osta sudcovia a nebude ich môc zaplati, myslí si podpredsedníèka Moravèíková
dnes 02:15 Ruská polícia preh¾adávala byt aj kancelárie uväzneného opozièného lídra Nava¾ného
dnes 02:15 Súd v Po¾sku potvrdil sprísnenie zákona o interrupciách, aktivisti avizujú nové protesty
dnes 02:15 V Bratislave boli na rôznych miestach prepadnutí ¾udia, polícia pátra po obetiach aj svedkoch (video)
dnes 02:15 Po celoplošnom testovaní pokraèuje bez obmedzení aj výroba v Pivovare Šariš
včera 22:03 Polícia riešila bizarnú lúpež na benzínke, vymknutému zlodejovi poskytovala sexuálne služby mladá žena
včera 22:03 Zomrel Jozef Klimko, dlhoroèný diplomat a ve¾vyslanec sa dožil 78 rokov
včera 22:03 Podmienky na získanie daòového bonusu na diea sa majú zmierni, ¾udia ich tak splnia ¾ahšie
včera 22:03 Skupina VELUX a spoloènos Schneider Electric sa stávajú partnermi v oblasti obnovite¾nej energie
včera 22:03 Nenávis spôsobuje iba ïalšie utrpenie, zdôraznila prezidentka Zuzana Èaputová (foto)
včera 22:03 Do budovy parlamentu vbehol muž so sekerou a bodákom, ochranka vèas zakroèila (foto)
včera 22:03 Parlamentom schválená Obranná stratégia SR reaguje na meniace sa bezpeènostné prostredie
včera 22:03 Hoteliéri odklad platieb sociálnych odvodov nepovažujú za dostatoèné, chcú ich odpustenie
včera 22:03 Politická satira by mala ma svoje hranice a tá v seriáli Pumpa ich prekroèila, myslí si predseda rady
včera 22:03 Dve ruské tenistky dostali doživotný dištanc za ovplyvòovanie zápasov
včera 22:03 Firmu na výrobu vakcíny proti koronavírusu museli evakuova pre podozrivý balíèek
včera 22:03 Úniu miest Slovenska výsledky rokovania krízového štábu sklamali, situácia je nejasná
včera 17:51 Advokáti navrhujú stanovi maximálnu lehotu kolúznej väzby, trva by mala len tri mesiace
včera 17:51 Pracovníèka banky sa ulakomila na peniaze dôchodcov, z úètov im vybrala viac ako 70-tisíc eur
včera 17:51 Mazák: Sudca Kliment a prokurátor Repa by neboli schopní toho, èo im vyèíta Fico
včera 17:51 Viaceré štáty prijímajú nové cestovné obmedzenia. Do Fínska a USA vás nepustia, do iných krajín len ažko
včera 17:51 Spoloènos Jägermeister uvedie na trh kolekciu sweetwear obleèenia nazvanú „BEST NIGHTS“ a to za podpory návrhára „Bloody Osiris“ a rappera Dalyba
včera 17:51 Nenávistné prejavy vedú k ohrozovaniu práv a ¾udských životov, pripomína ombudsmanka Patakyová
včera 17:51 Ministri upravili manuál testovania vo firmách, rozširuje sa aj okruh „testovacích autorít“
včera 17:51 Kalinského obèianske združenie príde o dotácie od SAŽP, pretože nepriznal možný konflikt záujmov
včera 17:51 Slovenský futbalový zväz si uctí Jozefa Vengloša, pomenovali po òom cenu pre najlepšieho trénera
včera 17:51 Hazardné hry dostali stopku aj v Prešove, poslanci schválili zákaz herní a kasín
včera 17:51 Sulík si nevie predstavi zákaz chodenia do práce, upozoròuje na obrovské škody
včera 17:51 Poprad a Spišská Nová Ves darujú seniorom respirátory, do schránok by im mali prís v najbližších dòoch
včera 17:51 Sulíková úloha sa skonèila, nákup antigénových testov budú ma opä na starosti štátne hmotné rezervy
včera 14:48 V Komárome postavili dom služieb
včera 14:48 V Komárome je zaočkovaných až 60% zdravotníckeho personálu
včera 13:45 Peter Sidi tretím na Százhalombatta Open
včera 13:39 Medzinárodný oèkovací preukaz nie je novinkou a existuje už roky, pripomína konšpirátorom polícia
včera 13:39 Ako môže veda zlepši môj život a pomôc životnému prostrediu?
včera 13:39 Potravinové intolerancie bude KRAJ rieši aj tento rok, avšak po novom
včera 13:39 Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
včera 13:39 ZSSK obmedzí dopravu na tratiach Trnava – Bratislava a Trnava – Kúty
včera 13:39 Na hrebeni Ve¾kej Fatry sa v zlom poèasí stratil turista, ratovali ho horskí záchranári (foto)
včera 13:39 Život je lepší, keï sme spolu – spájanie UNIQA a AXA promuje silná reklamná kampaò
včera 13:39 Nava¾ného právnièka s¾ubuje, že sa budú naïalej snaži o prepustenie opozièného lídra
včera 13:39 Atos implementoval pre Zentivu vôbec prvé riešenie SAP S/4HANA v Microsoft Azure Cloud v strednej Európe
včera 13:39 Matoviè radí prehodnoti COVID automat a odporúèa lockdown s frekventovaným celoplošným testovaním
včera 13:39 Vláda posunula splatnos sociálnych odvodov za január do 30. júna tohto roka
včera 13:39 Pojednávanie v kauze prípravy vraždy Volzovej pre pandémiu zrušili, nový termín ešte nie je známy
včera 13:39 Chára nechtiac pomohol ku gólu Islanders, ale Washington zvíazil. Úspešný bol aj Sekerov Dallas (video)
včera 13:39 Bratislava žiada posúdenie prvého kola plošného testovania odborníkmi
včera 13:39 Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky s ve¾kým štýlom
včera 11:39 V maďarskom Komárome sa začal tradičný zber šampiňónov
včera 11:39 Okolo pevnosti sa v maďarskom Komárome vysadia stromčeky
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 04:36 Cindy Crawford si dopriala starostlivosť, po akej túžia viacerí: Štedrá bola aj k svojej sučke
dnes 02:33 Komentár: O nitrianskej kačke
dnes 02:33 Ibrahimovič vylúčil rasistický podtext konfliktu s Lukakuom: Vo svete Zlatana neexistuje miesto pre rasizmus
dnes 02:33 ROZHOVOR Stanislav Šesták skončil v FK Poprad: Povedal som si: Už dosť!
dnes 02:33 Christián Jaroš končí v Ottawe, sťahuje sa do jedného z kalifornských klubov
dnes 02:33 MS v hokeji v Ružinove, Košiciach či „Lučenci”? IIHF má pred sebou náročné rozhodovanie
dnes 00:24 Dobré ráno: V očkovaní je chaos, každý si robí po svojom
dnes 00:18 Ako amatéri pripravili gigantov o miliardy? Našli absurdný recept
dnes 00:12 Zdravý úbytok váhy bez komplikácií
dnes 00:12 Brzda zmien
dnes 00:12 Petra Vlhová a Apple majú rovnaký recept nato, ako sa stať legendou
dnes 00:12 Načo nám je lockdown
dnes 00:12 Odborník i džentlmen. To bol Vengloš
dnes 00:12 SmartWings získal obchod s cestovkami za 350 miliónov eur
dnes 00:12 Štát to nezvládol. Výber cestnej dane dostal stop
dnes 00:12 Microsoft naďalej v zisku
dnes 00:12 Nákupy s mobilom v ruke. Príde potravinový semafor
dnes 00:12 Je úplne jedno, čo si politici myslia
dnes 00:12 Pandémia tlačí verejné financie Brazílie na hranu
dnes 00:12 Gröhling chystá zmenu. Časť žiakov sa nemusí vrátiť do školy ani v septembri
dnes 00:12 V Bratislave sa viac predáva ako zveľaduje: Chátrajúce budovy majú pritom veľký potenciál
dnes 00:12 Kvíz: vynálezcom patrí svet. Kto vymyslel vrtuľník či tesnopis?
dnes 00:12 Matovič ukázal, že nepozná krajinu, ktorú riadi
dnes 00:12 Slovenské automobilky zápasia s výpadkom kľúčovej súčiastky. Tá tvorí až tretinu vozidla
dnes 00:12 U daniarov to zaškrípalo. Vypadlo im tlačivo a s ním aj vyše sto miliónov
dnes 00:09 Hygienik nepovolil míting Elán, halová atletická sezóna sa odkladá
dnes 00:09 Chcú takmer úplne zakázať interrupcie, ľudia vyšli do ulíc
dnes 23:24 Výsledky zápasov zámorskej NHL (27. január)
dnes 23:24 Dijon siahal v Loriente na bod, všetko prekazil vlastný gól v závere
dnes 23:24 Christián Jaroš končí v Ottawe, sťahuje sa do jedného z kalifornských klubov
dnes 23:24 VIDEO: Coppa Italia: Juventus hladko prešiel cez Spal do semifinále, pokračuje aj Atalanta
dnes 23:24 VIDEO: Copa del Rey: Barcelona postúpila do štvrťfinále s odretými ušami, teší sa aj Sevilla
dnes 23:24 VIDEO: Manchester United zakopol s posledným tímom súťaže, Chelsea s novým trénerom remizovala
dnes 23:24 Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA vydalo výstrahu pred domácim terorizmom
dnes 23:21 Slovenská výmena v NHL: Ottawa sa rozlúčila s obrancom Jarošom!
dnes 23:15 K hypotéke bonus za stovky eur. Kto naň má nárok a ako na to?
dnes 23:09 V Poľsku protestovali tisíce ľudí. Do platnosti má vstúpiť kontroverzný zákon o potratoch
dnes 23:06 Zadržali brata Navaľného, polícia prehľadala i kanceláriu či štúdio
včera 22:24 Čeferin trvá na 12 dejiskách EURA
včera 22:24 Ruská polícia pri domovej prehliadke zadržala Navaľného brata
včera 22:24 Tisíce Poliakov protestovali proti takmer úplnému zákazu interrupcií
včera 22:21 Jim Rutherford skončil ako generálny manažér Pittsburghu Penguins
včera 22:21 VIDEO: Trabzonspor získal turecký Superpohár
včera 22:21 Komentár: O nitrianskej kačke
včera 22:21 Ibrahimovič vylúčil rasistický podtext konfliktu s Lukakuom: Vo svete Zlatana neexistuje miesto pre rasizmus
včera 22:21 Christián Jaroš končí v Ottawe, sťahuje sa do jedného z kalifornských klubov
včera 22:21 Ruská polícia pri domovej prehliadke zadržala Navaľného brata
včera 22:18 Özil po podpise s Fenerbahce: Návrat do nemeckej repre? Už nikdy!
včera 22:06 Vysoké tresty za držanie marihuany a záškoláctvo sú na diskusiu, myslí si Čaputová
včera 22:06 Fed úrokové sadzby nezmenil, naďalej zostávajú blízko nuly
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku