Najnovšie Správy Komárno

Titulky
V pléne Európskeho parlamentu sa preberala aj tragická smr Jozefa Chovanca na belgickom letisku

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Stredobodom utorkovej rozpravy v pléne Európskeho parlamentu (EP) o policajnom násilí bola tragická smr slovenského obèana Jozefa Chovanca v roku 2018. V tlaèovej správe o tom informovalo Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záležitostí SR. ...

dnes 03:45
Americké ministerstvo spravodlivosti zažalovalo Google, dôvodom je porušovanie hospodárskej súaže

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Americké ministerstvo spravodlivosti v utorok zažalovalo spoloènos Google pre porušovanie hospodárskej súaže. Technologický gigant pod¾a žaloby zneužil svoje dominantné postavenie v oblasti vyh¾adávania na internete a internetovej reklamy, èím...

dnes 03:45
Juhozápad Islandu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 5,6 stupòa, otriaslo aj budovami v hlavnom meste

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zemetrasenie s magnitúdom 5,6 postihlo v utorok juhozápad Islandu, prièom otriaslo budovami v hlavnom meste Reykjavík. Z oblasti bezprostredne nehlásili nijaké zranenia. Islandský meteorologický úrad uviedol, že zemetrasenie nastalo o 13:43...

dnes 03:45
Vo Švédsku zakázali úèas èínskych spoloèností Huawei a ZTE pri budovaní 5G sietí

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Švédsko zakázalo úèas èínskych technologických spoloèností Huawei a ZTE na budovaní nových vysokorýchlostných bezdrôtových sietí. Švédsky poštový a telekomunikaèný úrad (PTS) v utorok zakázal štyrom operátorom uchádzajúcim sa o...

dnes 03:45
Vyšetrovanie vraždy francúzskeho uèite¾a poukazuje na útoèníkove kontakty s otcom jednej zo žiaèok

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vrah francúzskeho uèite¾a Samuela Patyho bol pod¾a francúzskych médií v kontakte s otcom jeho žiaèky, ktorý je obvinený z toho, že proti nemu spustil na internete kampaò. Pred piatkovou vraždou si údajne poslali viacero textových správ. Informuje o...

dnes 03:45
Terno rastie aj vo ve¾koobchode, už má prvých 100 zákazníkov

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Terno real estate otvorila novú divíziu ve¾koobchodu. Ide o významný mí¾nik, vïaka ktorému vyhovie dopytu slovenských firiem po dovoze tovarov priamo na ich prevádzky. Terno real estate zaznamenalo už svoju prvú stovku...

dnes 23:33
Rodièia vysokoškolákov majú strati nárok na daòový bonus na diea

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Rodièia nezaopatrených detí, ktoré sú staršie ako 19 rokov, by mali strati nárok na daòový bonus na diea. Nárok na daòové ú¾avy by tak stratili rodièia detí, ktoré študujú na vysokej škole. Vyplýva to z pozmeòujúceho návrhu, ktorý v...

dnes 23:33
Niektoré úlohy pri celoplošnom testovaní sú na hrane realizovate¾nosti, kritizuje bardejovská radnica

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - aktualizované 20. októbra 17:19 V okrese Bardejov už zaèali prípravy na chystané pilotné celoplošné testovanie na COVID-19. Ako informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, v utorok dopoludnia zasadala v priestoroch Okresného úradu v Bardejove...

dnes 23:33
Tréner Ramsay chce pokraèova v nedokonèenej práci, dôveru Slovákov berie ako ve¾ký záväzok

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa chce èím skôr vráti na Slovensko, aby pokraèoval v nedokonèenej práci pre slovenský hokej. Skúsený 69-roèný kouè to prezradil v rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ¾adového...

dnes 23:33
V pripravovanej reforme justície ešte existuje priestor na vylepšenia a nie je návratom k meèiarizmu, myslí si Mazák

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pripravovaná reforma justície nie je návratom do obdobia meèiarizmu. V stanovisku pre agentúru SITA to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu Združenia sudcov Slovenska (ZSS) Juraja Sopoligu, ktorý uviedol, že po...

dnes 23:33
Od januára sa zvyšuje minimálna mzda na 623 eur, stúpnu aj príplatky pre zamestnancov

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Minimálna mesaèná mzda na Slovensku sa od zaèiatku budúceho roka zvýši zo súèasných 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak dosiahnu 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Najnižší hrubý zárobok za každú...

dnes 23:33
Gaviria predèasne skonèil na Giro d´Italia, Saganov súper mal už druhý pozitívny test

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Poèas druhého dòa vo¾na na Giro d'Italia vykonali 492 testov na koronavírus, z toho dva vyšli pozitívne. V pretekoch už nemôže pokraèova kolumbijský jazdec tímu UAE Emirates Fernando Gaviria a tiež jeden z èlenov podporného tímu AG2R La...

včera 17:15
Klub 500: Nie sme proti testovaniu, ale nedomyslené zákazy a príkazy ohrozia fungovanie krajiny

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zámer plošného testovania ¾udí na ochorenie COVID-19 je chaotický a nepripravený. Konštatoval to v utorok Klub 500. Združenie najväèších slovenských zamestnávate¾ov zároveò dodalo, že nie je proti testovaniu, no plán je nedomyslený a vynárajú...

včera 17:15
TMR je pripravená podpori vznik a prevádzku záchrannej chovnej stanice pre hlucháòa

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pred nieko¾kými dòami bol nájdený na zjazdovej trati nad lokalitou Štart v Tatranskej Lomnici chránený hlucháò. Pod¾a prezentovaných informácií sa vták mal sta obeou zrážky s lanom lanovky. Prevádzkovate¾ strediska prípad neberie na ¾ahkú...

včera 17:15
Celoplošné testovanie overí názory na premiéra, Matoviè však stavil všetko na jednu kartu

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Testovanie na COVID-19 sa môže zmeni na testovanie názorov na aktivity premiéra Igora Matovièa (O¼aNO) a mnohí ¾udia možno nebudú ochotní oddeli svoje názory na èinnos vlády a predsedu vlády. Pre agentúru SITA to uviedol sociológ Michal...

včera 17:15
Írsko zavádza prísne obmedzenia pohybu, otvorené zostanú len obchody so základnými potrebami

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Írska vláda na šes týždòov prijíma najvyššiu úroveò obmedzení pohybu v snahe bojova proti rastu poètu infekcií koronavírusom. Premiér Micheal Martin v pondelok povedal, že opatrenia zaènú plati od stredajšej polnoci a potrvajú do 1....

včera 17:15
Denné Správy
V pléne Európskeho parlamentu sa preberala aj tragická smr Jozefa Chovanca na belgickom letisku

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Stredobodom utorkovej rozpravy v pléne Európskeho parlamentu (EP) o policajnom násilí bola tragická smr slovenského obèana Jozefa Chovanca v roku 2018. V tlaèovej správe o tom informovalo Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záležitostí SR. ...

dnes 03:45
Americké ministerstvo spravodlivosti zažalovalo Google, dôvodom je porušovanie hospodárskej súaže

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Americké ministerstvo spravodlivosti v utorok zažalovalo spoloènos Google pre porušovanie hospodárskej súaže. Technologický gigant pod¾a žaloby zneužil svoje dominantné postavenie v oblasti vyh¾adávania na internete a internetovej reklamy, èím...

dnes 03:45
Juhozápad Islandu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 5,6 stupòa, otriaslo aj budovami v hlavnom meste

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zemetrasenie s magnitúdom 5,6 postihlo v utorok juhozápad Islandu, prièom otriaslo budovami v hlavnom meste Reykjavík. Z oblasti bezprostredne nehlásili nijaké zranenia. Islandský meteorologický úrad uviedol, že zemetrasenie nastalo o 13:43...

dnes 03:45
Vo Švédsku zakázali úèas èínskych spoloèností Huawei a ZTE pri budovaní 5G sietí

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Švédsko zakázalo úèas èínskych technologických spoloèností Huawei a ZTE na budovaní nových vysokorýchlostných bezdrôtových sietí. Švédsky poštový a telekomunikaèný úrad (PTS) v utorok zakázal štyrom operátorom uchádzajúcim sa o...

dnes 03:45
Vyšetrovanie vraždy francúzskeho uèite¾a poukazuje na útoèníkove kontakty s otcom jednej zo žiaèok

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vrah francúzskeho uèite¾a Samuela Patyho bol pod¾a francúzskych médií v kontakte s otcom jeho žiaèky, ktorý je obvinený z toho, že proti nemu spustil na internete kampaò. Pred piatkovou vraždou si údajne poslali viacero textových správ. Informuje o...

dnes 03:45
Terno rastie aj vo ve¾koobchode, už má prvých 100 zákazníkov

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Terno real estate otvorila novú divíziu ve¾koobchodu. Ide o významný mí¾nik, vïaka ktorému vyhovie dopytu slovenských firiem po dovoze tovarov priamo na ich prevádzky. Terno real estate zaznamenalo už svoju prvú stovku...

dnes 23:33
Rodièia vysokoškolákov majú strati nárok na daòový bonus na diea

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Rodièia nezaopatrených detí, ktoré sú staršie ako 19 rokov, by mali strati nárok na daòový bonus na diea. Nárok na daòové ú¾avy by tak stratili rodièia detí, ktoré študujú na vysokej škole. Vyplýva to z pozmeòujúceho návrhu, ktorý v...

dnes 23:33
Niektoré úlohy pri celoplošnom testovaní sú na hrane realizovate¾nosti, kritizuje bardejovská radnica

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - aktualizované 20. októbra 17:19 V okrese Bardejov už zaèali prípravy na chystané pilotné celoplošné testovanie na COVID-19. Ako informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, v utorok dopoludnia zasadala v priestoroch Okresného úradu v Bardejove...

dnes 23:33
Tréner Ramsay chce pokraèova v nedokonèenej práci, dôveru Slovákov berie ako ve¾ký záväzok

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa chce èím skôr vráti na Slovensko, aby pokraèoval v nedokonèenej práci pre slovenský hokej. Skúsený 69-roèný kouè to prezradil v rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ¾adového...

dnes 23:33
V pripravovanej reforme justície ešte existuje priestor na vylepšenia a nie je návratom k meèiarizmu, myslí si Mazák

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pripravovaná reforma justície nie je návratom do obdobia meèiarizmu. V stanovisku pre agentúru SITA to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu Združenia sudcov Slovenska (ZSS) Juraja Sopoligu, ktorý uviedol, že po...

dnes 23:33
Od januára sa zvyšuje minimálna mzda na 623 eur, stúpnu aj príplatky pre zamestnancov

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Minimálna mesaèná mzda na Slovensku sa od zaèiatku budúceho roka zvýši zo súèasných 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak dosiahnu 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Najnižší hrubý zárobok za každú...

dnes 23:33
Gaviria predèasne skonèil na Giro d´Italia, Saganov súper mal už druhý pozitívny test

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Poèas druhého dòa vo¾na na Giro d'Italia vykonali 492 testov na koronavírus, z toho dva vyšli pozitívne. V pretekoch už nemôže pokraèova kolumbijský jazdec tímu UAE Emirates Fernando Gaviria a tiež jeden z èlenov podporného tímu AG2R La...

včera 17:15
Klub 500: Nie sme proti testovaniu, ale nedomyslené zákazy a príkazy ohrozia fungovanie krajiny

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zámer plošného testovania ¾udí na ochorenie COVID-19 je chaotický a nepripravený. Konštatoval to v utorok Klub 500. Združenie najväèších slovenských zamestnávate¾ov zároveò dodalo, že nie je proti testovaniu, no plán je nedomyslený a vynárajú...

včera 17:15
TMR je pripravená podpori vznik a prevádzku záchrannej chovnej stanice pre hlucháòa

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pred nieko¾kými dòami bol nájdený na zjazdovej trati nad lokalitou Štart v Tatranskej Lomnici chránený hlucháò. Pod¾a prezentovaných informácií sa vták mal sta obeou zrážky s lanom lanovky. Prevádzkovate¾ strediska prípad neberie na ¾ahkú...

včera 17:15
Celoplošné testovanie overí názory na premiéra, Matoviè však stavil všetko na jednu kartu

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Testovanie na COVID-19 sa môže zmeni na testovanie názorov na aktivity premiéra Igora Matovièa (O¼aNO) a mnohí ¾udia možno nebudú ochotní oddeli svoje názory na èinnos vlády a predsedu vlády. Pre agentúru SITA to uviedol sociológ Michal...

včera 17:15
Írsko zavádza prísne obmedzenia pohybu, otvorené zostanú len obchody so základnými potrebami

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Írska vláda na šes týždòov prijíma najvyššiu úroveò obmedzení pohybu v snahe bojova proti rastu poètu infekcií koronavírusom. Premiér Micheal Martin v pondelok povedal, že opatrenia zaènú plati od stredajšej polnoci a potrvajú do 1....

včera 17:15
Najnovšie správy z Komárno
dnes 03:45 V pléne Európskeho parlamentu sa preberala aj tragická smr Jozefa Chovanca na belgickom letisku
dnes 03:45 Americké ministerstvo spravodlivosti zažalovalo Google, dôvodom je porušovanie hospodárskej súaže
dnes 03:45 Juhozápad Islandu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 5,6 stupòa, otriaslo aj budovami v hlavnom meste
dnes 03:45 Vo Švédsku zakázali úèas èínskych spoloèností Huawei a ZTE pri budovaní 5G sietí
dnes 03:45 Vyšetrovanie vraždy francúzskeho uèite¾a poukazuje na útoèníkove kontakty s otcom jednej zo žiaèok
dnes 23:33 Terno rastie aj vo ve¾koobchode, už má prvých 100 zákazníkov
dnes 23:33 Rodièia vysokoškolákov majú strati nárok na daòový bonus na diea
dnes 23:33 Niektoré úlohy pri celoplošnom testovaní sú na hrane realizovate¾nosti, kritizuje bardejovská radnica
dnes 23:33 Tréner Ramsay chce pokraèova v nedokonèenej práci, dôveru Slovákov berie ako ve¾ký záväzok
dnes 23:33 V pripravovanej reforme justície ešte existuje priestor na vylepšenia a nie je návratom k meèiarizmu, myslí si Mazák
dnes 23:33 Od januára sa zvyšuje minimálna mzda na 623 eur, stúpnu aj príplatky pre zamestnancov
včera 17:15 Gaviria predèasne skonèil na Giro d´Italia, Saganov súper mal už druhý pozitívny test
včera 17:15 Klub 500: Nie sme proti testovaniu, ale nedomyslené zákazy a príkazy ohrozia fungovanie krajiny
včera 17:15 TMR je pripravená podpori vznik a prevádzku záchrannej chovnej stanice pre hlucháòa
včera 17:15 Celoplošné testovanie overí názory na premiéra, Matoviè však stavil všetko na jednu kartu
včera 17:15 Írsko zavádza prísne obmedzenia pohybu, otvorené zostanú len obchody so základnými potrebami
včera 17:15 Obvinili muža, ktorý zapríèinil smrte¾nú nehodu štátneho tajomníka Dolinaya s manželkou
včera 17:15 Pellegrini žiada stopnú novelu o minimálnej mzde a 13. dôchodkoch, hrozí odvolávaním ministra Krajniaka
včera 17:15 Trumpa s Bidenom èaká posledná debata, organizátori im budú radšej vypína mikrofóny
včera 17:15 Na Národnom futbalovom štadióne môže by rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
včera 17:15 Odborári podali na Krajniaka podnet na generálnu prokuratúru pre porušovanie zákonov
včera 17:15 Neseï doma a nasleduj Fusakle. Objavíš pekné miesta!
včera 17:15 Najvyšší súd zamietol sažnos Afrièana, zadržaný bol na základe dvoch európskych zatykaèov
včera 17:15 Štefan Tarkoviè sa stal novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie
včera 13:03 Rozbieha sa nová sezóna Ligy majstrov, PSG si zmeria sily s ManUnited a Barca privíta Ferencváros
včera 13:03 Trenèiansky kraj spoèítal už dve tretiny bytov, skokanom mesiaca bolo kúpe¾né mesto
včera 13:03 Sudán odškodní obete terorizmu, Trump ich za odmenu vyškrtne zo zoznamu teroristických krajín
včera 13:03 Na tratiach východného Slovenska budú jazdi elektrické jednotky za takmer 170 miliónov eur
včera 13:03 Matoviè spravil chybu, ústavný právnik vysvetlil pozíciu Èaputovej v Ozbrojených silách SR
včera 13:03 ¼udovít Ódor na Finweeku: “Centrálne banky by urèite mali premýš¾a nad riešením spoèívajúcim v prevode hotovosti do digitálnej meny.” Znamená to jej koniec?
včera 13:03 Hrubala a Mazák podali návrh na disciplinárne stíhanie sudcu Trubana, dôvodom je Bödör
včera 12:03 Nemocnica AGEL Komárno skvalitňuje svoje služby. V novej budove bude časť vyhradená aj pre Onkologické centrum
včera 12:03 Emília: Októbrové dievča na titulke AhojSzia!
včera 11:00 VIVA obytný komplex v Komárne: Obytné domy a byty na Leteckom poli
včera 01:30 Naï: Celoplošné testovanie na COVID-19 bude zabezpeèené aj na všetkých hranièných priechodoch
včera 01:30 Rakúska polícia kontrolovala dodržiavanie opatrení v gastroprevádzkach, prešla ich vyše devätisíc
včera 01:30 Hlavný palestínsky vyjednávaè Sáib Irikát je po ochorení na COVID-19 v kritickom stave
včera 01:30 Európska komisia zaèala s prepájaním aplikácií jednotlivých štátov na sledovanie kontaktov
včera 01:30 Väèšina reštaurácií už prepustila brigádnikov a èas zamestnancov, pomoc v druhej vlne je nutná
včera 01:30 Alaphilippe vrazil v plnej rýchlosti do motorky, rozhodca sa stal terèom posmechu aj vyhrážok
2020-10-19 23:21 Polícia zistila identitu dvoch mužov z protestu v Bratislave, sú podozriví z ohrozovania mravnej výchovy mládeže
2020-10-19 23:21 Matoviè sa ospravedlnil Èaputovej, o celoplošnom testovaní vedela najskôr Merkelová
2020-10-19 23:21 Desiatky tisíc Slovákov sa dali nachyta na pochybnú súaž o auto a zdie¾ali podozrivú stránku
2020-10-19 23:21 Mestá žiadajú vládu o jasné pokyny k celoplošnému testovaniu, sú pripravené pomôc
2020-10-19 23:21 Drvivá väèšina tímu HK Nitra sa nakazila koronavírusom, do súaže sa opä zapojí po karanténe
2020-10-19 23:21 Grécka vláda chce predåži plot na hraniciach s Tureckom, obáva sa ve¾kého prílevu migrantov
2020-10-19 23:21 Parlamentný výbor pre kultúru a médiá požiadal o sprístupnenie pozastavenej reportáže v RTVS
2020-10-19 19:09 Slovenská pošta vyplatí štátne sociálne dávky a dôchodky aj poèas núdzového stavu
2020-10-19 19:09 Vodiè dodávky si pri cúvaní nevšimol dôchodkyòu, v nemocnici zraneniam pod¾ahla (foto)
2020-10-19 19:09 Instagram vyšetrujú pre možné porušenie ochrany osobných údajov detí, hrozí mu vysoká pokuta
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 11:27 NAŽIVO: Brífingy v NR SR
dnes 11:27 Na Slovensku bude 13. dôchodok v maximálnej výške 300 eur
dnes 11:27 J. Naď: Situácia v nemocniciach začína byť veľmi zlá
dnes 11:27 Krajniak: Myslím si, že riešenie súvisiace s testovaním bude komfortné
dnes 11:27 Spolu s Ferrari sa potápa aj ďalší tím, šéf stajne však naďalej verí talianskym sľubom
dnes 11:27 Július Hudáček po ďalšom čistom konte: Budem sa snažiť takto pokračovať
dnes 11:27 O lige po lige: O nabitej zbrani
dnes 11:27 Liverpool v Amsterdame aj Bayern Mníchov proti Atléticu
dnes 11:27 Analytický pohľad Športu na víťazstvo Žiliny nad Trnavou: Pozitívne impulzy spod Dubňa
dnes 11:27 Lazio Rím zaskočilo Borussiu Dortmund, Immobile: Podali sme výnimočný výkon
dnes 11:27 PODCAST Prezident SFZ Kováčik naznačil, kedy spoznáme nového trénera. Dočkáme sa návratu veľkého mena?
