MARS ŠTARTUJE NOVÚ INICIATÍVU #PLEDGEFORPLANET S CIEĽOM URÝCHLIŤ BOJ S KLIMATICKÝMI ZMENAMI

Spoločnosť Mars dnes oznámila svoju snahu urýchliť kroky, ktoré povedú k riešeniu klimatických zmien. Tie zhŕňa v novej iniciatíve #PledgeForPlanet, podľa ktorej sa zaväzuje naďalej znižovať emisie skleníkových plynov vo svojej výrobe v súlade s najambicióznejším cieľom Parížskej dohody - udržať celosvetový rast teplôt pod hranicou 1,5°C.

Záväzok je súčasťou snahy spoločnosti Mars - prvýkrát deklarované pred desiatimi rokmi - dosiahnuť stopercentné využitie energie z obnoviteľných zdrojov v prevádzke do roku 2040. Už dnes využíva polovicu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov - a v USA, Veľkej Británii, Mexiku a Austrálii dokonca 100%. Hlavné výzvu vidí spoločnosť Mars v zastavení dôsledkov klimatických zmien a prostredníctvom iniciatívy #PledgeForPlanet chce ísť v tejto snahe oveľa ďalej tak, aby napomohla vytvoriť zdravú planétu, na ktorej bude ako spoločnosť, tak príroda naozaj prekvitať.

Tento cieľ chce Mars dosiahnuť nielen optimalizáciou v rámci svojho podnikania, ale aj mobilizáciou dodávateľov, spolupracujúcich firiem a spoločnosti ako takej. Všetky vyzýva, aby sa zaviazali chrániť planétu a zapojili sa do riešenia klimatických zmien.

Mars vyzýva všetkých svojich dodávateľov, aby prostredníctvom programov vychádzajúcich z vedeckých poznatkov nastaviť pevne dané ciele, prihlásili sa k skupine The Climate Group's 100 a zahrnuli využitie obnoviteľných zdrojov energie do svojich budúcich aktivít. Prvou spoločnosťou, ktorá sa už zapojila, je dodávateľ kakaa a palmového oleja Olam.

Generálny riaditeľ spoločnosti Mars Grant F. Reid k tomu hovorí: "Klimatické zmeny sú skutočnou a hmatateľnou hrozbou pre spoločnosť. Napríklad v našom podnikaní to už vidíme v hrozbách, ktorým čelia drobní poľnohospodári, ktorí poskytujú väčšinu našich surovín."

"Eliminácia rizík, ktoré ohrozujú udržateľnosť nášho dodávateľského reťazca a budúcnosť poľnohospodárov, s ktorými spolupracujeme, je na prvom mieste. Ale ako rodinný podnik, ktorý má dlhodobé plány a usiluje sa o pozitívnu zmenu vo svete, cítime, že naša zodpovednosť a ambície presahujú rámec samotného zmierňovania rizík. Sme odhodlaní výrazne prispieť k zlepšeniu životného prostredia na planéte Zem," dodáva Reid.

Nová iniciatíva nadväzuje na investície Marsu vo výške 1 miliardy USD do udržateľného plánu výroby Sustainable in a Generation Plan a má za cieľ urýchliť boj s globálnymi hrozbami tým, že sa nebude sústrediť len na vlastnú produkciu, ale aj na aktivity rozšíreného dodávateľského reťazca. Plán spoločnosti Mars tiež zahŕňa snahu o zníženie celkových emisií skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci o 27 percent do roku 2025 a 67 percent do roku 2050..

Grant F. Reid dodáva: "Ako podnik sme si stanovili ambiciózne méty, aby sme pomohli splniť ciele trvalo udržateľného rozvoja zmenou spôsobu našej produkcie. Inšpiruje nás tiež hnutie mládeže vyzývajúce k väčšej aktivite v oblasti ochrany klímy a aktívnej účasti nás všetkých ako jednotlivcov v dosiahnutí zmien. S našou iniciatívou #PledgeForPlanet vyzývame k jednoduchým každodenným činnostiam, ktoré napomôžu vytvoriť lepšie zajtrajšky."

Nová iniciatíva zdôrazňuje spoločnú zodpovednosť podnikov, vlád a občanov celého sveta za aktivity, ktoré povedú k redukcii klimatických zmien.

Herečka a speváčka Victoria Justice, ktorá napríklad vystúpila zhromaždeniach Moral Action a Climate Justice a spolupracovala s Nadáciou OSN, pomáha naštartovať tiež iniciatívu #PledgeForPlanet tým, že sa sama zaviazala chrániť planétu a pridala svoj podpis na verejnú nástennú maľbu zaštítenú spoločnosťou Mars.

"Zmena klímy predstavuje pre našu generáciu jednu z najväčších výziev. Aj drobné činy môžu mať veľký vplyv. Preto sa pripájam k iniciatíve #PledgeForPlanet a vyzývam ľudí z celého sveta, aby urobili to isté. Všetci sa môžeme zapojiť do záchrany našej planéty. Urobme to pre lepšie zajtrajšky a predovšetkým pre budúce generácie," hovorí Victoria Justice.

Nástenná maľba, navrhnutá renomovaným umelcom Stevenom Harringtonom, ukazuje, ako by mohol svet vyzerať, keby sme všetci nejako prispeli k záchrane klímy a udržali rast otepľovania planéty pod hranicou 1,5°C. V rámci Týždňa pre klímu je verejne prístupná v Bryant Parku v samotnom srdci New Yorku, neskôr sa presťahuje na námestie M&M'S World Times Square.

Už skôr Harrington spolupracoval s niekoľkými spoločnosťami a umeleckých dielach, ktoré mali za cieľ vyprovokovať diskusiu a inšpirovať ku klimatickému aktivizmu. "Je jasné, že sa ľudia môžu cítiť pri premýšľaní o klimatických zmenách zahltení a bezmocní, ale nemusí to tak byť. Ak všetci priložíme ruku k dielu - je jedno, či veľkými, či malými činy - môžeme spolu dokázať veľa. Prostredníctvom nástennej maľby #PledgeForPlanet chcem pomôcť zapojiť a inšpirovať ľudí, aby premýšľali o zmene klímy. Chcem vidieť nádej, ktorú, ak sa všetci do aktivít na ochranu klímy zapojíme, môžeme vložiť do našej planéty.“

 

    • Iniciatíva #PledgeForPlanet sa inšpiruje klimatickou kampaňou OSN ActNow a mladými lídrami, ktorí stoja na čele klimatického aktivizmu. Podporuje aktivity jednotlivcov, ktoré prispejú k záchrane Zeme a pomôžu zabezpečiť, aby rozkvitala aj pre generácie, ktoré prídu po nás. Klimatická kampaň ActNow podporuje zmenu správania pomocou interaktívneho nástroja, "ActNow bot", ktorý občanom pomáha dozvedieť sa o každodenných činnostiach, ktoré znižujú našu uhlíkovú stopu – napríklad ako používať automobily čo najmenej, nakupovať miestne a sezónne produkty, alebo sa trebárs sprchovať len 5 minút. Mars sprístupnil aplikáciu "ActNow bot“ interne svojim spolupracovníkom po celom svete.
    • V rámci tejto iniciatívy bol vytvorený celosvetový tím influencerov, ktorí pomáhajú zvyšovať povedomie užívateľov sociálnych sietí po celom svete a motivujú ich, aby sa sami zapojili na webových stránkach http://www.mars.com/pledgeforplanet a zdieľali svoje aktivity online s použitím hashtagu #PledgeForPlanet.

Citácie partnerov v rámci iniciatívy #PledgeForPlanet

Prvý dodávateľ, ktorý sa pripojil k iniciatíve #PledgeforPlanet

Sunny Verghese, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ skupiny Olam: "Zvýšená nepredvídateľnosť počasia, s ktorého extrémnymi výkyvmi sa potýka dnešný svet, ukazuje, že musíme zvýšiť našu aktivitu v boji s klimatickými zmenami. Vítame iniciatívu #PledgeforPlanet a tešíme sa na spoluprácu naprieč sektorom. My v spoločnosti Olam sa snažíme o nový prístup k tomu, ako hospodárime a spracovávame suroviny s cieľom minimalizovať náš vplyv na prírodu a nadväzujeme partnerstvo s poľnohospodármi tak, aby sme mohli aplikovať aktivity na ochranu klímy.“

Podpora Spoločenstva pre #PledgeForPlanet

Carter Roberts, prezident a generálny riaditeľ World Wildlife Fund (WWF): "Je málo spoločností, ktoré by prevádzkovali toľko aktivít v oblasti riešení klimatickej krízy ako Mars. A štart iniciatívy to len potvrdzuje. Spoločnosť Mars si uvedomuje, že je potrebné zabrániť globálnemu otepľovaniu nad hranicu 1,5 stupňa a rozhodla sa do týchto aktivít zapojiť ako celá korporácie. WWF bude aj naďalej spolupracovať s Marsom na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov redukcie emisií.“

Amy Davidsen, The Climate Group: "Mars bol prvým priekopníkom v USA, ktorý sa prostredníctvom RE100 zaviazal k čerpaniu 100% energie z obnoviteľných zdrojov. Päť rokov potom, čo začal motivovať svojich dodávateľov, aby sa pripojili k iniciatíve a stanovili si odvážne ciele založené na vedeckých poznatkoch, ide spoločnosť v týchto aktivitách aj naďalej príkladom. Okrem toho, že podobné aktivity pomáhajú v boji s klimatickými zmenami, prechod na 100% energie z obnoviteľných zdrojov je pozitívny aj pre rozvoj podnikania - Mars si dobre uvedomuje, že jeho budúca konkurencieschopnosť závisí na dodávateľoch, ktorí využívajú čistú energiu. Teraz však potrebujeme, aby sa pridali aj tisíce ďalších spoločností."

Mindy Lubber, generálny riaditeľ a predseda, Ceres: "Nová iniciatíva #PledgeForPlanet odráža naliehavosť klimatickej krízy a mala by byť riadne ocenená. Vďaka tomuto odvážnemu plánu Mars aj naďalej vedie úsilie v boji s klimatickými zmenami a je inšpiráciou pre ostatných, aby zintenzívnili opatrenia na zníženie emisií a investovali do energie z obnoviteľných zdrojov. Ceres je hrdý na to, že s Marsom spolupracuje na dosiahnutie sveta s hodnotami otepľovania pod úrovňou 1,5 stupňa a vytvorenie budúcnosti s nulovými emisiami uhlíka."

Tom Murray, viceprezident, EDF + Business: "Sme povzbudení spoločnosťou Mars a rastúcim počtom veľkých korporácií, ktoré sa zaviazali k stále ambicióznejším opatreniam v oblasti klimatických zmien. Obzvlášť ich snahou zapojiť do boja aj dodávateľov a zákazníkov. Aby zvíťazili, musia veľké i malé firmy podniknúť rýchle kroky, ktoré povedú k zníženiu ich uhlíkovej stopy, urýchlenie prechodu na 100% čistú energiu a podporiť zákony, ktoré pomôžu obmedziť znečistenie skleníkovými plynmi."

O iniciatíve #PledgeForPlanet

#PledgeForPlanet je globálna iniciatíva v oblasti klímy spoločnosti Mars, Incorporated, ktorá má pomôcť chrániť planétu a riešiť dopady klimatických zmien. Je inšpirovaná klimatickou kampaňou OSN ActNow a nabáda občanov, aby sa zaviazali každodennými drobnými aktivitami, vďaka ktorým bude zdravá a prosperujúca aj pre budúce generácie - či už využívaním obnoviteľných zdrojov energie či napríklad len chodením do práce. Navštívte webové stránky iniciatívy http://www.mars.com/pledgeforplanet a zdieľajte svoje záväzky a aktivity aj vy s pomocou hashtag #PledgeForPlanet.

Mars na Slovensku a v strednej Európe

Spoločnosť Mars vstúpila na slovenský trh v roku 1992. Od roku 2016 sú jej aktivity na slovenskom trhu zastrešené organizáciou Mars Multisales Central Europe, ktorá prepája český, slovenský, rumunský a maďarský trh. So svojimi súčasnými 540 spolupracovníkmi dnes pôsobí v troch kategóriách: segment cukroviniek (čokoláda, žuvačky a cukrovinky), potraviny (omáčky a ryža) a výživa pre domácich miláčikov. Okrem toho Mars v regióne prevádzkuje dve zo svojich najväčších tovární. V Poříčí nad Sázavou v Českej republike funguje jeden z najväčších výrobných závodov na výrobu nečokoládových cukroviniek v rámci celej spoločnosti Mars a tiež stredisko vývoja cukrovinkových produktov, v Maďarsku potom továreň v oblasti Csongrád-Bokros vyrába krmivo a pochúťky pre psov.


2019-10-03 08:48
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 14:03 Parlament schválil zmeny pri schvaľovaní vozidiel a v STK
dnes 14:03 Kiskovci či kotlebovci načrtli, ako chcú zabezpečiť elektrinu a čo s palivom z atómok
dnes 14:03 Harabin k sebe volá Kuffu, ktorý chcel ženy za umelé oplodnenie posielať do väzenia
dnes 14:03 Sudkyne, ktoré preverujú svojich kolegov z kontaktov na Kočnera, s ním boli na zabíjačke
dnes 14:03 Kauza zmenky: Ruskove výpovede nesedia, jeho exmanželka sľubuje vysvetlenie na súde
dnes 14:03 Komentár Daga Daniša: Z čoho má Fico strach
dnes 14:03 Matečná chce strieľať vlky, ochranári protestujú (podcast)
dnes 14:03 Generálna prokuratúra je dnes v rozklade, prokurátorom prekážajú Kočnerovi ľudia
dnes 14:03 Flašík, Malchárek, Mikloš a ďalší reagujú na uniknutú nahrávku Gorila
dnes 14:03 Komentár Petra Bárdyho: Gorila sa zahryzla Ficovi a Haščákovi do krku
dnes 14:03 Nahrávka: Dal by som si obyčajnú kolu, začal Fico. S Haščákom riešili politiku asi hodinu
dnes 14:03 Brat iránskeho prezidenta Rúháního nastúpil do väzenia
dnes 14:03 Ak poslanci neschvália dohodu o brexite, Johnson požiada EÚ o odklad
dnes 14:03 Muž na Považí zavraždil manželku a potom sa obesil
dnes 14:03 Začalo sa to textom na internete. Ako pokračovala kauza Gorila?
dnes 14:00 Úskalia sociálnej robotiky: Ako moc dôverujeme robotom?
dnes 14:00 TB M. Trubana, M. Beblavého a A. Hlinu o kauze Gorila
dnes 14:00 Hrozby, zákazy aj protesty. Ako sa vyvíjala megakauza Gorila
dnes 14:00 ADMA digital marketing academy II. otvára registráciu
dnes 14:00 Materská za posledné roky výrazne vzrástla, najviac dostanú muži
dnes 14:00 Pellegrini víta nahrávku z Gorily: Predali by aj vlastné gate, Beblavý by mal ticho šúchať nohami
dnes 14:00 Osoby, ktoré sa stretávali na Vazovovej. Kto sú hlavní aktéri Gorily?
dnes 13:54 WTA Luxemburg: Kristýna Plíšková aj Sorana Cirsteová postúpili do 2. kola
dnes 13:54 Analýza zápasu Kužmová – Siegemundová: Slovenka postúpi do tretieho štvrťfinále v rade
dnes 13:54 Hughes s Kakkom sa zatiaľ hľadajú, z nováčikov vyčnievajú iní
dnes 13:54 Analýza zápasu San Jose – Carolina: Zdolá San Jose lídra Východnej konferencie?
dnes 13:54 Analýza zápasu Washington – Toronto: Dočkajú sa Capitals prvého domáceho víťazstva?
dnes 13:54 Analýza zápasu San Jose – Carolina: Zdolá San Jose lídra Východnej konferencie?
dnes 13:54 Analýza zápasu Washington – Toronto: Dočkajú sa Capitals prvého domáceho víťazstva?
dnes 13:54 Analýza zápasu Kužmová – Siegemundová: Slovenka postúpi do tretieho štvrťfinále v rade
dnes 13:54 Dávid Strelec utrpel vážne zranenie, po zápase s Francúzskom skončil v nemocnici
dnes 13:54 Ernest Bokroš má novú prácu, vracia sa na trénerskú lavičku
dnes 13:54 Už ste sa poďakovali rozhodcovi? Pýtali sa Mátého Vidu slovenskí spoluhráči v DAC
dnes 13:54 HC Slovan Bratislava opäť mešká s platbou za Zimný štadión Ondreja Nepelu
dnes 13:51 Reakcie opozičných politikov na údajnú nahrávku z kauzy Gorila
dnes 13:51 Koalícia o údajnej nahrávke Gorily: Premiér: Fico môže pokojne spávať
dnes 13:51 Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Jennifer Aniston sa na "to" dala, to musíte vidieť
dnes 13:48 Cestoval sám 6000 kilometrov a toto mu urobili: Najoddanejší fanúšik na svete!
dnes 13:48 Nechutné video Ráža a Elánu ich nenechalo chladným: Tvrdé odkazy od kolegov z brandže!
dnes 13:39 Globálna ekonomika sa môže dostať do recesie, riziko je podľa Moody’s nepríjemne vysoké
dnes 13:39 Pravidlá financovania cirkví štátom sa zmenia, nový zákon vraj niektoré znevýhodní
dnes 13:39 Dankova SNS chce spolupracovať s odborármi aj na návrhu o podnikových bytoch
dnes 13:21 Krčiaca sa domáca farmácia dostáva viacero impulzov
dnes 13:21 Kaliňák má kanceláriu u dobrovoľných hasičov. Komentovať to nechce
dnes 13:21 Poliaci volili za reálne peniaze vo vrecku. Sľuby vládnej strany narazia na limity
dnes 13:21 Platforma, ktorá spojila bratislavský Park Inn a FC Bologna, mení sféru sponzoringu
dnes 13:21 Firmy rastú, aj keď platiť za dodávky sa stále nenosí
dnes 13:21 Americké sankcie nepomohli. Čínsky Huawei stále rastie
dnes 13:21 Parlament má nového podpredsedu. Bude ním šéf poslaneckého klubu SaS
dnes 13:00 Ceny liekov sa na Slovensku sa majú určovať po novom
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku