Najnovšie Správy Košice

Noviny

Mestu Košice sa môže minúť hotovosť na účtoch, žiada odpustiť dlh

KOŠICE. Ak sa nepodniknú okamžité opatrenia na obmedzenie výdavkov, mesto Košice môže mať už o dva mesiace problém s hotovosťou na svojich účtoch.

Podľa webovej stránky mesta to v rámci piatkového rokovania Finančného krízového štábu uviedla vedúca ekonomického ...

dnes 20:51 open_in_new
Mnohé slovenské média sa pre koronavírus ocitli na kolenách, žiadajú o pomoc ministerku kultúry

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Tlaèené a digitálne médiá zaznamenali 40 percentný pokles predaja a enormný prepad reklamy. Pre agentúru SITA to uviedla Eva Pauliaková, výkonná riadite¾ka Asociácie tlaèených a digitálnych médií. Ako dodala, obrátili sa preto so žiadosou o... ...

dnes 20:39 open_in_new
Preteky Okolo Švajèiarska, na ktorých dával o sebe vedie Sagan, sa tento rok neuskutoènia

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Cyklistické preteky Okolo Švajèiarska, na ktorých dosiahol ve¾a úspechov aj slovenský reprezentant Peter Sagan, sa tento rok neuskutoènia. Viac o téme: Koronavírus Pre pandémiu koronavírusu zrušili organizátori 84. roèník podujatia plánovaný v... ...

dnes 20:39 open_in_new
Pandémia koronavírusu zasiahla americký trh práce, zrušené pozície atakujú stav z obdobia finanènej krízy

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rekordne dlhé obdobie pribúdania poètu pracovných miest v USA sa v marci náhle skonèilo a zamestnávatelia zrušili 701-tisíc pracovných pozícií. Pre pandémiu koronavírusu, ktorá takmer zastavila americkú ekonomiku, nezamestnanos v krajine stúpla na... ...

dnes 20:39 open_in_new
Livio Magoni mal lákavú ponuku aj od Vlhovej rivalky Holdenerovej, zostal však pri Petre

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansky tréner Livio Magoni po speèatení novej dvojroènej spolupráce so Slovenkou Petrou Vlhovou priznal dve lákavé ponuky od absolútnej svetovej lyžiarskej špièky. Jednou z nich mala by Švajèiarka Wendy Holdenerová. Dvojnásobná a zároveò... ...

dnes 20:39 open_in_new
Èaputová sa stretla s èlenmi krízového štábu, zaujímala sa aj o zásoby ochranných pomôcok

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Èaputová sa na piatkovom stretnutí krízového štábu zaujímala najmä o ochranné pomôcky pre ¾udí, ktorí sú v boji proti koronavírusu v prvej línii a o seniorov. Informovala o tom vo svojom profile na sociálnej sieti. Viac o téme:... ...

dnes 20:39 open_in_new
UEFA chce dokonèi národné súaže v júli a auguste, po nich by sa dohrali európske

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalové súaže na európskom kontinente by mohli opä pokraèova v priebehu júla a augusta. Dokonèenie aktuálneho roèníka 2019/2020 by v takomto prípade "odhryzlo" pomerne ve¾ký kúsok z buducosezónneho kalendára. Viac o téme: Koronavírus ... ...

dnes 20:39 open_in_new
Toyota pozastavila výrobu áut v piatich zo svojich osemnástich závodov v Japonsku

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Automobilka Toyota pozastavuje výrobu v piatich zo svojich osemnástich závodov v Japonsku. Dôvodom tohto kroku je slabý dopyt na zahranièných trhoch. Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu Prerušenie produkcie bude vo väèšine závodov trva tri... ...

dnes 20:39 open_in_new
Zaèalo sa testovanie Rómov na koronavírus, ako prví prišli na rad ¾udia z Jarovníc (foto)

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - V obci Jarovnice v okrese Sabinov zaèali v piatok 3. apríla s testovaním obyvate¾ov marginalizovaných rómskych komunít v súvislosti so šírením koronavírusu. Celkovo v najbližších dòoch odoberú vzorky a na ochorenie Covid-19 otestujú obyvate¾ov v 33... ...

dnes 20:39 open_in_new
Rusko pomôže Srbsku v boji proti koronavírusu, armáda pošle zdravotníkov aj vybavenie

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ruská armáda pošle do Srbska lietadlá s vybavením a zdravotníkmi, aby pomohli krajine v boji s novým koronavírusom. Ministerstvo obrany uviedlo, že do balkánskej krajiny pošlú 11 nákladných lietadiel s ôsmimi zdravotníckymi tímami, vybavením,... ...

dnes 20:39 open_in_new
Krízový štáb okresu Senica nechce, aby bolo karanténne centrum zriadené priamo v Senici

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Krízový štáb okresu Senica nesúhlasí so zriadením karanténneho centra v objekte internátu Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách na Štúrovej ulici v Senici. Informovalo o tom mesto Senica. Rizikové faktory Internát ako miesto... ...

dnes 20:39 open_in_new
Bratislava prijala nové opatrenia proti šíreniu koronavírusu a posilní hliadky mestskej polície

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hlavné mesto prijalo nové opatrenia proti šíreniu koronavírusu. V piatkovej tlaèovej správe o tom informoval hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla. Viac o téme: Koronavírus "Mesto rozširuje pomoc pre seniorov. Nové opatrenia sa týkajú aj... ...

dnes 20:39 open_in_new
Projekt UPJŠ neschválili pre porušenie stanovenej podmienky

KOŠICE. Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach neschválili projekt na vylepšenie umelej pľúcnej ventilácie preto, že porušila jednu zo stanovených podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku (NFP).

V reakcii na vyjadrenia Lekárskej fakulty (LF) ...

dnes 19:48 open_in_new
Súdna rada by sa mohla poponáh¾a s vo¾bou šéfa najvyššieho súdu, myslí si jeho doèasný predseda

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Doèasný šéf Najvyššieho súdu SR Peter Szabo dúfa, že Súdna rada SR sa s vo¾bou jeho nástupcu poponáh¾a. Zo svojej pozície zástupcu predsedu môže totiž vykonáva len neodkladné úlohy. Uviedol to v odpovediach na otázky agentúry SITA, ktorú... ...

dnes 19:36 open_in_new
Polícia vyšetruje smr dobodaného muža v Tornali, pravdepodobne bol zavraždený

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti objasòujú okolnosti smrti 62-roèného muža, ktorého našli màtveho v byte na Ulici 1. mája v Tornali. Muž mal na hrudníku nieko¾ko bodných zranení. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, z doposia¾ zabezpeèených dôkazových... ...

dnes 19:36 open_in_new
¼udskoprávny výbor si na prvom zasadnutí zvolil podpredsedov, opozièní poslanci neprišli

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Parlamentný výbor pre ¾udské práva je plne funkèný a v piatok na svojom prvom zasadnutí zvolil za podpredsedov Vladimíru Marcinkovú (Za ¾udí) a Petra Polláka z hnutia Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO). Predseda výboru Ondrej Dostál z... ...

dnes 19:36 open_in_new
Nestlé podporilo hrdinov v prvej línii, nezabudlo ani na seniorov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Touto overenou pravdou sa riadili aj v spoloènosti Nestlé, ktorá sa rozhodla v súèasnej ne¾ahkej situácii podpori ¾udí z prvej línie boja proti koronavírusu. Spoloènos rozdelila po celom Slovensku tisíce kartónov... ...

dnes 19:36 open_in_new
Europoslanec Hajšel oceòuje návrh Európskej komisie na „kurzarbeit“, chváli ho aj Ïuriš Nicholsonová

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Návrh Európskej komisie (EK) na preplácanie èasti príjmu poèas skráteného pracovaného èasu (takzvaný kurzarbeit, pozn. SITA) môže zásadným spôsobom zmierni dopady ekonomickej krízy súvisiacej s koronavírusom. Myslia si to slovenskí... ...

dnes 19:36 open_in_new
Slovenskí advokáti sa spojili pre dobrú vec, bezplatne sprístupnili odporúèania a rady v èase koronakrízy

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Advokáti pripravili projekt s názvom Právo v rúškach, ktorého cie¾om je sprístupni aktuálne právne postupy èi priblíži vzory právnych dokumentov. Uviedla pre agentúru SITA Viera Krúpová. Informácie a dokumenty by mali ¾uïom aj firmám pomôc... ...

dnes 19:36 open_in_new
Niektorým živnostníkom a zamestnávate¾om sa pre koronakrízu posunie splatnos odvodov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávate¾om a povinne poisteným samostatne zárobkovo èinným osobám (SZÈO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, sa posunie splatnos poistného na sociálne a zdravotné poistenie za marec z apríla na koniec júla tohto... ...

dnes 19:36 open_in_new
Španieli skupujú v obchodoch alkohol a doma si robia vlastné bary, aby prežili karanténu

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Toaletný papier je v Španielsku "out“, regále supermarketov sú ho plné. Namiesto neho Španieli hromadia pivo a víno, olivy, zemiakové lupienky a èokoládu, alebo tieto produkty vo zvýšenej miere konzumujú, aby tak ¾ahšie preklenuli prísne pravidlá... ...

dnes 19:36 open_in_new