dnes 11:27 Nový asistent Marek Mintál o reprezentácii: V našom kádri je obrovská kvalita
dnes 11:27 HC Slovan Bratislava získal hráča z Pittsburghu Penguins
dnes 11:24 Nový asistent pri reprezentácii Marek Mintál: Ponuka ma veľmi milo prekvapila
dnes 11:24 Bolestivé zranenie na chúlostivých miestach: Ihrisko opúšťal so slzami v očiach
dnes 11:24 Herec Kobielsky skúša trpezlivosť Markízy, v televízii zúria: Pokuta za toto video?!
dnes 11:24 Gott uzavrel pred smrťou tajnú dohodu, fanúšikovia sa zbláznia od radosti: Neskutočné, čo vymyslel!
dnes 11:21 Za ľudí chce, aby sa pri plošnom testovaní zohľadnili zraniteľné skupiny
dnes 11:21 Situácia v nemocniciach začína byť podľa Naďa veľmi zlá
dnes 11:21 Účastníci testovania sa musia preukázať občianskym aj preukazom poistenca
dnes 11:03 Hrubý národný dôchodok Slovenska vlani stúpol o 4,5 percenta
dnes 11:03 Parlament schválil 13. dôchodky. Koľko nakoniec dostanú penzisti?
dnes 10:51 Česko má dvoch nakazených členov vlády. Koronavírus potvrdili aj ministrovi vnútra
dnes 10:51 Na Slovensko len s testom. Na hraniciach nastanú výrazné zmeny
dnes 10:51 Nové prípady koronavírusu: Ďalší rekord, prudký rast pokračuje, oznámil premiér Matovič
dnes 10:51 Nositeľné senzory pre analýzu chôdze môžu ušetriť návštevu kliniky
dnes 10:51 Roztápajúci sa ľad umožnil vedcom skúmať podmorský svet
dnes 10:51 Nový fond pre kurzarbeit má byť do dvoch rokov, týka sa aj SZČO
dnes 10:51 Vuelta odštartovala ešte počas Gira, úvodnú etapu vyhral Roglič
dnes 10:51 TB ministra J. Naďa o zhoršujúcej sa situácii v nemocniciach
dnes 10:51 Reportér F. Harzer o budovaní poľných nemocníc v Poľsku
dnes 10:51 Situácia v nemocniciach začína byť zlá. Zachráni nás testovanie?
dnes 10:51 Je kríza. Doručovanie poštových zásielok obmedzia, rozhodla vláda
dnes 10:24 REKORD: V SR pribudlo ďalších 2202 pozitívnych na nový koronavírus
dnes 10:24 FOTO: Výstavba novej arény NY Islanders pokračuje, mala byť hotová od sezóny 2021/2022
dnes 10:24 Lionel Messi by mohol mať lepšiu formu, tvrdí kouč Ronald Koeman
dnes 10:24 AZ Alkmaar hlási viac než desať pozitívnych hráčov, napriek tomu odohrá duel s Neapolom
dnes 10:24 Giro: Veľký súper Petra Sagana končí, Gaviria má už druhýkrát koronavírus
dnes 10:24 ONLINE: 17. etapa Giro d'Italia 2020 - Peter Sagan zvádza ťažký boj v horách
dnes 10:21 Ďalší rekord. Na Slovensku pribudlo vyše 2200 prípadov
dnes 10:21 Andrea Heringhová oslávila 40-ku: Záplava kvetov
dnes 10:21 Ambície Frooma sa na Vuelte skončili už po prvej etape: Nie som dosť vyjazdený
dnes 10:21 Herec Kramár predáva milované auto: Imidžové fáro môže byť vaše za 4-tisíc eur
dnes 10:18 Teploty v stredu vystúpia do 19 stupňov, stále platí výstraha pred povodňami
dnes 10:18 Na Slovensku pribudlo rekordných 2202 prípadov, otestovali 13 832 ľudí
dnes 10:15 Melisa z Cennet po návšteve kaderníka: Výsledok je úžasný
dnes 10:15 Nur z Nikdy ťa neopustím: Kariéru odštartovala v plavkách
dnes 10:03 Voliť cez internet? Máta nás nešťastný príklad z Estónska. Nástrah je viac ako dosť
dnes 10:00 Vláda schválila podporu cestovnému ruchu
dnes 10:00 Zamestnávatelia sa obávajú kolapsu hospodárstva v prípade, ak plošné testovanie odhalí veľa pozitívnych
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku